Detektorář – vyvrhel a zločínec aneb sranda zákon o památkové péči a jeho oficiální „archeologický“ výklad – jak to vidím já.

Ze všeho nejdřív pokládám za důležité všechny upozornit, že nepatřím mezi odpůrce spolupráce s rozumnými archeology a nebráním se odevzdávání nálezů, co za odevzdání stojí. Ale Aslan se mnou asi přestane kamarádit.
Jak jsem předeslal, zkusím rozvinout polemiku o stávajícím zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a jeho výkladu na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR. Je to tak trošku reakce na nedávno proběhlý dotazník archeologů na strankách LP a následné ticho po pěšině. Jo a taky mám moc rád podnětné diskuse pod příspěvky.
Co pro nás znamená naše chození s detektorem ať už po poli, louce nebo v lese? Jednoznačně koníček. Pro někoho Hatátitlá jako hrom, pro jiného cirkusový poník, kterého má rád. Rádi něco hezkého najdeme, je to normální a potěšující. Oficiální stránky ARÚ AVČR a jejich stvořitelé to prezentují trošku jinak. Jejich přesný návod , „co dělat v případě setkání s nelegálním průzkumem detektory kovů“ zde nebudu prezentovat, mnozí ho znáte, a kdo ne, může si ho přečíst.
Jak moc je detektoring nelegální a je v našem pojetí archeologickým průzkumem? Můj názor – ani jedno a ani náhodou není, pokud nejdeme cíleně s archeologem na archeologický průzkum. To je pak jiná situace a použití detektoru je potom jednou z metod archeoprůzkumu, tak jak tvrdí webové stránky ARÚ. Pozor – jedna z metod.
Potíž je v tom, že v zákoně o státní památkové péči , části třetí, týkající se archeologie není detektor kovů zmiňován, učiněno je tak až v interních směrnicích ARU AV ČR, které jsou jaksi interní, že? To znamená obecně právně nezávazné.
Například pravidla archeologického výzkumu (opět interní záležitost) uvádí:
Částečně destruktivní archeologický výzkum. Částečně destruktivní archeologický výzkum je takový výzkum, který je invazní, avšak jen minimálně narušuje fyzickou podstatu nemovitého archeologického nálezu. Jedná se zejména o povrchový sběr, mikrovrypy, vpichy, vrty, zjišťovací sondy, sondy registrující nemovitý archeologický nález a průzkum detektory kovů.
Pokud bychom z tohoto pohledu měli hodnotit naši činnost, je na tom stejně paní, která vedle sbírá na právě sklizeném kukuřičném poli zbytky kukuřice. Možná si říkáte co to melu , ale paní provádí povrchový sběr. A už se pomalu blížím ke svému názvu srandazákon. Co mě k tomu vede, je především to, jek je v tomto zákoně definován archeologický nález: „Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.“ Slovo zpravidla znamená, že ten pozůstatek života a činnosti může být (nebo spíš je) i ta kukuřice. Do absolutní absurdnosti dovedeno, pak pokud by ta lidská činnost byla vykonávána v dřepu v lese ………… a nález pod papírem.
A dostáváme se k ohlašovací povinnosti. Nebudu se zabývat tím, zda by paní měla s kukuřicí utíkat do muzea ani alobaly ,hliníkem, součástkami zemědělských strojů, konzervami atd. Také pominu to, jestli bylo něco nalezeno rádoby archeologickým průzkumem pomocí detektoru. Zkusím to teď naprosto seriózně. Cca 99% solidních nálezů jsou věci jako mince,svátostky, přezky, různé medaile, pečetítka, prsteny a jiné šperky. Ptám se, kolik z těchto věcí je vhodné odnést do muzea? Dle dikce zákona všechny. Nevím, co by tam s tím dělali. Pokud by to chtěli opravdu zpracovat, nebyl by čas na žádný záchranný opravdový archeologický průzkum. To víme všichni. Nicméně také všichni z ná , kdo takový nález uveřejnili třeba na LP jsme se dle zákona dopustili přestupku proti ohlašovací povinnosti a jsme zralí na postih pokutou až… . Další úctyhodná absurdita.
Něco jiného jsou věci z doby bronzové ať už samostatně nebo v depotu, depoty mincí a jiné opravdu vzácné věci, které se opravdu právem mohou nazývat archeologickými nálezy. Ty jednoznačně patří do muzea. Ikdyž osobně bych si dovedl u některých věcí představit, že by zůstaly nálezci pod kontrolou muzea (lepší než zaprášené v depozitáři).
Obecně přestupky, které se mohou týkat naší činnosti:
§ 39, odst.1, písmeno f) provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy,
§39 , odst. 2, písmeno f) f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 nebo § 23 odst. 2
§39 , odst. 2, písmeno g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4.
Jak vidím archeologický výzkum a ohlašovací povinnost jsem se již zmínil, zbývají ty výkopy. Vždy když jsem slyšel slovo výkop a to už v době, kdy v ČR nebyly ani PC natožpak nějaké hoby detektory kovů, jsem si představil jámu minimálně půlmetrovou. Nevím jak to vidíte Vy. Každopádně, pokud se budu promenádovat po nej archeolokalitě s detektorem a bez čehokoliv čím by se dalo kopat, nemohu se myslím tohoto přestupku dopustit.
Zbývá poslední, i naší komunitu značně názorově rozdělující věc, a tou je? Bingo – nálezné.
K napsání tohoto všeho mě mimo jiné nakopl příspěvek kolegy na LP, který našel nádhernou štítovou sponu, jaksepatří ji odevzdal a požádal kraj – Olomoucký kraj o nálezné. Kraj byl hrozně rád, že pán byl poctivý ale pro jistotu si vyžádal stanovisko tuším Ministerstva kultury ČR. Přesně si už nejsem jistý ale podstatné je , že dotazovaná státní instituce zaujala zhruba toto stanovisko: jelikož se jedná o nález detektorem, jde o nález získaný nelegální činností, bez nároku na nálezné a tytyty jestli budeš ještě hledat.
Tak a toto téma nás rozděluje do tří skupin.
Heslo první skupiny – nedělám to pro peníze, odevzdávám, nic nechci
Heslo druhé skupiny – byl bych blbej kdybych to odevzdal
Heslo třetí skupiny – když už najdu něco super a odevzdám, zaslouží si to zákonnou odměnu
Kdysi žil nějaký princ, jmenoval se Cip, a protože byl vzor cti a slušnosti, začalo se používat slovo princip. Takže z principu se dovoluji řadit do skupiny č.3. Prvňáci můžou začít házet kamením.
Mé principiální hledisko vypadá asi takto:
Pokud najdu peněženku, v ní tisícovku mám nárok na stovku odměny. Pokud je v peněžence občanka staré babičky, nic nechci.
Pokud najdu peněženku, v ní sto tisíc a občanka dejme tomu poslance, velmi rád s ním prodiskutuji termín a způsob vyplacení těch deseti tisíc, na které mám zákonný nárok.
Kdepak je asi v pomyslném žebříčku stát?
Odmítavé stanovisko ze strany státu je často podpořeno tvrzením, že nešlo o náhodný nález, nýbrž o cílený nelegální archeologický výzkum. Mám za to, že nalézt depot nebo něco extra , je samo sebou cílem každé naší vycházky s detektorem a samo sebou ho také vždycky doneseme, není- liž pravda. No není. Najít depot detektorem je taky asi docela náhoda. Kolik z Vás ho našlo, a za jak dlouho? Co hodin a kilometrů to dalo. Ale jsme slušňáci, tak to odevzdáme. Buď jsme slušňáci ze skupiny 1 a nic nechceme, nebo z trojky a utřeme nos. Pak jde pán se psem na procházku, najde poklad, odevzdá a dostane odměnu. Argumentace prvňáků, že kdyby to bylo u nás jako v Británii, byla by plná pole ziskuchtivých hledačů u mě neobstojí, protože si nedovedu tyto lidi představit jak kopou dva roky alobal .
Závěrem snad jen to, že je čas přestat nás oficiálně vnímat jako škodnou, ale jako to co opravdu jsme a to je přínos. Zdůrazňuji oficiálně.
Článek obsahuje moje osobní názory, rád přijmu jakoukoliv oponenturu v mezích slušnosti.
Zvlášť uvítám názory archeologů, pokud budou chtít a sdělí, že jsou archeologové.
Gustav Lipovský (Gulliver)

založil Gulliver 18.8.2017 02:40

Palec za odvahu veřejně prezentovat svůj názor na ožehavé téma, dík :-)

Nasrať archáčom do papule.

Mým článkem rozhodně nechci nikoho odradit od spolupráce s archeology. Pouze tvrdím,že detektoring nezakazuje žádná právní norma (možná se mýlím), tudíž nález detektorem není nelegální nález. A pokud takový nález odevzdám, nezasloužím si jednání ze strany státu s jakým se někteří setkali ale ůplně něco jiného.
Vím, že i archeologové jsou v tomto směru názorově rozděleni, vážím si toho, že někteří jsou naší činnosti nakloněni Jenže pořád mě štve to oficiální stanovisko.

Hledani bádání sbírání atd je prirozena věc kterou mi nezakazuje ústava ale podporuje bez těchto vlastnosti bychom nebyli tam kde sme apropo že si tu kdejaka společnost vydobyla pravo na svoji činnost i živobytí jako dolovat zdroje zabírat území či prohlašovat ruzne veci za sve nebo ze patří instituci nakonec je to jen lobby aktérů v politickém soukoli aby si to vse vymohli zákonem proti všem aniž by se ptali většině verejnosti dodnes sou tu zakony z doby komunismu a to určíte někomu velice dobře pomáhá a nenini je menit na tož ve prospěch společnosti určíte bych byl pro takový zákon kde muze majitel pozemku dávat sve svolení kdo pozada ne že nejaka organizace ci statni společenství si sama uzná moznosti vyskumu atd.to je ten starý kom. zákon který plati dodnes Anglicka verze je asi to nejlepší co se muže i u nás uplatnit ku prospěchu všech zucastnenych v teto problematice jak státních tak soukromého sektoru institucí je škoda že další připravovaný zákon je o pět lobby pro stávající instituce ne pro veřejnost naopak veřejnost odstranit od svých práv a svobod ktere určitě má od dob evoluce tim že sme se stali predátory teto pkanety nám nedává právo nad pravy vymyslene pro podrobovani naší rasy ani nikoho jiného méně smýšlejících tvorů samozřejmý druhovy zákon preziti byl davmo spuštěn s malou chybou chytrosti člověka chamtivosti , povisovani se nad druhem i mezi sebou a to utlacovani nesmyslnými zákony proti sobe to ma za následky chování se jinym zpusobem nez prirozene a to je to bádání hledani zbirani tak jak sme se to učili odnepaměti tyto zmatiny sem musel napsat pač me to vse štve sotva se člověk narodi už musi platit třeba za popelnice tak kam to spejem když miminko jeste nevidelava stat se diva jak populace stárne proč to si neuvědomuje jinak je to jen muj pocit tak to neberte vazne :-P :-P

Téma se tady objevuje opakovaně a tak k tomu napíšu pouze krátkou notičku.

Jenom v Čechách je na 3000 hledačů, co nějakým způsobem spolupracují se sbírkotvornými institucemi. (nejčastěji muzea). Jelikož už jsem něco zažil, za ty roky, mohu prohlásit, že doba kdy tady byly lidi co si slušně přivydělávali hledáním je pryč. Známe lokality jsou vybrané a tito řekněme "výsledkově orientovaní hledači” takřka zmizeli. Hledání se jim už nevyplácí. U hledání tak zůstává daleko více lidé, pro které je zajímavější historie než sami nálezy. Je to tak vlastěn dobrý vývoj.

Toho si je vědomá i řada archeologů. V současnosti se řeší zda nenajít nějaký systém pomocí kterého by se činnost těch hledačů, kteří jsou o ochotní se o nálezy dělit plně legalizovat. (dnes je to spíše takové právní vakuum). Příkladů jek se to dá udělat je dost a inspirace ze států jako je Dánsko a Norsko, která se řeší je velice zajímavá.

Samozřejmě, že tady vždy bude skupina lidí, kteří budou jakoukoli spolupráci odmítat. Navíc a to je taková česká klasika, ještě často napadají jak archeology tak hledače co chtějí něco společně dělat. Stačí se podívat do diskuze, okamžitě vulgarita... ještě budeme muset jako hledači něčím projít. 8-)

Prave proto

Naprosto souhlasim s článkem, když koukam na videa z
UK tak jsme 100 let za opicemi, nikdo detektorare nehoni.v Čechách si zločinec bohužel
8-)

A ještě druhá věc, proč je vlastně tak důležité, aby k sobě našli profesionálové a amatéři cestu.

1. Nic s toho co vyndáme ze země už znovu nenaroste. Můžeme se bavit o tom co vlastně archeology zajímá. Zase z vlastní praxe, prakticky všechny novověké věci jsou branné spíše jako odpad (tedy až na výjimky, různé soubory předmětů atd.). Tím hlavním jsou především předměty z období, kde nejsou k dispozici žádné písemné doklady. Pokud tak najdete předmět z tohoto období, není to jenom ten předmět, ale řada dalších informací které nese. Ty jsou daleko důležitější než předmět sám.

2. Výzkumem těchto předhistorických období popisujeme část historie o které nejsou jiné doklady než ty předměty. Zároveň s nimi, se ale můžeme dozvědět řadu dalších věcí. Můžeme zjistit co ty lidi pěstovali, je možné že se jednalo o podstatně teplejší období než dnes a tak se můžeme podívat jak lidé zvládali oteplení klimatu, které nás čeká atd. atd.

3. Důležité jsou nálezové okolnosti a ne předměty. Sám za sebe bych byl rád, kdyby se otevřela možnost jak zpracovat soukromé sbírky různých nadšenců. Věřím, že vše tohle přijde, jelikož cesta zákazů nikam nevede. Jenom že to u nás prostě jde vždy pomalu a taky je problém, že archeologie je v našich podmínkách taková chudá popelka. Už proto by hledači měli stát za archeology. Většina těch co dělají v terénu jsou srdcaři, kteří to rozhodně nedělají pro těch pár mizerných korun co za tu práci dostávají. I když si to neuvědomujeme, jsme s nimi na jedné lodi. Hledači a archeologové tvoří jednu velkou skupinu lidí, kteří milují historii. Často jsme jediní, které dané téma nebo lokalita zajímá.

Moja rec kez by :-P

Ikdyž to tak z mého článku možná nevypadá, s Elmarou naprosto souhlasím. A budu rád když se dožiju situace nebo spíš stavu legislativy a oficiálního postoje archeologů,za kterého přijdu s mým cíleně nalezeným depotem mincí v hodnotě 22,5 milionu Kč a řeknu: " Hele co jsem našel detektorem"
a odpověď bude: "Paráda , to je bomba, nechceš 2,3 mega odměnu?" Potom budu mít možnost odpovědi ano nebo ne, ale bude to moje volba

To je sen 8-)

Souhlas !!!

Gulliver, musím ti říci chlape,že tvůj názor a vyjádření se k situaci této problematiky je skvěle tebou vystižený, no chápu ho a cítím s tebou asi podobně, skvěle jsi ho vystihl, jen nevím kolik takových lovců historie co se na tyto stránky chodí, si ho budou vykládat podobně v tvém duchu, a další věcí je, a že ve tvé psané druhé reakci viz níže, že pokud jsi takový Depot mincí skutečně našel, pak ti zcela rozumím, proč tě něco takového vedlo k sepsání byť třeba jen tohoto článku, a to už jen obecně nebo i v takových případech a měřítkách, kdy skutečně někoho něco podobného potká, pak to je hodně silný pohon a motivace k tomu, aby každý začal podobně uvažovat..
Ale faktem stále zůstává i ta skutečnost, kolik takových lovců historie co našli vysloveně depot nebo poklad, zde takových z toho počtu těch uvedených 3000 lovců co spolupracují více či méně aktivně s archeology je, a kolik dalších takových je,kteří nespolupracují s nikým, jak zde bylo též poznamenáno, aby začali uvažovat podobným způsobem, jako ti, kteří třeba takovou zkušenost už mají a jen se bojí, i díky dnešní situaci která zde v Čechách dnes je, s něčím takovým vůbec přijít na světlo, ač by třeba rádi a své zkušenosti a nabyté vědomosti včetně oněch nálezů z terénu, rádi předali odborníkům dál k dalšímu výzkumu, ale raději mlčí díky špatným zkušenostem a ne zrovna dokonalým Památkovým a Archeologickým legislativním zákonům z minulosti, jež se podle nich dosud jmenované státní instituce tak trochu dost zkostnatělým způsobem a někdy i z alibismu, dosud řídí... :-P :-) ;-)

Ses nějak rozepsals Gusťo :-) :-). Kamarádit se nepřestanu. Kdysi jsem měl CB stanici a komunikoval na dálku s rodinou. A i když jsem nepatřil k radioamatérům, převzal jsem od nich pravidla pro komunikaci. Čím více lidí vlastnilo vysílačku tím větší byl bordel v éteru. Nakonec jsem to vzdal, protože pár jedinců se bavilo tím, že ti skákali do řeči s vulgaritami.Proč to říkám? Pokud nebudou pravidla bude bordel a bez morálky se pravidla budou porušovat. Někdo to má v sobě, jinému to musíš nastavit. Taky jsem s detektorem dorostl s hromadění věcí do - i cesta je cíl. Od samotného předmětu k jeho příběhu. Od sběru předmětů k prožitku z hledání. A pokud bych dostal nálezné tak to je super něco navíc. Nevadí mi nedostat nálezné, ale přijít o samotné hledání.

Napsal jsi to presne. přijít o samotné hledání 8-)

Me vadi trebas,jaka je mezi hledaci nevrazivost
Jezdime na jedno urodne pole,kde se da najit ledacos,bohuzel mistni hledaci nas nenavidi
Uz jsem tam nakopal desitky stribrnaku,uz se mi taky stalo,ze za pul dne ani tukanec..
Jdu si z pole a zrovna byl ten den kdy stesticko si prispalo a potkam mistniho vola,rikam dobrej den,,cekam stejnou odpoved s otazkou,,padlo neco
Ale misto toho se dockam,,vy nemate svoje pole?Jak se vam hleda na archeo lokalite?
Pritom to zadna,,archeolokalita neni,zacne bucet ze bych si mel sehnat povoleni a doprovod archeologa..huba mu jela poradne..
Rikam mu,kde mas povoleni ty?
A co jsem chodis delat,kde mas archeologa jako doprovod ty?
Ze se dopousti stejneho prestupku jako ja
Porad se vyptaval,rekl jsem mu ze se s nim nehodlam bavit,pokud se nesklidni
Po celodenim hledani jdem vecer na pivo a koho nepotkame,partu mistnich..no nechybelo moc a byly jsme v sobe
Nakonec jeden uznal,ze je se mnou dobra rec,ze by chtel spolupracovat,rekl jsem mu po tom co tady predvadite nemam chut
Z jedne strany to chapu,taky by me asi sralo mit takove pole za humny a von to tam nekdo luxuje
Ale kdyby se chovali slusne,bylo by vse jinak
Nejhorsi je ze tam chodi nejake prase o jedno pole dal,kde nic moc nepada,spise jen slitky bronzu a ten tam dela pul metrove diry,to pak se nedivim kdyz majitel pole dela zle a hazi nas do jednoho pytle...
Dokonce vim kdo to je,jednou jsem ho videl a to jsem nevedel,ze ja takove hovado,taha za sebou dlouhej rejcek a dela za sebou caru,az ho zase potkam ten neco zazije hovado..
Vim ze to moc neni k tematu,ale docela me to sere,zel s tim nic neudelam

Taky za sebou tahám dlouhej rejček, doufám, že jsem nějakou díru nezapomněl. :-) ;-)

Zdravím.
Jsem tu nový. Detektor mám cca 2 roky. Chodím tak maximálně po svém pozemku zahradě a na jiné lokality jsem byl velmi málo, takže také málo zkušeností.
Chtěl jsem to okomentovat ale asi to nemá smysl. Budme hodní poslouchejme na slovo stát, archeology, vše odevzdávejme do puntíku. pak budeme takové hodné děti co je pochválí tatínek(stát) s maminkou (archeolog) a za to že budeme hodní a taťkovi a mamce vykecáme vše dostaneme čokoládičku a kakajíčko a dvacku do pokladničky. Promiňte mi Vážení tu ironii možná jsem měl blbej den ale korektní být neumím.... Ale že se rozčiluju, v ledničce mám klobásu z udírny dobré pivo a jdu na to.
p.s. Mě vždycky jakákoliv vytuplá direktiva lezla krkem. Tento paskvil je to samé. Co najdu je moje ! Dám li do nečeho energii tak chci adekvátní odměnu. Tečka.

:-/

Jo vylížu s tim mim paskvilem :-D :-D :-D

Hodně velkej problém je také v přístupu jednotlivých krajů k vyplácení nálezného.Někde odměnu dají,někde ne.A neměl bych asi problém odevzdat něco bronzáckého kdybych našel.Ale že bych měl odevzdat třeba sbírku psích známek z našeho města kterou dávám dohromady dvacet let a sou v ní i půdovky tak budu asi škrtit. :-D

No a o tom to tak trošku je, jsou archeonálezy a "archeonálezy". Ikdyž na druhé straně takovou sbírku psích známek bych klidně do městského muzea zapůjčil, kdyby byl zájem. :-D

S tím problém nemám.Z městem často spolupracuji,pár výstav už sem dělal,ale dělám i přednášky o historiji města.+-dvakrát do roka.+přispívám do různých historických publikacích které vydává město nebo několik místních autorů ;-)

Jo sranda musí bejt jinak bychom se museli ze všech negativních zpráv co lítaj v éteru zbláznit....jsem rád ,že to bereš tak hákem :-)

Jo a nálezný seru ,hledám pro radost ....již 30 let ;-) ;-) ;-)

No tak za 30 let toho musíš mít tolik že to nemáš kam dávat
Hlavně ze začátku to byli žně o tom se spoustě hledačů ani nezdá

Aurumann - zatím jsem našel jenom depot tří hliníkových komunistických desetníků. Po zralé úvaze jsem s nima do muzea nešel a ne zcela v souladu se zákonem si je ponechal :-) :-) :-). Ten 22 milionový depot to byla narážka na Chýšť.

Letos z jara na mne přišel majitel pole, byl to mladej kluk cca 30 let. Ptal se co hledám, řekl jsem mu, že sbírám starý knoflíky, řekl jen " Ve čtvrtek budeme zasévat, tak přijďte až v září po sklizni" Dohodli, jsme se, že tam můžu chodit. Dokonce mi ukázal směr k dalším jeho polím :)

JJ, je to vždycky nakonec jen o lidech a interpretaci zákonů. Najdu munici, nevyzvedávám, volám pyrotechniky. Najdu depot, nevyzvedávám, volám policii, ať si místo zajistí. Najdu minci v příkopu u cesty, pípnu si GPS souřadnice nálezu, zamyslím se a pak dám nález nejpíš do kapsy a následně přidám do nějaké soukromé sbírky artefaktů ... . Pochopitelně je dobré mít dobré historické znalosti lokality, kde hledám, protože pak to je především o zážitku z hledání, při současné minimalizaci případných škod. Ideální je nálezy dobře (profesionálně) zadokumentovat, za pár desítek let může mít taková systematická dokumentace větší cenu, než samotné nálezy :-) . Pak už jen znát dobře legislativu a dobře vycházet i s nedetektoráři. Pak teprve nastane ta pravá hledačská pohoda ... :-) UFFF, právě jsem se probudil ... :-)

... ještě bych dodal, že jde především o "míru" a "styl". Pokud to vezmu z pohledu své profese (lesní inspektor), tak za les plný dolíků a hromádek dám příslušnému "sprostému provinilci" pokutu přímo na fleku. Plus nápravné opatření "to okamžitě zahrabat". Pokud po sobě ale dotyčný "sprostý provinilec" díry zahrabává jako skautík, tak s ním pouze vlídně pohovořím na téma "jaké máš s tímhle detíkem zkušenosti", policii nevolám a bloky mám v kapse. Pokud bych ale k aplikaci práva přistupoval jako onen "památkář", tak by se s ohledem na znění § 20 lesního zákona musel nechávat detektor na okraji lesa a lese by se při sběru hub muselo jen tiše našlapovat. A byl jste někdy někdo v lese s partou dětí? To nářez, co ... :-) Je to prostě i o aplikaci práva na základě zdravého selského rozumu a jakýkoli úřad nebo policie právo vždy jen aplikuje na konkrétní případ na základě nějakého výkladu, zkušenosti, souvislostí, znalostí atd. Vykládat právo může jen soud, ten má na to jediný v tomhle státě mandát. :-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru