Neolitičtí pastevci přepravovali těžké kamenné nástroje na velké vzdálenosti

Kategorie: Nálezy nejenom s detektorem na blízkém východě

Na místě dnešní pouště Nefud v Saúdské Arábii byla objevena stanoviště se stovkami ohnišť kočovných pastevců z mladší doby kamenné. Překvapením pro archeology bylo v ohništích nalezené množství rozlámaných brusných kamenů, jejichž mikroskopickou analýzou získali celou řadu informací.

Před 10 000 až 6 000 lety byla velká část Arábie mnohem vlhčí a zelenější než dnes. Rozšířené byly pastviny a poblíž vodních zdrojů rostly stromy i keře. Tvořila se jezera, kolem kterých žili pastevci vodící svá zvířata za pastvou. Tito lidé byli také zručnými umělci. Ve skalách, na útesech a balvanech tvořili tisíce obrázků, které dokumentovaly jejich každodenní život. Zobrazovaly lovce, gazely, divoké osly či kozorožce, a také ukazovaly jejich nejcennější majetek: dobytek.

Archeologické lokality z tohoto období tvoří soubory malých ohnišť. Zdá se, že pastevci byli extrémně mobilní, pohybovali se společně s jejich stády po krajině, kde hledali lepší pastviny a vodu. Okolo jezer měli malé tábory, ke kterým se opakovaně v průběhu sezony a let vraceli. Autoři studie před několika lety objevili jeden takový tábor v Jebel Oraf, poblíž oázy Jubbah, v poušti Nefud na severu Saúdské Arábie.

Na břehu malého prastarého jezírka objevili 170 malých ohnišť. Sedmnáct bylo prozkoumáno, přičemž radiokarbonová analýza prokázala, že většina je stará 7200 až 6800 let. Zajímavé je, že byly doslova plné brusných nástrojů. Většina byla rozbita na menší kousky a poté umístěna do ohniště. Některé měly vyvrtané díry, zřejmě pro zavěšení na šňůru a snazší přenášení.

Přestože lidé hodně migrovali, těžké mlecí kameny o hmotnosti až tří kilogramů brali sebou. Možná je vázali k dobytku pro snazší přepravu. Každopádně je zřejmé, že tyto brusné nástroje pro ně byly velmi důležité. Dnes je oáza Jubbah extrémně vyprahlá, organické pozůstatky se nedochovaly. V archeologických situacích nebyly nalezeny žádné rostlinné zbytky, zvířecí kosti se dochovaly pouze v malých fragmentech.

Experimentální archeologie pomohla objasnit, jaké mikroskopické stopy na povrchu brusných nástrojů zanechává broušení různých materiálů, jako jsou kosti, pigmentové horniny nebo rostliny. Tyto stopy, včetně rýh, lomů, zaoblení jednotlivých křemenných zrn a různých typů leštění, lze spatřit pod mikroskopem a získané informace přenést na archeologické artefakty.

Mikroskopická studie ukázala, že brusné kameny byly použity pro řadu různých účelů – od mletí rostlin přes roztloukání pigmentu až po drcení kostí. Ohně se používaly k vaření masa dobytka, ovcí a koz a zvěřiny. Pastevci zřejmě lámali zvířecí kosti, aby se dostali k morku, který má vysoký obsah tuku. Bohužel se nedochovaly žádné rostlinné zbytky, tudíž není prokazatelné, zda mleli divoké rostliny pro jednoduchý chléb, nebo zda drtili rostlinná vlákna pro výrobu košíků a lan.

Obojí mohlo být pro jejich životní styl důležité. Často se stěhovali a chléb se dal snadno uchovávat a nosit. Koše a lana mohly být použity pro skladování a přepravu, také pro stavbu jednoduchých, přenosných přístřešků. Brusnými nástroji zpracovávali červenou břidlici z nedalekých hor, kterou bylo možné použít jako pastelku nebo rozemlít na červený prášek jako barvivo.

Analýza stop broušení také odhalila, že nástroje byly v průběhu času používány pro různé účely a materiály. Byly jednoznačně cenné a využívané co nejvíce. Postupně byly rozlámány na stále menší kousky. V některých případech archeologové složili dohromady až 12 fragmentů. Proč ale byly nástroje nakonec vloženy do ohně, dosud není zcela jisté – možná je používali k vaření nebo sušení masa.

Zdá se, že brusné kameny byly před 7 000 lety důležitým nástrojem kočujících pastevců. Umožnily pastevcům doby kamenné tvořit potravinové zdroje a rostlinné materiály, které byly životně důležité pro jejich mobilní způsob života.

Roman Němec

Zdroje: phys.org, journals.plos.org


brusný kámen s otvory k provlečení šňůry


nástroje vykazují mikroskopické stopy po zpracování rostlin a pigmentů


ohniště obsahovala celou řadu různých brusných kamenů


skalní umění na severu arábie dokládá důležitost využívání pigmentu


vpravo nahoře vezikulární čedič s provrtaným otvorem, vlevo nahoře pískovec s provrtaným otvorem, dole granit


výběr mlecích kamenů v různém stupni přípravy, v pozadí jebel oraf


ohniště z orf2 a orf115


mapa znázorňující umístění lokalit jebel oraf

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru