Kooperierender Detektiv findet extrem seltene römische Goldmünze aus dem 3. Jahrhundert

Kategorien: Münzwesen - Numismatik , Nálezy nejenom s detektorem v západní Evropě

Ein doppelter Aureus aus der gemeinsamen Regierungszeit von Kaiser Volusian und seinem Vater Trebonianus Gallus wurde in Kaposvár, Ungarn, entdeckt. Ihre Herrschaft dauerte weniger als zwei Jahre, so dass Münzen aus dieser Zeit sehr selten sind. Volusianische Goldmünzen gehören zu den seltensten, Doppelgoldmünzen sind extrem selten. Dies ist der erste Fund dieser Art in Ungarn.

Die Münze wurde mit Hilfe eines Metalldetektors von einem freiwilligen Mitarbeiter des Rippl-Rónais-Museums bei einer archäologischen Rettungsuntersuchung an einer Autobahnbaustelle im Bezirk Somogy im Südosten Ungarns entdeckt. Bei den Untersuchungen wurden Bronze- und Silbermünzen, eine runde Glasfibel mit Schachbrettmuster, ein Silberring mit Inschriften oder ein Bronzeschlüssel und andere Artefakte gefunden...

Der Aureus wurde in Rom geprägt, wiegt 5,62 Gramm und hat einen Durchmesser von 23 mm. Es zeigt die Büste des Kaisers mit einer Strahlenkrone. Die Inschrift auf der Vorderseite lautet: IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVG (Imperator Caesar Caius Vibius Volusianus Augustus). Die Rückseite zeigt die Göttin der Freiheit mit der Inschrift LIBERTAS AVGG - frei übersetzt: "Freiheit von zwei Kaisern". Volusianus regierte gemeinsam mit seinem Vater Trebonianus Gallus zwischen 251 und 253 nach Christus. Zusammen mit ihm wurde auch er von ihren eigenen Soldaten ermordet, als er erst 22 Jahre alt war.

Ungarn war im 3. Jahrhundert Teil der Provinz Pannonia Superior. Im ganzen Land wurden bisher nur wenige römische Goldmünzen entdeckt. Das Komitat Somogy ist heute das am dünnsten besiedelte Komitat Ungarns, und im 3. Jahrhundert war die Bevölkerung viel dünner. In der Grafschaft wurde nur eine weitere römische Goldmünze gefunden. Sie wurde von Kaiser Valens zwischen 364 und 378 geprägt. Der doppelte Aureus war selbst zu dieser Zeit sehr selten und gehörte sicherlich niemandem in der Gegend.

Laut dem Archäologen Máté Varga von der Universität Szeged ist die Münze wahrscheinlich verloren gegangen. Er fügte hinzu: "Die genaue Lage der Stätte ist noch geheim, da die archäologische Stätte weiter untersucht werden soll. Illegale Detektordurchsuchungen sind in Ungarn ein großes Problem, deshalb können wir den Ort noch nicht bekannt geben."

"Der Nennwert der Münze stellt einen seltenen Binio oder Doppel-Aureus dar", erklärt Marjanko Pilekic, Numismatiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Münzkabinett der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha in Deutschland, gegenüber LiveScience. "Die Binia wurde erstmals im ersten Jahrhundert v. Chr. im Römischen Reich gemünzt. Diese Bezeichnung tauchte erst zu Beginn des dritten Jahrhunderts nach Christus auf. Danach ist er schnell wieder verschwunden", sagte Pilekic.

Nach der Analyse wird die Münze in die Sammlung des Rippl-Rónai-Museums aufgenommen. Sie wird sich zu den 50 anderen römischen Münzen gesellen, die ständig in der Region ausgestellt sind.

Roman Nemec

Quellen: archaeology.org, imperiumromanum.pl, livescience.com


Die Münze zeigt die Büste des Kaisers Volusian und die Göttin der Freiheit Libertas


Glasfibel von der gleichen Fundstelle wie die Münze

Der Artikel ist in die folgenden Kategorien eingereiht:

Kommentare

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volusianus

MarkyMark: Existují taky "nespolupracující" detektoristé a nebo třeba detektoristé - zloději, vykradači archeologických lokalit. V každém takovém článku (z celkových asi 400) se snažím ukázat, že detektoristé nejsou jen zloději, kteří ničí a kradou, ale jsou také prospěšní a jejich práce může být odborníky i veřejností ceněna. Pokud mou snahu o vylepšení pohledu na detektoristy bereš jako manipulaci, asi by bylo dobré zamyslet se proč.

Mně se propagace hesla "detektorář - nerovná se - zloděj" náhodou líbí. Když si vzpomenu, jakou pověst detektoráři měli, když jsem studovala, tak tomuhle fandim. Aniž bych to prostě někam přechylovala a podsouvala si za tím jiné myšlenky.

MarkyMark: Nechápeš. Kdo nespolupracuje, je nespolupracující detektorista - nikdo ho tu nesoudí. Kdo krade, je zloděj - detektorista. Kdo spolupracuje, je spolupracující detektorista. Myslím, že je to celkem jednoznačně vysvětleno.

Asi takhle :) www.lovecpokladu.cz/home/misto-odmeny-detektoriste-vyfasovali-vezeni-7764

V ČR dlouhodobě spolupracují tisíce hledačů i bez nároku na odměnu. Sám jsem zrovna dnes (nekecám) odpoledne podepsal novou "Dohodu o spolupráci na archeologických výzkumech" s ÚAPPSZČ pro rok 2022. Mimo jiné se v ní jasně píše, stejně jako u AMČR-PAS, že toto vykonávám bez nároku na odměnu. Dělám to tak posledních 8 let, nevidím na tom nic špatného.

Legální hledání bez obav, důvěra spolupracující instituce i veřejnosti, hledání na místech, kam se nikdo s detektorem běžně nedostane (archeologický výzkum, vstupem omezená území), atd. Plus samozřejmě výhody jako nové zdroje informací, participace na nich, vzdělávání... Prostě ta možnost být u toho, kooperovat s odborníky, kteří respektují naše zkušenosti (a přinejmenším u nás na severu) berou spolupracující detektoristy jako partnery. Mně to plně dostačuje.

Nejsem právník ani odborník na památkový zákon, ale myslím, že (krom jiného) i proto je ta dohoda o spolupráci nutná. Oprávněná organizace může pověřit kohokoli proškoleného, ale odpovědnost nese vždy ona, tudíž to asi nesvěří někomu, koho neznají. Mně to taky "pár" let trvalo. Samozřejmě to není o tom, že vlezeš třeba na hradiště kdy chceš a sám si tam děláš co chceš - má to jasná pravidla a vše po konzultaci a za dohledu archeologa. Je to definováno podmínkami v dohodě.

Nebudu se dohadovat s nějakým anonymem o právních dojmech. Archeologický ústav AV ČR je ro mne věrohodnější. Takže díky za diskusi. Pokud máš pocit, že provádím nezákonnou činnost, tak to ohlaš. Je to tvá povinnost.

Amatérský spolupracovník je osobou, která v zájmu výzkumu, poznávání a ochrany archeologického
dědictví spolupracuje s oprávněnou organizací. Pro spolupracovníka není požadováno formální vzdělání v oboru archeologie. Spolupracovník může být v závislosti na úrovni odborných znalostí a
schopností pověřován při provádění průzkumu samostatnými úkoly. Konkrétní formu a rozsah těchto
úkolů stanovuje vedoucí archeologického výzkumu. Jedná se zejména o vyhledávání, vyzvedávání a dokumentaci archeologických nálezů zbavených svého původního kontextu uložení. Rozsah a způsob spolupráce je upraven dohodou mezi spolupracovníkem a oprávněnou organizací. Tato dohoda je uzavírána podle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky činnosti spolupracovníka mohou být upraveny i v rámci pracovněprávního vztahu.
Vedoucí výzkumu je osoba s odbornou kvalifikací archeologa, která je oprávněnou organizací pověřena vedením archeologického výzkumu. Stanovuje metodiku výzkumu a uděluje pokyny osobám, které se na výzkumu podílejí.

Průzkum je zaveden jako nový typ archeologického výzkumu vedle záchranného a badatelského
výzkumu. Z hlediska ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. se na průzkum pohlíží jako na archeologický
výzkum a při jeho provádění je třeba dodržovat všechny náležitosti stanovené zákonem pro
archeologický výzkum. Při průzkumu jsou používány nedestruktivní nebo málo destruktivních metody archeologického výzkumu (zejména průzkum detektory kovů a povrchové sběry). Průzkum je určen pro lokality či větší územní celky dlouhodobě ohrožené přirozenou degradací terénu, zemědělskou činností či nelegálními aktivitami hledačů. Průzkum je určen pro preventivní záchranu ohrožených movitých památek, vesměs již zbavených svého původního kontextu uložení. Provádění průzkumu není vhodné pro území prohlášená za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu. Na těchto územích se doporučuje postupovat v režimu badatelského výzkumu tak, jak je upraven v dohodách o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřených mezi oprávněnou organizací a Akademií věd ČR.2

Zdroj: https://amcr-info.aiscr.cz/downloads/AMCR_PAS_metodicky_vyklad.pdf

No, bez ohledu na tvůj "odborný názor" citací části dnes již novelizovaného zákona z roku 87 si opravdu nemyslím, že by AV nevěděla, do čeho jde. Stejně tak AÚ, tak Ministerstvo kultury. Takže přímo z webu PAS:

1. Jaký je účel AMČR-PAS? Je AMČR-PAS v souladu s platnými právními předpisy?
Stejně jako další součásti AMČR, je i AMČR-PAS nástrojem pro sběr, administraci a archivaci dat z terénních archeologických výzkumů majících povahu detektorové prospekce a povrchových sběrů (tedy spadajících do kategorie "archeologický průzkum") prováděných oprávněnými archeologickými organizacemi a jejich oficiálními spolupracovníky z řad veřejnosti (tzv. občanský či dobrovolný spolupracovník). Z povahy věci není pochyb o legálnosti systému jako takového. AMČR-PAS má sloužit jako nástroj pro jednotný sběr a uchování dat pocházejících z archeologických průzkumů (ať již hromadných či zejména individuálních), na kterých se v rámci platných právních předpisů pod garancí archeologů podílejí amatéři.

Zdroj: https://amcr-info.aiscr.cz/?page=pas

Jen pro zamyšlení: Dobrovolníci a brigádníci na výzkumech, kopáči a čističi - ti všichni taky páchají trestný čin? Doporučuji fakta ověřovat u zdroje a ne si vymýšlet nebo o něčem domnívat, případně kopírovat Abušinova.

Ty budeš trochu zoufalej troll. Ještě jsi neodpověděl: Jsou brigádníci a dobrovolníci na výzkumech zločinci nebo ne?

Gm4 nechápu jednu věc proč zveřejňuješ "kopíruješ"články z UK kde je kolikrát hodně zajímavé nálezné sám to uvadíš.Na stranu druhou uvádíš odevzdávet zadarmo.Za 25let hledání jsem se mimo 3-4leté spolupráce naučil spolehnout sám na sebe dle stále platného zakona Čr po staru jsem mrcasník.Měl sem x problémů a nikdy jsem nepoužil slovo spolupracuvník.V rámci platných zákonů Čr jsem kolikrát odevzdal nález na obecním úřadě proč asi.Je krásné spolupracovat ano Gm4 máš pravdu,ale ta se vztahuje dle platného zákona na oficiální a prováděný archeo průzkum .100% nálezné je normální věc.Vlastní zkušenost mé rodině jsem našel šperky zakopané v průběhu l.W.W na pozemku rodiny zadarmo odevzdat.Pokud chce být někdo archeolog nebo detektorář ať je pokud chce být někdo ochrancem přírody nebo myslivcem ať je.Nechci obcházet zákon tím že nález převezme někdo jiný než kam patří a proto sem odevzdával i na OU.

Tak se nestyď, a přiznej jméno, když nejsi troll. Je to těžké, bojovat proti celé AV a MK, co? I proti detektoristum a spolupraci obecně. Jsi prostě takovej nepochopenej chudák. Celý svět tě nemá rád a ty se musíš schovávat za anonymy. Srabiku. Romane Abušinove. Šup udělat další fake profil na LP.

Jackart: Pokud ti jde o nalezne, neříkej s čím jsi to našel. Bohužel. Pokud ti jde o historii a máš nějakou společenskou odpovědnost, spolupracuj. Pokud spolupracuješ, máš stejný nárok na odměnu jako archeolog. Žádný. Dává to smysl? Británii sem nemotej, ti jsou jinde ve všem.

Gm4 já nezveřejňuji články z UK na rozdíl od tebe kde je 100%nálezné a v 10tis.v£. Archeolog dělä něco zadarmo od kdy?Proč mě navadíš o nälezném čím jsem to našel mě jde o princip který není.4 roky jsem spolupracoval a nebyl jsem krytej dle zákona který stále platí.Tím že jsem odevzdával i na OÚ jsem dle tebe nespolupracoval mohu odevzdat nález tam kde patří nebo to musím obejít přes archeologa který je nakloněn?Změnil se zákon ne.Detektorář a archeolog je jak myslivec a ochránce přírody.Zkončil jsem ze spoluprácí v roce 2011 nebo spíš nebyla snaha z vrchu a postupným velice aktivním přístupem dalších spolupracovníků jsem si začal krýt svoji zadel nejsem nebyl jsem a nebudu archeolog jsem detektorář "mrcasník".Minimálně 20-25let je byl a bude problém archeolog detektorář co se v zákoně změnilo nic.

Jackart, pojďme si napsat do zpráv. Vysvětlím.

Přesně tak, proč ty tajnosti a averze :-D

Děkuji ale poprosím o vysvětlení veřejně.

Jackart: Koukal jsem do zpráv a zjistil, že už před sedmi lety z tvé strany něco těžko pochopitelného proběhlo. Takže se mi s tebou diskutovat nechce ani veřejně, ani soukromě.

GM4PRO vyhrává na body.

Já věděl že napíšeš :-D

Cením si toho i když stojíme na opačné straně barikády 😀👍

Beitrag hinzufügen

Um einen Beitrag hinzuzufügen, müssen Sie sich anmelden. Wenn Sie noch kein Konto auf dieser Webseite haben, registrieren Sie sich.

↑ Zurück nach oben + Mehr sehen

Nach oben