23. 11. 0912 Calendary
This article is not translated into your language

23.11.912 Narodil se Ota I. Veliký

Categories: Kalendárium

Nejmocnějším panovníkem se ve své době stal Ota I. Veliký. Byl vévodou saským, východofranským králem a prvním císařem Svaté říše římské. Jeho vítězství v bitvě na řece Lech znamenala konec období maďarských nájezdů do Evropy.

Ota Veliký se narodil 23. listopadu 912 ve Wallhausenu. Jeho otcem byl Jindřich I. Ptáčník, který je označován za zakladatele otonské dynastie králů a císařů Svaté říše římské. Tu pak právě obnovil jeho syn Ota.

Korunován byl východofranským králem na začátku srpna 936 v katedrále Panny Marie v Cachách. Vládl federaci velkých vévodství (Sasko, Bavorsko, Frankonie, Thuringie a Švábsko). V čele domů vévodů byli typicky potomci velitelů imperiálních pohraničních armád, kteří ctili loajalitu k centrální autoritě a byli ochotni volit více než jen prvního mezi rovnými. Ota Velký porazil Maďary na Lešském poli v roce 995 a byl za pomoc papeži korunován na císaře.

Tento titul kromě symboliky a značné prestiže garantoval v zásadě jen připojení severní Itálie k říši. Střet mezi církví a státem jakožto významné štěpení typické pro západoevropský region se vyhrotil ve spor o investituru biskupů a trvale znemožňoval propojení duchovního a světského, stejně jako odkazu katolického Říma a postupně stále významnějším regionem atlantického pobřeží a severního Baltu.

Otovo vládnutí bylo poznamenané také povstáním řady panovníků. Aby takovým situacím předešel, jmenoval do čela vévodstvích své rodinné příslušníky. Financovat všechny jeho aktivity mu pomohl nález stříbrné žíly v saském městě Rammelsbergu v roce 938.

Jako své sídlo si zvolil Magdeburg, kde v roce 973 založil klášter svatého Mořice, kde byl také pohřben. Celou dobu vlády chtěl panovat nad církví. V roce 955 porazil Maďary v bitvě na řece Lechu, které se účastnili i čeští bojovníci pod vedením Boleslava I. „Dne 10. srpna 955, na polích od Augšpurku k jihozápadu okolo řeky Lechu rozlehlých, strhla se bitva řádná i rozhodná, a to jedna z největších a nejkrvavějších celé středověkosti,“ napsal František Palacký v Dějiny národu cěského v Čechách a v Moravě dle původních ...

Tato bitva znamenala konec období maďarských nájezdů do Evropy. Téhož roku Ota zvítězil v bitvě na Regnici i nad polabskými Slovany. Když se Otovi podařilo uzavřít mír s Byzantskou říší, přivedl v roce 972 celou císařskou rodinu zpátky do Německa. Ota se stal nejmocnějším mužem v Evropě. Zemřel 7. května 973 ve věku šedesáti let poté, co onemocněl horečkami.

Zdroje:
Oldřich Krpec, Vladan HoduláK: Evropa ve světové ekonomice
František Palacký: Dějiny národu cěského v Čechách a v Moravě dle původních ...
Josef Pekař: Dějiny naší říše
www.wikipedia.org

The article is included in categories:

Post

There is no post in the chat.

Add post

You must subscribe to post. If you do not have an account on the LovecPokladu.cz, sign up.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Back to top