Výstavba D4

. Jak všichni víte v dohledné době dojde k výstavbě pokračování d4. To sebou přináší obrovský objem zemních prací. Pokusím se vyjednat spolupráci s příbramským muzeem. Na dotčeném území by měl proběhnout záchrany průzkum. Trasa dálnice bude částečně kopírovat ustupovku na Čimelice a protínat poměrně významné staré cesty a místa osídlení. Jestli by měl někdo z vás zájem o případnou spolupráci napište sem nebo do obálky. Podle vašeho zájmu budu jednat s muzeem

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru