14. 12. 1092 Kalendárium

14.12.1092, úmrtí prvního českého krále Vratislava II.

Kategorie: Kalendárium

Vratislav II.Narodil se okolo roku 1031, jako druhorozený syn knížete Břetislava I a Jitky ze Svinibrodu. Po smrti otce, se vládnoucím knížetem stal jeho starší bratr Spytihněv II., Vratislav podle vůle otce zdědil olomoucký úděl. Jeho další sourozenci jsou Konrád I. Brněnský, Ota Olomoucký a biskup Jaromír.

Během svého působení na Moravě 1055-1056 se dostává do sporu s bratrem Spytihněvem II a utíká se schovat do Uher na dvůr uherského krále Ondřeje I. Jeho těhotná manželka během cesty umírá při předčasném porodu. V roce 1057 se Vratislav oženil s Ondřejovou dcerou Adlétou. Dochází k urovnání sporu s bratrem a roku 1058 se Vratislav vrací na Moravu. Roku 1061 umírá kníže Spytihněv II a Vratislav nastupuje na knížecí trůn jako Vratislav II.

Zahraniční politika :

Vratislav II se během své vlády stal věrným spojencem císaře Jindřicha IV. při jeho sporech s Poláky, Míšní a Jindřichovým protikrálem Rudolfem Švábským. Vratislav se také stal důležitým hráčem ve sporu císaře Jindřicha IV a papeže Řehoře VII. v tzv. boji o investituru, tedy zda má světský panovník právo volit a uvádět do funkce církevní hodnostáře. Polsko a Uhry stály při papežovi, zatímco Vratislav zůstal věrný Jindřichovi. Roku 1085 na dvorním sjezdu v Mohuči, obdržel Vratislav II. od Jindřicha IV. za věrné služby královskou korunu, (nedědičnou, pouze pro svou osobu). Jako Český král používal titul Vratislav I.

Domácí politika:

Po nástupu na knížecí trůn přidělil moravské úděly bratrům Konrádovi a Otovi, nejmladší Jaromír měl naplánovanou budoucnost jako  pražský biskup. Jak už to Přemyslovců bylo pravidlem, vztahy mezi bratry nebyly nejlepší. Došlo ke sporu s Jaromírem, kterého podporovali Konrád a Ota.

Vratislav chtěl snížit vliv pražského biskupství a tak založil Olomoucké biskupství, které spadalo pod Mohučské arcibiskupství a Vyšehradskou kapitulu, která byla podřízena přímo Římu. Do jejich sporu zasahovali jak císař Jindřich tak papež Řehoř. Situace se vyřešila roku 1090, kdy Jaromír cestou do Říma umírá. Vratislav se po smrti Oty Olomouckého 1086 dostává do sporu s bratrem Konrádem, který brání práva potomků Oty na Olomoucký úděl, který Vratislav ale svěřil svému synu Boleslavovi.

Roku 1091 obléhá Vratislav Brno, ale při obléhání dochází ve vojsku ke vzpouře, kterou vedl jeho syn Břetislav. Zamotaná situace se ale nakonec otočí proti mladému vzbouřenci. Vratislav se usmířil se svým bratrem Konrádem I. Brněnským a určil ho jako svého nástupce na knížecím stolci. Břetislav utíká do Uher.

V polovině ledna 1092 umírá král Vratislav I. na následky pádu z koně při lovu. Je pohřben na Vyšehradě, ale místo jeho hrobu se zatím nepodařilo najít. Během jeho vlády moc a prestiž českého státu výrazně vzrostla, ale díky jeho následovníkům se  to zase brzo změnilo.

Jindřich Krejčí - PilotK
Detektory Pilot

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Dík za článek.

Také děkuji za všechny články. Pěkné a dobrý vzdělávací program a nápad, zase je o čtení a zábavu postaráno. :-D :-D :-D

Souhlasím! Kalendárium je skvělý! Díky! ;-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru