Barevné značky na stromech a kamenech

Ahoj,omluvte mi moji možná hloupou otázku. Občas se mi stává, že po lesích narazím na místa, kde jsou stromy,skalky kameny a patníky označené pruhem, šipkou, většinou oranžovou nebo zelenou signální barvou. Mám za to,
že to je rozdělaná práce archeologů a značky jsou od nich.
Nerad bych jim kazil dílo a tak se raději odtud klidím pryč.
Můžete mi to prosímvás potvrdit nebo vyvrátit. Díky Mates.

v kategorii Lokality, založil Rastal 19.4.2011 18:24

Když už jsme u těch značek na stromech tak jsem si dovolil něco stáhnout...
Dva červené pruhy-Těmito pruhy se označuje hranice u národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a I. zóny národních parků. V těchto územích nejsou některé činnosti povoleny. Jednak podle zákona o ochraně přírody (pro každou kategorii ochrany platí jiná omezení), jednak podle zřizovacího předpisu každého jednotlivého území. Zpravidla to znamená, že máme chodit jen po vyznačených stezkách, chovat se ohleduplně a nepoškozovat přírodu ( např. netrhat rostliny, nerušit živočichy, neodhazovat odpadky).
Na hraniční sloupky nebo stromy se umisťují dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu, dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného.
Barevné tečky-Tyto značky souvisí s plánovanou těžbou. V porostech, kde se budou provádět výchovné zásahy (probírka, prořezávka), se jednotlivé stromy určené k odstranění označují barevnými tečkami.
Barevné tečky ve tvaru T-V případě plošného kácení jsou hraniční stromy budoucí paseky vyznačeny barevnými značkami ve tvaru písmene T.
K místům plánovaných těžeb jsou také často vytvářeny přibližovací linky pro lesní mechanizaci, které jsou zpravidla dělány formou průseků s ponecháním pařezů na místě. Tyto linky se označují šikmou čarou na krajních stromech.
Dva vodorovné pruhy 20cm dlouhé a 5cm široké-Značení prostorového rozdělení lesa. Hranice jednotlivých oddělení se označují dvěma vodorovnými rovnoběžnými bílými pruhy o délce 20 cm a šířce 5 cm. Hranice jsou většinou vedeny po velkých lesních cestách a průsecích. Tato oddělení se člení na porosty, jejichž hranice je označena jedním bílým pruhem.
Na území vojenských újezdů se místo bílé používá žlutá barva.
Strom ve výzkumné ploše. Výzkumné plochy mají zpravidla tvar obdélníku nebo čtverce s jasnými hranicemi od okolního porostu. Každý strom na ploše je označen svým číslem.

Dále se můžeme setkat se žlutým znakem pro stromy mimořádné kvality, které slouží pro sběr kvalitního reprodukčního materiálu. Tyto tzv. výběrové stromy jsou označovány dvěma vodorovnými pruhy po celém obvodu kmene, mezi nimiž je evidenční číslo jednotlivého stromu.

Také existuje označení uznaných porostů pro sběr osiva. Tyto porosty se vyznačují mimořádnou kvalitou a jejich osivo je využíváno jako kvalitní genetický materiál v lesních školkách. Uznané porosty kategorie A se označují jedním zeleným pruhem po celém obvodu kmene okrajových stromů. Uznané porosty kategorie B (méně kvalitní) jedním zeleným křížem na kmeni okrajových stromů.

Literatura, zdroje:
Turista 2/2007 str. 48-49 Lenka Pivoňková, Roman Sýkora - Značky, se kterými se také setkáváme v přírodě
Přepsal Cubas...za což díky :-P ;-)

Pěkný. Díky.


Zpět do chatu

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru