Unikátní bronzová spona zdokumentována, další nevratně zmizely. Aneb dvě tváře detektorového hledání

Kategorie: Nálezy a záchrané výzkumy v ČR

Když mi 8. března loňského roku poslal kamarád Dušan Březina fotky nálezů toho dne, nemohl jsem popadnout dech. Mezi jinými zajímavými artefakty zářil jeden zcela výjimečný: Nádherná bronzová spona, jaká se jen tak nevidí. Okamžitě jsem Dušanovi rozrušeně volal, aby ji nijak nečistil a raději ihned kontaktoval archeologa. Kamarád neváhal a oslovil Mgr. Luboše Rypku, archeologa ústeckého muzea. A jak to dopadlo? V článku podrobnosti o sponě, ukázkové spolupráci, ale také o temné straně detektorového vyhledávání, o níž se moc nemluví a mluvit by mělo.

Archeolog se s Dušanem sešel hned následujícího dne. Přitom se domluvili na vcelku nestandardní možnosti: Dušan si po konzervaci nechá sponu doma a v případě potřeby ji muzeu kdykoli poskytne (např. na výstavu). Poté, co sponu archeolog převzal, byla odborně vyčištěna a konzervována. Následně pečlivě dokumentována a posouzena v kontextovém náhledu vzhledem k lokalitě, kterou již předtím pan Rypka s Dušanem navštívili, přičemž byly zjištěny potřebné nálezové okolnosti. Koncem roku 2016 byla spona Dušanovi po dohodě „vrácena“ a spolu s ní předány velmi zajímavé informace. Níže vyjádření Mgr. Luboše Rypky:

...jde o germánskou sponu s tzv. polyedrickým knoflíkem na lučíku, datovanou do pozdní doby římské (cca 4. století po Kr.); nález z dálkové trasy přes Krušné hory. Jde o cestu, která spojovala pozdně římské germánské osady objevené na Teplicku s germánskými osadami na druhé straně Krušných hor v dnešním Sasku. Je to nejspíše ztrátový předmět (případně obětina za úspěšné zdolání nebezpečného úseku hor) z důležité dálkové trasy, doklad kontaktů mezi Germány na obou stranách Krušných hor. Tyto spony (samostřílové konstrukce s knoflíkem na lučíku) se nachází na území obývaném polabskými Germány, převážně v jižním, středním a severním Německu, v menší míře ve středních a severozápadních Čechách. Dušanův typ (s polyedrickým knoflíkem) je na našem území dosud v nálezech poměrně vzácný, pokud je mi známo, tak jde zřejmě o třetí exemplář z území Čech a první mimo sídliště z dálkové komunikace.

Rozhovor s nálezcem

Dušane, co tě napadlo, když jsi sponu poprvé spatřil?

Já jsem vůbec netušil, co to je! Tzv. „zeleninu“ nenacházím a o spony jsem do té doby nezavadil, nezajímal se.  Když jsem ji vyndal ze země a prohlížel ze všech stran, řekl jsem si, že to asi bude nejspíš nějaké RU zapínání a vložil to k ostatním nálezům bez většího zájmu. Naštěstí už to k autu a konci hledání bylo blízko, tak se spona neponičila!“

Jak ti bylo, když jsi zjistil, co jsi ve skutečnosti našel?

Jak mi bylo… To nejde popsat, přicházelo to pomalu a spíše až po pár dnech mi to úplně došlo. A ten první den – pořád jsem tomu nevěřil, i když jsi mě v tom ujišťoval a bombardoval smskami a zprávami :-) Byl jsi z toho víc nadšený, než já :-)  A taky si pamatuji tvoje první slova, když jsem ti poslal fotku s nálezy a mezi tím byla ta spona. Ale to tu nemůžu napsat, to by se muselo číst až po 22. hodině a zřejmě ani tehdy ne :-)“

Jak nález a kontakt s odborníky vnímáš s odstupem času?

Ke spolupráci s archeology došlo skrz tebe, já do té doby doby nic neodevzdal. Ty jsi mě přes děčínské muzeum dovedl až do ústeckého, kontaktoval jsi p. Rypku a pak to šlo rychle: Druhý den už byla spona odevzdána, ani jsem se s ni nestihl pochlubit kolegům a ani si ji užít a pokochat.

Spousta kolegu si klepala na čelo, proc jsem ji odevzdal, ale já byl rád, že ke spolupráci došlo. Není to ani měsíc, co ústecké muzeum dostalo ještě krásnější a hodnotnější bronzový nález od kolegy, který taky dřív nespolupracoval s archeology. Takže za mě spolupráci doporučuji. Na oplátku jsem již dostal nabídku zúčastnit se dohledávky pod dohledem archeologa a taky mě pan Rypka provedl po ústeckém muzeu a já se mohl podívat i do míst, kam se běžný smrtelník nedostane.“

Navázání kontaktu s odborníky tedy nelituješ?

Spolupráce s p. Rypkou byla vynikající! Mel jsem nejdřív trošku obavy, ale je to taky jenom člověk a svoji práci má rád, což je na něm vidět. Hned na začátku setkání jsem se s nim domluvil, ze jim tu sponu jen zapůjčím k dokumentaci a zakreslení. Sice mě celou dobu přemlouval, ať jim ji nechám, že takový pěkný kousek tam nemají, ale nedal jsem se :-) Ale hned při další návštěvě jsem mu dal kousek bronzového noze, co jsem taky před léty nasel. Sponu mi krásně vyčistili a asi po pul roce vrátili. Skoro jsem ji nepoznal! Dal jsem mu slovo, ze si sponu nechám, ale kdykoliv ji opět, třeba na nějakou výstavu, rád zapůjčím.“

Pohledem archeologie

Se žádostí o vyjádření jsem se obrátil také na Mgr. Luboše Rypku. Ten celou záležitost vnímá velmi pozitivně. Je rád za každého detektoristu, který má zájem o spolupráci. Ví, že legislativně není zcela v pořádku, pokud předmět zůstává v držení nálezce; popravdě, vše, co najdeme, patří přeci státu. Na druhou stranu si uvědomuje, že je stále lepší, když se předmět zdokumentuje a poté zůstane u nálezce s možností náhledu v případě potřeby, než aby o cenné kontextové informace a předmět samotný nenávratně přišel...

V případě Dušana je jisté, že spona zůstane v dobrých rukou a bude o ní náležitě pečováno, přičemž odborníkům bude trvale k dispozici. Za současných legislativních podmínek je i taková forma spolupráce vítaná a přínosná. Existuje však jistá sorta lidí, kteří kazí všechny snahy archeologů i spolupracujících detektoristů a nenávratně ničí naše kulturní dědictví při jeho nelegálním přeprodávání (nejen) do zahraničí. Následující slova pana Rypky hovoří za vše:

Posílám fotky dvou podobných spon (jde rovněž o spony s knoflíkem na lučíku, ale jiné typy, vše pozdní doba římská, 4. století po Kr.), které byly v širší oblasti dálkových tras přes Krušné hory nalezeny někdy v roce 2008 či dříve. Vždy jedna fotka s dalšími nálezy z téhož dne a pak detail konzervované spony z tzv. „obchodní nabídky“. Obě spony už jsou dávno někde v Německu (podobně jako stovky až tisíce dalších nálezů). Jsou to nálezy jednoho kšeftaře a překupníka z K..., tady na severu docela známá firma. Přes něj a jeho dalšího kamaráda (rovněž hledače a překupníka) tady jde do Německa a pak přes další tamní překupníky dále do Západní Evropy (či ještě dál) naprostá většina bronzových depotů a hezčích jednotlivých nálezů ze severozápadních Čech.

Něco máme alespoň na fotografiích, ale většinou bez lokalit (podobných fotek s nálezy z dalších období mám desítky, vše nenávratně zmizelo v propadlišti dějin). Pro archeologii a naše poznání jsou tyto nálezy bohužel naprosto nepoužitelné. Kdyby se je povedlo alespoň zdokumentovat a lokalizovat, tak s nimi může archeologie pracovat, ovšem s těmito konkrétními lidmi je jakékoliv jednání o případné zápůjčce k dokumentaci zbytečné, předměty jsou zpravidla do týdne pryč a takto to chodí v případě jednoho cca 20 let a v případě druhého již dokonce 35 let (první detektor měl z Německa ještě před revolucí). Kšeftují jak se svými nálezy tak s těmi, které „vykupují“ od hledačů z blízkého i dalekého okolí. Prostě ne každý hledač je nadšenec a fanda historie, někteří si z hledání udělali nechutný byznys až obřích rozměrů. Na úkor našeho poznání.

Osobně si myslím, že za takovéto lidi by se hledačská komunita rozhodně neměla stavět, to nejsou žádní hledači, ale zločinci (jeden z těch sígrů sbírá napoleoniku, všeho ostatního se zbavuje, druhý nesbírá nic, ten vše, co najde prodává, zlomkové předměty ze zlata a stříbra dokonce roztavuje do cihliček nehledě na to, zda jde o archeologii nebo ne. Dokonce prý chtějí vyrábět či již vyrábí falzifikáty mincí z roztaveného kovu, vykrádají válečné i pravěké hroby a luxují hradiště, od ostatních hledačů vykupují nálezy a přes svoje kontakty v zahraničí i v ČR je posílají dál do světa… Tohle všechno se reálně děje. Bohužel.“

A jaké řešení se nabízí? Co změnit, aby se přestalo kupčit s cennými archeologickými nálezy? Luboš Rypka to vidí jasně:

Řešením by samozřejmě bylo zlepšení přístupu státu (skrze kraje) v archeologické památkové péči a hlavně ve zvýšeném zájmu o movité i nemovité památky obecně. V první řadě spravedlivé odměny za nálezy těm, kteří o ně požádají (velká část hledačů – lokálních patriotů - odevzdává nálezy zcela nezištně), minimálně u depotů a unikátních nálezů by to mělo být samozřejmostí.

Hledači by se neměli bát za archeologem (po předchozí e-mailové či telefonické domluvě) přijít a minimálně nechat nálezy zdokumentovat, ten jim poradí i postup při případném žádání o nálezné (o něj musí nálezce písemně požádat do jednoho roku od učinění nálezu krajský úřad, ten pak stanovuje na základě znaleckých posudků a svého uvážení výši nálezného). Výše odměny za nález pak může být naprosto srovnatelná s tím, co nabízejí překupníci (je nutné si uvědomit, že skutečnou hodnotu předmětu nálezce nikdy nedostane ani od kraje, ani od překupníka). Přidanou hodnotou je pak to, že nálezy jsou vědecky zhodnoceny a k dispozici badatelům a některé trvale či alespoň příležitostně vystavovány.“

Je zřejmé, že současná legislativa není zcela ideální a tak bývá spolupráce odborníků s detektoristy leckdy balancováním na hraně zákona i morálky. Věřme, že do budoucna se situace zlepší. Snad k tomu přispěje také iniciativa Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D, jehož dotazník nyní koluje internetem. Zájem ze strany archeologie i amatérských detektoristů o spolupráci sílí a byla by škoda nevyužít rostoucí potenciál nadšených amatérských badatelů a stále vzdělanějších detektoristů. Na druhou stranu bychom se měli jasně distancovat od překupníků s naším kulturním bohatstvím a všech, kteří se tohoto nechutného byznysu účastní.

Dušanův nález v podobě zdokumentované spony je příkladem toho, že to jde, když se chce. Sám Dušan později odevzdal další předmět, s panem Rypkou je dále v kontaktu a byla mu také nabídnuta spolupráce na záchranném archeologickém průzkumu. Ve spojení profesionálů s detektoristy lze spatřovat budoucnost moderní archeologie… Závěrem jen připomenu; pokud by chtěl kdokoli pomoci s nakontaktováním s odborníky v rámci Ústeckého kraje, mohu zařídit a domluvit. Stejně tak pomůže kdokoli z vedení webu lovecpokladu.cz s kontakty na odborníky v rámci celé ČR. Jakákoli snaha o spolupráci je ze strany archeologie vítána.

Za skvělý přístup, poskytnuté informace a výbornou komunikaci děkuji Mgr. Luboši Rypkovi, archeologovi Muzea města Ústí nad Labem, taktéž Dušanovi, bez jehož nálezu a ochoty ke spolupráci by se nic z toho neuskutečnilo.

Fotografie dokumentované spony: Dušan Březina

Fotografie prodaných spon: Z archivu Mgr. Dušana Rypky

Autor: Roman Němec

 

zobrazeno:
5561x,
komentářů:
50,
autor:
GM4PRO GM4PRO ,
vytvořeno:
3.2.2017 12:11

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Soldat
základní škola – druhý stupeň
3. února 12:37
Logi76

Pěkný, a ted by to chtelo jména a fcb profily těch "hledaču" at si každej sahne do svědomí 8-)

detektor:
LP Zero30->Nokta Relic->Nokta Impact
město:
Šluknovský výběžek
Admin
základní škola – druhý stupeň
3. února 12:54
Elmara

Ona je to často i naprostá neznalost. Někdy vůbec netuší co vlastně našli. Chce to se vzdělávat a osvětu. Je to jediná cesta jak se posunovat dopředu :-)

detektor:
CTX 3030, Impakt, E-Trac, Tejon
město:
Jílové u Prahy
Soldat
základní škola – druhý stupeň
3. února 13:04
kopyto

Elmara máš pravdu ! Aj ja som v týchto veciach úplný tupec. Baví ma hladat,ale samotné nálezy ma až tak nezaujímajú. Začiatkom leta 2016 som napríklad vyhodil Vídenský fenik v domnienke že je to iba pokrčený plíšek. Dneska už dávam bacha na nálezy a snažím sa zistiť o čo sa jedná. ;-)

Gefreiter
magistr
3. února 13:27
Tomama

Hlavně že existuje tenhle klub. Myslím, že bez něj by spousta historicky hodnotných nálezu byla pro neznalost zastrčená navěky v šuplíku nebo vyhozená do šrotu. Sám s archeologem spolupracuju a nemůžu si to vynachválit. Nejenže se o předmětu hodně dozvím, ale většinou se sám musím ptát, jestli ho v muzeu chtějí, a to i v případě těch zajímavějších věcí. Takže žádné, že do muzea přijdete a oni vám ho vytrhnou z ruky, jak si asi pořád dost lidí myslí... A depozitáře, kam se kdekdo nedostane? Z toho pohledu jsem měl tenkrát poprvé málem infarkt. A to bylo hned, vemte si rukavice, obtezkejte si tu husitskou hákovnici, podívejte se tady na ten meč...

detektor:
kovu
Soldat
bez hodnosti
3. února 13:27
JOE22

plně souhlasím s panem Mgr. Dušanem Rypkou. Dušane a tobě palec nahoru za příkladnou podporu našeho historického dědictví a těm ostatním co nám to kazí chlapi zamyslete se trochu na sebou. Elmara tobě a týmu Lp taky dík za podporu a pomoc nám malým hledačům ;-)

Admin
základní škola – druhý stupeň
3. února 13:56
Elmara

Tedy kluci, já děkuji za děkuji :) Děláme to protože nás to baví a jsem přesvědčený, že to má smysl a je to potřeba :-)

detektor:
CTX 3030, Impakt, E-Trac, Tejon
město:
Jílové u Prahy
Oberleutnant
profi určovatel: speciální hodnost pro profesionální určovatele, kteří můžou <strong>přepsat zařazení</strong>libovolného nálezu
3. února 14:01
cobra

U drtivé většiny hledačů je to přesně tak jak píše Elmara :,-( A to především u mladších a nezkušených detektoristů - pokud to totiž se spoluprácí myslí vážně - je nutné i sebevzdělávání. A myslím že možností je v dnešní době dost a navíc i zdarma, nebo za minimální poplatek. Jen to chce opravdu chtít a mít zájem. Detektoráře který hledá na kšeft - to zajímat (tedy krom ceny) nikdy nebude :-(

detektor:
Nokta Impact, Teknetics G2, Nokta Fors CoRe, Nokta
město:
Praha 8
Gefreiter
magistr
3. února 14:09
Tomama

To víte, že to má smysl, a jaký! Obzvlášť v porovnání s ostatními věcmi, co se ve světě dějí. Taky děkuji.

detektor:
kovu
Soldat
základní škola – první stupeň
3. února 14:20
Zeronico

to Logi76 bohužel tito lidé svědomí nemají.Je zajímají jen peníze,které za to kápnou. :-(
Jednu smutnou zkušenost mám se svým bývalým spolupracovníkem.
Spolupracovník:Kolik už jsi vydělal na nálezech?
Já:Nic! Nekšeftuji,neměním a hodnotný nález odevzdám do muzea.Mě zkrátka historie baví.Je to můj koníček.
Spolupracovník:To bych se na to mohl vys.at.Dělat něco a nemít z toho žádný prachy.Od tohoto rozhovoru jsem pochopil,že tento člověk nestojí za moji pozornost! Vážím si naopak lidí,třeba viz.Dušan.
Vždy mě potěší článek o nás slušných hledačích.Díky bohu za ně. ;-)

Korporal
bakalář
3. února 14:33
Feek

Jedna věc mi není úplně jasná, pokud má někdo takto detailní informace o nelegálním jednání konkrétních osob, tak by se měl obrátit na Policii ČR, a ne se o tom rozepisovat na internetu či se s těmi lidmi pokoušet jednat (!)... Je mi jasné, že i normální předání do muzea je právně poněkud problematické, ale pokud je příběh, o kterém mluví pan archeolog pravdivý, tak je jasné, že tady nejde o nějakou hypotetickou neznalost nebo ponechání si pár svých nálezů v šuplíku, ale o organizovanou činnost za účelem zbohatnutí, která nás navíc okrádá o kulturní dědictví.

detektor:
Nexus
Soldat
bez hodnosti
3. února 15:26
Zajda444

Slo by proste prozradit ty identity aby si to s nima mohla vyridit policie nebo popripadne my samy? :) Jestli ne tak ten clanek z poloviny nema vyznam,jestli jsou mezi nama takovy je treba je za vcasu zarazit a ne je nechat 35 let prouzdat a rikat jak je to spatne

Soldat
mateřská škola
3. února 15:54
kazbi

"Jsou to nálezy jednoho kšeftaře a překupníka z K....."
Kadaň a nebo Klášterec nad Ohří? :,-(

Soldat
bakalář
3. února 16:57
Kombajn

Zajda444..kdyby někdo dělal takovou dobu něco nezákonného dávno by se proti tomu asi někdo postavil ....tohle je blbost :-)...nicméně někdo asi prodává

detektor:
Teknetics T2
město:
beroun
Zugsführer
magistr
3. února 16:58
vitorio

Teda, klobouk dolů. Nádherně a pravdivě sepsaný. Pánové, děkuji :-O
Každý by měl začít u sebe.
Tak kupříkladu JÁ -
Hledám něco přez rok. Baví mě to čím dál víc. Jako naprostý tupec jsem naskočil do tohoto vlaku s nulovou vědomostí. Ovšem ono se to zlepšuje. Pomalu, ale pořád. Baví mě to. A ejhle :spolupracuji se třemi muzei. Přístup pánů archeologů je naprosto perfektní.
Takže -pokud najdu kus zeleniny, která mi nic neříká, nechám to skouknout příslušným pánem. Jako tele čučím, když je to kus srpu, jehlice, nákončí nebo mě nic neříkající bronzový slitek. Před rokem bych to nejspíš zahodil. Ti pánové mi ale říkají -"Víťane, koukej s tím naklusat.Vyhodit se to dá vždycky. "A mají pravdu.
Díky Markovi a celému jeho týmu jsem se už dost naučil a hodlám v tom pokračovat.
Tolik zamyšlení nad sebou .
Díky pánové ;-) ;-) ;-)

detektor:
Golden mask 4 pro , nokta RS.
město:
Liberec
Soldat
mateřská škola
3. února 17:12
zip

jenom koukám co je tohle za krásu..... :-O :-O :-O :-O

Soldat
základní škola – druhý stupeň
3. února 17:47
johnek

Ta spona je prostě nádherná, perfektní. Gratulace a palec.

Soldat
bakalář
3. února 18:10
stavyp

Parádní nález i přístup :-)

detektor:
Minelab Quatro,Go-Find 40,Jolly Rogers
město:
Praha
Soldat
základní škola – druhý stupeň
3. února 18:39
Logi76

Jsem pro zveřejnění jmen, treba se tu najde i někdo kdo s nima obchoduje a vubec netuší... zamyslet by se pak meli tihle co tem překupníků nalezy prodávají.
Jinak ja zatim spolupracoval s Decinskym muzeem a Romanova pomoc a jeho nadseni je az neuveritelna, takze dik za to, ale na druhou stranu uz rok a neco cekam na to az ten muj nalez vystavej v mem meste :-(
Jen tak dal a vic osvěty nikdy nikoho nezabila :-)

detektor:
LP Zero30->Nokta Relic->Nokta Impact
město:
Šluknovský výběžek
Major
mateřská škola
3. února 19:17
GM4PRO

Feek: O tom, kdo a jak se účastní nelegálního trhu s nálezy samozřejmě policie ví. Vědí o nich také archeologové; již řadu let jsou tito lidé monitorováni (a předpokládám i všichni jejich pomahači a zákazníci). O tyto lidi bych se nebál, oni se své odměny také zaručeně dočkají... Samozřejmě tento článek není o tom, že by se tu někdo "jen tak" rozepisoval", věděl o těch lidech a nic přitom nedělal. Až se divím, že tohle vlastně někoho napadlo.

Zajda444: Identitu těch lidí neznám, nicméně policie a archeologové ano. Znají je jistě i hledači z jejich bezprostředního okolí. Jsou to však malé ryby, existuje celá síť tohoto organizovaného zločinu a až přijde čas, tak past sklapne. Kdy to bude, je věcí PČR.

Kazbi: Těch měst v podkrušnohoří už moc na "K" není :-)

Logi76: Vláďo, pokud se tu najde někdo, kdo s těmi lidmi obchoduje, tak je mu tenhle článek tak jako tak ukradenej. Jinak souhlas, měli by se zamyslet všichni, kdo s takovými lidmi kšeftují. Účastní se organizovaného zločinu, za což jsou mnohem vyšší tresty. K muzeu a Tvému depotu: Podle pí. Bubnové se o tom jedná. Dostaneš od ní pozvánku, mělo by to být vystaveno zjara.

osobně jsem velmi rád, že se téma diskutuje. Je třeba si uvědomit, že mezi námi je celá řada lidí, kteří tento koníček neprovozují z radosti a touhy po poznání, ale chtějí se obohatit. A to na tom nejlepším, co máme - na našem vlastním kulturním dědictví, které se prodejem do zahraničí nenávratně ničí. Proto se snažíme o spolupráci a (mohu-li to tak říci) osvětu s důrazem na nutnost sebevzdělávání a spolupráci. Současně je ale třeba mluvit o té druhé straně, kterou zastupuj ti hledači, kteří archeologicky významné lokality plení a nálezy prodávají. je třeba se od takových lidí jasně distancovat. Spolupráce a odsouzení překupníků představují jediné možné budoucí řešení, pokud nechceme o náš skvělý koníček a naši vlastní historii přijít.

detektor:
Golden Mask 4 PRO WD, Pinpointer Nokta New
Soldat
magistr
3. února 20:32
Cilda

Zajímavé čtení, nález a kolegův přístup na jedničku myslím, že ti dva zmr.. by se zveřejnit měli, nebo si na ně budeme jen stěžovat??? A sami se litovat...??? :-/
Také jsem v kontaktu s archeo. a účastním se archeo akcí ( díky pilotovi) Je to to nejzábavnější hledání co znám, protože se dostanu na místa, které bych si nikdy nedovolil prohledávat a dozvím se vždycky něco zajímavého...

detektor:
X-TERRA 705, Mars Tiger
město:
Praha
Soldat
bakalář
3. února 21:59
marczus

Ja bych si tipl Karlovarsko.. :-)

detektor:
GoldenMask 4 Pro, New Nokta propointer
město:
Gorkau-Sudetenland
Soldat
základní škola – druhý stupeň
3. února 22:42
johnek

Prosím, pokud o nich řadu let policie ví, proč už nejsou učiněna opatření? řada let je kolik? 5? nezdá se vám to moc? 3 je to stále moc? jeden není řadu let.... Něco mi tady smrdí a to je liknavost....Přeci už tu misí být důkazy. - Aukro, aukce kamenné, internetové...Přeci to není takový problém.....

Admin
základní škola – druhý stupeň
3. února 22:46
Elmara

Chtěl bych sem napsat pár řádků, jelikož se mi kluci zdá, že diskuze je trochu nevyvážená :). Ostatně mi to potvrdilo několik starších kluků, co se sem skoro bojí napsat.

Tudíž, asi nemá smysl to opakovat, ale amatér sám bez archeologa, nemá na archeologické lokalitě co dělat. Slušný hledač se ji vyhne a ten druhý ne. Nechci nikomu šahat do svědomí, ale na nějakou tu archeologickou lokalitu minimálně v začátku hledání vlezl snad každý. Je to tak spíše o tom, kam se hledač posouvá. Když ho archeologie chytne, tak ji prostě chce dělat. Když ale nemá s kým, tak ji často dělá sám. To je velice častý problém. Proto tolik podporujeme vznik spolků.

Také se často řeší otázka nálezného. I když jsem si nikdy o žádné neřekl, nemyslím si, že by to mělo znamenat automaticky ne. Navíc za roky co to dělám, registruji několik případů, kdy hledač něco odevzdal, dostal pochvalu, ale jenom se zmínil o nálezném začaly problémy. Abych to rovnou doplnil, odměna je závislá na krajských úřednících. Jenom aby jsme tady nekopali do archeologů, kteří se často pachtí s papíry aby to prošlo....

Mezi hledači je také docela slušná skupina sběratelů. Nikdy by nic neprodali. Jejich fundovanost je často na stejné úrovni jako profesionálů. Tyto lidé na archeologické lokality nelezou. Těžko ale někoho kdo třeba sbírá mince donutíte je odevzdávat... Mince se sbírají od starého Řecka, je to vášeň. Mám rád spoustu lidí co tím trpí i když mě to minulo. Tito lidé by neměli problém svoje sbírky publikovat, jenom že to moc nejde. Jednoznačně chyba, dozvěděli by jsme se mnoho nového.

Poslední věcí jsou ti překupníci. Roman tady psal o sítí. Já to nemohu vyloučit, ale myslím, že by ty lidé chcíply hlady. Určitě tady pár jedinců co od hledačů něco koupí je, ale sít? Nežijeme v Řecku. Navíc se stačí podívat na ceny, co se občas někde objeví.... jak mi řekl jeden kamarád archeolog. "Hledači toho už vykopali tolik, že to nikdo nechce". A i když to nemohu potvrdit nebo vyvrátit... já myslím že má pravdu. Musí se najít opravdu něco! aby to někoho zajímalo. Jinak to najdete vyset na aukru.....

Tudíž v naprosté většině případů je historická cena vyšší, než jakou by hledač dostal od nějakého překupníka. Pokud by bylo jasně dané nálezné, nikdo by nic neprodával.

Doufám, že to nikdo nebude brát jako obhajobu nějakých lumpů. Snad alespoň ty co s námi archeologické akce dělají vědí jaký je můj pohled a postoj k archeologii. Teď jsem ale začal mít pocit, že se nějak moc bičujeme a ona realita není vůbec černobílá. Navíc 90% hledačů se chce jenom proběhnout v přírodě. Nikdo by nevěřil, kolik detektor se prodá proto, aby normální bílý chlápek měl důvod jít ven a něco shodit. :-)

detektor:
CTX 3030, Impakt, E-Trac, Tejon
město:
Jílové u Prahy
Soldat
základní škola – druhý stupeň
3. února 23:12
Yoki

Ja bych rad jen podotknul, ze jsem clanek nepsal, jen jsem dodal fotky me spony a odpovedel na ctyri otazky. Nic vic. Tak je myslim zbytecne, aby se urciti lide zajimali o moji osobu.

detektor:
GM4PRO
město:
Usti nad Labem
Soldat
základní škola – druhý stupeň
3. února 23:12
pikec

Pěkný článek, super čtení a super závěr 8-)

detektor:
Nokta Fors Relic a pomocník Nokta NEW
město:
Mělnicko
Admin
základní škola – druhý stupeň
3. února 23:13
Elmara

P.S: ještě bych doplnil jeden odstavec. Detektory kovů za posledních 25 let naprosto archeologii proměnily, bohužel toho také hodně zničily. Stejně jako u jakékoli jiné lidské činnosti ... rybaření, myslivost, jízda autem, let letadlem atd. jde o to aby klady převyšovali zápory. Díky všem nadšeným amatérům to už platí. Mohlo by to být ale lepší a také jsem přesvědčený že bude. Lidé, kteří tento koníček dělali pro peníze, ho dnes už nedělají. Chodit někde dva dny po políčku a najít jednu sponku... oni se nám smějí. Řekl bych, že si procházíme stejným vývojem jako třeba v UK. Nikdy to ale nebude dokonalé, ostatně slovy klasika. Svět dokonalých lidí by byl velice nudný :) Tak dobrou :)

detektor:
CTX 3030, Impakt, E-Trac, Tejon
město:
Jílové u Prahy
Feldwebel
docent
4. února 6:15
piryovec

Jojo slušný a aspoň trošku znalý hledač, který se zajímá o historii té naší krásné země, je pro archeologa, hodně bohatým zdrojem informací. Nedávno tu byl na LP anonymní dotazník, týkající se problematiky detektoringu a archeologie. Asi od dvou archeologu mi přišel odkaz na tentýž dotazník.
Tak jsem jim psal,že jsem rád, že se to konečně nějak celo státně řeší.

Odpověď Arch. :
Ono se to řeší už delší dobu, u archeologů už nějaký rok také celkem panuje shoda, což se projevilo na pracovním semináři archeologů v Brně před dvěma lety, kam přijeli pracovníci snad všech institucí v zemi (cca 95% bylo pro otevřenou spolupráci!!!), které mají co do činění s detektorovými nálezy. Nejvyšší místa jsou ale strašně úzkoprsá k jakémukoliv jasnému a k detektorům pozitivnímu vyjádření, neboť to vždycky dostanou sežrat z Ministerstva kultury, kde tomu podle mě nerozumí ani za mák. Bohužel, právě MK ČR je subjekt, který připravuje a předkládá nový památkový zákon.

Vůbec mě to v našem státě nepřekvapuje, zákony u nás dělají lidi, který nemají ani páru o čem ten zákon vlastně dělají

:,-( :,-( :,-(

Soldat
batole
4. února 7:28
maciz

Ta síť organizovaného zločinu, tak trošku zavání konspirační teorií. Každopádně jestli ekzistujou a policajti o nich ví tak by měli past sklapnout dřív než jim pomřou hlady. 8-)

detektor:
GM4PRO
město:
České Budějovice
Soldat
základní škola – první stupeň
4. února 10:11
Zeronico

Bohužel na rady odborníků se v tomto státě dlabe.O zákonech rozhodují lidé ,kteří o tom nemají šajn.Budou si brát příklady s jiných států,tak proč si nevezmou příklad z anglie.Člověk kolikrát žasne o co vlastně pánům nahoře jde. :-(

Major
mateřská škola
4. února 11:10
GM4PRO

Je potřeba si uvědomit, že 99,99% (alespoň dle mého odhadu) hledačů patří mezi ty slušné. Velká část z nich má zájem o spolupráci nebo již nějakou formou spolupracuje. O tom ten článek primárně je. Tudíž, pokud by měl někdo dojem, že článek vyznívá negativně, je to zamýšleno přesně naopak.

Pan Rypka se velmi příznivě rozepsal a spolupracující detektoristy vítá. Hledá pozitiva na současném stavu, ale stejně tak nemlčí o těch negativech - ať již stran zákona, který by mohl být ke spolupráci vstřícnější a také stran toho kupčení s nálezy. To by mohlo zcela odpadnout, kdyby se zákon změnil a dovolil krajům vyplácet nálezné.

Osobně se domnívám, že sitauce se jen lepší. Těžko se můžeme zatím srovnávat s Velkou Británií, kde jsou jednak prostředky, jednak také vůle. Jsou v tomto směru mnohem dál (zákon o nálezném měli již v roce 1997 tuším) a jsou tam hrdi na vlastní historii. Ale myslím že se k tomu již docela slušně blížíme.

Souhlasím s tím, že "nahoře" není vůle a nejsou odborníci, kteří problematice rozumí. A proto myslím, jsem o tom přesvědčen, že veřejnou diskusí lze vytvořit tlak na změnu. Politika zajímá především hlas voliče. Pokud volič mlčí, nemá politik potřebu nic měnit.

detektor:
Golden Mask 4 PRO WD, Pinpointer Nokta New
Soldat
batole
4. února 13:35
Kim

wow

Feldwebel
docent
4. února 13:43
piryovec

Vždycky se najdou kurvy, který jedou proti proudu většiny :,-( Zatknou jedny, za týden to bude dělat jiný. Hold něco špatný je i pro něco dobrý:) Prostě musí být špatní lidé, víte kolik by nás už jinak bylo , na tý naší planetce :-D

Soldat
batole
4. února 16:52
koala

Článek pěkný, podobně jako pár zde diskutujících ale také poněkud nechápu tu "překupnickou" linku. Podle textu je totožnost překupníka ( překupníků) známá už desetiletí, za tu dobu prý vyvezli a rozprodali tisíce artefaktů, jedná se o "známé firmy" a nic se neděje...???????? Nezlobte se, ale to je nějaké podivné.... Tady by pomalu kriminalizovali člověka za to, že ho čapnou s detíkem na poli s pár hellerama v kapse a o tomhle se ví a přehlíží se to? To mě trošku smrdí... Prý jsou policií "monitorovaní a jednou se jim to spočítá..." - co je to za nesmysl? Pokud jsou sledovaní a neustále vyvážejí nové artefakty, tak ti, kdo je sledují a nezasahují jsou za tohle rozkrádání spoluzodpovědní!

Soldat
batole
4. února 17:13
koala

A klobouk dolů před panem Rypkou, pokud by takovýto přístup byl standardním postupem, určitě by spolupracovalo mnohem více hledačů. Nevím jak jiní, ale dle osobní zkušenosti soudím, že nalézt něco opravdu zajímavého a starého (sponu, bronzový šíp...) je pro hodně hledačů tak ojedinělá a výjimečná (a pro mnohé také patrně jen vysněná a nikdy nerealizovaná) událost ,že se s předmětem nechtějí loučit. A mají obavu, že při nahlášení jim předmět bude odebrán a v horším případě místo poděkování dostanou navrch ještě výstrahu, aby zanechali "nelegální činnosti" - i takové případy se tady už probíraly, jak si jistě mnozí vzpomenou, že?

Feldwebel
docent
4. února 17:45
piryovec

koala: Pokud se dotyčný umí o artefakt dobře postarat, proč ne. Ale nedovedu si moc představit, že někdo kopne například atyp. bronz sekeru která se na našem území nevyskytuje , dostane jí domů a svým zacházením jí dojebe. Bohužel se najdou i archeologové, kteří umí artefakt taky řádně dojebat.

Major
mateřská škola
4. února 17:48
GM4PRO

Koala: Já tohle neumím vysvětlit. Ta informace je od pana Rypky, tudíž konkrétní dotazy spíše na něj. Máš ale pravdu, jsou i takové případy, o kterých mluvíš. Nicméně, od toho vždy v podobných článcích vyzývám zájemce o spolupráci, že v rámci Ústecka je mohu nasměrovat na dobré lidi a po celé %CR pak má ověřené kontakty Marek Mlejnský. Tudíž, pokud někdo chce něco odevzdat a bojí se "zjebání", není třeba, pomůžeme.

detektor:
Golden Mask 4 PRO WD, Pinpointer Nokta New
Major
mateřská škola
4. února 19:03
GM4PRO

Píší mi lidé se zájmem o další fotky. Přidávám proto odkaz na fotky spony v plném rozlišení, jak mi je Dušan poslal: https://ulozto.cz/!q9IUuBsFSCGJ/spona-rar heslo ke stažení je "lovecpokladu". Je to opravdu zážitek!

detektor:
Golden Mask 4 PRO WD, Pinpointer Nokta New
Gefreiter
magistr
4. února 19:20
Tomama

Piryovec, cituju: Bohužel se najdou i archeologové, kteří umí artefakt taky řádně dojebat. Z vlastní zkušenosti vím, že archeologové si pozor dávají, zato spousta historiků si ráda hraje i na archeology a konzervátory, a pak berou třeba středověké halapartny ocelovým kartáčem (jak jsem viděl). Samozřejmě tím nechci házet špínu na všechny, ale za tyhle prácičky se může často poděkovat jim.

detektor:
kovu
Gefreiter
magistr
4. února 20:18
Tomama

Omlouvám se za chybičku, ty halapartny středověké nejsou, nejstarší 16. století... :-/

detektor:
kovu
Soldat
batole
4. února 20:44
Chytrej

Chtěl bych se jen zeptat, zda fota spony jsou po vyčištění archeologem, protože pokud ano, ruce bych mu urazil :-( .

Soldat
střední škola
4. února 20:55
kurier

Super počteníčko. Jen kdyby ta spolupráce nás hledčů s archeology a muzey byla vždy jak je zde popsáno. Kamarád zrovna dobrou zkušenost hlavně s ředitelem okresního muzea neměl. Asi co kraj to jiný mrav. ;-)

Soldat
bakalář
4. února 20:58
Kombajn

kurier
Co se mu přihodilo? :-)

detektor:
Teknetics T2
město:
beroun
Feldwebel
docent
4. února 21:07
piryovec

Tomama: Blbě jsem to napsal, archeologové nečistí artefakty. Na to je konzervátor , alespoň by měl být ;-)

Soldat
bakalář
5. února 1:18
Kombajn

Jak ta spona funguje prosím? :-)

detektor:
Teknetics T2
město:
beroun
Soldat
základní škola – druhý stupeň
5. února 5:27
Yoki

Kombajn: Co mi rikal p. Rypka, tak tyhle spony se vetsinou nosily v oblasti ramen, spojovaly ty habity, co se nosily pres sebe. Chlapi meli jednu a zensky nosily dve, coz je logicky:)

detektor:
GM4PRO
město:
Usti nad Labem
Soldat
bakalář
5. února 10:53
Kombajn

Yoki, ah tak :-) rozumím děkuji .....a je to jakoby na pérku že?

detektor:
Teknetics T2
město:
beroun
Soldat
bakalář
5. února 11:02
milhum

Taky jsem s kdys myslel že až najdu pár zlatých desetkorun F.J.1 tak se m zaplatí aspoň detektor.
Jaká je realita víme všichni :o)
Se sponou bych taky někam šel, a nechal bych jim to tam, ať tam k tomu třeba napíšou kdo ji daroval, co s ní doma?

Soldat
bakalář
5. února 11:08
Kombajn

milhum ...A tak někdo to třeba sbírá , jako jinej třeba knofle :-)

detektor:
Teknetics T2
město:
beroun
Major
mateřská škola
5. února 11:21
GM4PRO

Dušan nic takového určitě nesbírá a znám důvody, proč ji chce mít doma. Ale tak nějak tuším, že jednoho krásnýho dne udělá Lubošovi Rypkovi radost :-) ;-)

detektor:
Golden Mask 4 PRO WD, Pinpointer Nokta New

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky