Chat Lovců Pokladů

Mohlo by vás zajímat: Fórum o detektorech kovů a hledání

Příspěvky se automaticky mažou po 14 dnech a jsou řazeny od nejnovějších.

Počet příspěvků v chatu: 213

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na účet, zaregistrujte se.

Čím máš napájený detektor?
Nejlépe jsou na tom v mrazu NiCd a NiMH,nejhůře Li-Ion a alkalické.Ztrácejí kapacitu.

Cus muzu s detikem chodit hledat kdiz mrzne jr tak minus 3 stupne dik

Mráz může být překážkou, křehnou při něm všechny plasty a praskají při nárazu či námaze. V návodu by mělo být tepelné rozpětí při kterém lze ještě detík použít. Většinou tak do mínus 10 stupňů C.

To víš že můžeš,mráz není překážkou :-)

Halooooo vi nekdo neco o Joeblackovi??

Jeldaaaa jak je to s tim Joem,vis neco novyho...???

myslím že Joe teď má s Lovcem chvilku útrum. :-D :-D

On už nechodí hledat? Či ho stihla nějaká choroba?

Joeblack se teď musí starat o sníh , jinak obez zamrzne ;-) jo a je to teď připosranej děda ;-)

A tož to jo, tu u nás je ta výhoda, sníh známé prakticky jen z televize

No jenže on obývá opičí hory :-D

O jeho opicích zde již bylo napsáno mnoho řádek :-D ale neviděl sem Tak nevěřím.... Každopádně mi Jeho komety tady chybí

To nejsou jeho opice , opičí hory jsou oblast jde slunce nesvítí a sníh leží 10měsíců v roce :-D

Ah tak, tak to mě zmatlo, jelikož o těch svých tu často psal :-) ;-)

Tak to umí též , ale momentálně to asi neni problem o:-)

Kůli sněhu, nebo chlastu? o:-)

no kvůli sněhu a možná i chlastu :-D u něj nikdy nevíš :-D :-D

Ahóóój. Též mi tu chybí :,-(

no pekny.....jeste ze tak...jsem se bal,jestli ten ,,Martin,, co je s nim ted NOL zaklapnutej v tom nemeckym bunkru tim poklopem...tak jestli to neni Joe...a von zatim uklizi snih.. 8-) 8-) 8-)

Možná zahání cigoše aby mu něco neslohli že zbernyho dvorku :-D

A mna tu nikto nehladá... :,-(

Ale hledá kapitáne.Zrovna nedávno tu někdo potřeboval vyčistit tolárek bruskou alias kopytoymethodou :-D

buď rád ,že nejsi hledanej.... :-D :-D :-D :-D

Aááá mna už našli... :-( :,-(

Navštívili ma zlodeji. Ukradli mi detík,dohladávačku a dokonca aj Fiskars. Na aute mali napísané : "pomáhat a chránit"................................. :-/

zatloukat a zatloukat a kdyby náhodou něco,..... tak zatloukat..... pokud tě nechytli při činu, tak by ti to měli po skončení vyšetřování vrátit..... je to pech, ať ti to dobře dopadne 8-)

Nemáš se chlubit nálezama a tím že hledáš
Že tam máte kokotou o tom žádná ale právě proto bych nikdy nic na web nedal a nikomu že hledám neříkal

A proč? :-(

http://www.no-detector.info 8-)


Serva ordinem et ordo servabit te (Zachovávej řád a řád zachová tebe – sv. Benedikt, 6. stol.)

Vyhledávání a současné výkopy a vyjímání předmětů z terénu pomocí detektoru kovů (bez dohledu profesionálního archeologa pověřeného organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a vybaveného souhlasem s provedením výzkumu na daném místě od Archeologického ústavu Akademie věd ČR) NENÍ LEGÁLNÍ !

Může dojít ke spáchání přestupku podle § 39 památkového zákona s pokutou až do výše 4 milionů Kč a také trestného činu zatajení věci podle § 219 trestního zákona, případně trestného činu poškození cizí věci podle § 228 trestního zákona.

Při neodborně prováděné prospekci s detektory kovů hrozí, že archeologické nálezy, jejich kulturně historická hodnota a souvislosti s nimi spojené nebudou vědecky rozpoznány a dojde k jejich poškození nebo zničení. Pro moderní archeologii nejsou jednotlivé předměty vytržené z nálezového kontextu a bez odpovídající dokumentace vědecky přínosné. Jejich nekontrolovaným vyzvednutím z terénu může dojít i ke ztrátě důležitých doprovodných informací (poloha, hloubka uložení, orientace, stopy obalu, přehlédnuté další části nálezu) nebo odhození jeho na pohled neatraktivních součástí.

Archeologickými nálezy jsou hmotné pozůstatky života a činnosti člověka, které jsou starší 70 let, neslouží již svému účelu a uchovaly se mimo prostředí současného života v zemi, na jejím povrchu, pod vodou nebo v hmotě stavby. Jsou majetkem kraje, resp. státu nebo obce.

Nelegální hledači rozkopávají cizí pozemky, způsobují škody na zasetých plodinách, poškozují pole, louky a lesy včetně chráněných území. Ničí archeologická naleziště, často dosud odborně nepoznaná, vykrádají i probíhající legální archeologické výzkumy. Hledají ve dne i v noci, užívají moderní techniku, jsou dobře organizováni ve skupinách. Nálezy shromažďují v nelegálních soukromých sbírkách, tím brání jejich odbornému výzkumu, zdokumentování a zpřístupnění veřejnosti, nebo s nimi obchodují na černém trhu a historické památky tak mizí v zahraničí. Pokud pro ně nejsou finančně či sběratelsky hodnotné, vyhodí je. Vykopávají, přemisťují a u sebe přechovávají vojenskou munici a zbraně. Kvůli vyznamenáním, odznakům či šperkům rozkopávají válečné hroby a rabují pietní místa historických bojišť. Kulturní dědictví přichází nenávratně a bez odpovídající dokumentace o artefakty, které mohou obohatit dějiny naší země.

Více o dopadu působení detektorářů na movité archeologické dědictví.

Setkáte-li se s hledačem v terénu, nesnažte se s ním komunikovat. Může být arogantní a agresivní. Může o sobě tvrdit, že je amatérským archeologem, zákon však nedovoluje provádět tuto činnost bez specifického oprávnění. Může se vymlouvat, že hledá předměty pocházející z doby nedávné, například z druhé světové války, ale i ty jsou archeologickým nálezem. Může se odvolávat na povolení od muzea či archeologa a spolupráci s ním, musí však prokázat, že na daném místě se účastní legálního výzkumu prováděného podle stanovených pravidel. Může se dovolávat členství ve sdružení či spolku hledačů, registrovaném ministerstvem vnitra, což ovšem nezakládá právo provádět archeologické výzkumy.
Legálně lze detektor kovů využít při hledání ztraceného vlastního majetku (klíče, šperk). Takové vysvětlení lze však považovat za pouhou výmluvu v momentě, kdy hledač používá zároveň rýč, lopatku nebo podobný nástroj. Stejně tak ten, kdo hledá například klíče, nemá žádný důvod sbírat cokoliv jiného nebo kopat do země.

Raději proto ihned volejte státní nebo obecní policii. Uveďte, že jste svědky porušení zákona a že hrozí spáchání trestného činu resp. přestupku. Pokuste se činnost hledače dokumentovat fotografiemi či videem včetně například jeho vozidla. Pokud můžete, zajistěte pro policii i další typy důkazů, například fotografie výkopů, stop obuvi a pneumatik, nedopalky cigaret, lahve a plechovky od nápojů a podobně (viz judikatura). Policii poskytněte odkaz na tyto webové stránky (nebo stránky Archeologického ústavu Akademie věd ČR), kde najde potřebné informace v případě pochybností o nelegální činnosti.

V krajním případě lze provést tzv. občanské zadržení (podle § 14 občanského zákoníku) a neprodleně zavolat policii.

Pokud policista odmítne přijmout vaše oznámení, sdělte to Inspekci Policie ČR – nepřetržitá služba telefon: 974 839 734, e-mail: ipcr.operacni@mvcr.cz. Při osobním jednání s policistou je vhodné si poznamenat jeho osobní číslo (které má na uniformě).

8-)toliko o nás :-( :-(

nesu v pondělní do muzea dvě věci... a toliko info z toho jistého webu:
Archeologové a muzea NEJSOU OPRÁVNĚNI, aniž by podnikli následné legislativní kroky, PŘIJÍMAT nálezy od detektorářů, tj. „nabývat součásti archeologického dědictví, u nichž je podezření, že pocházejí z nekontrolovaných nálezů nebo nepovolených vykopávek“, tj. těch, které nesouvisejí s legálními archeologickým výzkumy (viz Maltská konvence a Profesní etický kodex pro muzea). Z toho vyplývá, že ti archeologové/muzejníci, kteří tyto nálezy bez patřičné procedury přijímají, činí tak neeticky resp. nezákonně a mohou se dopouštět i spolupachatelství přestupků či trestných činů.podmokly

Detektorář, který nález přinesl, totiž jeho neodborným vyzvednutím a neoznámením ihned po objevení, porušil zákon. Archeolog/muzejník jej proto musí poučit, že spáchal přestupek a může být sankcionován. O tomto poučení je třeba sepsat protokol, spolu s uvedením osobních údajů detektoráře, okolností nálezu, popisem nálezu a jeho dokumentací. Nález musí být ihned odevzdán. Na odevzdání nálezu se pohlíží jako na polehčující okolnost, detektorář nebude navrhnut k poskytnutí odměny, tedy neobdrží nálezné, ale naproti tomu nebude oznámen jeho přestupek úřadům případně nebude podáno trestní oznámení. Detektoráři může být nabídnuta možnost spolupráce na provádění řádných archeologických výzkumů. Pokud bude zjištěno, že detektorář pokračuje v nelegální činnosti, musí být podáno oznámení o spáchání přestupku či trestného činu úřadům.

Jestliže detektorář odmítne sdělit odpovídající informace nebo nález odevzdat, je nezbytné zavolat policii (případně provést tzv. občanské zadržení podle § 14 občanského zákoníku), mimo jiné proto, aby bylo vynuceno zjištění skutečného místa a celkového obsahu nálezu a případné prověření osoby detektoráře, zdali neprovádí nelegální činnost soustavně a nevytváří např. soukromou sbírku ze zatajených předmětů.
Pokud to nebude v dané situaci možné, musí být alespoň zaznamenána totožnost detektoráře a zjištěné okolnosti nálezu, a neprodleně podáno oznámení o spáchání přestupku či trestného činu úřadům.
Archeolog/muzejník by měl evidovat případy nelegálního užití detektorů kovů a zároveň informovat všechna ostatní archeologická pracoviště o nezákonných vykopávkách a osobě detektoráře (viz Maltská konvence a Profesní etický kodex pro muzea).

Obdobný postup platí i v případě, že detektorář po objevení archeologického nálezu jej nevyzvedl ze země a přivolal na místo nálezu archeology, neboť prováděl vyhledávání detektorem kovů (tj. druh archeologického výzkumu) bez patřičného oprávnění, tedy nelegálně. Doporučuje se zvážit provedení úkonů (v případě nespolupráce i za asistence policie) vedoucích k prověření, zdali si detektorář nepřisvojil a nezatajil část nálezu (typicky v případech mincovních depotů).

Při publikování a medializování zajištěného nálezu učiněného nelegálním způsobem je nezbytné zdůraznit nezákonnost počínání nálezce.

Odlišným jednáním archeologa/muzejníka se problematika nelegálního užívání detektorů kovů ocitá v bludném kruhu, neboť podněcuje detektoráře k další nezákonné činnosti

To jsou ty dva borci co se nechali plácat že odevzdali a pak vystavili soubory mincí na aukro že ? :-D :-D

To sem už nechodí více lidí :-(

prostě je to přestává bavit, neustálé dohady při vkládání a určování a osobních výpdů.... a obrovský příliv nováčků zahlcující web vším, většinou nezajímavim.... 8-)

Kluci hlavně si přečtěte ten poslední koment,to stojí za to! :-D :-D :-D

:-( :-) :-( :-)

Hustýýýý...Kterej bejvalej soudruh ředitel nebo jeho náměstek nebo nedej bože vekslák i jiný soudruh kapitalista tuto sračku napsal,to by mne ohromně zajímalo :-D

Pořád se ptáte kdo za tím celým stojí. Tady ho máte.
http://www.roman-abusinov.cz/o-mne/

Zdarec ,,wafen,,..no pred nejakym casem..rok ci dva,to vypadalo na nejakou trestnou vypravu..par horkych hlav uz toho dobraka melo dost a chtelo si s nim ,,popovidat...ale...ani nevim jak to dopadlo..


Zpět do chatu

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru