9 Apr 2018 Ninety-year-old senior finds pot full of coins

Categories: Finds and rescue research in the Czech Republic , Calendar

A man who found a treasure in his garden in Čeliv, Benešov region, behaved in an exemplary manner. The damaged ceramic vessel and its surroundings contained 583 coins minted between 1350 and 1455. The 90-year-old senior dug up the depot right in front of the onion.

When the senior also examined the coins, he realized they were old and called in archaeologists from the museum. "When I harvested the onion, I found a tiny coin. I want to take a step and in that I see another one. The next morning I took a metal rake and raked in that spot. Nothing. I raked again and suddenly I saw about five of them. And I said, "Oh, there's something here. Then I raked again and I came across the treasure," Miroslav Jurníček from Čeliva, who is the lucky finder, recalled.

Archaeologists found that the man had found a depot of medieval coins. On the same day they arrived, they also removed the treasure from the ground and carried out initial documentation. They then searched the site with a metal detector. Some of the coins were located completely outside the ceramic vessel, and the archaeologists searched a larger area.

In addition to the coins and ceramic vessel, archaeologists identified that there were pieces of leather, fabric, and string at the site. "Immediately after removal, all parts of the depot were handed over for expert laboratory treatment and conservation, without which they would have been at risk of irreversible damage. The conservation of the entire set of coins was completed at the beginning of 2019; the ceramic vessel and the organic fragments are still undergoing the conservation process," explained archaeologist Radovan Cáder.

The hoard contains a total of 583 coins minted between 1350 and 1455. Specifically, it contains Czech, Austrian, German and Hungarian coins. However, low-quality small German and Austrian coins predominate - especially pfennigs, of which there were 448 pieces in the depot.

According to archaeologist Tereza Davidová, the composition of the coins represents the Central European monetary crisis. "The most significant component of the find are also silver Prague grosz from the times of Jan Lucemburský, Charles IV and Václav IV. There are a total of 119 of them. But the most outstanding are two golden Hungarian ducats of Sigismund of Luxembourg and Albrecht I of Habsburg," the archaeologist added.

After finding the treasure, Jurníček walked around the garden with his head down, so as not to overlook anything else from the treasure. He was also still wondering who could have buried the jar of coins. "It's on my mind, I'd like to find out. But I suspect that it was not a poberta, a thief," he said.

Sources: www.irozhlas.cz, www.ctidoma.cz, www.denik.cz

The article is included in categories:

Post

:-O Luxusní nález.
Ovšem nálezce nemůže očekávat žádnou finanční odměnu, protože k nalezení použil sofistikovaný nástroj a to hrábě :-D

Už jsou to 4 roky Michale, to to ale letí.. :-)

Mě šokovalo že ležel přímo před cibulí. :-O :-O :-O

Hezká pohádka.
Možná, že tímto příběhem opijete někoho z města, ale kdo má zahradu, reje, pleje a pěstuje, tak tomuto bludu neuvěří. 8-)

L.P. náhodou, já tomu příběhu věřím, mám i tu zahradu a ryju, pleju, pěstuji ;-) Tak jsem tedy zkoušel najít, jaká vůbec odměna byla vyplacena, hledal jsem dokonce i na stránkách Středočeského kraje, ale ani tam není zmínka o vyplacení odměny, tak ji zřejmě hejtman vyplatil ze své vlastní kapsy, že o tom na stránkách Stř. k. není zmínka :-D

Senior hrdě odmítl nálezné a dodnes chodí po polích se sklopenou hlavou.Sláva mu.

Sojka88 - tak jestli mu vypočetli odměnu podle zákona, tak se mu pro ní ani nechtělo jet, za benzín by utratil daleko víc :-D :-D :-D

áno, jestli nebyla vyplacena odměna dle představ, nebo vůbec nějaká, pak chodí p. Jurníček po zahradě se sklopenou hlavou dodnes.....
- a k té cibuli
- to jakože vnuk, možno že i pravnuk to našel detektorem někde v lese, vykopal to a "přesadil" to k dědovi na zahradu?? :-D :-D - tohle se dělá s konopím :-D
- a na druhou stranu
- cibule se sklízí táháním za nať, pokud tedy neuhnije, takže je divný, že mince byly najednou na povrchu, že se na ně nenarazilo při chystání záhonu, kdy se ryje - třebas to už byly vyryty na povrchu, ale nikdo si jich nevšiml - v devadesáti už oči dobře neslouží, no ale přece nebudeme tu poctivého dědu podezřívat z nějaké nekalosti!!!

Luke, samozřejmě dobrý postřeh. Ále třeba si na to rytí nevzal brejle a na to tahání cibule je už potřeboval :-D

Spíše si myslím, že je možná při tom rytí přehlédl, kdežto po sklizni viděl minci na opršelém povrchu, jak tam ležela...

Ovšem, je to jen novinářský příběh, takže ve skutečnosti to mohlo být všechno jinak 8-)

MarkyMark: Pravda a to tehdá ještě měli benzín za pár korun.Jak znám já lidi tak by mince vybírali do posledního a tady nenápadně ověřit cenu...a šup na Aukro.

Marky, příteli badateli,
v devadesáti již rýt nelze, to značí, že záhon ryl někdo mladší a bystřejší - a jak vidíme, ani on neviděl :-D
- ale minimálně pár let z toho místa musel táhat střepy z hrnca, pokud to teda neroztáhal po zahradě Varinou, nebo nějakým podomácku vyrobeným džondýrem :-D

Luke, asi jsem jej srovnával s mým pradědečkem, který byl fyzicky aktivní i v těch 90-ti, ale on by spíše výjimka, takže nejspíš tam v Čelivu fakt ryl zahradu někdo mladší ;-)

Nejspíš ty střepy tahal už dříve, ale asi nijak tomu nevěnoval pozornost si myslím, prostě zase jsem vytáhl nějaký střep a šup s ním do popelnice :-D

:-D - Marky, popravdě, já mám už teď problémy porýt :-D
- a soused, zasloužilý důchodce, když ho vezmou záda, tak ryje tak pět zarytí denně, kolikráte má co dělat, aby to do zámrazu stihl :-D

...a když to děda řekl dětem a vnukům, co našel a co odevzdal, tak ho šupem poslali do chudobince.
...víš co jsme si za ty kolečka mohli všechno koupit, dědku bláznivá???!!! :-D :-D :-D :-D
...no a za go tě mám tahat??? Hlavu máš plešatou a blasy plesnivý. :-D :-D :-D

...a vousy plesnivý... ;-)

Ale pánové, dnes máte elektrické kypřiče půdy a to zvládne každej.
Můj táta v 90 to zvládal a běda kdybych mu s tím měl pomoci, to by mě hnal.
Jen když byla zapotřebí hlubší orba, tak jsem vytáhl Vari a oral a oral až jsem padal na hubu.
Rozhodně nerozporuji záhon s cibulí a vitalitu 90 letého, ale to, že by si nevšiml mincí při přípravě záhonu a následné činnosti až do sklizně.

Bando , dohledaval to Sir majk 😀

Delal z toho i nejake video.

https://youtu.be/3kFOM8Bfmmk

Seňior Sir Majk má už přes devadesát?? :-O
- a to elektrický prdítko bych chtěl vidět v akci na místě, kde má i motorovej problém - to tak maximálně oškube mech a učeše trávník :-D

pan M. Jurníček dostal 90 000 Kč za nález mincí.

gratulujeme!!

,,,to je ovšem škoda, že mu nebylo 100...
Třeba by dostal 100 000 Kč ;-) :-D
A ohledně odměn za odevzdání, nemám na to vyhraněný názor...
Asi je to dobře, když to nálezci udělá radost..proč ne??,
Kdo odměnu nechce, ať si jí nebere.
Mě by udělalo radost, ten hrnek najít a pak ho vidět pod sklem v muzeu. ...a to bych se teda všem kámošům chlubil... ,,a tohle jsem našel jááááá,, :-D :-D :-D :-D To by byla odměna pro mě.

No, pokud to našel na svém pozemku, tak ten poklad patří jemu, jako vlastníku půdy. Pouze vyzvednutí a následná dokumentace by měla být odborná, takže je správné zavolat archáče, ať si to zprocesují.

A pokud má stát o poklad zájem, tak má zaplatit vlastníku pozemku a nálezci v jedné osobě 100% jeho hodnoty. Pokud stát dá vlastníku pozemku 10% z ceny nálezu, tak je to krádež a není třeba se bát nazývat věci pravými jmény 8-)

lgs: o půdu se musíš starat, jinak máš "beton", což je nejspíše tvůj problém a nezapomeň kompostovat.

MM: za doby minulé (socialismus), se říkalo, sbal si svoji ornici (myšleno do 30 cm) a vypadni. To když tě ve prospěch ostatních zabrali pozemek, takže co bylo do 30cm bylo tvé a co bylo hlouběji vždy patřilo státu.

Pokud dostal 90.000 Kč odměny, tak měl štěstí.
Tady skoro soused našel přes 1.000 mincí (groše a pfeniky) a dostal po dlouhém průtahu 2.500 Kčs. Tenhle poklad by měl být uložen v: Mariánský Týnec (Kralovice).

L.P. - nevím, co myslíš tím slovem "vždy"? Jestli myslíš od roku 1948, tak to bych nenazýval slovem vždy ;-)

Osnova československého občanského zákoníku z roku 1931 vycházela velkou
měrou z ABGB. Některá ustanovení jsou zcela shodná, proto budou v této části rozebrána
pouze odlišná ustanovení. Znění této osnovy uvádí ve svém Komentáři Sedláček. Nabytí
vlastnictví přivlastněním a nálezem je upraveno v Hlavě VII.

Nález je taktéž rozdělen na tři části - věci ztracené, skryté a poklad. Pokladem je „drahocenná věc, o které lze se domnívati, že již dlouho byla skryta a že nikomu nenáleží“. Oproti rakouskému zákoníku
ABGB se jedná na první pohled o méně kazuistickou definici. Slovem „drahocennost“ jsou
jistě míněny i peníze a šperky. V tomto paragrafu je zahrnuta i novela dvorského dekretu
z roku 1846 a jako o pokladu je uvažováno i o věcech s uměleckou nebo vědeckouhodnotou a také přírodninách, které mají vědeckou hodnotu.
V této souvislosti se bude jednat o postup nahlášení nálezu a případné možnosti jeho předání do muzejních sbírek.

Velmi podobná úprava je i v návrhu z roku 1937, přičemž definice pokladu v první
větě je shodná s výše uvedenou. Ve druhé větě dochází k rozšíření, že každý výtvor, který
má hodnotu vědeckou nebo uměleckou lze považovat za drahocennou věc. V § 172 jsou
zahrnuty také přírodniny, stejně tak jako tomu je v Osnově z roku 1931.

V případě nabytí vlastnictví dochází k dělení mezi vlastníka věci, ve které byl
poklad nalezen a nálezce!!!

Nebo: Dle justiniánského práva vlastnické právo k pokladu připadalo napůl nálezci a majiteli pozemku, kde byl poklad nalezen.

MM: nechytej člověka za slovo.
O tom jak to bylo a v současnosti je se soukromým vlastnictví půdy a i komu patří co je hlouběji v půdě, nemusíme diskutovat.
Venku je hezky, tak raději vyrazím na krátký špacír.

L.P. - tak, když napíšeš vždy... To není chytání za slovo, to je prostě chyba ;-)

To s tím vlastnicvím půdy je dost ošemetná věc. Pokud jsi vlastník je tvou povinností v případě nálezu zaplatit archeo průzkum. A to se někdy protáhne. Teď nedávno tady nedaleko stavěli jeden areál a něco podobného tam měli.
A zem je stejně jako beton páč neprší. Teď sem se vrátil z pole s vojtěškou a odrážel jsem se od lopaty. Bylo to skoro na infarkt :-D

Jo jo OBI, to je fakt, ovšem teď si to vem, odvedeš státu každý rok daň z pozemku, zaplatíš pak v případě nějakého nálezu archeo výzkum, a to ani nijak neovlivníš kolik, a ještě pak ani na ten nález nemáš právo, dostaneš pofiderních 10 % z ceny, tož asi je něco špatně.

Tak pole s vojtěškou určitě bude jak beton :-D, když tam jezdí traktory a sečou ji, tak při tom tu půdu zhutňují + to sucho, jo jo, to musela být rasovina :-D

LP
to mám každých 14 dní lozit do brambor a kypřit?? mi ukaž jednoho kolchozníka, co používá elektro vybavení, todle je akorát tak pro lidi, co nezvládají techniku a nedokážou nastartovat spalovací motor a dělat si údržbu a znám jich dost, co jak komáři otravujou hvízdáním akukřoviňáku

MM: přehlédl si (socialismu), což rozhodně nebyl v r. 1948 a dříve.

lgs: znovu prosím o L.P. (má to jiný význam). Díky.

Ze smraďochů (spalovací motory) úspěšně utíkám k aku technice.
A výhody? Už žádný benzín, olej, hluk, věčnej smrad, předražené filtry, svíčky + jiné náhradní díly a to je silnej argument přejít na elektriku nebo na aku techniku.
A cena je o mnoho lepší.
Na malé zahrádky do cca 3.000 m² optimální.

L.P. nepřehlédl, spíše jsem se v tom nezorientoval ;-)

L.P. /omlouvám se za beztečky/
- komu nevoní vůně benzínu, kdo nemá ruce po lokty od oleje, kdo neumí vyměnit pístní kroužek, to není u mě chlap!! :-D
- nikomu tu AKU mánii nezazlívám, ale ten výkon a robustnost, tedy životnost, to tam nenajdeš, věř tomu, že ze značkovýho nářadí se jen tak nezakouří, jak z těchdle hobby hraček, kdy je musíš hlídat, aby se moc neunavily a nedusily se
- a můžu říci, že používám leta stroje Stihl, krom běžné údržby sem neměl nikdy problém, žádná porucha, filtry a svíčka má sakra dlouhou životnost, na starších strojích se akorát vymění gufera, když tomu dáš dobrej olej a v poměru, jakej má být, tak je to na věky - tohle nářadí odejde akorát vinou majitele, když neví, co tydle věci potřebují

Jako malý jsem našel skleněný talíř v mamky záhoně, bez keců ;-) a to maminka reje poctivě.

Až teď jsem si všiml...
Jj, Pavle, utíká to...
Baví mě vaše komentáře... nikdo z vás tam nebyl, ale někteří tomu rozumí dost :-D
Ono je v článku několik chyb, i zásadních o nalezení...
Pán opravdu starý, doteď naživu... ještě jsme s ním dělali dvě dohledávky. Tu třetí tu mám v Mincích
A někteří z vás opět nezklamali... peníze za odměnu až na prvním místě o:-) :,-(
Jestli chcete vědět jak to přesně bylo, koukněte na to video které jsem udělal, odkaz sem už dal kolega. Je tam i o odměně, kterou naznačil jiný kolega a o tom jestli by získal víc rozprodejem na černo... Zajímavé, starého člověka napadly peníze až jako poslední...ti ještě žijí myšlenkou - není to moje, nemůžu si to nechat, není to správné...njn, jiná, nekomunistická a nekapitalistická výchova...
Tak mrkněte na video, zvýšíte si znalostí... A mě sledovanost :-D :-D ;-)

Teď jsem si všiml že to mělo být 9.4. :-O já to hledal na konci Srpna :-D :-D

Je opravdu smutné, že se i zde najdou lidé, kteří obhajují zlodějský systém státu a standardní přístup k majiteli pozemku a nálezci při své hlouposti považují za kapitalistickou nebo komunistickou výchovu 8-)

Tak vás dva jsem jako první čekal :-D :-D o:-) :,-(

Jako postižený člověk jsem zažil skrytý společenský hyenismus a jsem tu stále, krom jiného.. díky PENĚZŮM!

L2021PS 👍👍👍

Add post

You must subscribe to post. If you do not have an account on this site yet, sign up.

↑ Back to top + See more

Back to top