LP Zero II - recenze

Kategorie: Detektor kovů LP ZERO

Místy se zamýšlím, pod vlivem blízkého okolí, jestli mají smíšená manželství, rozumějte manželství dvou rozdílných národností a snad i kultur perspektivu. Proč začínám na tomto webu, věnovaném detektorům kovů a komunitě kolem nich tímto tématem?  Důvod je pragmatický.

Kooperace českého týmu Detektory Mlejnský s.r.o. - tedy v našich kruzích zméného jako Lovec Pokladů, a bulharského výrobce detektorů Golden Mask jsou důkazem, že takový blízký vztah dokáže nebývale dobře fungovat, ale dokonce je schopen zplodit unikátního potomka. Tím je LP ZERO.

Detektor kovů LP ZERO není v roce 2018 žádným nováčkem na trhu. Již několik let brázdí pole, louky a lesy ČR v rukou hledačů z řad začátečníků, pokročilých a značně ostřílených matadorů, kteří si cení vlastností uvedeného detektoru.

Z toho důvodu jsem po několika letech dospěl k názoru, že je čas na chvíli odložit do skříně má oblíbená Tesora a Minelab E-Traca, a věnovat se testování novinky LP ZERO II, o kterém nebylo toliko napsáno, jako o jeho starším sourozenci LP ZERO.

V první řadě se přiznám, že jsem původní model LP ZERO netestoval, cítím se tedy prost všech komparativních tendencí mezi oběma modely a mohu tak pohlížet na LP ZERO II netendenčně a bez jakých koliv představ o chování onoho modelu, což vnímám jako významé plus pro objektivnější zhodoncení detektoru.

LP ZERO II

Montáž detektoru, mechanické vlastnosti:

Po rozbalení v krabici nás čeká úhledně uložená sestava. Shaft s jednotkou elektroniky a bateriovým boxem, dva díly vodící tyče se zámky, cívka  s krytem (v mém případě 23cm), kryt bateriového boxu, kryt jednotky a stahovací pásky. Součástí dodávky je nabíječka.

Montáž není nikterak složitá, jedná se o běžný postup, zde není třeba jakkoliv popisovat rutinní postup.

Zmínil bych jednu důležitou věc, a to jsou zámky vodících tyčí. Pamatuji si první zkušenost s GM2, již během montáže jsem zlikvidoval střední zámek tyče, tehdy na mě tedy zámky GM neudělaly dobrý dojem.

Avšak co se ZERO II týká, to je již jiná píseň. Zámky jsou pevné, dobře zpracované. Je však pravda, že po pár hodinách v provozu, kdy si jednotlivé styčné plochy v zámku sedly, jsem následně jen zámky dotáhnul, jelikož byla pocitově znatelná slabší vůle. Od té doby bez vůlí a spoj je pevný.

Sympatický je mi taktéž konektor cívky v ústí do jednotky elektroniky. GM konstrukci řeší stahovací termosmrštitelnou bužírkou, která chrání spoj kabelu a konektoru. Eliminuje se tím problém vytržení kabelu z konektoru. Odpadá tím běžná praxe hledačů, kteří si tuto část vodiče a konektoru fixují elektrikářskou páskou, aby neošlo k nehodě.

Tento postup však doporučuji především v místě ústí kabelu do cívky, přes perforovaný, flexibilní plastový kryt spoje.

Box elektroniky:

Pracovní deska, a vůbec celkové pojetí boxu elektroniky je otázkou vkusu, ale osobně vnímám vizuelní a praktickou stránku jako povedenou.

Dle některých je zbytečně konzervativní, ale co si budeme vykládat, na tom nezáleží. Tesoro Lobo ST je příkladem, že designový minimalisus není záporná vlastnost, pokud detektor vykazuje především (ne)očekávané vlastnosti v praxi.

Potenciometry jsou mi nadmíru sympatické, povrchová úprava jednotlivých ovladačů je příjemná a neprokluzuje v prstech. Kladou optimální odpor při jejich otáčení. Tím se pro změnu uživatel vyhne pootočení potenciometru o křoví či větev, tak jak se stávalo u Ground Balance u Tesoro Tejon po letech používání (a kolegové přišli na jednoduchý „fígl“ jak tomu zamezit).

Ovladače na boxu elektroniky poskytují vše, s čím si potřebujete v praxi poradit a dokonce i něco navíc.

SENSITIVITY - Citlivost detektoru a jeho hloubkový výkon. Ve stupních 9. a 10. výrobce barevně naznačuje hraniční nastavení pro komfort hledání. Zde se nedá vyvrátit praktický význam, neboť hodnota přelomu 8. a 9. je skutečně ideální. O tomto tématu si řekneme však později.

DISC. LEVEL- Úroveň diskriminace, potlačení nežádoucích kovů.

On/Off, VOLUME - Sdružený spínač pro dvě funkce, tedy pro zapnutí a vypnutí detektoru, a taktéž pro mnohé důležitou  vlastnost detektoru - možnost nastavení hlasitosti.

IRON VOLUME- Vynikající doplňková vlastnost. Umožňuje zeslabení bručivého tónu železa na úkor vysokého tónu barevného cíle. Díky této funkci vyniká chtěný barevný cíl a zlepšuje se „separace v hlavě uživatele“.

AUDIO - Polohový přepínač mezi odezvou na cíle. V pozici AUDIO se detektor chová jako řádný jednotón, v pozici IRON AUDIO rozlišuje tónově vodivost železa a barevného kovu. V součinnosti s IRON VOLUME se dvoutónová varianta odezvy mění na uživatelsky komfortní způsob hledání a umožní lépe porozumnět co se skrývá pod cívkou.

LOW BAT - Indikátor vybitých baterií v boxu

Bateriový box: Plastový bateriový box na konci loketní opěrky má odejímatelný kryt pro výměnu baterií. Disponuje 10 kusy 1.2V nabíjecích článků. Na horní straně bateriového boxu se nachází dva konektory. Prvním z nich je nabíjecí port, druhým je konektor na sluchátka 6.3 mm.

LP ZERO II v praxi

Ihned v úvodu hledání si dozajista všimnete velmi dobrého vyvážení celé sestavy, težiště se nachází přibližně uprostřed celé konstrukce a podařilo se tedy vyrovnat s bateriovým blokem, který se stává úskalím mnoha detektorů s obdobným řešením napájení.
Existuje několik variant, jak s detektory hledat. U detektorů s manuálně laděným vlivem půdy (GB) se dá vyhrát mnohem více, ale také tím lze docílit negativních vlastností.U LP ZERO obecně tato operace odpadá, jelikož má automatické odmítání mineralizace země.

Je to velké plus pro všechny začátečníky, nebo pro uživatele, kteří se nechtějí starat o permanentní odlaďování. Hlavním mottem při vývoji tedy zcela bez pochyb bylo „zapni a jdi“. Pro příjemné a efektivní hledání využijete nápovědu na boxu elektroniky.

SENSITIVITY na pozici 8. Uživatel by měl uslyšet třepotavý tón thresholdu. DISC. LEVEL nastavit na spodní hranici dílku pozice 2, VOLUME tak, jak je nám příjemné do uší.

Nastavíme-li tónovou odezvu na AUDIO, budeme naslouchat jednotónové, avšak modulované odezvě. V sousvislosti s nastavením DISC. LEVEL lze slyšet jak plnou odezvu barevného kovu, tak „usekanou“ odezvu železa.

Volíme -li variantu IRON AUDIO, dostane se nám opět modulované dvoutónové odpovědi. Jak jsem již uvedl výše, železo bručí, barevný cíl píská.

Začínáme v nastavení dle doporučení v průměrně mineralizované lokalitě a nasazujeme sluchátka. Používal jsem po celou dobu testování Gray Ghost Original, jedná se o nejlepší sluchátka, která jsem měl na uších. Přesvědčily mě tím, že mi neunikají i ti nemenší „duchové“, tedy velmi hluboko uložené drobné stříbrné mince.

Lokalita je průměrně mineralizována, jedná se o louku svažující se k potoku. U potoku znatelná vyšší mineralizace, soli.

SENSITIVITY 8 – doporučuji se pohybovat na předělu dílků 8. a 9. V bodě 8. jste schopni eliminovat přílišnou nervozitu thresholdu. Pokud to není vysloveně nutné, nesnižoval bych zbytečně citlivost. Člověk se stále učí, zjednodušit si situaci v terénu můžete vždy, ale naučit se pochopit detektor v třepotavém thresholdu, který si místy logicky „ustřelí“ pod vlivem mineralizace je velmi důležitý studijní materiál.

DISC. LEVEL  - zde záleží na vesměs na lokalitě a na vašich schopnostech. Budeme-li se však držet doporučení, stejně jsem objevil kouzlo ve spodní části pozice 2., a na předělu pozice 1. a 2.

Diskriminace se v souvislosti s citlivostí mění, nejedná se o konstantu.

AUDIO – jednotónová varianta, pro mě osobně se jedná o vynikající režim. Kdo je zvyklý na odezvu Tesoro, nebude v tvrzení daleko od pravdy, že se výška tónu značně podobá Tejonovi.

A ve svojí podstatě funguje velmi obdobně.

Železo při uvedeném nastavení prská, respektive tón ukrajuje, odezva na železo je ohraničená a náběh tónu „kope“. Zde není co splést, pokud Vám doktor ovšem nediagnostikoval sníženou rozlišovací úroveň vašich slechů.

Dovolím si malý tip, je to LP ZERO  „trigger switch“. Sice funguje na jiném principu než u Tejona, ale je to v důsledku velká nápověda. Pokud si nad cílem nejste jistí v jednotónovém režimu, přepněte páčkou audia do režimu IRON AUDIO  a oveřte si, zda se jedná o železo, nebo o barvu. V tomto případě železo jednoduše bručí, místy si propískne na středu železného cíle do barvy, ale křižováním jednoznačně poznáte železo. Považuji toto nastavení jako jednoduché, nekomplikované a naprosto spolehlivé.

Detektor pozná železo naprosto jednoznačně. Situace je s ohledem na aspekty komplikovanější, zejména pro méně zkušené ucho při nastavení IRON AUDIO.

Nastavíte-li IRON AUDIO, zvažte kombinaci s ALL METALEM, kterého dosáhneme snížením diskriminace na úplné minimum. V součnnosti s IRON VOLUME, u kterého vidím jako optimální pozici mezi 12:00 – 12:30  se z detektoru stává doslova nejen hloubkový přeborník v dané hladině, ale také vševidoucí přístroj. A to až do té fáze, kdy Vás místy donutí stáhnout o pár milimetrů citlivost, nebo přitáhnout diskriminaci.

Jedná se však po poměrně drsné nastavení, kdy detektor nediskriminuje (jen velmi neznatelně) a podává informace o všem co se děje pod cívkou. V případě oblasti s vysokou konduktivitou půdy však vidí také tyto ztížené půdní podmínky. Neuniknou vám však cíle, které stojí za kopání, a ztratily by se při použití diskriminace. Mluvíme tu především o velice hlubokých drobných cílech.

Použijeme-li IRON AUDIO  s běžnějším použitím diskriminace, jedná se uživatelsky komfortní režim. Detektor není tak ostrý a stává se imunnějším vůči zhoršeným půdním podmínkám.

V tomto řežimu se místy stává, že ačkoliv uživatel počítá s tím, že si vyloučí nechtěné cíle, respektive jejich vodivostní charakteristiky, má větší železo tendenci identifikovat jako neželezný přemět (což je naprosto běžné u drtivé většiny detektorů) .

Extrémní půdní podmínky

Co se však týká drsnějších půdních podmínek, strusky a pozůstatků po lidské činnosti, nedejbože silně mineralizovaných hlín, detektor bude reflektovat tyto změny pod cívkou nejednoznačně.

Je potřeba se připravit na situace, kdy si celkově nebudete jisti, co máte pod cívkou, protože ZERO bude místy hlásit dané cíle jak bručením, tak pískáním.

A to zleva, zprava, místy i pata a špička. A jelikož se, jako správný hledač, nenecháte přesvědčit jenom odezvou detektoru, často takový cíl vykopete.

ZERO II jsem právě k tomuto účelu vzal do oblasti, kde si mnoho detektorů vyláme zuby.

Z mých předchozích recenzí, které jste pravděpodobně četli, vyplývá fakt, že se jedná o rudnou oblast, a na každém čtvrečním metru se nachází úlomky železa, surové železné rudy, dokonce i kontaminované vápencové materiály železnou rudou.

V režimu IRON AUDIO  se Vám tedy často dostává obojí odpovědi, a je velice důležité ZERO II v takových podmínkách a v tomto režimu nachodit. Po několika hodinách strávených v této lokalitě jsem pozoroval výrazné zlepšení poznávání těchto nechtěných dvojzvučných odezev. Lze se těmto podmínkám se ZERO II přizpůsobit, ale praxí. Paradoxní je, že v jednotónovém režimu s diskriminací jsou tyto lokality mnohem lépe choditelné.

Závěr

Jak vidno, detektor kovů ZERO II jsem podrobil testům v rámci reálné prospekční činnosti. Nevěnoval jsem se hloubkovým dosahům, ultimátním hloubkovým testům a komparací výsledků s jinými detektory, nechám to na další recenzi. Chtěl jsem tímto testem poskytnout všem začínajícím a pokročilým hledačům náhled na detektor v praxi jako takový.

Jsem toho názoru, že v dané cenové relaci jde o neuvěřitelně podařený detektor kovů.

Ze ZERO II čiší jedna podstatná věc, ten přístroj byl opravdu tvořen týmem hledačů s maximální snahou promítnout veškeré aspekty hledání do svých fukncí. Velice oceňuji funkci IRON VOLUME, která je výborným pomocníkem, stejně tak možnosti přepínání z AUDIO na IRON AUDIO, z kterého se dá dostat maximum informací o cíli.

Здравей

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Děkuji za skvělou recenzi .. :-) :-)

zdravim czert jak dlouho hledas s detektorem LP Zero II? 8-) 8-)

Silverlines: Já s ním nechodím, ze zvědavosti jsem koupil LPZero II, něco nachodil, sepsal a dal jsem ho tchánovi, kterej si ho nemůže vynachválit.

Zero je moc dobry detektor.vřele doporucuji zacatecnikum.Ja ho dal ženě a taha mince paradne 8-)

Po 50ti hodinach hledani,detektor zabalen odlozen do skrine a ceka na novyho pana jiz 3 mesice 8-)

Inu, děkuji za pár rad :-)

To Silverlines : Možná by bylo zajímavé uvést, co Vám na tomto v jeho cenové kategorii patrně dle zdejších recenzí dobrém detektoru nesedlo.

Měl jsem zero 1 a musím říct že za ty peníze je to pecka. Našel jsem sním asi ty nejlepší věci zatím co mám ;-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru