Chat Lovců Pokladů

Mohlo by vás zajímat: Fórum o detektorech kovů a hledání

Příspěvky se automaticky mažou po 14 dnech a jsou řazeny od nejnovějších.

Počet příspěvků v chatu: 108

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na účet, zaregistrujte se.

o:-)asi si vezmu lodičku a půjduhledat někam na pole. :-D :-D

vždyť jsi ještě včera tvrdil jak je u vás sucho že ani prašivky nerostou :-D :-D :-D

:-D :-Deště žes to připoměl,vezmu si i košík a nůž :-D :-D

koupil jsis přeci noxe a ten do vody může :-D jo a koukal jsem na ten tvůj kruhák ty kecko a a ten spojuje 3 ulice rýmařovská,čsa a uničovská a ty další 4 jsou už kousek vedle-babická,dvorská,hvězdné údolí a potoční... :-D :-P :-P i tak je to zajímavá křižovatka ;-) 8-)

:-Dještě jsi přehlíd Babickou stezku a Na větrník,i ty jsou průjezdné ulice,takže devět :-Dmístní to znají,ale když do toho vletí cizinec a včíl je jen na této křižovatce šest objízdných značek,tak jsou z toho štajf. :-D ;-)

dobrý den jak můžu odstranit duplicitní příspěvek

už to je

Zdravím , začínám s hledáním , sbiram informace prosím o radu co do začátku za detik? Díky za info a zkušenosti. :-)

Ahoj. Hledám někoho z UL nebo TP nebo nebo okolí (klidně MO, Ltm,..), kdo jde v pondělí 28.9. někam hledat a nechce jít sám. Nechci chodit sama. Holka, kluk, je mi to jedno. Hledám zoufale parťáka nebo parťačku pro společná hledání. Nejraději kolem 50. :-)

Tohle jsem měl dnes v poště. Posouzení nechám na vás.

Informace pro Vás všechny - platí to pro celé území ČR

Toto je pro PČR Kraj Moravskoslezský - další kraje mají v podstatě to samé.

Mají to na stole - Je to z dnešního dne !!!

Sjednocení postupu při podezření na neoprávněný archeologický výzkum

Po předchozí komunikaci s pracovníky odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, s ohledem na specifičnost problematiky provádění neoprávněných archeologických výzkumů, současnou dostupnost detektorů kovů a zvyšující se zájem veřejnosti o vyhledávání předmětů v terénu je zapotřebí stanovit alespoň v základních bodech jednotný postup v rámci KŘP-T při zpracování přestupkových spisů.

Vyhledávání předmětů v zemi, případně jejich následné vykopání či rozebírání zdiva zřícenin apod. může být považováno za archeologický výzkum. Ten podléhá regulovanému režimu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Ačkoliv tento zákon sám nedefinuje archeologický výzkum, je tento pojem obecně chápán jako odborná archeologická činnost vyvolána ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy, přičemž jeho součástí jsou veškeré etapy včetně přípravné fáze, tj. i terénní průzkum území. Oprávnění k archeologickým výzkumům vyplývá z § 21 zákona č. 20/1987 Sb., kdy např. podle odstavce 2 může ministerstvo kultury na žádost v odůvodněných případech a za určitých podmínek povolit provádění archeologických výzkumů popřípadě i fyzické osobě.

V praxi se nejčastěji vyskytují případy přistižení osob hledajících předměty v krajině s detektorem kovů bez jakéhokoliv oprávnění k archeologickým výzkumům, anebo o osoby pomocí nářadí „rozebírající“ zdivo zřícenin. Jejich jednání může mít rozměr přestupkový, ale i trestněprávní. U podezření ze spáchání trestného činu je prověřování a následné vyšetřování vedeno pod dozorem příslušného státního zástupce. U podezření z přestupku, který je následně oznamován správnímu orgánu (obci s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu), bude následně vedené řízení o přestupku závislé zejména na podkladech dodaných policejním orgánem spolu s oznámením. Důsledné zadokumentování situace na místě činu je předpokladem hladkého průběhu následně vedeného řízení o přestupku. Z toho důvodu je nutné zdůraznit níže uvedené skutečnosti.Přestupky fyzických osob jsou definovány v § 39 zákona č. 20/1987 Sb. Aby v těchto případech mohl správní orgán ve věci rozhodnout dle zjištěného skutkového stavu, je nutné:

- provést podrobnou fotografickou dokumentaci místa včetně případných provedených výkopů, veškerého na místě se nacházejícího nářadí (rýč, lopata) a hlavně případných nalezených/vykopaných předmětů,

- sepsat úřední záznam k věci, který popisuje reálně zjištěný stav na místě (jakými nástroji a jakým konkrétním způsobem bylo podezřelým manipulováno, např. že měl sluchátka v uších a pohyboval s detektorem ze strany na stranu apod.),

- neopomenout uvést všechny další nástroje, které měl podezřelý na místě k dispozici (rýč, krumpáč, lopatu apod.), případně tyto věci odejmout (viz níže),

- co nejpřesněji lokalizovat místo spáchání (např. lokalita prohlášená za památkovou rezervaci nebo jinak památkově chráněné území),

- ztotožnit všechny osoby nacházející se na místě, i pokud by samotné „hledání“ s detektorem v daný moment prováděla pouze jedna osoba,

- zaznamenat vyjádření přítomných osob k věci, neboť verze podezřelého se může lišit od zjištěného stavu (např. sdělí, že hledá náušnice ztracené u rybníka apod.),

- popř. popsat v úředním záznamu, jaké skutečnosti vylučují tvrzení podezřelého (např. další výbava na místě určená ke kopání).

Podezřelí často provádějí „hledačství“ opakovaně, může jít o historické nadšence, sběrače pokladů, pracující ve skupinách. Běžné tak bude spolupachatelství těchto osob. Některé osoby již mohly být v minulosti v souvislosti s obdobným jednáním řešeny, resp. jejich jednání oznámeno správnímu orgánu, a může tak jít o opakované spáchání přestupku (je vhodné tyto informace ověřit např. z IS ETŘ).Po výše uvedeném zjištění potřebných podkladů bude již na správním orgánu, zda v rámci řízení prokáže naplnění skutkové podstaty některého z přestupků uvedených v zákoně č. 20/1987 Sb., anebo řízení zastaví. Nicméně důvodem k zastavení řízení by neměly být nedostatečné pouze strohé informace uvedené v oznámení přestupku. Policisté tyto přestupky nemohou řešit uložením pokuty příkazem na místě.S ohledem na specifický charakter jednání bude ve většině případů nutno přistoupit k odnětí věcí podle § 34 zákona č. 273/2008 Sb. (např. nástroje - detektor kovů), neboť je reálný předpoklad, že v řízení o přestupku bude rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání těchto věcí.V případech zjištění archeologického nálezu na místě je nálezce povinen podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž ú

Jsem před hodinou podobný text objevil na FCB...

Někdy mám chuť už udělat nějaký hoax sám. Problém je, že toho narušeného jedince co se podobnou věcí baví tim nepotrestám.

Bohužel, je toho čim dál více a napříč obory. I když jsem v oboru docela dlouho, nedávno jsem se sám chytnul na hoax kolem jednoho doménového registrátora. Podvod to byl takřka dokonalý.

"Mají to na stole, je to z dnešního dne!" - to je typická známka spamu, na konci asi i bylo "pošlete to všem svým známým", ne? Tipoval bych klasickej řetězák.
No, když vidím, co za spamy choděj mýmu šéfovi, tak většina lidí řetězákům věřej. Bych se nedivil, kdyby se nějakej aktivní, ne moc bystrej policajt s vidinou frčky tímhle začal řídit o:-) :-).

Nejsmutnější je ze tohle je pro ty aktivní jedince berná mince. Aktivní jedinec s telefonem v ruce a máš za hrbem aktivní jedince co ti přišli pomáhat a chránit. Českej národ je národ fizlu a donasecu. Za vším tím je lidská hloupost a závist.

ty jsi taky fízl a donašeč?

Máš pocit že jsem? Zřejmě nevíš koho se ptáš. Nejsem ani jedno ani druhý. A nejsem ani Mirek Dušín.

no mě jenom nasere když někdo napíše že - Českej národ je národ fizlu a donasecu.-takže budeš asi němec nebo polák?

Stačí si přečíst knihu o činnosti geatapa v Čechách a tam se dozvíš kdo nejvíc donasel. Byli to Češi. Závist a malost byla příčinou. A máš pravdu nemám české kořeny ale narodil jsem se tady a považuji tuhle zemi za svůj domov i když se k mé rodině zachovala ne zrovna přátelsky.

ježiši netahej sem gestapo a válku to by byla diskuze na dlouho,ono i za války bylo plno Čechů co se nebáli položit život za svou vlast...ale jak píšu to by bylo na dlouho a v dnešní době je to hlavně o blbosti a kdyby jsme byli národ fízlů a donašečů tak už si tady s detektorama dávno něškrtnem...

Mame trochu odlišné názory ale je v pořádku že si to ještě můžeme dovolit. Já mám bohužel zkušenosti takové, že si za svým názorem stojím.

Waffene, neurážej český národ prosím, obzvlášť, pokud nejsi Čech... Co takoví Němci? Udávali před válkou (Židy), během války (nedostatečně uvědomělé spoluobčany) a po válce Spojencům i svoje vlastní "hrdiny"... A pokud se ke tvé rodině nezachovala tahle země přátelsky, tak k tomu možná byl nějaký důvod?

Vrátit se do současnosti....mažou mozky koronou a hoooodne jich přikyvuje a hoooodne jich maže kapsy...a lidi jsou všude stejní,
Dobrý...... I .. Zlý.....

Chtěl bych je na první pohled rozeznat :-)

Tohle nemá cenu tady rozebírat. Ano důvody byly. Benešovi dekrety následně v padesátých letech při bolsevizaci týhle země u dvou mých primych předků vlastizrada s patřičnými tresty. A furt na ty svině nedošlo furt nám tu vládnou.

...a ty se divíš?Napiš jak jste vyčistili panství,kolik lidí se po válce nevrátilo,jsem rád ,že lidi nezapomínaj...i když vám by se líbilo ;-) :-P

Je neuvěřitelný kam až se tady dokáže debata zvrhnout. Jestli chceš ty a tobě podobní diskutéři se mnou rozebírat vliv mého rodu na území Čech najdi si kdekoliv historii rodu Desfours. Možná to dá trochu práce vyznat se ve všech souvislostech. Ale prosím nepleť ke mně větev která se spojila s rodem Walderode. Tam bys lehce narazil na benešovi dekrety. Ono je jednoduchý někoho od klávesnice napadat. Vím že to bude možná těžký na pochopení ale věř tomu že to čtení je zajímavý. Tam se dozvíš že jsme svoje panství nečistili a lid prostý do plynu neposílali. Já už vůbec ne. Narodil jsem se v pětašedesátým. Díky mámu kádrovému profilu jsem nemohl být ani pionýr. A tak jsem ten rudý šátek do jedničky uvázaný chtěl. Skončil jsem na uranových dolech na skále. Proto si vyprošuju nějaký blbý keci o moje češství a národní hrdosti. Stbáci po mě šli tři roky a nebejt sametu tak by to dobře nedopadlo. Ty dva zmrdi co mi chodili za prdelíí se otočili a jsou nich volení zástupci lidu. Oba samozřejmě podnikatelé. Já tyhle fízly a donašeče nevolil. To museli být ty chábrové kterých se tady zastáváte. Končím tuhle diskusi. Protože tu nemám s kým a o čem diskutovat. Věnujeme se tomu kvůli čemu na tomhle webu jsme. Jestli se chcete do někoho navážet tak musíte na fejsbůk.

Promiň Waffene, ale s "blbýma kecama" jsi tu začal ty urážením Čechů, což někteří z nás, jejichž předkové nepřežili "péči" gestapa nemusí snášet zrovna nejlíp, víš? A co se týká tvého češství a národní hrdosti, stačí si přečíst tvůj příspěvek v klubu "Ohlédnutí 2" - ten Riedel musel být opravdu fajn chlap - pro Němce teda...
Takže na závěr rada - jestli nechceš, aby se do tebe lidi naváželi, nezačínej - anebo se pak nediv, že někteří zareagují. Moji předkové rozhodně nebyli ani fízlové, ani donašeči!

Jsem rád že se diskuse vrací do rozumně roviny. Já se zajímám o historii bez jakýchkoliv předsudků. Proto i moje vyprávění o Karlovi Riedlovi popisuje jen příběh člověka. Stejně tak ti mohu odvypravet osudy jedné řekl bych významné židovské rodiny. Všichni její členové skončili v plynových komorách. Jen jeden tehdy náctilety vyšel po válce z Terezína. A jeho potomci jsou moji přátelé. I jeho jsem velmi dobře znal a pokecali jsme spoustu hodin. Na sklonku života odešel do Izraele kde zemřel. A vyprávění o důvodech likvidace rodiny a životě v poválečném Československu je na tlustou knihu. Zvláštní kapitola by bylo vypořádání restituci po revoluci. Přístup českých úřadu. Nezastavam kult hakoveho krize ani sesticipe hvězdy. Vše co mně zajímá je historie a osudy lidí.

No jo, když ale mě ten Riedel přijde jako kovaný nácek - pro ČR je to vlastizrádce, dezertér a zloděj. Životní příběh možná zajímavý, ale já v něm prostě nevidím "skvělýho člověka" , ale dalšího zatrpklého Sudeťáka, bez nejmenší známky sebereflexe - a tvůj popis jeho činů bohužel vyznívá obdivně... Navíc vyvázl asi v pohodě, za ty výše zmiňované činy ( spácháné ve stavu ohrožení národa), je myslím běžnou odměnou šibenice.

No můj popis možná vyznívá obdivné ale není to tak. Je to jen vyprávění osudu pilota lw. Pravdou zůstává že to byl charismatický člověk a až do své smrti zastával stejný názor. Neotacel kabát, stál si za svým. Třeba byl jeho názor špatný ale byl konstantní. A diskuse s ním byla vždycky plná emocí, ale díky Karlovi jsem pochopil alespoň částečně mentalitu té doby. Můžu svým dětem říkat příběhy nezkreslene požadavky strany a vlády. Stejně tak jim pustím nahrávky vyprávění člověka který šel se Svobodou od Buzuluku. Nejsem bůh abych mohl lidi soudit a proto to nedělám. Každý jsme nějaký. Někdo holky někdo vdolky.

...já se narodil ve čtyřiašedesátým,víš tady nejde o blbý keci ,sá m jsi napsal ,že Češi jsou udavači...máš pravdu v tom ,že tady bylo 90 000 udavačů a další tisíce neodhalenejch jestli máš pocit ,že jsem ten kdo ti ubližuje ,mýlíš se ,nechtěl jsem se pouštět do diskuse ,ale zareagoval jsi sám,,,a asi víš proč ;-)

....tenkrát mě vytáhli z Motoru,otisky ,výslechy....jsme na stejný barikádě ale každej na jiný straně...a tak je to dobře,nebo ne? ;-) 8-)

Tak pokud se ti tady tak ubližuje, vrať se do země svých předků, tam třeba pochodíš a sem politiku netahej a beztak mi připadá že jsi to napsal ty sám.

:-D :-D :-D

:-Dta formulace kývání ze strany na stranu,tak ta je geniální,to psal starej Brůna?Jinak někteří udavači maj pocit že oni jsou ti poslední spravedliví o:-)

Zdravim lidi, je tu nekdo, kdo by poradil zacatecnikovi cim cistit mince medailony a podobne nalezy?

Ahoj kolegové

Nové video a tam další depoty ze stejného lesa, i ag tam píplo, pak nějaká válka a jiné...

https://youtu.be/ZcO5y7u0HPw

Díky moc za sehnání zadní části držáku elektroniky na Noxe.Díky kolektivu v Jílovém,palec je nahoře.Ať se Vám daří.

Zdravím, proč při vkládání nálezů je automaticky udávaná GPS souřadnice?


Zpět do chatu

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru