Seveřan

Spolek Seveřan z.s. byl založen začátkem roku 2014 lidmi, kterým není lhostejná historie míst, ve kterých žijí. Tyto lidi, krom zájmu o historii,  spojilo i vyhledávání předmětů ukrytých v zemi za pomoci detektorů kovů. Vědomi si skutečnosti, že tyto předměty mnohdy celá staletí ukryté v zemi mají velkou vypovídací hodnotu o době vzniku a o lidech, kteří je vytvořili či užívali; oslovili blízké instituce, které jsou zřízeny státem pro jejich záchranu a předávání jejich odkazu dalším generacím.  V brzké době se podařilo navázat spolupráci se zástupci  Regionálního  muzea Teplice a Městského muzea v Ústí nad Labem, která trvá dodnes.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru