25. 11. 1120 Calendary
This article is not translated into your language

25.11.1120 Ztroskotala Bílá loď

Categories: Kalendárium

Tragické následky měla nehoda takzvané Bílé lodi v listopadu 1120. Mezi oběťmi byl i Vilém Aetheling, který byl jediným legitimním dědicem anglického krále Jindřicha I. Jasná příčina neštěstí není dodnes známá.

Do Londýna se dostavili v roce 1120 vyslanci vévody Godfreyho, aby dojednali podmínky sňatkového spojení s Jindřichem I. Král se ochotně zřekl celibátu, který dodržoval po Matyldině smrti, poněvadž se nemohl dočkat dědiců, jež bude mít s novou chotí, a toužil po tom, aby se vyvaroval bezbožného chování.

Svatební smlouva byla podepsána 10. dubna 1120, jíž se král zřekl nevěstina věna a sám bohaté přislíbil, a kromě toho jí Adeliza byla prohlášena za „paní Angličanů“. Až do své korunovace neměla být oslovována jako královna. Adezila ale nepřijela do Anglie hned nato. Možná ještě nebyla dost stará, aby mohla žít s nastávajícím manželem, jemuž v té době bylo dvaapadesát let.

„Datum jejího narození není nikde zaznamenáno, ale víme, že pro současníky to v době svého zasnoubení byla malá dívka či panna. Možná jí ještě nebylo dvanáct let, a tudíž nedosáhla provoleného kanonického věku k manželskému soužití, čímž by se snad dalo vysvětlit, proč došlo k odložené sňatku a odhadnout Adezilina narození na období někdy kolem roku 1109,“ píše Alison Weirová v knize Normanské královny Anglie.

Tentýž rok Jindřich I. oženil svého nástupce Williama s Mahaut z Anjou a rok na to mu udělil titul normanského vévody. Mladý vévoda rozhodně nespojoval národy jako jeho otec, naopak se pyšně kasal, že až bude králem, zapřáhne Angličany jako osly po jho k pluhu. Jeho budoucí oddaní ale takové krutého osudu zůstali ušetřeni.

Dne 25. listopadu 1120 se totiž král připravoval se svým dvorem k návratu z Normandie do Anglie. V Barfleuru na ně čekaly dvě lodě. Jindřich I. se snachou a četnými dvořany nastoupil na jednu a sedmnáctiletý syn na druhou, která nesla název Blanche-Nef-Bílá loď s téměř všemi mladými urozenými pány rojícími se kolem něho.

Velitelem Bílé lodi byl syn muže, který býval kapitánem Mory. S Williamem se dále plavili jeho vychovatel, dva královi levobočci i markýza z Perche a Štěpán z Blois. Když nastala tma, Bílá loď vyplula z přístavu, protože podnapilá společnost naléhala na posádku, aby předhonila královu, přitom však narazila na mohutné skalisko a bez varování se převrátila dnem vzhůru.

Jako jediný se zachránil Bérold, na lodi zemřeli všichni včetně jediného Jindřichova legitimního syna Viléma.

Zdroje: Alison Weirová: Normanské královny Anglie, https://justhistoryposts.com/, https://familypedia.wikia.org/

The article is included in categories:

Post

There is no post in the chat.

Add post

You must subscribe to post. If you do not have an account on the LovecPokladu.cz, sign up.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Back to top