Historie Keltů v Čechách

Kategorie: Co se jinam nevešlo

Ilustrační foto

V dnešní době je již vědecky prokázané, že kolébku Čechů představují s horním Podunajím i západní Čechy. Poté zřejmě expandovali jak na východ, tak především na západ a také jih. Důkazem jsou nálezy, které přímo ukazují na osídlení jedním etnikem, kterým měli být tzv. Protokelti, toto osídlení mělo trvat více než tisíc let.

Pokud se vrátíme zpět do starší doby bronzové, dozvíme se, že prostor České kotliny byl velmi zřídka obydlen. Mohli bychom zde nalézt především únětickou kulturu (střední a severozápadní Čechy). Počátek většího přesídlení započal v období mezi lety 1500- 1200 př. n. l., tedy ve střední době bronzové. V této dekádě byly jižní Čechy sídleny středodunajskou mohylovou kulturou a střední a severozápadní Čechy falckou mohylovou kulturou. Jednalo se především o lovce a válečníci, což je zřejmé z nalezených mohylových hrobů, v kterých byli pohřbeni významní lidé. Mezi nálezy byly většinou zbraně- bronzové meče a dýky, luky a šípy s bronzovými hroty. Ženy nosily zlaté náramky, prsteny, náhrdelníky a náušnice. V hrobech, v kterých byli pohřbeni i muži, byly nalezeny i břitvy a pinzety. Toto bohatství si však zřejmě přinesli již ze sví pravlasti. Keramika byla však na tu dobu velmi chudá a špatně vyráběná, nevynikala žádnými zvláštními tvary.

Ilustrační foto

V severovýchodních Čechách převládala kultura lidu popelnicových polí. Mezi hlavní oblast, kterou se zabývali, patřilo zemědělství. Bylo nalezeno malé množství bronzových předmětů, s kterými obchodovali. Keramika zde byla na podobné úrovni jako v ostatních místech, účelová, bez výraznějších ozdob. Rozdíl byl v tom, že jejich společnost byla vyspělejší. Žili v otevřených vesnicích a dokonce stavěli i hradiště- první na našem území. Vytvořili celou soustavu hradištních sídel. Tato hradiště najdeme v Mašově, Poráni u Vesce, Novém Městě nad Metují, Doudlebech, Lžovicích u Kolína atd. Byla to velmi dobře postavená opevnění, vlastně pevnůstky s valy, příkopy, palisádami a skladišti. Tyto se stavby staly předlohou pro pozdější oppida. Stále je řeč o předchůdcích keltského etnika.

Ilustrační foto

Ale teď už k samotným Keltům…

Tento národ se zrodil severně od Alp. Je zajímavé, že i když byl od 4. stol. př. n. l. řazen k největším barbarským národům a byl nejmocnějším národem v západní a střední Evropě, nikdy nevytvořil jednotný státní útvar nebo říši. Řekové je jako první nazývali Keltoi, tento název se ujal pro všechen lid. Římané je pojmenovali jako Gally => z tohoto pojmenování se zrodily názvy jako – Gallia Norbonensis, Gallia Transalpina či Galatia (v Malé Asii!). Svědectví o tom, že názvy Keltové a Gallové označují tentýž národ, přinesl G.J. Caesar i Diodor Sicilský, který tvrdil, že název Keltoi (latinsky Celtae) je správnější, tvrdí to i spousta dnešních badatelů.

Nejznámějším kmenem, který sídlil u nás, byli Bójové. Podle tohoto kmene se pak vyvinul název vlasti Bohemia (Boioh(a)emum, Baiahaim). Přišel k nám pravděpodobně v době halštatské. Bójové byl silný keltský kmen, který se skládal z několika větví. Jedna z nich osídlila přibližně ve 4. století př.n.l. střední a severozápadní Čechy.

Archeolog a také pozdější politik Jaroslav Bašta zaznamenal v 80. letech 20. století, že v Plzni-Radčicích bylo odkryto pohřebiště, v kterém probíhalo nepřetržité pohřbívání od 15. století. př. n. l. (od střední doby bronzové), až do roku 400 př. n. l. Toto mohylové pohřebiště bylo jedno z největších v Čechách. Původně zde bylo přes 100 mohyl, zčásti zničeny při zástavbě rodinnými domky. Mohyly dosahují až 25 m v průměru a až 1,5 m výšky. Pohřebiště pochází ze střední doby bronzové.

Keltové pohřbívali mrtvé v poloze natažené na zádech, těla obvykle ukládaly do dřevěných rakví, nebo na prkna, do hlubokých hrobových jam. Muži byli vyzbrojeni jako bojovníci (meč, kopí, štít), ženy dostávaly výbavu šperků a ozdob, které bývaly běžně součástí oděvu (spony, opasky, řetízky), náramky, nánožní kruhy, nákrčníky a také keramika a zbytky potravy (kančí kosti). Místy se objevily i pohřby žehem.

Bójové se lišili od skupiny usídlené v jižních Čechách. Pro ni byly typické právě mohylové pohřby, kdežto pro Bóje kostrové pohřbívání. Hradiště nebo-li oppida, které Keltové stavěly se později přeměnila ve skutečné města. Bylo to především opiddum u Stradonic (nedaleko Berouna), kde se razily zlaté mince, Závist u Zbraslavi, Staré Hradisko na Moravě (mezi Boskovicemi a Prostějovem), na Slovensku Bratislava.

V oblasti západních a jižních Čech (především oblast Strakonicka a Písecka) nedocházelo v tomto období k střídání různých kultur, ale naopak plynulý kulturní vývoj jednoho jedince či národa.

Při troše fantazie lze vypozorovat dokonce muzikální souvislosti. Možná, že není náhoda, že dudy, tradiční hudební nástroj Skotů, keltských potomků, jsou doma i na Domažlicku a Strakonicku. Ale tohle je hypotéza, poněkud přitažená za vlasy.

Keltové se stěhovali z jihozápadních Čech postupně dál za úrodnější půdou do nitra České kotliny…

Artefakty z této doby můžete hledat pomocí našich detektorů kovu.

Bauer, J.: ZÁHADY ČESKÝCH DĚJIN
Podborský, V.: DĚJINY PRAVĚKU A RANÉ DOBY DĚJINNÉ


www.kpufo.cz
www.sumava-gobreta.com

 

Ilustrační foto

 

 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Viky prosba: nedávno mě kámoš vytáhnul na paintboll... (nevím zdali gute schreiben...)o to nejde ocitli jsme se na hradišti jménem bozeň též šance u Březnice ve stř. Čechách... nedalo by se zjistit něco více o tomto místě? má zajímavý způsob opevnění dvojitých hradeb těžko překonatelných...díky. P.S. díry nejsou pozůstatky paintb.hráčů i když na toto posv. místo také asi nepatří šlo to mimo mě... zjistil jsem to až na vrcholu jasnou cedulí...

Díky za pochvalu, jinak Šance a Závist byly největší hradiště na našem území, takže myslím, že se o nich půjde sehnat něco bližšího =)

Moc pěkný článeček Děkuji Viky

Pěkný článek, díky.

Na obrázku nahoře nejsou kelti ale Dák a Sarmat.

Ještě by mě zajímalo, jak autor článku vydedukoval, že se ve střední době bronzové vyráběla pouze nekvalitní keramika, jak došel k rezolutnímu závěru, že ve 4.stol. př.n.l. osídlil střední a severozápadní Čechy právě kmen Bójů ( proč ne třeba Volkové - Tektoságové ...), dále cituji: "Bójové se lišili od skupiny usídlené v jižních Čechách" - možná, že v jižních Čechách byli usídleni právě Bójové - v etnicitě zmíněných populací nemá dodnes věda jasno.

Pokud autor používá pouze dva citované ptameny a navíc vytrhuje úryvky textu, které bez sebemenší znalosti souvislostí slepuje,možná by měl raději napřít svou energii na pro něho dostipné cíle, např. pití piva a další úkony, které lze zvládnout bez jakéhokoli studia a hlubšího zájmu.

to asterix: ty asi víš všechno co. O tom je historie, všechno musíš brát relativně. Co dnes může vypadat jako pravda, ti klidně zítra může někdo vyvrátit novým nalezeným faktem. Musím čerpat z toho co mám k dispozici, pokud si někdo myslí, že to není pravda, od toho tu je diskuze, aby se vyjádřil. Jinak jsem vycházela ze čtyř zdrojů. Jedny jsou skripta používané na VŠ. Jinak se od patnácti let se zajímám o druhou světovou válku, mám přečteno tolik literatury, že by to možná tvoje knihovna nepobrala, pokud nějakou máš. A nedovolila bych si nikoho kritizovat za článek třeba o SS, i když si myslím, že to bylo jinak, protože v historii není nikdy nic na 100% !!

ještě jsem chtěla dodat, že pokud se tímto tematem zabýváš, tak víš, že existuje několik teorií o příchodu keltů do Čech. A pokud se taky zajímáš o keramiku o níž se zmiňuješ, tak musíš vědět, že laténská keramika, vyjma starolaténského období, zdobena nebyla, teprve v pozdním tzv. stradonickém úseku se objevuje bílá a červená malba geometrických tvarů. Tady se vůbec nejedná o kvalitu nebo nekvalitu keramiky, ale o výzdobu nádob, jejich tvar apod.

Viky, neber to ve zlém, ale o keltské archeologii toho vím a mám načteno o něco víc než ty - z archeologie mám doktorát. Proto jsem si dovolil upozornit na evidentní nesmysly, které uvádíš v článku. Nesmysly uvádíš i ve své poslední reakci - laténská keramika včetné středolaténské se zdobila, takže doporučuji zajít do knihovny a studovat. Jinak - já si kritizovat dovolím, protože historie a archeologické prameny nějakou relativitu nepřipouštějí - buďto vím na 100 % a vyjadřuji se k tomu, nebo ne - a potom je třeba hypotézu dokázat, jinak zůstane hypotézou. Takže na rovinu, to cos napsala je paskvil, příště se radši zabývej tím, o čem něco víš. Omlouvám se za upřímnost, ale lhát ti nebudu.

já to ve zlém určitě neberu, ale když si to přečteš znovu, tak píšu : V severovýchodních Čechách převládala kultura lidu popelnicových polí. Mezi hlavní oblast, kterou se zabývali, patřilo zemědělství. Bylo nalezeno malé množství bronzových předmětů, s kterými obchodovali. Keramika zde byla na podobné úrovni jako v ostatních místech, účelová, bez výraznějších ozdob...... a je to v souvislosti s Protokelty, tedy s předkeltskou kulturou, tedy období 1500- 1200 př. n. l. (starší doba bronzová), to je hned druhý odstavec....

laténská keramika, to je samozřejmě o něčem jiném, jsem z toho skládala zkoušku a učila jsem se to ze skript vysokoškolských, tak možná bych o tom mohla i něco vědět...

Dobře, co ti říká středolaténská kolkovaná keramika, když jsi z toho dělala zkoušku? A udělalas ji? :-D

:D :D

akorát nevím, proč zase zmiňujete středolaténskou kolkovanou keramiku, když jsem už jednou psala, že ta část článku, kde píšu o tom že se vyráběla na tu dobu špatně vyráběná a chudá keramika, spadá do období předkeltských kultur, navíc jsem čerpala ze stránem, kde autor materiál zpracoval z desítky odborných knih, takže asi si to nevycucal z prstu...

Vicky napsala si to moc pěkně vždy se někdo najde komu není nic fajn. Proč to teda nenapsal pan mudrc sám aby mi hloupí pochopili??? Mě ignorantovi je jedno jestli je to Dák Sarmat nebo ututatise. Jedno je jisté trubka zůstane trubkou ač je z oceli nebo dřeva. albi.

Pokud chcete opravdu podrobný zdroj o keltech tak doporučuji J. Waldhausera Encyklopedie keltů v čechách ... pokud vím nic podrobnějšího a česky psaného o keltech se tu ještě neobjevilo ;-)

Viki: Díky za článek, speciálně za spekulaci o dudech :)

hogofogo: No, tento příspěvek je ze slabšího soudku a kreditu ti nepřidá, že člověk s doktorátem neví, co znamená hypotéza :-/

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru