Ludvík II. Jagellonský (1516–1526) – Malý (černý) peníz

Doba vlády 1516–1526
Korunovace 1509
Narození 1. července 1506 Budín
Úmrtí 29. srpna 1526 (ve věku 20 let) Moháč
Pohřben katedrála v Székesfehérváru
Předchůdce Vladislav Jagellonský
Nástupce Ferdinand I. Habsburský
Manželka Marie Habsburská (1522–26)
Dynastie Jagellonci
Otec Vladislav Jagellonský
Matka Anna de Foix a Candale

Dne 23. července 1503 porodila královna Anna z Foix svému choti Vladislavovi Jagellonskému jeho prvního toužebně očekávaného potomka, dceru Annu. To pomohlo uvolnit v té době již velmi napjaté vztahy mezi budínským královským dvorem a římským králem Maximiliánem I., který Vladislavovi okamžitě nabídl sňatek Anny s některým ze svých vnuků (Ferdinanda Habsburského si Anna později skutečně vzala).
Návrh na dynastické spojení našel u krále Vladislava příznivý ohlas. Po jeho vážném onemocnění se však zdálo, že tento krok sotva půjde prosadit mírovou cestou, neboť tzv. uherská „národní“ strana nechtěla připustit, aby se v budoucnu stal znovu panovníkem v Uhrách cizinec. Přesto Maxmilián požádal již v polovině roku 1504 o princezninu ruku. Vladislav začal navzdory odporu uherské šlechty vyjednávat s Habsburky, s podporou královny Anny.
Dne 1. července 1506 se narodilo druhé dítě Vladislava Jagellonského a Anny z Foix, syn Ludvík. Král Vladislav měl konečně mužského dědice. Přestože byl chlapec velmi slabý, udržel se při životě. Už Maxmiliánem 20. března 1506 byl zaslíben Maxmiliánově vnučce Marii.
Sňatky mezi dětmi Vladislava Jagellonského a vnuky Maxmiliána I. Habsburského byly dohodnuty roku 1515 ve Vídni za přítomnosti polského krále Zikmunda I. Starého, Vladislavova bratra

Coin data

Identified coin: Ludvík II. Jagellonský (1516–1526) – Malý (černý) peníz-haléř (č. 2759) Ludvík II. Jagellonský (1516–1526) Malý (černý) peníz-haléř

User feedback

Diameter: 13,0 mm
Mintage area: Čechy do roku 1637 (1 názor)
Ruler: Ludvík II. Jagellonský (1516–1526) (1 názor)
year of mintage:
Nominal: Malý (černý) peníz-haléř (1 názor)
Material: stříbro (1 názor)
Coin ID: Ludvík II. Jagellonský (1516–1526) – Malý (černý) peníz-haléř (č. 2759) (1 názor) libor.pol: 2759

Log in and help identify this coin.

Photo

Circumstances of the finding

Location:Středočeský kraj
State of soil:Vlhká
Depth of the finding:6 cm
Used detector:XP DEUS
1 vote
1 vote
viewed:
91x,
comments:
0,
finder:
libor.pol libor.pol
loaded:
28 November 2020

Post

There is no post in the chat.

Add post

You must subscribe to post. If you do not have an account on the LovecPokladu.cz, sign up.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Back to top