Hezčí nález není vždy lepší nález

Mezi archeologickými nálezy se pomocí detektoru kovů objevují kromě kompletních artefaktů také jejich zlomky. Ve výjimečných případech lze nalézt také polotovary těchto předmětů. Jejich výskyt je pro studium společnosti a osídlení velmi důležitý a představuje doklad specializovaného řemesla - kovolitectví.

Asi jsme už všichni někdy slyšeli větu "Tohle není ani pěkný, tohle archeologovi nemá cenu ani nosit". Slýchávám to většinou u nálezu zlomků spon, třeba když mi někdo ukazuje ulomený zachycovač nebo samotné vinutí jehly.  Zlomek spony je pořád artefakt a "bod" na mapě osídlení regionu, jako celá spona. Sice není celý, ale většinou svým tvarem jde určit, o jaký typ spony jde. A když víme typ spony, můžeme ji i chronologicky zařadit např. v rámci doby římské na 50-100 let. Už jsou dávno pryč doby muzeí jako kabinetů kuriozit a pouze těch top kousků.

    Na prvním příkladu (OBR. 1) lze vidět, že i pouhé zachycovače spon určí tvar celé sponu a je tedy takřka plně vypovídající o celém předmětu. Lze tedy i díky fragmentu nález zařadit a vyhodnotit.
Zeman, T. 2017: Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové prospekce. Olomouc.
https://www.academia.edu/36729661/Zeman_T_2017_St%C5%99edn%C3%AD_Pomorav%C3%AD_v_dob%C4%9B_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A9_Sv%C4%9Bdectv%C3%AD_povrchov%C3%A9_prospekce_Olomouc

Celá galerie detektorových nálezů spon a jejich fragmentů od spolupracovníků archeologických institucí je k vidění také v Digitálním archívu Archeologické mapy ČR (s filtrem nálezů si případně pohrajte)

https://digiarchiv.aiscr.cz/results?entity=samostatny_nalez&f_obdobi=ri.ml:or&f_obdobi=ri.st:or&f_obdobi=rim:or&page=0&f_organizace=Archeologick%C3%BD%20%C3%BAstav%20Brno%20-%20Doln%C3%AD%20Dunajovice:or&f_specifikace=bronz:or&f_druh_nalezu=spona:or

    Nyní k druhé, velmi významné skupině "nehezkých" nálezů. Jsou to polotovary. Polodokončené předměty, které byly odlity, ale již nebyly dohotoveny - např. ostré hrany nejsou sraženy, otvory nejsou dovrtány, chybí ohnutí předmětu do finálního tvaru. Nebo jde o zmetky, které vznikly chybným postupem odlití. Ač se tyto nehotové a většinou nevzhledné nálezy zdají nedůležité, opak je pravdou. Ve většině případů se může jednat o doklad místní kovolitecké činnosti (ruku v ruce s přítomností strusky nebo slitků). Je potřeba zmínit, že doklady této činnosti nejsou v archeologii ničím běžným a "podchycení" takových nálezů je důležité. A nyní k příkladům.

    Na Hradisku u Mušova byly v dílenském areálu při archeologickém výzkumu nalezeny dvě kolínkovité spony (OBR. 2). Na snímku jsou patrné nezačištěné hrany, které vznikly litím bronzu do dvojdílného kadlubu.  

Komoróczy, B. 2008: Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994–2007. In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. – Vachůtová, D. (eds.): Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 37. Brno, 391–438.

https://www.academia.edu/349145/Komor%C3%B3czy_Bal%C3%A1zs_Hradisko_Burgstall_u_Mu%C5%A1ova_ve_sv%C4%9Btle_v%C3%BDzkum%C5%AF_v_letech_1994_2007_In_English_Hradisko_Burgstall_at_Mu_ov_In_the_Light_of_Results_of_Excavations_In_1994_2007_

   Z detektorových nálezů uvádím polotovar germánské spony s vysokým zachycovačem (OBR. 3) a polotovar římsko-provinciální peltoidní vojenské přezky z cingula (OBR. 4). Obrázky jsou přejaty z Virtuálního muzea Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. - Archeologie - Mušov a z Digitálního archivu AMČR:

https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-202101534-N00321
https://www.archeologiemusov.cz/virtualni-muzeum/exponat/387-polotovar-spony/

https://www.archeologiemusov.cz/virtualni-muzeum/exponat/60-prezka/

    Je tomu už nějaký rok, co jsme se probírali nálezy kolegy jménem "Cucino" - je zde na Lovcích s námi. Díváme se na článek laténského ženského opasku a říkám "Vidíš ty hrany? To je nedočištěný polotovar, toto vznikne při odlévání." No a dalším prohlížením dalších nálezů jsme už viděli, že "tady jde o něco zajímavého". Honza tedy dále místo chodí a celé lokalita bude dále zkoumána. Už se podařilo nashromáždit slušné množství polotovarů a první "balíček" nálezů se již dočkal vypublikování (OBR. 5). Zde je k vidění několik článků opasku, které buď nebyly dočištěny (ohraněny), nebo chybí průvrt, nebo jde o vadné odlití. V článku se dočítáme, že tento nález dokládá teorii decentralizace některých výrobních areálů mimo hlavní laténská centra. Honzův nález posunul stav výzkumu zase velmi dopředu. 

Goláňová, P. - Hlava, M. 2021: Something went wrong: on the bronze chain-belt rejects from Čejkovice (Hodonín District, CZ). In Z. Robak/M. Ruttkay (eds.): Slovenská archeológia – Supplementum 2, Celts – Germans – Slavs. A Tribute Anthology to Karol Pieta. Nitra, 121 – 127.  

    Každý ač nenápadný nález zpřesňuje poznání regionu a může pomoct ve studiu regionu. Ať už jde o pohled na místní osídlenía řemeslo, nebo na hospodářský systém celé kultury v minulosti.  

Zdeněk Omelka
Archeo Moravia z.s.
www.archeomoravia.cz
www.spolupracuji.cz

OBR. 1. Výrazně členěné spony s lichoběžníkovou nožkou a jejich fragmenty. Zeman 2017: Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové prospekce.
OBR. 1. Výrazně členěné spony s lichoběžníkovou nožkou a jejich fragmenty. Zeman 2017: Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové prospekce.
OBR. 2. Polotovar kolínkovité spony. Komoróczy 2008: Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994–2007.
OBR. 2. Polotovar kolínkovité spony. Komoróczy 2008: Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994–2007.
OBR. 3. Polotovar germánské spony s vysokým zachycovačem. https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-202101534-N00321
OBR. 3. Polotovar germánské spony s vysokým zachycovačem. https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-202101534-N00321
OBR. 4. Polotovar římsko-provinciální vojenské přezky. https://www.archeologiemusov.cz/virtualni-muzeum/exponat/60-prezka/
OBR. 4. Polotovar římsko-provinciální vojenské přezky. https://www.archeologiemusov.cz/virtualni-muzeum/exponat/60-prezka/
OBR. 5. Polotovary a odpad po odlívání bronzových článků laténského opasku. Goláňová - Hlava 2021: Something went wrong: on the bronze chain-belt rejects from Čejkovice (Hodonín District, CZ).
OBR. 5. Polotovary a odpad po odlívání bronzových článků laténského opasku. Goláňová - Hlava 2021: Something went wrong: on the bronze chain-belt rejects from Čejkovice (Hodonín District, CZ).
4 hlasy
4 hlasy

Komentáře

Moc dobrý příspěvek 👍👍👍

Tak to mě moc těší, ještě když je ta pochvala od kovolitce 8-) o:-)

Díky za přínosný článek. ;-)

Skoro jsem rád, že na Řím u nás nenarazím.
:-D

Šak Řím je v Itálii ,to ani nejde 😃

A já myslel, že je Itálie v Římu. :-)

Ta vojenská přezka je kouzelná! :-O Parádní dokument, díky! :-)

Pěkný článeček. Kovový polotovar naštěstí poznám a archeo vždy s nálezovými okolnostmi odevzdám, takže nevidím problém z mé strany.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru