This article is not translated into your language

Studenti objevili neznámý text z 15. století, skrýval se v neviditelné vrstvě středověkého rukopisu

Categories: Nálezy a záchrané výzkumy v zahraničí

Studenti prvního ročníku Rochesterského technologického institutu v New Yorku objevili na listech rukopisů z 15. století ztracený text, ke kterému se dopátrali díky unikátní metodě, jíž sami vyvinuli. Za pomoci ultrafialového fluorescenčního zobrazování studenti odhalili, že rukopisný list ze sbírky Cary Graphic Arts RIT je ve skutečnosti palimpsestem – rukopisem na pergamenu s více vrstvami...
V době, kdy byl rukopis psán, byla výroba pergamenu poměrně nákladná, tudíž listy byly celkem běžně seškrabávány nebo „vymazávány“, aby mohly být znovu použity. Zatímco vymazaný text je pouhým okem neviditelný, chemickou stopu původního záznamu je někdy možné detekovat za pomoci různých oblastí světelného spektra.

Výraz „palimpsest“ je složeninou dvou slov řeckého původu. Volně přeloženo, znamená: “Opakovaně seškrábaný“. Ze starých rukopisu se původní text z pergamenu odstranil vyškrabáním nožem či pemzou, z papyru omytím. Posléze byl nahrazen novým textem. Takové postupy byly z úsporných důvodů využívány již v antice a později značně rozšířené ve středověku. Palimpsesty představují pro historiky velice cenné dokumenty, protože pod speciální lampou dovolují přečíst starší vyškrabaný text, který prosvítá skrze novější. Zpravidla se tak jedná o vzrušující objevy nových informací.

Zobrazovací systém byl původně sestaven devatenácti studenty z prvního ročníku Chester F. Carlson Center for Imaging Science Inovation. Když RIT v březnu přešla na dálkovou výuku kvůli koronaviru, studenti projekt nemohli dokončit, ale díky daru od Jeffreyho Harrise a Joyce Prattové získali tři studenti finanční prostředky na pokračování své práce i přes léto. LaLena, Lisa Enochs a Malcom Zale dokončili montáž systému na podzim, než se výuka opět obnovila. Okamžitě začali analyzovat dokumenty ze sbírky Cary.

„Vypůjčili jsme si několik pergamenů ze sbírky a když jsme jeden z nich umístili pod upravenou UV lampu, ukázalo se vespod tmavé písmo s úžasnou francouzskou kurzívou,“ řekla Zoë LaLena, studentka dnes již druhého ročníku. „Bylo to úžasné, tento dokument je ve sbírce Cary již asi deset let a nikdo si toho dosud nevšiml! A protože pochází také ze sbírky Ege, kde je známo dalších 30 stránek z této knihy, je opravdu fascinující, že i zbývajících 29 dalších stránek mohou být také palimpsesty,“ dodala.

Sbírku má „na svědomí“ sběratel, pedagog a historik Otto Ege, který vytvořil soubor listů ze středověkých rukopisů, jež byly poškozené nebo neúplné, a prodával je nebo daroval do různých knihoven a speciálních sbírek po celé Severní Americe, včetně Cary Graphic Arts Collection. Kurátor sbírky Steven Galbraith řekl, že byl z objevu palimpsestu nadšený, protože podobné listy byly detailně studovány různými vědci z celé země, ale dosud nikdy nebyly prosvíceny podobnou technologií pro plné zobrazení. Díky ní se otevřou nové možnosti pro spoustu dalších kulturních a akademických institucí, kteří tak mohou objevit mnoho dalších palimpsestů ke studiu.

„Studenti poskytli neuvěřitelně důležité informace o nejméně dvou dalších rukopisných listech z naší sbírky. V jistém smyslu objevili dva zcela nové texty, o kterých jsme dosud nevěděli, že existují,“ řekl Galbraith. „Nyní musíme přijít na to, co tyto tyto texty představují. K tomu pomůže spektrální zobrazování v kulturních institucích. Abychom plně pochopili naše vlastní sbírky, potřebujeme znát jejich hloubku. Tato technologie zobrazování nám to všechno odhaluje.“

Studenti nyní plánují zjistit, zda jsou i další rukopisné listy ze sbírek Ege po celé zemi palimpsesty. Ve veřejné knihovně okresu Buffalo a Erie zobrazili další list kolekce Ege, který se ukázal jako palimpsest. Nadále oslovují i další kurátory sbírek po celé zemi. Studenti byli vyzváni, aby se podělili o své výsledky na Mezinárodním kongresu o středověkých studiích v roce 2021. Projekt chtějí také představit na příštím ročníku studentského festivalu Imagine RIT s podtitulem „Kreativita a inovace“.

Video

Roman Němec

Zdroje: phys.org, archaeology.org, scitechdaily.com

The article is included in categories:

Post

There is no post in the chat.

Add post

You must subscribe to post. If you do not have an account on the LovecPokladu.cz, sign up.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Back to top