Doba římská – nálezy

Podkategorie

loading

Přejít na:

Římská sponaDoba římská je na našem území spojená s pobytem germánských kmenů Markomanů a Kvádů. Jejich názvy známe díky antickým zpravodajům, archeologie ale nedokáže nálezy po jednotlivých kmenech od sebe odlišit. Uvažuje se, že Markomani obývali většinu Čech. Na Moravě byly oba kmeny zastoupeny společně. Začátek doby římské byl dlouho v literatuře datovaný počátkem našeho letopočtu. Nyní se ale posunuje do přibližně roku 30 př.n.l. Je zřejmé že s příchodem Germánského obyvatelstva na naše území Čechy opouští Keltské elity.
Zde se uvažuje o jejich odchodu na území dnešního Slovenska. Určitá část obyvatelstva svázaná půdou ale určitě zůstala dál usídlená na našem území.

I s nálezů vyplívá že Germáni byly na podstatně nižším stupni kulturního vývoje než místní Keltské obyvatelstvo. Díky kontaktům s římskou říší je ale tento počáteční hendikep rychle smazán.

  • A pozdní doba laténská 50/30 př.n.l – 0
  • B1 starší doba římská 0 – 50 n.l.
  • B2 starší doba římská 50 – 150 n.l.
  • C1 mladší doba římská 150 – 200 n.l.
  • C2 mladší doba římská 200 – 300 n.l.
  • C3 mladší doba římská 300 – 350 n.l.

Pro archeologii nám s tohoto období zůstala na našem území řada pohřebišť a sídlišť. Germáni pro pohřbívání používali žárový ritus. Popel byl pak umístěn do popelnice nebo do jámy společně se zbytky nespálených milodarů. Sídliště vznikají u vodních toků, ve většině případů se jedná o mírné svahy obrácené k jihu nebo jihovýchodu. V současnosti se zdá že na území Čech je germánských lokalit větší počet než na Moravě.

Období pobytu Germánů na našem území má také jedno prvenství. Vzniká zde totiž první “státní celek”, takzvaná “Marobudova říše”. Hledáním sídelného města tohoto krátce trvajícího státu na pomezí římské říše věnovala řada badatelů velké množství času. Doposud ale nemáme žádný hodnověrný důkaz že toto místo bylo nalezeno.

Přidat artefakt Navrhnout popis kategorie

Nálezy

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru