Připomínka 50 let od okupace Československa Sovětským svazem a vojsky Varšavské smlouvy

Kategorie: Roky válečné a revoluční

"Je bezpečně zjištěno, že malá skupina pracovníků II. správy HS StB byla o připravovaném obsazení ČSSR informována minimálně již 20. 8. 1968 odpoledne a zajišťovala na pokyn náměstka ministra vnitra Šalgoviče některé úkoly, zejména v souvislosti s přípravou letiště na přistání sovětských letadel a s obsazením rozhlasu, televize a některých vysílaček. Někteří náčelníci a pracovníci II. správy HS StB byli již 20. srpna odpoledne vyzváni k nástupu do práce ve večerních hodinách s tím, že budou plnit důležité úkoly..."

Toto je úvod zprávy kontrarozvědky o průběhu událostí v souvislosti s obsazením ČSSR ze dne 28. srpna 1968. Viliam Šalgovič byl celoživotně aktivní komunistický politik a současně agent KGB. Na pozici náměstka ministra vnitra působil krátce – od července do srpna 1968. Zdá se, že do funkce byl dosazen cíleně; podle tajemníka Ústředního výboru KSČ Zdeňka Mlynáře o to požádal premiéra Černíka sám Alexandr Dubček. Šalgovič se podílel na přípravě a plánování invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a právě jeho prosovětská loajalita celý proces obsazení významně usnadnila. Viliam Šalgovič byl jedním z prvních oficiálně známých vlastizrádců v těchto neblahých srpnových dnech…

Info: Článek je rozdělen na dvě části. Nejprve rekonstruuje události prvního dne okupace. Ve druhé části shrnuje souvislosti před a po invazí vojsk Varšavské smlouvy a jejich důsledky.

Část první: Vpád vojsk

První signály

V úterý 20. srpna v 17.00 byla anonymně informována ČTK v Budapešti o chystané intervenci do Československa. V 18.10 předává informace velvyslanec Jozef Púčik do Prahy. Po 18. hodině se do budovy ČTK dostavil agenturní ředitel Miroslav Sulek, když předtím přerušil dovolenou v SSSR. Přikázal, že bez jeho vědomí nesmí agenturu opustit žádná zpráva o dění a situaci v Československu.

V 21:05 přistál v Brně ruský Antonov AN-24 s dvaceti příslušníky KGB převlečenými za civilisty. Ve 21:40 překročily zřejmě omylem u Vejprt dva sovětské tanky a dva transportéry hranice ČSSR s NDR, narušily bezpečnostní systémy, ale vrátily se zpět. O 12 minut později přistál v Ruzyni civilní AN-12, ze kterého nikdo nevystoupil. Ve 22:20 přistává další speciál IL-14 s pětadvaceti „civilisty“, kteří po rozhovoru s náčelníkem OPK Ruzyně plk. Stachovským a velitelem letky MV pplk. Eliášem odjeli do města.

Přímá intervence

Ve 23:00 požádal Ruzyni AN-12 o spuštění motorů kvůli provedení motorových zkoušek. Byla to zástěrka, motory měly sloužit jako zdroj pro napájení naváděcích systémů. Ve 23:11 bylo spuštěno masívní rušení signá1ů radarových stanovišť ze vzduchu i země. Letoun AN-12 prakticky převzal řízení leteckého provozu nad ČSSR. Připravena byla letadla mig 29, která měla vzlétnout, pokud by se letadla ČSSR chystala na odpor.

Zároveň v tutéž chvíli překročila vojska Varšavské smlouvy hranice Československa prakticky ze všech stran. Prvotní akce se účastnila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky v celkovém počtu 160 000 mužů a 4 600 tanků. Ve stejnou chvíli vstoupili sovětští důstojnici do budovy Generálního štábu a snažili se vynutit si poslušnost s důrazem na zákaz jakéhokoli odporu ze strany ČSLA. Okupace Československa započala…

Ve 23.30 navštívil Ludvíka Svobodu sovětský velvyslanec Stěpan Červoněnko, oznámil prezidentovi vstup vojsk do Československa a předal mu dopis od Leonida Brežněva, který v něm Svobodu žádal, aby se chopil moci v Československu. Svoboda odmítl. O 10 minut později se o vpádu vojsk Varšavské smlouvy dozvídá předseda vlády Oldřich Černík a oznamuje situaci předsednictvu strany. Většina přítomných politiků byla zprávou šokována.

V těchto hodinách je velmi aktivní Šalgovič, který nejprve nařizuje střežení budovy UV KSČ, ve které zasedalo předsednictvo a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany, následně přebírá rozvědku a posléze vydává rozkaz směřovaný všem krajským správám SNB zajistit sklady zbraní a obsadit sdělovací prostředky, amatérské vysílačky a zabezpečit je před vysíláním - únikem informací. V 1 hodinu ráno izoluje některé vedoucí pracovníky I. správy ministerstva vnitra.

Postoj ÚV KSČ

O půl hodiny později přijalo politbyro ÚV KSČ prohlášení „Všemu 1idu Československé socialistické republiky“, ve kterém vyjadřují nesouhlas s okupací a na kterém se shodli většinovým hlasováním s výsledkem 7:4. Proti byli V. Biľak, D. Kolder, O. Švestka a E. Rigo.

Obsah provolání telefonicky nadiktoval Zdeněk Mlynář do redakce Československého rozhlasu a o 20 minut později začalo jeho vysílání. To bylo po prvních větách na příkaz ředitelé Ústřední správy spojů Karla Hoffmana přerušeno, když bylo vyřazeno z provozu vysílání na středních vlnách. Okamžitě byly vyrušeny i další vysílače a místo nich nasazena vysílačka Vltava s prosovětskou propagandou. Nicméně, vysílání rozhlasu fungovalo ještě po drátě, což zprvu nikdo z okupantů netušil. Prohlášení Všemu lidu ČSSR se opakovalo v půl třetí ráno a později po obnoveném vysílání i na vlnách:

Všemu lidu Československé socialistické republiky

„Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hod. překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.

V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.

Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.

Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých organizací zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky, předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ k projednání vzniklé situace.“

Podle zprávy kontrarozvědky: „Zdrcující většina komunistů se jednoznačně vyslovila pro politiku legitimních orgánů strany a státu, odsoudila okupaci naší země a distancovala se od těch akcí, které byly prováděny ve prospěch okupantů“.

Převzetí moci a první odpor

Od 02:00 přistávají v minutových intervalech sovětská letadla s vojenskou technikou a elitními vojáky 7. gardové výsadkové divize. V 03:00 vydal štáb civilní obrany státu rozkaz neklást odpor, současně byla obsazena budova ČTK pěti příslušníky StB, kteří měli bránit kontaktu se západními médii. Sovětští výsadkáři zadrželi některé vysoké politické představitele v čele s předsedou vlády Oldřichem Černíkem v budově předsednictva vlády. Ve stejný čas v Liberci dochází ke střelbě sovětských vojáků na civilisty, první přímé civilní oběti okupace. V Brně tou dobou přistávají těžké dopravní letouny Antonov An-12 s příslušníky sovětské 103. gardové výsadkové divize. Dochází k přistáním na dalších vojenských letištích a jejich obsazování výsadkáři.

Teprve ve 4:20 jako první v zahraniční informuje o obsazení Československa sovětská tisková agentura TASS, podle které SSSR vyhověl žádosti nejmenovaných československých politiků o pomoc. Drtivá většina světa (včetně komunistických zemí) ve svých prohlášeních záhy tvrdě okupaci odsoudila. V 04:45 nařídil opět Hoffmann přerušit vysílání rozhlasu. Předseda Národního shromáždění ČSSR Josef Smrkovský naopak nařídil rozhlas opět zprovoznit s tím, že příkazy Hoffmana jsou neústavní. V 5 hodin jsou zatčeni vládní činitelé i s A. Dubčekem.

O 15 minut později z NDR začalo vysílání improvizované stanice Vltava s prosovětskou propagandou, pronášenou lámanou češtinou. Na to reaguje Československý rozhlas prohlášením, aby občané tuto stanici ignorovali, že nejde o vysílání rozhlasu. V 6 hodin odvysílal Čs. rozhlas vzkaz Alexandera Dubčeka, ve kterém apeluje na občany, aby poklidně nastoupili do svých zaměstnání jako obvykle. Ve stejný čas Šalgovič neúspěšně koná opakované pokusy o přerušení vysílání Čs. rozhlasu. Od 6:30 jsou vysílány výzvy představitelům Národního shromáždění, aby se dostavili na zasedání a rovněž vyzývá občany k pasivnímu odporu. V 6:35 začalo mimořádné vysílání Československé televize z vysílače Cukrák u Zbraslavi, protože žižkovský vysílač byl již obsazen sovětskými vojáky.

V 7:30 dochází k prvním střetům u budovy Československého rozhlasu a umírají první Pražané. Lidé doslova chránili budovu vlastními těly. Zastřeleni při tom byli Vladimír Hnulík, Milan Lamper, Bedřich Řepa, Josef Hanus. Při výbuchu sovětského tanku zemřeli Ivan Laita, Jaroslav Švec, Jaroslav Málek a Jaroslav Novák. Při požáru domů u rozhlasu uhořel Jan Baborovský, po skoku z okna zemřeli Jiří Klapka a Pavel Albert. Nákladní vůz přimáčkl k autobusu Jaroslava Kubeše, Josefa Reichla, Milana Kadlece, Václava Sadílka a Mario Musicha. Oběti okupačních vojáků přibývaly v celé Praze a také dalších městech Československa.

V 8 hodin byla obsazena budova ministerstva vnitra, v Bratislavě získávají sovětští vojáci kontrolu nad rozhlasem a ve stejnou dobu přinesl ředitel ČTK M. Sulek do redakce text prohlášení prosovětské skupiny československých státních a stranických činitelů se „žádostí Sovětskému svazu o pomoc“. Redakce ČTK odmítla text navzdory přímému rozkazu ředitele vydat.

První prohlášení prezidenta republiky

V 8:15 odvysílal Československý rozhlas ranní projev prezidenta republiky Ludvíka Svobody: „Drazí spoluobčané, v posledních hodinách vznikla v naší zemi složitá situace.

V současné chvíli vám nemohu říci více k jejímu objasnění. Jako president Československé socialistické republiky se k vám obracím s plnou odpovědností, kterou jsem s přijetím této funkce převzal, a naléhavě vás žádám, abyste zachovali plnou rozvahu a naprostý klid.

U vědomí své občanské odpovědnosti a v zájmu naší republiky nedopusťte, aby došlo k nepředloženým akcím.

S důstojností a kázní, kterou jste prokazovali v minulých dnech, vyčkejte dalších kroků ústavních orgánů republiky.“

Agrese

V 8:30 vtrhli do studia Československé televize v budově Měšťanské besedy sovětští vojáci a rozstříleli veškerou techniku. Ve stejný čas bylo obsazeno studio Čs. Rozhlasu na Vinohradské třídě. Mezitím bezdůvodně střílí sovětští vojáci v Liberci mezi civilisty, v důsledku čehož na místě nebo později v nemocnici podlehli smrtelným zraněním Jindřich Kuliš, Josef Fialka, Zdeněk Dragoun, Rudolf Starý, Eva Livečková a Stanislav Veselý. Dalších 24 osob bylo zraněno.

V 10 hodin je obsazena budova ústředního ředitelství Československé televize, jejího ředitele J. Pelikána zatkla StB, před samopaly sovětských vojáků i přes hrozbu smrtí dočetla zprávy Kamila Moučková, kterou museli vyvést násilím. V tutéž chvíli je obsazena a vyklizena redakce Rudého práva. Současně dochází k prvním kontaktům prosovětských československých politiků s vedením sovětského politbyra, telefonicky hovoří s Leonidem Iljičem Brežněvem. Dochází k otevřené kolaboraci. V tuto chvíli navádějí někteří příslušníci StB sovětské tanky a obrněné transportery k důležitým čs. institucím.

V dopoledních hodinách dochází k dalším incidentům mezi vojáky a civilisty, umírají lidé v Liberci, Brně a jiných městech také na Slovensku – Bratislavě, Popradu, Košicích a dalších. V 11:40 byl obsazen vysílač Cukrák a vysílání Čs. televize bylo přerušeno. Ve 12 hodin probíhá v Praze generální stávka. V Bruselu se sešla rada NATO. Dubček, Smrkovský a Kriegel jsou odvezeni v obrněných transportérech na ruzyňské letiště. Ve stejný čas požadují Kanada, Dánsko, Francie, Paraguay, Velká Británie a USA svolání Rady bezpečnosti OSN. Situaci sleduje také Vatikán.

Ve 12:55 odvysílal Čs. rozhlas prohlášení skupiny členů československé vlády, že stojí za všemi legálně zvolenými státními a stranickými orgány a prohlášením PÚV „Všemu lidu ČSSR“ a že obsazení Československa považují za nezákonný akt. Dochází k dalším střetům s vojáky, umírají civilisté. V Ostravě ve 14 hodin napadli stovky lidí budovu Krajské správy StB kvůli sovětským vojákům.

Ve 14:35 bylo zahájeno 26. mimořádné zasedání pléna NS, na kterém bylo přijato prohlášení odsuzující okupaci a žádající propuštění všech ústavních činitelů a odchod vojsk. V 16 hodin přijal prezident Svoboda prosovětské příznivce invaze. Jejich návrh na vytvoření dělnicko-rolnické vlády odmítl. V tentýž čas si na náměstí ve Zvolenu před kolonu sovětských obrněnců lehl Josef Levák. Velitel vydal povel pro pokračování v jízdě a tank Leváka přejel.

Výsledkem mimořádného zasedání bylo prohlášení:

„Prohlášení Národního shromáždění k okupaci země

1. Ztotožňujeme se s prohlášením předsednictva ÚV KSČ a předsednictva NS, které označuje okupaci Československa armádami pěti zemí Varšavské smlouvy za porušení mezinárodního práva, ustanovení Varšavské smlouvy a zásad rovnoprávných vztahů mezi národy.

2. Žádáme, aby ústavní činitelé, především prezident republiky Ludvík Svoboda, předseda vlády Ing. Oldřich Černík, předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský, první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček, předseda ÚV Národní fronty dr. František Kriegel, předseda České národní rady dr. Čestmír Císař a další byli propuštěni z internace a tak mohli vykonávat ústavní funkce, které jim svéprávný lid této země svěřil. Rovněž delegace Národního shromáždění, kterou jsme vyslali na sovětské velvyslanectví v dopoledních hodinách, se dosud nevrátila.

3. Protestujeme proti tomu, že Národnímu shromáždění, vládě, složkám Národní fronty a jejich představitelům je bráněno ve vykonávání jejich zákonných práv a trváme na svobodě jejich pohybu a shromažďování.

4. Žádáme kategoricky okamžitý odchod vojsk pěti států Varšavské smlouvy, dodržování Varšavské smlouvy a plné respektování státní suverenity Československé socialistické republiky. Obracíme se na parlamenty všech zemí a světové veřejné mínění, aby podporovaly naše zákonné požadavky.

5. Pověřujeme delegaci NS ve složení: s. Marie Miková, Josef Macek, František Vodsloň, Pavol Rapoš, Josef Pospíšil a Václav Kučera, aby vstoupila ve styk s předsedou NS s. Smrkovským, s prezidentem republiky L. Svobodou a s předsedou vlády Ing. Černíkem, aby je informovala o tomto usnesení a dohodla s nimi další postup. O výsledcích jednání podá delegace NS bezprostředně zprávu československému lidu.

6. Vyzýváme všechen lid v naší zemi, aby se neuchyloval k násilným akcím proti okupačním vojskům, aby se nedal vyprovokovat různými silami, které si chtějí obstarat důkazy pro oprávněnost intervence a využít situaci k samozvaným akcím.

Pracující lidé, občané!

Zůstaňte na svých pracovištích a chraňte své závody. Použijte pro další rozvoj socialismu v Československu všechny demokratické prostředky.

Bude-li nutné, budete určitě schopni bránit se i generální stávkou. Dobrý život této země může zaručit jen lid, který v ní žije a pracuje.

Žijeme těžké hodiny.

Věříme, že z nich vyjdeme se vztyčenou hlavou a rovnou páteří.

Toto prohlášení bylo přijato všemi přítomnými poslanci.“

Závěr dne

V 17 hodin byl na letiště v Ruzyni převezen předseda vlády O. Černík, následně také tajemník MV KSČ Praha B. Šimon. Všichni zatčení později nuceně odlétají do SSSR. V týž čas přijímá prezident některé členy vlády a diskutují o situaci, chtějí setrvat ve funkci a požadují propuštění Černíka. Prezident je ujišťuje, že nepodnikne žádné kroky bez souhlasu legitimní vlády. V 18 hodin jmenují někteří členové ÚV KSČ delegaci k sovětskému velvyslanci a žádají navázání kontaktu s veliteli intervenčních vojsk. V 19 hodin vydává vláda prohlášení, ve kterém odsuzuje invazi.

Ve 22:15 volá Jakeš ze sovětského velvyslanectví pl. Šalgovičovi s výčitkou, že nekoná dostatečně aktivně. Ve 22:30 vysílá Čs. rozhlas druhé prohlášení Ludvíka Svobody:
„Drazí spoluobčané,

obracím se k vám podruhé během dnešního osudového dne. Prožíváme mimořádně vážné chvíle v životě našich národů. Na území naší republiky vstoupily vojenské jednotky SSSR spolu s PLR, BLR, NDR, MLR.

Stalo se tak bez souhlasu ústavních orgánů státu, které však vycházejíce ze své odpovědnosti k národům naší vlasti musí vzniklou situaci urychleně řešit a dosáhnout brzkého odchodu cizích vojsk.

V tomto směru jsem dnešního dne vyvíjel úsilí, jaké mi současné podmínky umožnily. Mimo jiné jsem dnes svolal plenární zasedání Národního shromáždění. Večer jsem jednal s členy vlády o některých nejnaléhavějších problémech obnovení normálního života země a zajištění její integrity. Zítra budou jednání pokračovat - a jak věřím i s předsedou vlády ing. O. Černíkem.

Jsem si vědom všech problémů a těžkostí, které současná situace vyvolává. Znovu se však na vás, drazí spoluobčané, obracím s naléhavou prosbou, abyste zachovali nejvyšší rozvahu a vyhnuli se čemukoliv, co by mohlo vyvolat politováníhodné akce s nenapravitelnými důsledky. Zvláště vás, naši mládež, o to upřímně žádám.

Vyzývám vás, všechny, dělníky, rolníky, inteligenci, abyste svým postojem znovu dokumentovali svůj vztah k socialismu, ke svobodě a k demokracii.

Pro nás není cesta zpátky. Akční program KSČ a programové prohlášení vlády Národní fronty vyjadřují životní zájmy a potřeby všeho lidu naší vlasti, a proto v započatém díla musíme dále pokračovat. Nepadneme do malověrnosti, semkneme se všichni a spolu s KSČ a Národní frontou setrváme v jednotě, v úsilí o lepší život našich národů.“

Rada bezpečnosti OSN se sešla ve 23:30 v New Yorku, aby jednala o situaci v ČSSR. Ve 23.40 obsadily tanky všechny 4 rohy Václavského náměstí, ulice Politických vězňů a Opletalovy ulice, bylo obsazeno pracoviště ČTK. Sověti vypínají dálnopis a zakazují zvedat telefony. O půlnoci zemřel v Ústí nad Labem Petr Fridrich, který se pokusil vlastním tělem zastavit sovětské tanky.

V tentýž čas vychází pro občany zdrcující výzva vojenského velitele Prahy gen. I. Velička o zákazu vycházení v době od 22:00 do 05:00. Skončil první den sovětské okupace Československa...

Protože není možné vypsat souhrnně události dalších dní, na to kapacity jednoho článku nestačí, ukončíme výčet událostí prvním dnem. Pro představu toho, co se stalo, kdo a kam patřil, je to dostačující.

Část 2: Příčiny a důsledky okupace

Od počátku roku 1968 po nástupu Alexandera Dubčeka, který se stal prvním tajemníkem ústředního výboru KSČ, probíhalo v Československu tzv. Pražské jaro. Uvolňovaly se do té doby poměry dosud pevné a dusivé, pozvolna mizela cenzura tisku, médií a literárních děl. Probírala se do té doby tabuizovaná témata, jako procesy z padesátých let nebo současné politické problémy. Zakládaly se spolky, jako např. K231 – organizace politických vězňů z padesátých let. Vrcholní představitelé státu se těšili spontánní podpoře obyvatelstva, nikoli vynucené, jako dříve.

Lidé se více otevřeli, cítili změnu, byla to zcela odlišná atmosféra od let předchozích. Mnozí se těšili na novou formu socialismu s lidskou tváří, jak to sliboval Dubček. Po zveřejnění Akčního programu v dubnu 1968, ve kterém strana slibovala růst mezd, otevřenější hranice, rozvíjení vztahů se západními zeměmi a také obnovení některých principů tržní ekonomiky, byla nálada ve společnosti dosud nejlepší od roku 1948. To však bylo v přímém rozporu se zájmy Sovětského svazu, který v uvolněné atmosféře cítil ohrožení svého impéria. Přímým důsledkem pražského jara byl tedy vpád vojsk Varšavské smlouvy pod velením čelních představitelů SSSR.

Před samotnou intervencí probíhala dvoustranná jednání, padaly výhrůžky a SSSR vytvářel organizovaný nátlak. Nicméně, nikdo z vrcholných představitelů si nedovedl představit, k čemu nakonec Brežněv sáhne. Bylo to pro ně naprostým tabu. Věděli sice, že se pohybují na tenkém ledě, cítili, že se „něco“ asi stane, ale současně si nedovedli představit jakékoli násilí na Československu ze strany „bratrského“ SSSR; bylo to pro ně nemyslitelné.

Nakonec se však stalo. Celá akce byla důsledně připravována řadu týdnů a nutno dodat, že mnozí českoslovenští politici z řad Dubčekových oponentů na tom měli nemalou zásluhu. U některých je to zřejmé, jakým způsobem se angažovali přímo v prvních hodinách okupace, jiní na tom pracovali už o celé týdny dříve. Počátkem srpna sestavila pětice Dubčekových oponentů Alois Indra, Vasil Biľak, Drahomír Kolder, Antonín Kapek a Oldřich Švestka tzv. „první zvací dopis“ který adresovali Brežněvovi. V jeho obsahu mj. bylo: “Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat. (...) V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s  prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici.“

Přesto hned první den okupace bylo více než zřejmé, že takřka všichni komunisté jsou vpádem zdrceni. Cítili podporu a důvěru veřejnosti a vnímali silně svou odpovědnost. S odhodláním se proto vypravili čelní představitelé do SSSR na jednání s Leonidem Brežněvem. Ještě předtím Svoboda nepodepsal kolaborantskou vládu. Delegaci doplnili také již dříve zatčení a do SSSR internovaní politici kolem A. Dubčeka z 21. srpna.

Moskevský protokol, normalizace

Ačkoli nejprve odmítali schválit sovětskou intervenci do Československa, nakonec všichni delegáti s výjimkou předsedy Ústředního výboru Národní fronty Františka Kriegela nuceně podepsali tzv. Moskevský protokol o neplatnosti vysočanského sjezdu KSČ. Tím se prakticky uzavřela kapitola Pražského jara, národ ztratil vlastní naději a také sebeúctu. Legitimizací násilného vstupu vojsk Varšavské smlouvy přišel o možnost zastání v OSN. Zcela podvolen byl nucen prožít další roky v období tvrdé normalizace...

Již 13. září byla obnovena cenzura, která např. ihned zakazovala používání slov jako okupant a okupace. Začala se ohýbat pravda – nejenže vpád Varšavských vojsk pod velením SSSR nebyl okupací, ale prý šlo o vyžádanou bratrskou pomoc, která nás měla zachránit od západních sil, jež u nás chystaly kontrarevoluci za účelem zničení socialismu.

Potvrdit to měl např. článek z května 1969 v Rudém právu s názvem: „Slovo do vlastních řad“ ve kterém se mimo jiné píše: “Vyvolávání protisovětských vášní nebylo, jak se dnes nejednou zdůrazňuje, záležitostí dnů po 20. srpnu, ale akcí organizovanou dávno před 20. srpnem. Účast některých sdělovacích prostředků na ní nelze ničím zaretušovat. Protisovětské hysterie, jichž jsme byli svědky později, měly zdroj ve snaze zneužít prohloubení demokracie a svobody, s nímž je polednová politika spjata, k protisocialistickým záměrům. Je to pochopitelné: socialismus je u nás bytostně spjat s přátelstvím se sovětským lidem, se soudružskými vztahy naší komunistické strany s Komunistickou stranou Sovětského svazu. Rozrušit toto spojenectví a tyto svazky patří v současné době k hlavním cílům antisocialistických živlů.“

Pod článkem bylo přiloženo 130 podpisů osobností z Čs. televize, Čs. rozhlasu, Rudého práva a dalších předních deníků…

Podobných článků přibývalo, tlak na vrcholné novináře, politiky a oblíbené osobnosti sílil. Postupem let se pravda relativizovala a pokusy o to jsou pozorovány dodnes. V důsledku okupace přímým vlivem zemřelo 137 československých občanů, 500 bylo těžce zraněno a další stovky lehce. V následném období normalizace, které pokračovala až do roku 1989, bylo nuceno odejít na 75 000 Čechoslováků. Již v prvních letech po srpnu 68 bylo z komunistické strany vyhozeno 327 000 lidí, na 350 000 lidí přišlo o práci, protože  při vpádu vojsk projevovali nesouhlas a odpor.

Probíhaly čistky a na uvolněná místa se dosazovali lidé absolutně loajální, byť mnohdy bez patřičných znalostí a dovedností. To se týkalo i vrcholných politiků a představitelů země. Mladí lidé z kádrových důvodů nesměli studovat. Pevně se uzavřely hranice a každý pokus o útěk ze země, který byl zmařen, byl tvrdě trestán. Národ dodnes považuje podepsání Moskevského protokolu za jednu z největších proher v našich dějinách…

Autoři tzv. Zvacího dopisu, kteří i podle tehdejších zákonů spáchali velezradu, nebyli nikdy potrestáni, ani proti nim v tomto ohledu nebyl veden žádný proces. Stejně jako proti mnohým dalším, kteří kolaborovali v srpnových dnech a připravovali vhodnou půdu pro bezproblémové ovládnutí strategicky významných institucí.

Omluva

Dne 11. srpna 1989. se Maďarská socialistická dělnická strana omluvila za napadení Československa. Taktéž učinilo Polsko, když Sněmovna Národního shromáždění v roce 1989 přijala usnesení o odsouzení ozbrojených zásahů. 1. prosince 1989 se prostřednictvím Lidové shromáždění omluvila NDR za jejich zapojení do vojenské intervence. Bulharsko se taktéž omluvilo druhého dne. Němečtí představitelé, především politici z bývalé NDR se omluvili opakovaně. V poslední době tak učinila např. Angela Merkelová, která cítí stud za to, že její země měla na okupaci ČSSR podíl.

4. prosince 1989 odsoudilo invazi vedení sovětského vůdce Michaila Gorbačova se slovy, že „Mise na záchranu socialismu byla  lží a výsledkem neadekvátního přístupu a vměšováním se do záležitostí spřátelené země, tudíž bylo toto rozhodnutí nepodložené a chybné.“ Boris Jelcin v roce 1993 tento postoj potvrdil slovy: „Vpád odsuzujeme jako agresi, jako útok na svrchovaný, samostatný stát, jako vměšování do jeho vnitřních záležitostí." Současný ruský prezident Vladimir Putin v roce 2006 řekl, že respektuje a sdílí tehdejší Jelcinova slova a morální odpovědnost Ruska za invazi. V posledních letech Putin k otázce okupace i přes vzrůstající dezinterpretační tendence mnohých ruských politiků mlčí.

Ruská státní televize Rossija 1 v roce 2015 odvysílala tendenční film Varšavská smlouva, ve kterém se opírá o dojmy a  výpovědi vojáků a důstojníků, kteří byli srpnových událostí přímo účastni. Ve filmu se objevují zcela vymyšlené (dez)informace o úderné síle uskupení klubu 231, který měl být plný bývalých fašistů, esesáků a kolaborantů. Ihned po intervenci se podle filmu měly najít tajné sklady zbraní, „s jejichž pomocí chtěli nepřátelé československého lidu vytvořit situaci beztrestného teroru a dovést věci k ozbrojeným srážkám a krveprolití“. V pořadu byly využity i další smyšlené příběhy, přesto mnozí této státní televizi, která podléhá nejvyššímu vedení Ruska, uvěřili.

Poznámka autora závěrem

Rok 1968 znamenal velké naděje, lidé se měnili, otevírali, byli svobodnější a nadechovali se k novému životu v reformované společnosti. Přímá intervence SSSR byla strašným činem a naprosto neoddiskutovatelným brutálním aktem násilného vstupu cizích vojsk do suverénního státu. Přesto to nejhorší mělo teprve přijít – vlastizrada signatářů Moskevského protokolu.

Někteří argumentují tím, že museli podepsat pod nátlakem a báli se o vlastní životy. Ale tady je nutno říci, že oni byli představiteli a vyslanci vůle národa, který si nic takového nepřál. Země očekávala, že politické elity naše zájmy ochrání a nic podobného nepodepíšou. Ti lidé byli exponováni a sledoval je celý svět, nikdo by jim nemohl ublížit, nestalo by se jim nic, tak jako se nic nestalo Kriegelovi. Přesto zradili a podepsali.

Petr Pithart v rozhovoru k tomuto nedávno pro DVTV řekl, že porážka byla sice nevyhnutelná, ale oni (delegáti) měli ve svých rukou její způsob. Vybrali si ten nejhorší možný… Na další dlouhá desetiletí zničili sebevědomí tohoto národa a statisícům lidí připravili ze života peklo na zemi.

V současnosti se někteří političtí představitelé naší země opět chovají více než loajálně k Rusku. Zastávají podobné názory na okupaci, které se vylučují s historickými fakty a interpretují je po svém. Tyto názory kopírují normalizační snahy o dezinterpretaci a jen stěží by si někdo pomyslel, že v roce 2018 budeme muset čelit takovýmto tlakům. Velmi smutný je také fakt, že prezident země není schopen pronést projev k takto významnému výročí 50 let od okupace a raději mlčí. Jak ostudné.

Pokud nebudeme schopni rozlišovat historická fakta od dezinformací, srovnatelných s těmi v normalizačních časech, budeme mít jako společnost velký problém i do budoucna. Nepochopíme-li plně historické souvislosti, budeme nuceni je prožívat v různých formách opakovaně a nikdy se neposuneme dále. Zdá se, že právě v této době jsme stále častěji svědky událostí, které nám opět dávají možnost problém rozpoznat a chyby neopakovat. Je to jen na nás...

Roman Němec

Zdroje informací: Český rozhlas, Česká televize, Paměť Národa / Post Bellum, Ústav pro studium totalitních režimů
Zdroje fotografií: Wikipedia.org

Mapa obětí okupace

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Romane děkuji za skvělý článek. Přesná doslova historická práce.

Kráně napsaný. Bohužel dnes jede u nás proruská propaganda naplno. Jedna část soudruhů invazi schvaluje, druhá od doby, kdy je Ukrajina defacto s Ruskem ve válce tvrdí, že nás nenapadli Rusi, ale Ukrajinci.

V sobotu 25. 8. v 17:00 se bude v Bučovicích na náměstí odhalovat pamětní deska Ilji Sušankové. Dle dosavadních informací jediná oběť okupace v okrese Vyškov. Rusáci ji zastřelili přes okno, když byla nakloněná nad nemocné dítě v posteli.
Shodou okolností šlo o manželku politruka místní posádky v hodnosti podplukovníka. Tehdejší velitel útvaru maj. Medřický (dnes pplk. v.v.) byl propuštěn z armády za zneužití bojové zástavy, kterou nechal rozvinout u tryzny s kondolenční knihou v kasárnách. Vytýkali mu i to, že si po smrti jejich matky vzal tři kolegovy osiřelé děti k sobě domů. To nevymyslíš...
Kdo je z okolí, tak po odhalení desky je v kině beseda právě s pplk. v.v. Medřickým a to bude hodně zajímavé povídání. Já tam budu ;-)

Kenneth ono je to těžké když si někdo plete Rusko a Sovětský svaz.Jen mě mrzí že se málo mluví o tom že u nás první zabíjeli Poláci.Už se těším když máme ty osmičky na povídání o 1938.
Estetik.-taky se to nauč byly to sověti tak že těžko říct zda to byl Ukrajinec nebo kazach.

To by ten MIG-29 musel přiletět z budoucnosti ;-).

sauk: Pravda, je to překlep - má to být 19. Omlouvám se.

Gulagy, rozpoutání II. sv. války s Německem ruku v ruce, napadení pobaltskejch zemí, Finska...okupace na dlouhý desetiletí poloviny Evropy v r.1945 pod pláštíkem osvobození...
Přesto se najdou lidi, který jsou schopný to vše popřít a v ČR je to na vzestupu.

Skvělý článek, výborné čtení, ačkoliv při něm mrazí v zádech.
Šance na změnu tehdy nebyla, to je dnes jasné, ale jak je v článku podtrženo, ten způsob kapitulace vzal národu veškeré sebevědomí.
A ti, kdo dnes velebi

Rusko a život v něm, by se tam měli aspoň na rok odstěhovat, aby věděli o čem žvaní a sami by byli překvapení, jak rychle by odtamtud utíkali.

MichalNey: ano, přesně tohle se tady děje. .. :,-(

To clansman: je to přesně tak. 9 měsíců jsme na východě dělal pro Janku Radotín. Mě může každý vyprávět co chce :)

Užasna debata.Diky za pobaveni.. :-D :-D

Některý věci sem patří,některý ne

marczus děkujeme. Ale co je na zločinech k pobavení nepobírám. :-O

Gringo:přesně ;-)

MichelNey ono toho bude vic co nepobiraš.Ale nevadi.. :-D :-D Gringo naprostej souhlas.. ;-)

marczus ok, nejsem tak chytrej jako ty no. :-)

Díky za vaše komentáře pánově MichalNey, Elmara, Clansman, Feek, Keneth. Naprosto s vámi souhlasím ;-)

Navzdory tým co tvrdijú, že to sem nepatří. :-) Nenechte si namluvit, že komunisti už nejsú to co bývali. Včera byl na Novinkách článek o shromáždění na Václaváku k 50. výročí okupace a z většiny komentářů pod týmto článkem se chce normálnímu člověkovi zvracet. Rétorika komunistických politiků se pomali ale jistě vrací do dob před rokem 1989. Nenechte si namluvit, že Rusko už je jiný než za dob SSSR. Prototalitní propaganda tam jede naplno. Výsledkem například je, že tam roste počet zastánců okupace Československa. O oblíbenosti masových vrahů Lenina a Stalina nemluvě.

Kenneth
Ten článek nepatří na LP
On Roman asi nemá kam psát že píše pořád sem

Tak to je naprostý nesmysl, absolutně nechápu, proč by tady ten článek nepatřil. Náš koníček je hodně o historii a mě k hledání dostal právě můj zájem o dějiny.
Jinak moc se k podobným slintům, jaké vypotí lidé podobní Gringovi nevyjadřuji, ale teď mi to nedá. Můžeš mi napsat, kolik jsi podobných článků, jako je tento napsal ty? Co po tobě na těchto stránkách přečtu smrdí žlučí a nesnášenlivostí, musíš být opravdu velmi nešťastný, zakomplexovaný člověk. Je mi tě svým způsobem líto, ale nechápu, proč po každém tady tak pliveš.
Romane, určitě to tady patří, včetně slov o paralele na dnešní dobu a chování prezidenta. Já si myslím, že Rusko dnešní doby je jiné, než tehdy. Dnes je mnohem horší. Politbyro ÚV KSSS bylo např. schopné odvolat Chruščova, dnes je to země jednoho muže, kterého odvolat nelze. :-( :-( :-(

To Gringo: článek sem patří a sám jsem o něho Romana prosil. Na téma máme naprosto stený názor a naší novodobou historii je setsakra potřeba připomínat! Všichni by měli vědět, jak se dostali k moci nacisté a komunisté a co to bylo krvavé režimy a co s naším národem udělali a co jsme si udělali sami.

Pokud bych ten článek psal sám, byl by rozhodně daleko více emotivní, jelikož mojí babču, dobrou to ženu Marii Mlejnskou, právě rok 1968 pořádně semlel. Tato nadaná šefkuchařka z pardubického Grandu, zbytek života doslova ztrávila pájením v Tesle. To víš, z legionářské rodiny, otec sedlák, hotelovka vystudovaná v sudetech, katolička a ještě tady chtěla dělat demokracii.

Tohle je naše historie a LP jsou stránky o archologii a historii. Pokud zapomeneme naší historii, tak asi budeme brzy zase chodit z mávátky a oslavovat vůdce asijských mocností. Tedy mávat budeš ty, jelikož já budu otvírat někde na příbramsku zase nějakou pěknou šachtu a večer v lágru budeme s Romanem dumat nad tím, že těch článků o moderních dějinách mělo být na webu určitě více.

Na tento clanek jsem se moc tesil. Je skvele zpracovany a doufam, ze si ho precte co nejvic mladych lidi. GM4PRO moc dekuji za vsechny. Prvni cast byla natolik dobre zpracovana a napinava, ze mi mrazilo v zadech a mel jsem husi kuzi.

Mozna bych mel uvest neco, co jsem zde nikdy nezminil. Mam velmi silne vazby na rusko, denne mluvim rusky nekolik hodin. Jsem s rusy v kazdodennim kontaktu. Pro me tento clanek ma velky vyznam. Bohuzel to, ze v ruskych mediich dnes dochazi zamerne k dezinterpretacim, je pravda. Ja na ruske televize koukam docela casto. Oni se rusove od dob sovetu castecne vyvinuli, ale musite pochopit, ze nekolik desetiteli propagandisticke masaze se nedaji smazat z vedomi lidi tak snadno a rychle. Castecne to v nich porad, bohuzel, je. A to je pricina jejich opakovanych agresi po svete, resp. v sousednich zemich. Rad bych ale pripomnel, ze napr. USA neni v nicem lepsi. Jen to delaji dal od svych hranic. Je skoda, ze EU nedokaze vytvorit spravny smer a protipol temto mocnostem, ale porad se snazi hrat na ruku urcite strane.

POSLEDNI ODSTAVEC JE PRO VSECHNY OBZVLASTE DULEZITY!!!

Hezky zpracovaný článek, sám chodím často hledat do lágrů okupačních armád, jsou totiž ve všech lesích za vsí, zaujala mě zmínka o tom že sověti zjistili sklady zbraní kontrarevoluce, mezi tím jejich bincem a bordelem sem opravdu našel zbytky sa 26 československé pumpičky i s náboji a šuplíky, vše na kusy rozlámané, nejspíše to někde ukradly a vydávaly za zbraně kontrarevoluce v rámci propagandy

...Romane díky krásný článek ze vším s tebou a Elmarou souhlasím... ;-)bylo to odporné a hlavně ta doba po té...

AshtaR - nás okupovali Američani? Nebo proč do toho šroubuješ USA..O kterejch článek vůbec neni.. Nepobírám. Zdevastovaná ČR je čistě a jen výsledkem SSSR a Německa..

Děkuji všem za komentáře.
USA a EU z toho prosím vynechme, to se obsahu článku netýká.
Současné Rusko se sice nějak vyvíjí, ale v důsledku propagandy státních médií (v tom mimochodem spočívá nebezpečí zestátnění veřejnoprávních médií), je z posledních výzkumů zřejmé, že přibývá Rusů, kteří okupaci považují za přátelskou pomoc, nikoli okupaci, také těch, kteří o této události nevědí nic a těch, kteří nevědí, co si mají myslet. Naopak ubývá těch (drasticky) kteří jsou přesvědčeni o zločinnosti tohoto vpádu. Ještě v roce 2003 to bylo zhruba na třetiny, dnes jen asi 19 procent Rusů odsuzuje vpád, 36 procent to vnímá jako bratrskou výpomoc a 46 neví o události nic. Tudíž je informovanost a kritické myšlení Rusů bohužel stále horší. Nicméně - nesmíme si nalhávat, horší se to i u nás. Nejen v důsledku dezinformační kampaně Ruska, ale také pro velmi špatný systém výuky moderních dějin a mnohde také nevalné kvality a zájmu učitelů (platy, motivace, vzdělání, ale to je hlubší problém mimo tuto diskusi).
I proto se snažím podobné články psát. A jsem moc rád, že na LP k tomu je prostor a že se i dneska najdou lidé, které to osloví. Za to vám díky. Stejně tak vnímám odlišné názory ostatních; právě oni představují ten varovný prst, o kterém jsem mluvil v jednom z mých posledních článků. Díky za to.

takže podle tebe GM4PRO je ten kdo má jiný názor nepřítel státu ?? a je nebezpečný ?? že musí být u něj varovný prst ??

jelda80: Ale no tak :-) Varovným prstem jsou pro mě třeba ti lidé, kteří překrucují historii, popírají fakta a ideově se kloní k těm, kteří nás okupovali. Jestli jsou nepřátelé státu, nevím. Já to o nich neřekl, to si takhle interpretuješ sám. Jinak těch varovných prstů je více, stačí se podívat, kdo jak včera (ne)hlasoval o okupaci 1968 ve sněmovně...

bohužel se to kroucení děje běžně , což je smutné .

Jelda.Dobře ty.. ;-)Pochopil jsi spravne.Dneska se sluši držet hubu a krok..Tak jak Havloidi piskaj... :-)

Clansman
Všechno co sem Roman zkopíroval jsme si všichni už dávno přečetli jinde
Není třeba se zviditelňovat za každou cenu
O nic jinýho mi nejde
Elmara
Můj děda to taky solidně odskákal

marczus : Je to tak, dnes už se zase lidé bojí říct, co si myslí nahlas, ale je to přesně naopak jak píšeš, jméno Havel je takřka ztotožňováno se satanem a každý, kdo se hlásí k jeho odkazu je sluníčkář a vítač a je pro společnost škodlivý. Já jsem rád, že jsem ho zažil ve funkci prezidenta, byla to osobnost, kterou ve světě (v tom civilizovaném,nemyslím Rusko, nebo Čínu) vítali s potleskem ve stoje a co je pro mě hlavní - nikdy by nešel řečnit na sjezd KSČ a nejmenoval by premiéra, který by vládnul s podporou komunistů. Za svůj život si odseděl dobrovolně 5 let. 5 let života obětoval tomu, čemu by tehdy naprostá většina národa neobětovala ani den. Mrzí mě jen jedna věc, a to, že už tak výbornou reprezentativní osobu ve funkci prezidenta republiky nezažiju. A teď se do mě klidně pusťte, ale já jsem ze svého okolí zvyklý, že kolem jsou jen samí voliči Zemana a Babiše, takže mě žádné negativní reakce nevyvedou z míry :-) :-)

Clansmane, chlape doufám že jedeš na Brandlín. Já bych si s tebou rád dal pivo nebo dvě :)

To Clansman : U mě dobrý :-D, k tomu sedá nic dodat, ahoj :-)

Havloidi pískaj.. Koukám úroveň diskuze ala "novinky.cz"... :-/

Chlapci, už jsem se letos na Mistra chystal s tím, že mnohé z vás bych rád poznal osobně. Hlavně jsem chtěl předat svou slivovici a poděkovat Zuklošovi, kterému jsem moc zavázán, ale bohužel mi to zas nevyjde, ta dálka je pro mě tristní a termín pro mě taky není zrovna ideální.
Tak na vás budu aspoň myslet a držet palce, ať vám vše dopadne tak, jak máte naplánováno :-) :-) :-)

Clansman... Jen věcná poznámka, premiér sice vládne s podporou komunistů.... Ale Havla ti komunisté presidentem přímo zvolili,
Nehádejte se kolegové... Raději dejte nějaké artefakty z té doby.... Viz mrazivý příspěvek s nabojnicí od rozhlasu :-)

JohnDeere: Havla volili komunisté, protože nikdo jiný ve vládě nebyl. :) Více třeba zde: https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/61190/pred-25-lety-zvolil-komunisticky-parlament-vaclava-havla-prezidentem.html
Šlo ovšem jen o "dočasnou" situaci do svobodných voleb. A ty proběhly už opravdu svobodně a demokraticky.

Ono to taky nebyl Havlův problém, že byl zvolený komunisty, ale obraz "charakterů" těch lidí, co tenkrát ve federálním shromáždění seděli, že neměli nejmenší problém pro něho zvednout ruku :-) :-) :-)

Každá mince má dvě strany, amnestie, omluva sudetakum...bylo by to možná na další článek... Myslím že by se tu článek o VH hodil, když už se rozjela debata :-)

A to je ten důvod proč to nedávat na hledačské stránky.Vždy to sjede na politiku.Otevřu noviny politika,otevřu rádio politika,otevřu tv politika.Jak říkal jeden starý vtip bojím s otevřít konzervu.Jediné co mě z politiky zajímá aby tam neseděl blb, co má spadeno na detektoráře a majitele ZP. Víc toho od života nechci.

JohnDeere: Klidně se toho článku ujmu, když je po něm poptávka :-)

Kim: Politika je součástí běžného života. To, že si někteří Češi (i v důsledku toho 68.) odvykli politiku řešit, je problém těch jedinců. Evidentně i tvůj. Nikoli náš - tedy těch ostatních. Politika je součástí našeho života a historie je vždy o politice. Pokud se ti to nelíbí, tvůj problém. Kdo se nezajímá o politiku, o historii a souvislosti, nemá právo je ani hodnotit.

na posledním obrázku mají ty tanky na sobě bílé pruhy nebo kříže to asi proto aby se to nepletlo s našema obrněncema

velnek: Ano. Všechny okupační tanky měly toto značení.

Ty bílý pruhy..používali Sověti i ve druhý sv. válce..Aby se dala vozidla lehce identifikovat ze vzduchu a neútočilo na ně vlastní letectvo (nebo USAF)...proč je měli v 68..asi jak píše velnek..

Ta Havlova amnestie je velmi zprofanovaná, ale tehdy bylo zavřeno mnoho politických vězňů za paragrafy "nepolitické", proto bylo velmi těžké posuzovat každý jednotlivý případ od případu a Havel se rozhodl to vyřešit takhle. Taky se měnil režim a co možná největšímu množství lidí mělo být umožněno začít znovu. To, že se většina lidí do kriminálu vrátila je jiná věc, šanci na nový začátek měli.
A co se týče omluvy sudeťákům - ano,většina národa je proti a leží jim to v žaludku, i podle mě odsun byl nezbytný, v jedné republice jsme nadále zůstat nemohli, ale omluvit se za způsob odsunu bylo v pořádku.
Obecně nemám problém diskutovat i s člověkem, se kterým nesouhlasím, mnohdy mě to obohatilo, problém nastává, když dotyčnému dojdou argumenty, nebo používá naprosto lživá tvrzení a debata se zvrhne v urážení a je plná nadávek. Což je problém internetových diskuzí. Mám několik přátel se kterými se v politice neshodneme, ale zajdeme v pohodě na pivo a neřešíme to ;-)

Článek má slušnou hloubku, spoustu věcí jsem nevěděl. Řekl bych, že rusové jsou světovou jedničkou v dezinformacích, v tom na ně nikdo nemá.
Jelikož je to celé smutné, tak si dovolím citát posledního majitele hradu Bítov Jiřího Haase " Čím víc poznávám lidi, tím víc mám rád zvířata"

GM4PRO :omyl právě proto mám právo soudit.A pokud se ti to nelíbí tvůj problém.

Hergot tady to jede. Politika byla je a bude svinstvo. Pro mně osobně největší varování byla doskuse na.čt24. Soudruh Grospič tam několiktát zopakoval, že příjezd vojsk varšavské smlouvy nebyla okupace a nepřímo řekl, že to byla návštěva. Poskok Vondráček od Bureše mu přizvukoval. Komouši tvrdí jak se změnili, jaká jsou moderní, demokratická a parlamentní strana. Nějaká havlovo amnestie je prd proti faktu, že se potichu spálily archivy stb. Z Brd se kouřilo dost dlouho. Že nikdo z lidí přímo zodpovědných za to, co se tady 40 let dělo nebyl odsouzen natož pak aby šel do tepláků. Jestli Máro budeś otvírat novou výchovnou šachtu na příbramsku tak nejspíš budem dělat spolu.

já za sebe mohu říci jen jedno , neskutečně se tu bavím :-D :-D :-D

Diky GM4PRO a specialně Elmarovi,taky si myslím,že tento článek tady patří,tento web je o hledání starých předmětů a historii.Srpen 68 byl určitý moment,který utvářel historií našeho státu,a do roku 89 se o něm minimalně mluvilo,a nynější mladá generace o něm moc neví,proto je dobře že se o srpnu 68 mluví i tady,at mladí hledači,kteří se třeba narodili po 89 roce mají přehled informací jak se to všechno stalo.A předpokládam,že GM4PRO v članku nepoužil žadné dezinformace a lži a čtenáři Lovcu Pokladů si tak mohou přečíst zajímavý článek.
Jinak si myslím,že nelze aby společnost měla jednotný názor,každý je jiný,každý má životní hodnoty nastavené jinak,podle toho jak se narodil nebo jaké měl dětsví,ale každý by se měl v životě vyvarovat lží a dezinformaci,které ted vládnou světu díky sociálním mediím a politikům.Ja jsem v práci označován za havlistu,kdysi mi to vadilo,ted se tomu směju.Lidé,kteří se mi občas posmívají často právě lžou a mění si historii podle svých potřeb.Muj otec je stoupencem ruských webu Sputnik,Parlamentní listy,Aeronet apod,přesně tohle pondělí jsme se bavili na téma Srpen 68,a otec mi řekl,že Srpen 68 byl oprávněný a sověti a varšavská smlouva nás chranili před Západem,a těch 137 mrtvých a 500zraněných československých občanů není vlastně tak velké číslo.Díky tomu vidím,že ruské weby mají u nás velký úspěch.Všem fandům těchto ruských webů doporučuji na 1 rok žít v ruském městečku nebo se tam odstěhovat na důchod a užívat si ruský důchod.
Speciálně k Elmarovi-už nějakou dobu sleduji tvoje komentaře,zřejmě často schytávaš posměch,urážky atd.,ale nevzdávaš to,obdivuji tvoji odvahu a za mě máš palec nahoru.Z důvodu málo času a rodiným zaležitostem jsem hodně omezil hledání pokladů,ale na tento web tady stále chodím a rád,rád si čtu tvoje komentáře a články,vím že v nich žádné lži nenajdu a často je to zajímavé čtení,takže dělěj co děláš a díky tobě koníček hledání pokladů ma stále kouzlo.

robo79
Za takovýho otce bych se styděl
Ale klobouček že si to sem dokázal napsat.Já bych to sem nejspíš nenapsal

Ono je zajímavý, že ty ďábelský USA tu žádnej web nemaj, Rusáci hned několik..Ty Sputniky a Aeronety...párkrát jsem tam zabrousil a málem se poblil...Jeden z autorů článků, kovanej mladej bolševik Cvalín, je dokonce přítel "prezidenta" Zemana, kterej si ho mj. pozval na hrad a usadil na čestné místo (po svojí pravici)... A že ten Cvalín plodí slušný moudra:

„Vítězný únor je třeba si připomenout. A to jako dobu, od které se naše republika změnila. A to k pozitivnímu,“

https://zpravy.idnes.cz/pozvanka-na-hrad-petr-cvalin-d1s-/domaci.aspx?c=A160310_105209_domaci_jw

Nezbejvá než říct...mj. Císařpán je vůl!

:-D :-Djako vždy...těžko můžu soudit něco co jsem nezažil když jsem se narodil až 5 let potom a co kde někdo napíše...v každé době v každém režimu jinak podané...čert aby se v tom vyznal..to je jak s Churchillem nebo Eisenhowerem dneska jsou po nich pojmenovaný náměstí májí sochy a přitom jejich činy se se Stalinem a Adolfem moc neliší..no ale válku začalo německo že...o tom žádná.. ;-)...historii píšou vítězové..a je jedno jak "moc je pravdivá"hlavně jí natlouci stádu do hlavy...přeji hezký den 8-)


Wladyslav můžeš jen nastínit nějaký činy Eisenhowera nebo Churchilla, který se rovnaj činům Stalina a Hitlera?
:-O

Jsi lovec historie ne??Co třeba Eisenhowerovi DEATH camps na Rýnu atd....studuj ;-) ;-)
a Churchill.....
"Vnutíme tuto válku Hitlerovi, jestli chce, nebo ne."
Winston Churchill, ve vysílání, 1936

"Německo se stává příliš silným. Musíme ho zničit."
Winston Churchill, při rozhovoru s americkým generálem: Robertem E. Woodem, listopad 1936
........záleží na úhlu pohledu.....a co parník Lusitania...???

historii píšou vítězové...víc ti psát nebudu...

Wladyslav na základě několika výroků nebo pochybnejch knih(Ostatní ztráty (Eisenhowerovy tábory smrti)) zcela demagogicky plodíš naprosto nesmyslný teorie...

Víš vůbec jaký bylo Německo v roce 1936? Porušovalo všechny dohody o zbrojení a směřovalo k válce, všichni byli připosraní a Churchill byl jeden z mála, kterej chtěl Nacisty už v zárodku utnout. Churchill se stavěl opět jako jeden z mála proti okupaci naší země Německem! atd...Jak mohlo bejt na světě krásně, kdyby se podařilo Německo zničit už v r. 1936...

Eisenhowerovi DEATH camps na Rýnu - to je imbecilní hoax, pokud věříš, že Eisehnhower "nechal úmyslně pomřít hlady asi milion německých válečných zajatců"..tak je mi tě líto...


Jen víc politiků jako Churchill!

nemusí tě mě být líto...buď v klidu.Milion..zase úhel pohledu..a navíc já ti nic nenutím.Jseš svépravný??....Nemusíme mít všichni na věc stejný pohled..já ti neberu ten tvůj tak mě prosím nelituj za ten můj...já zase nesouhlasím s tím co jsi napsal ty...hold to tak je....víc politiků jako Churchill...hmmm :-D :-D

Názor cituji

"to je jak s Churchillem nebo Eisenhowerem dneska jsou po nich pojmenovaný náměstí májí sochy a přitom jejich činy se se Stalinem a Adolfem moc neliší.."

to je skutečná perla....hodná aeronetu nebo parlamentních listů....popírající seriozní historické práce a pragmatické myšlení.

To Robo: není to tak strašné, většina nakonec prozře. Je problém, že se tak často stane, až když už stojíš před zadrátovaným obzorem. ;-)

MichalNey, to ja Ti rad vysvetlim, proc sem sroubuju USA, i kdyz clanek se toho vubec netyka. Vsiml jsem si stadoidniho chovani lidi, kdy se priklaneji k urcite strane spise, nez na stranu logiky a rozumu. Tyka se to hlavne tech varovnych prstu. Tech varovnych prstu je vice, netykaji se jen Ruska nebo roku 68. Svet se hrne do zahuby z vice duvodu.

Musite si uvedomit, ze svet jde dopredu. Sto let zpet bylo nemyslitelne, byt za par hodin na druhem konci sveta. I pouha myslenka ci nazor se siril pomalu, dny a mesice. Dnes se vse deje hrozne rychle. Coz je vyhoda i nevyhoda zaroven. Hlavni je si uvedomit, ze jsme vsichni jen lide. Nezijeme jiz v CR, Rusku, USA, Brazili atp. Zijeme na planete zemi. Nase planeta se stala jeden velky superstat a tak k tomu take musime pristupovat a resit postupne vsechny problemy. Musime si pomahat bez rozdilu rasy, nabozenstvi ci narodnosti. Takhle dojdeme leda doprdele. Budeme porad opakovat chyby. To je jako v byznysu - bud drzis krok s vyvojem nebo shoris.

Ale vice to rozebirat nebudu, s rokem 68 to nema nic spolecneho, ja se obcas rozvasnim. Jen bych chtel dodat, ze nazor, ze sem takove clanky nepatri, je dost nemistny. I kdyby to byl web o autech, tak by to sem patrilo. Nazory se musi sirit a lide musi znat pravdu. Kez by takove clanky vychazeli na vsech webech :)

Jo a jeste dodam jeden, pomerne kontroverzni nazor, ktery zastavam - podle me bylo dobre, ze doslo k obsazeni CSR. Nesouhlasim s tim, jak atd., ale uvedomte si, ze v tehdejsim SSSR nepripadalo v uvahu, nas pustit. Prazske jaro mohlo prerust v dalsi svetovou valku a ta by byla o hodne horsi, nez ta predchozi. SSSR nebylo pripravene na takovou zmenu, pripravene se vzdat sveho vlivu. K tomu bylo potreba dalsich 2 desetileti, kdy se SSSR ekonomicky zlomila a nalada u lidi (v SSSR) se vyvinula natolik, ze bylo mozne tento blok rozbit. Podle me i v 89 roce to byla valka, ale politicka. Byl to ten pravy okamzik, kdy vychodni blok byl natolik vycerpany a lide natolik otraveni, ze se vse obeslo bez dalsi valky.

Na jednom se asi vsichni shodneme - kdyby nas ve 38 neobetovali, Hitlera bychom porazili jako snaz a jinak a SSSR se nikdy nerozroste do tak obludnych rozmeru. Myslim, ze neni tajemstvim, ze diky CSR se Hitler vojensky dostal na uplne jinou uroven. Ne nadarmo v mnichovske smlouve byl clanek o tom, ze zadna technika nesmi byt odsunuta z hranic.

MichelNey-koukám že si nedáš pokoj.Ty jsi prostě přesně takový tip co musí druhý přesvědčit o své pravdě a zpochybnit tu jejich...no u mě neuspěješ takže se o to prosím ani nesnaž..já si za svými názory stojím a nikomu je nevnucuju..ani tobě ty historiku.......a pragmatický mysliteli :-D :-D :-D

Wladyslav: Ve svobodném demokratickém světě se tomu říká diskuse ;-) Jeden vysloví názor, druhý také a ve vzájemné polemice si ho musí každý obhájit. Tvoje srovnání Hitlera nebo Stalina s Churchillem je natolik zcestné, že už to víc ani nejde. Když tak přemýšlím, kolik koncentráků postavil Churchill a kolik nevinných lidí v nich nechal zabít, tak si nevzpomenu ani na jeden. Zato u Hitlera a Stalina jsou to miliony.
Pokud jde o to, zda mohu historii znát, aniž bych ji musel prožít, tak odpověď zní samozřejmě ano. My žijeme v demokratickém a svobodném světě, kde historici musí umět svá tvrzení doložit. Pokud se v takovém světě historici shodují, existují pro to faktické důkazy, navíc široká veřejnost dosud žijící je zná a prožila, tak to stěží vyvrátíš. Nežijeme v totalitním režimu, který se ta fakta pokoušel překrucovat 21 let. Přesto marně :-)

GM...prosím ignoruj mě...ty speciálně...děkuji

A srovnání Stalin/Adolf/Churchill...jen něco málo
Tento slogan tehdy používaly menší a radikálnější strany. Churchill si však pohrával s myšlenkou, že by slogan převzala jeho Konzervativní strana. Ještě překvapivější je další z jeho návrhů:

"Nepřirozený a stále rychlejší nárůst slabých a duševně chorých skupin obyvatel, pářících se na úkor úspěšných, energických a nadřazených (v originále - superior) lidí, představují národní a rasové nebezpečí, které už nelze podceńovat. Cítím, že musí být uťat zdroj této šílenosti a zničen, než se rok s rokem sejde."


Tato slova pronesl Churchill, v té době ministr vnitra, k britskému premiéru Asquithovi při debatě o nutnosti sterilizace "slabých a duševně chorých", v roce 1910. Pro vyvrácení veškerých pochybností a spekulací na dané téma, přidáme ještě konkrétnější písemný návrh ministra vnitra Churchilla ze stejného roku. Dokument je uložen v oxfordské knihovně Bodleian Library:

"Navrhuji, aby mohlo být 100 tisíc degenerovaných Britů násilně sterilizováno a aby ostatní mohli být zavřeni do pracovních táborů, v zájmu zastavení úpadku Britské rasy (v originále - British race)."
Indický (případně Bengálský)holocaust. Paradoxně bylo slovo "holocaust" poprvé použito pro období Druhé světové války právě v souvislosti s indickým hladomorem, spisovatelem N.G.Jogem v jeho knize"Churchillovo místo nezájmu: Indie" z roku 1944. Tato smutná událost se nápadně podobá o deset let starší tragédii na Ukrajině, kdy nezodpovědným rozhodnutím Stalina zahynulo hlady až 8 milionů porobených Ukrajinců. Měl tedy Churchill přímý podíl na smrti milionů nevinných lidí, které o rok dříve nazval "odporným národem"? Zdá se, že ano.

Churchill v Indii tou dobou prováděl politiku spálené země (kterou nazýval Denial policy). Osudným se stalo jeho rozhodnutí zbavit se v Bengálsku značných zásob rýže v obavě, že by mohly v budoucnu padnout do rukou Japoncům. Tragédie byla odstartovaná. Přesto není žádným tajemstvím, že hladomor Churchillovi vrásky na hlavě nepřidělal. Jak si Leo Amery po vypuknutí tragédie posteskl:...podobnost čistě náhodná...tábory,eutanázie postižených,hladomory a masakry v britských koloniich...tak v čem je mezi nimi rozdíl....pane spisovateli??

Wladyslav: Proč vlastně čteš a komentuješ moje články, když ti tak moc vadím? :-) Ty to máš koukám celý nějak postavený bokem...

To jsi asi špatně četl já jsem tvůj článek nečetl..to nedělám a ani nereagoval na tebe ale na diskuzi...ty jsi přeci něco psal něco o totalitě...tak promiň že jsem ti zaneřádil vlákno..už se to nestane 8-)

A když už kopíruješ z proruských webů podivné "citáty", tak je aspoň ozdrojuj :-) Ať každý vidí, z čeho čerpáš ty své "informace".

jo a jinak..já jsem celej postavenej bokem.... ;-)

proč..nevydávám se za spisovatele a jestli to chceš vědět ty použij Google popřípadě překladač...ale to ty přeci víš ;-)

Argumentovat zdrojem ala gůgl, kde každej píše co se mu zlíbí...to je úroveň. Ani to nedokážeš napsat svejma slovama, kopíruješ to komplet...

to co tu kopíruješ je z portálu Náš Směr....neonacistickej web, kterej adoruje Hitlera a očerňuje pochopitelně právě Churchilla. Nemá smysl debatovat.

Vykašli se na web, objednej 20-30 knížek o druhý válce. To bude nějakej základ..kterej dá milionkrát víc, než všechny weby, kde si píše každej co chce...

Wladyslav: Napsal jsem ti - cituji sebe: "A když už kopíruješ z proruských webů podivné "citáty", tak je aspoň ozdrojuj :-) Ať každý vidí, z čeho čerpáš ty své "informace" Konec citace

Tudíž je zřejmé, že vím, odkud jsi ty hovadiny zkopíroval. To bohužel nejsou žádná fakta, ale naprosto vycucané nesmysly za účelem toho, co popsal výše MichalNey. Píšu ti do PM, na něco se tě chci zeptat a už tady nechci spamovat vlákno. Tak tam mrkni :-)

Jo,jo začínám to tady mít rád....v roce 68 jsem měl krásný čtyři roky,vo politice jsem věděl naprostý hovno ...a ted se hodně omlouvám a smutním ,co mi říkal táta ,tak jsem stál na chodníku a mával jsem těm velkejm tankům,ale nedostal jsem přes tlamu jako můj táta v roce 45 když přes jejich městečko valily svazy ustupující německý armády a on přes zákaz vycházení chtěl vidět vojáky...do konce života si pamatoval tu hanbu,že ho do zadku kopali kluci o deset nebo dvanáct let starší než byl sám....a nic nekopíruju a nevim jakýho smajlíka tam dát..asi toho smutnýho... :,-( :,-( :,-(

Jen taková perlička, jak Rusko vnímá okupaci... https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ruska-policie-v-moskve-zatkla-tri-lidi-na-vzpominkove-akci-k-okupaci-ceskoslovenska-54654?dop-ab-variant=0&seq-no=1&source=hp

No když někdo změní vzpomínkovou akci v protest za propuštění Oleha Sencova,nemuže se divit že ho seberou.

Kime, ty jsi opravdu srandista nad srandisty. Nejenže ti přijde normální, že za názor se zavírá (v tom skvělém demokratickém Rusku, jak ho Putin zkouší prezentovat Západu), ale navíc neříkáš celou pravdu. Viz :"Gozman s Šarov-Delonem skončili ve vazbě poté, co se pokusili rozvinout transparent Za vaši a naši svobodu. Právě toto heslo použilo 25. srpna 1968 osm demonstrantů protestujících proti vojenskému zásahu Varšavské smlouvy v Československu."
Tihle budou mít asi štěstí, protože jsou na očích a rychle se to prezentovalo ve všech médiích. Tisíce jiných ale to štěstí nemají, protože nejsou vidět a za názor jsou velice tvrdě trestáni.

GM4PRO:mě je fuk co mají v Rusku.A našim mediím ani těm Ruským nevěřím.Tak že si počkám co na to australská tv nebo al jazeera. Tam je poctivá novinařina.

:-D :-D :-D

Místo smíchu to zkus.Dal jsem na radu blízkovýchodního zpravodaje Břetislava Turečka.A člověk se nestačí divit co všechno se doví celé.

Proboha Romane tisíce jiných??No a o tom je ta novinařina...ukaž mi těch tisíc jiných...jsi novinář ,máš články a informace ,sem s nimi ..z desítek uděláte tisíce :-D :-D :-D o:-)

Přečetl jsem až do konce.Jen si nedokážu představit ten velký strachu co tam musel panovat.Hukot tanků.. střílení ..do toho ruština ,maďarština , polština, němčina.nikdo netušil kam se to zvrhne...tohle bych teda nechtěl zažít . :-( .Vánoce..svátky.. slavíme každý rok, tak proč si tohle preventivně nepřipomínat taky.

Cement: Ano. Jen s tou němčinou je to jinak (než např. dnes jaksi hloupě zdůrazňují proruské weby typu AE apod.)

ramires: Zkus použít google, vyjede ti toho mraky. Např. tady (a to je jen jedna demonstrace, těch lidí bylo zatčeno od nastoupení Putina k vládě mnohonásobně víc) https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2470336-v-rusku-demonstruji-odpurci-putina-policie-na-nepovolenych-akcich-zatkla-desitky-lidi bylo zatčeno 1600 lidí, protože chtěli vyjádřit svůj názor. U nás je to zakotveno v ústavě, v Rusku kdo mluví proti vládě a Putinovi, jde sedět. Kapišto?
Pokud jsi teplej, jdeš sedět.
Pokud chceš svobodně myslet, jdeš sedět.
Pokud půjdeš v jednom roce na 4 demonstrace, jdeš natvrdo do basy na několik let.
Pokud nehodláš být zkorumpovaný, ale na korupce poukazuješ, jdeš sedět.
Atd...
Rusko opakovaně zavírá lidi na základě vykonstruovaných procesů. Dokonce i děti.
V Rusku není demokracie, vládne tam korupce a státní mafie.

Dodatek pro ramirese: Od roku 2000, kdy moc v Rusku převzal Vladimir Putin, bylo zavražděno více než 130 tamních novinářů. - zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusti-novinari-ohrozeny-druh-odhalovanim-politickych-nesvaru/r~afd431d2395511e783fe002590604f2e/?redirected=1535312825
Kim: Jakožto novinář si fakta umím najít a ověřit. Jak by řekl můj bývalý soused: Neuč oral lítat...

Orla :-D

Orál je dobrý nech ho tam:-D :-D

….no a co nyní....během let 1992 až 2017 bylo v RUSKU zavražděno 38 novinářů,nejvíc v roce 1996 šest,při výkonu práce včetně dalších příčin 58 novinářů a dalších 24 u kterých se nepodařilo prokázat jakoukoliv sovislost,to je k těm 130 novinářům kteří byli zavražděni za vlády Putina..homosexualita není v Rusku trestným činem ,pokud se nejedná o styk dospělí-děti ,ale to je trestný i u nás..v Rusku nemůže bejt demokracie,protože z feudalismu přešli rovnou k teroru a těch pár let po devadesátkách jim nemohlo nic dát..howg :-D :-D :-D :-D :-D

Lepší hřebík do prdele,než mít rusa za přítele...A ti blbečci,co dokola hystericky kdákají,jaký že propastný je rozdíl mezi ruskem a sojuzem,by zasloužili pažbou po teletině (ruskou,nebo sovětskou :-))

Zeměpisně určitě :-P :-D

Oproti Sojuzu spíš minimálně :-D

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru