Archeo SP

Účelem spolku je sdružovat občany, kteří se chtějí podílet na záchraně a ochraně historických artefaktů, nálezů a památek, spolupracovat s příslušnými organizacemi a státními či obecními institucemi, zejména muzei a archeologickými ústavy, na záchranném archeologickém výzkumu a průzkumu, a to za pomoci detektorů kovu

Členové spolku jsou souběžně i členy skupiny podvodní archeologie pod vedením B. Machové.

ASP spolupracuje s archeologickým ustavem - středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a dále s archeologem Zdenkem Benešem - Ústav archeologické památkové péče střední Čechy.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru