Diese Seite wurde noch nicht übersetzt, wir haben für Sie die nächste Sprachversion gewählt Tschechisch (Tschechien)

Návod k určování v sekci Lovci Historie

Tato stránka obsahuje návod, jak funguje v sekci Lovci Historie hlasování o nálezech a sbírání zkušeností. Není-li vám jasné už vkládání artefaktů a mincí, přečtěte si nejdřív návod na vkládání nálezů.

Smysl sekce Lovci Historie: Podělte se s ostatními hledači o své nálezy, udělejte dobrou věc a pomozte nálezy ostatních určit a ještě při tom navíc získejte zkušenostní body a vyšší hodnost na LovecPokladu.cz!

V sekci Lovci Historie může každý registrovaný uživatel provádět tyto věci.

 1. Vkládat nálezy a sdílet je vč. GPS polohy s kamarády (spuštěno na jaře 2012 – návod).
 2. Zařazovat libovolné nálezy do kategorií. U artefaktů můžete určovat kategorii a u mincí vybíráte minci z katalogu. (spuštěno v prosinci 2012)
 3. Navrhnovat nové kategorie artefaktů, nové mince, panovníky, druhy, materiály. (spuštěno v prosinci 2012)

Návod se pokusí zodpovědět na otázky:

 • Jak můžu určovat jiné nálezy?
 • Jakým způsobem se určí kategorie nálezu z názorů od uživatelů?
 • Podle čeho se vybírají nálezy do "kolotoče" na úvodní stránce Lovci Historie?
 • K čemu jsou a za co získávám tzv. "zkušenosti"?
 • Co jsou upozornění (zvoneček vpravo nahoře)?

Obsah

Zkušenosti

Zkušenosti jsou body, které získáváte za projevené schopnosti. Pokud jako první správně určíte nález, jsou vám přiděleny zkušenostní body (zhruba 1–15), viz Výběr nejlepšího určení. A pokud navrhnete novou kategorii artefaktu či mince, získáte 10 zkušeností.

Dle dosažených bodů je vám přidělen stupeň zkušeností - od batole až po profesora. Aby každý jasně viděl, co z historie a archeologie znáte :-). Postup, za jak dlouho dosáhnete dalšího stupně zkušeností můžete vidět v profilu každého uživatele:

Statistiky zkušeností

Zkušenosti můžete ztratit v případě, že určíte nějaký nález, ale poté u nálezu někdo zahlasuje proti vám tak, že se nález stane opět nezařazený.

Průběh hlasování – vkládání názorů

Pokud jste dříve chtěli svůj nález identifikovat (tj. určit, zařadit do kategorie), museli jste sami ptát jiných lidí a sledovat jejich odpovědi. Nyní už nemusíte. Každý registrovaný uživatel na LovecPokladu.cz totiž může k libovolnému nálezu vkládat své názory (= hlasovat), do jaké kategorie by měl nález patřit.

Každý nález může mít 2 stavy:

 • Zařazen do kategorie, resp. k minci:
  • z názorů uživatelů se podařilo určit, do jaké kategorie artefaktu, resp. k jaké minci v katalogu nález patří,
  • u nálezu se zobrazují všechny hlasy uživatelů.
 • Nezařazen
  • nález se nezobrazuje ve výpisu žádné kategorii artefaktu ani u žádné mince v katalogu,
  • názory ostatních uživatelů jsou skryté.

Jak hlasovat o kategorii nálezu?

Stačí si zobrazit detail nálezu a kliknout na tlačítko "Hlasovat o kategorii artefaktu", resp. "Hlasovat o zařazení mince".

Tlačítko přidat 

názor na zařazení

Artefakt

Pokud je nálezem artefakt, vyberete jen kategorii artefaktu.

Mince

Pokud je nálezem mince, můžete zadat rok ražby mince, území ražby, panovníka, druh a materiál a níže i číslo samotné mince. Klíčové je číslo mince, podle jiných parametrů se mince neurčí. Ostatní údaje slouží pro upřesnění hledání. Názory na ostatní parametry jsou vidět u určených nálezů, ale jinak nemají žádný vliv na to, k jaké minci bude názor přiřazen.

Minci vyberete tak, že ve výpisu nalezených mincí kliknete na kartu mince. Karta vybrané mince se zbarví do bíla.

Zohlednit rok a 

váhu
Pokud zaškrtnete tyto možnosti, bude se rok a váha mince zohledňovat při hledání mince v katalogu. Pokud jste vložili názor na rok, může být někdy vhodné odškrtnout "Zohledit rok", protože v katalogu mincí nemusí být rok ražby vůbec uveden. Pokud zaškrtnete tlačítko "Zohlednit váhu" a nálezce mince uvedl váhu, budou se v katalogu vyhledávat mince i podle této váhy (+/- 0,3 g).

Odstranění názoru

Pokud chcete svůj názor na zařazení odstranit, u artefaktu změníte kategorii na "Vše" a u mince vymažete políčko "Č. mince".

Návrh nových kategorií

Pokud nemůžete nalézt vhodnou kategorii artefaktu nebo minci v katalogu pro zařazení nálezu, můžete ji také navrhnout (odkaz v detailu nálezu). Můžete navrhnout i nového panovníka, druh a materiál mince. Administrátor váš návrh posoudí a pokud bude přijatelný, vloží ho do databáze. Za každý schválený návrh získáte 10 bodů. Tím však ještě oficiálně nevyjadřujete, že má nález do této kategorie patřit. Po shválení obdržíte upozornění s odkazem do detailu nálezu, kde můžete svůj názor na nově schválenou kategorii teprve vyjádřit.

Zrychlené hlasování

Procházet výpisy nálezů a hledat nezařazené nálezy, kam můžete vložit hlas, je zdlouhavé. Proto jsme vám umožnili tyto nálezy rychle procházet. 

Po přihlášení je vám na míru sestaven seznam nálezů k určení. V něm se vyskytují neurčené nálezy, ke kterým jste ještě nepřidali hlas. Celý seznam je zobrazen jako "kolotoč" na úvodní stránce Lovci Historie:

Nálezy jsou seřazené podle několika kritérií:

 • nálezy, které jsou blízko určení se řadí výše – to zvyšuje vaši šanci na brzké získání bodů za správné určení,
 • nálezy, které jsou zajímavé se také řadí výše,
 • do pořadí je přimíchána trocha náhody, abyste po prihlášení neviděli pořát stejný seznam nálezů.

Kolotočem můžete posouvat a pokud dojedete nakonec, načtou se další nálezy v pořadí. Takže můžete kolotočem točit opravdu hodně dlouho, než dojedete na úplný konec :-). Kolotoč můžete zatočit i dotykem prstu, pokud jste na mobilu nebo tabletu.

Tlačítko "Další nález" a vyřazení ze seznamu

V detailu nálezu je také tlačítko "Další nález". Tím se pohybujete v seřazeném seznamu nálezů, jako kdybyste si nálezy prohlíželi v kolotoči. Rozdíl je jen ten, že když kliknete na "Další nález", systém započítá, že jste tento nález již viděl(a) a ze seznamu nálezů k určení ho vyřadí.

A pochopitelně se nález ze seznamu vyřadí i ve chvíli, kdy k nálezu přidáte svůj hlas.

Pokud chcete znovu zobrazit seznam celý seznam neurčených nálezů, nehledě na to, kde jste klikali na "Další nález", klikněte v "kolotoči" na Obnovit.

Výběr nejlepšího určení a princip udělování bodů

Jakmile přidáte názor na zařazení, nález se většinou ještě neurčí. Z hlasů od uživatelů se naším algoritmem vybere názor, který jasně převažuje a nebo zůstane nález neurčený. Je to z důvodu, aby se zmenšila šance na špatné zařazení nálezu. Pokud nebude možné vybrat jasně převažující názor ani po 30 dnech, vybere se alespoň většinový názor

Kdy získáte zkušenostní body?

Po každém hlasování, jsou hlasujícím uživatelům přepočítány získané zkušenosti. Body se udělí jen těm, kterým se podařilo nález zařadit do identifikované kategorie jako prvním. Tedy těm, kteří přinesou novou informaci. O body můžete přijít, pokud se nález přeřadí do jiné kategorie. Pokud jste hlasovali pro kategorii X a nález do kategorie X někdy předtím patřil, žádné body nezískáte.

Pojďme si to ukázat na příkladu: 

 1. Nález je vložen, zahlasují pro něj 3 lidé vyjma nálezce, čímž se nález zařadí do kategorie A. Všichni 3 získají body.
 2. Pak přijde 6 lidí, kteří zahlasují pro kategorii B. Nález se do kategorie B zařadí a všech těchto 6 lidí získá body. První 3 hlasující pro A body ztratí.
 3. Pak přijde 10 lidí a zahlasuje pro A. Nález se do A zařadí. Hlasující pro B o body přijdou. Body ale získají pouze první 3 hlasující protože ti zařadili nález do této kategorie jako první.

Někomu to může připadat nespravedlivé, ale je to ochrana proti podvodům. Co kdyby jste někdy dříve viděli, že nález patří do kategorie A, pak jste řekli kamarádovi, ať jí vyřadí a pak zase pro A hlasovali?

Názor nálezce

Pokud přidáte nález a sami si ho určíte, nález se okamžitě zařadí do kategorie artefaktu, resp. k minci v katalogu. Pokud bude někdo jiný hlasovat jinak než vy, tak se opět bude čekat na to, až půjde vybrat jasně převažující názor.

Počet získaných bodů

Každý uživatel, který bude mezi prvními, kteří hlasovali pro vítěznou kategorii/minci, získá 10 zkušeností. Pokud jste nějaké body za určení již získali, ale nález se zařadí do jiné kategorie, o body přijdete. Pokud hlasujete pro artefakt, získáte ještě 1 bod za každou úroveň kategorie artefaktu (detaily níže).

Manipulace se trestá

V každém případě pozor: pokud bude zjištěno, že se snažíte manipulacemi a triky získávat body, aniž byste se snažili nálezy skutečně určovat, může vám být účet pozastaven nebo dokonce smazán s veškerými hlasy. Chceme hlasy představující vaše názory na určení nálezu a ne tipování v sázecím lístku.

Mince

Pokud vkládáte názory na minci, zohledňuje se pouze výběr konkrétní mince z katalogu. Názory na rok, území ražby, panovníka, druh a materiál mince nemají vliv na výběr vítězné mince.

Artefakty

Kategorie artefaktů jsou hierarchické – tvoří strom, který vytváří nadkategorie a podkategorie. Algoritmus pro výběr řešení oceňuje více zkušenostmi uživatele, kteří hlasují pro kategorii bez dalších podkategorií. Cílem určování totiž je přesně a detailně zařazovat nálezy. 

Pokud bude vítězná kategorie např. WWII > Německo > Přezky a vy budete hlasovat pro tu samou kategorii, získáte 13 zkušeností. 10 za shodný názor a po 1 za každou úroveň kategorie, kterou máte společnou s vítězným řešením. Pokud byste hlasoval(a) pro WWII > SSSR, pak získáte 1 bod za to, že máte s finálním řešením společnou 1 kategorii (WWII).

Zároveň platí u artefaktů ještě jedna podmínka: pokud by měla vítězná kategorie mít ještě nějaké podkategorie (např. WWII), tak se nález do kategorie nezařadí, dokud neuběhne alespoň 30 dnů.

Proto doporučujeme: pokuste se určovat detailní kategorie artefaktů, které už nelze dál dělit. V katalogu budou kompletnější informace a vy získáte více zkušeností.

Časté dotazy

Přoč jsem nezískal body, když jsem hlasoval jako druhý?

Obvyklou situací je, že první hlasující byl samotný nálezce a vy jste hlasoval(a) stejně jako on. Nálezce svým jediným nekonfliktním hlasem nález zařadil a vy jste jeho názor jen potvrdili. Tedy nepřinesli jste žádnou novou informaci, proto žádné body.

Proč jsem získal body, když jsem hlasoval jako cca 20. v pořadí pro stejnou kategorii artefaktu jako 19 lidí přede mnou?

Pravděpodobně došlo k tomu, že nález byl méně než 30 dnů starý a kategorie, pro kterou drtivá většina lidí hlasovala, má nějakou podkategorii. Jelikož chceme, aby se nálezy pokudmožno zařazovaly do co nejhlubších kategorií, čeká se 30 dní na to, jestli ho lidé do nějaké podkategorie nakonec nezařadí. Nicméně plánujeme vylepšení této metody.

Upozornění – notifikace

V pravém horním rohu je ikona zvonečku. Pod ní se skrývá seznam upozornění. V současné době vám přijde upozornění, pokud

 • získáte nebo ztratíte zkušenosti,
 • někdo zareaguje na váš komentář v chatu.

Upozornění vám přijde i na email (lze vypnout). Výhledově bychom mohli zasílat upozornění i na další akce:

 • váš nález je určen,
 • nový komentář u vašeho nálezu
 • nový komentář v diskusi, kde jste i vy (pod článkem, nálezem apod.).

Pokud byste chtěli upozornění na nějakou akci upřednostnit nebo chtete upozorňovat i na jiné akce, napište nám své tužby :-).

Určujte odkudkoli

Znovu opakujeme, že celý web LovecPokladu.cz je optimalizován pro mobilní zobrazení. Takže můžete určovat nálezy a sbírat body, odkudkoli! Ať už pojedete do práce, budete v restauraci čekat na objednávku nebo třeba vykonávat potřebu na toaletě, můžete z mobilu zkontrolovat čerstvě přidané nálezy a pokusit se je určit. Kdo dřív přijde, ten dřív získá zkušenosti 8-).

 

↑ Zurück nach oben + Mehr sehen

Nach oben