Mincovnictví - Numismatika

MINCOVNICTVÍ ZA VLÁDY FRANTIŠKA JOSEFA I. (1848-1916)

MINCOVNICTVÍ ZA VLÁDY FRANTIŠKA JOSEFA I. (1848-1916)

Viky
29166 1
Za vlády Františka Josefa I. prošel mincovní systém několika radikálními změnami. Jako příklad můžeme jmenovat zavedení rakouské či korunové měny. To přineslo obrovskou různorodost typů mincí. V oběhu byly tolary, koruny i dukáty…
Opisy mincí

Opisy mincí

Rellik
10947 6
Hledal sem tady na webu nějakou stránku, kde bych si mohl rozkódovat opisy kolem hlav na mincích.
České Tolary I

České Tolary I

Viky
17870 1
Těsně před rokem 1520 začala Šlikovská hrabata ve své soukromé mincovně v Jáchymově, razit po vzoru saských a tyrolských guldenů nový druh velkých stříbrných mincí. Název pro český „Tolar“ a německý „Thaler“ byl odvozen od „Joachimsthalergulden“ a zdá se, že se jednalo o správnou volbu, protože tento název se udržel v rozličných zemích v různých formách až dodnes.
Řecké mincovnictví

Řecké mincovnictví

Viky
24977 7
První řecké mince se začaly razit v 7. st. př. n. l. Každý městský stát razil vlastní druhy mincí (řecký svět byl rozdělen přinejmenším do sta samosprávních měst).
Vzácné české mince

Vzácné české mince

bobanx
120301 58
Jde bezesporu o nejvzácnější československou oběžnou minci, jejíž cena se v současnosti pohybuje v rozmezí 120 000 – 180 000 Kč. Proč se tato drobná měděná ražba dochovala jen v několika desítkách kusech není přesněji známo.
Vzestup a úpadek mincí na Českém území

Vzestup a úpadek mincí na Českém území

bobanx
9830 17
Inflace není "módou" posledních let. Její základy lze vystopovat již v raných dobách platidel z drahých kovů. V českých zemích prošly mince celou řadou reforem a státních bankrotů, z nichž komunistická měnová reforma byla největším podvod na lidech.
Historie mincí - Marky

Historie mincí - Marky

Viky
23686 2
Při pobřeží Severního a Baltského moře se začal rozvíjet severoevropský obchod. To bylo impulsem pro Vikingy, aby dali zřídit novou mincovní jednotku tzv. severskou marku (hřivna: 216 g).

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru