Petícia Slovensko (2022)

Podporte peticiu za spolupracu s archeo na SK.
Po dlhych rokoch "temna" je tu nadej na zmenu.
Vraj sa nad tym realne uvazuje, pamiatkari su tomuto modelu priaznivo nakloneni.
Co myslite? Bude to fungovat? Velmi si prajem aby to vyslo.
www.detektoring.sk

v kategorii Hledání ve světě, založil HribikSK 27.8.2021 19:15

Dúfajme

Neco nového? :,-( :,-(

Obcianska (amaterska) archeologia je v civilizovanych krajinach prospesne hobby, na Slovensku je to kriminalny zlocin za ktory hrozi basa, ale povedzme si uprimne co ine cakat na Slovensku? Ved tu slusny clovek vela neznamena, nedopraju mu ani to hobby.

https://youtu.be/U11aPp95llA

Tu je znenie+odpoved na peticiu co som okopiroval ked este fungovalo forum na detektoring.sk:

Aké bolo znenie petície:
Touto petíciou vyzývame k riešeniu nelegálneho vyhľadávania archeologických nálezov detektorom kovov na území Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva zakazuje vyhľadávanie archeologických predmetov detektorom kovov bez povolenia. To dáva priestor pre organizované skupiny, ktoré nenávratne poškodzujú archeologické dedičstvo.

Nie je tu žiadna možnosť pre nadšencov histórie, ktorí sa snažia archeologické nálezy zachrániť pred zničením, napríklad pred poľnohospodárskymi strojmi, pre slušných ľudí, ktorí chcú pomáhať slovenskej archeológii a aktívne spolupracovať s KPÚ. Chceme, aby bolo možné legálne hľadať mimo archeologických lokalít pre registrovaných detektoristov.

Registráciu a školenia by realizovali príslušné KPÚ. Registrovaní detektoristi by následne legálne hľadali mimo archeologických lokalít na základe povolenia od KPÚ. Každý nález by bol zdokumentovaný a o ďalšom postupe by rozhodoval archeológ KPÚ. Archeológovia by pre registrovaných detektoristov realizovali školenia o šetrnom zaobchádzaní s nálezom a o dokumentovaní dôležitých nálezových okolností a súvislostí.

Odpoveď od PÚ SR:
Nelegálne vykrádanie archeologických nálezísk, neodborné vykopávanie archeologických nálezov z nálezovej situácie a ich predaj na čiernom trhu naozaj vážne poškodzuje archeologické dedičstvo nielen na Slovensku, ale takmer na celom svete. Váš návrh riešenia problému nelegálneho vyhľadávania archeologických nálezov detektorom kovov, spojený s požiadavkou na legálne hľadanie (kovových) archeologických nálezov mimo archeologických nálezísk pre registrovaných a zaškolených detektoristov by problém vykrádania archeologických nálezísk organizovanými skupinami nevyriešil, no súčasne by spôsobil ďalšie problémy, na ktoré si Vás dovoľujeme upozorniť.

V prvom rade by bola potrebná zmena viacerých ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“). V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že pamiatkový zákon nie je v gescii Pamiatkového úradu SR ale Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady sú orgánmi špecializovanej štátnej správy a môžu konať len v medziach platných zákonov a iných právnych noriem. Pamiatkový úrad SR ale má vedomosť, že v rámci pripravovanej novely pamiatkového zákona sa počíta so zapojením dobrovoľných spolupracovníkov pri ochrane archeologického dedičstva.

Nemôžeme však akceptovať Vašu požiadavku, aby krajské pamiatkové úrady registrovali, povoľovali a kontrolovali aktivity registrovaných detektoristov. Krajské pamiatkové úrady sú dlhodobo personálne poddimenzované. Aktuálne na všetkých 8 krajských pamiatkových úradoch pracuje spolu 24 archeológov. Ak by prešiel do praxe Váš návrh a zaregistrovalo by sa len 480 detektoristov, čo je počet podpisov pod Vašou petíciou, tak v priemere na jedného archeológa by pripadlo 20 detektoristov. Archeológovia by následne boli zahltení obhliadkami nálezov, ich evidenciou a spracovávaním dokumentácie. Nepokrytá by zostala ochrana archeologického dedičstva, ohrozeného stavebnou činnosťou a vykrádaním organizovanými skupinami. Skúsenosti z okolitých (a ekonomicky rozvinutejších) krajín ukazujú, že zapojením širšej verejnosti do hľadania nálezov pomocou detektora kovov sa ročne síce získa niekoľko desaťtisíc kovových artefaktov, ale ich evidencia, konzervácia, odborné spracovanie až po uloženie v depozitároch alebo vitrínach múzeí trvá niekoľko rokov, a počet nespracovaných a nekonzervovaných nálezov sa neustále zvyšuje.

Bez personálneho posilnenia a bez dostatočného finančného krytia súvisiacich nákladov (rádovo niekoľko miliónov eur ročne) by takýto prístup znamenal skôr ohrozenie archeologického dedičstva na Slovensku. Netreba zabúdať, že všetky archeologické nálezy sú majetkom Slovenskej republiky.

V súčasnosti na Slovensku taktiež nepoznáme všetky archeologické náleziská. Evidované sú len tie známe a každý rok pribúdajú desiatky až stovky novozistených nálezísk. V tejto súvislosti by činnosťou registrovaných detektoristov zákonite prichádzalo aj k poškodzovaniu doteraz neevidovaných nálezísk (napr. mnohé pohrebiská sa nachádzajú plytko pod povrchom a neodborným vybratím kovových artefaktov môže prísť k zničeniu oveľa cennejších vedeckých informácii). Práve informácie získané z archeologických kontextov (situácií, v ktorých sa jednotlivé archeologické nálezy nachádzajú) počas riadneho archeologického výskumu pridávajú jednotlivým artefaktom hodnotu tak vedeckú ako aj historickú a umožňujú tak správnu interpretáciu nálezov v súvislostiach vyplývajúcich z konania a prežívania vtedajších spoločností.

Používanie detektora kovov je deštruktívnou metódou archeologického výskumu, a preto jeho používanie musí byť limitované na archeologický výskum, vykonávaný pod dohľadom vyštudovaného archeológa, ktorý má na vykonanie výskumu oprávnenie a povolenie. Zapojenie dobrovoľných spolupracovníkov však umožňuje aj súčasné znenie pamiatkového zákona. Na záchranných výskumoch ohrozených nálezísk na Slovensku, ktoré vykonávajú Pamiatkový úrad SR, krajské pamiatkové úrady, múzeá a ďalšie verejné i súkromné archeologické spoločnosti, sa úspešne a podstatnou mierou podieľajú desiatky dobrovoľníkov (aj s detektorom kovov), ktorí sa v rámci týchto výskumov zároveň učia vyzdvihovať a dokumentovať odkryté nálezy, ale pomáhajú napríklad aj pri strážení takýchto ohrozených lokalít až do ukončenia výskumu alebo sa podieľajú na príprave a realizácii náučných chodníkov.
Pamiatkový úrad SR si váži nadšencov a dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase pomáhajú zachraňovať naše spoločné kultúrne dedičstvo a zároveň rešpektujú obmedzenia a plnia povinnosti, vyplývajúce z pamiatkového zákona. Zároveň dúfame, že naša odpoveď bude podnetom pre ďalšiu diskusiu o zmysluplnom zapojení dobrovoľníkov do ochrany archeologického dedičstva na Slovensku.

Pokud s toho kluci chcete udělat nějaký článek, můžeme to přidat na hlavní stránku.

Vôbec nechápem zákon o hľadaní detektorom kovov na Slovensku. Je to krásne hobby ktoré okrem nálezov, človeka spája s prírodou a dejinami. Organizovaná skupina? To hľadanie po lesoch lúkach? To každý detektorista je mafián? 😁. Skôr mafiáni vypracovali tento blbý zákon. Podľa mňa by spolupráca hľadačov s archeológomi na Slovensku len pomohla. Veď takýmto tempom pomalým budú sami archeológovia pomali ako archeologický nález.😎. V Čechách a v Nemecku čo viem pomoc hobby hľadačov je nenehraditelna. Slovensko? Bez komentára.😔

Tak u nás v ČR taky není dobrý zákon. Tady totiž platí komoušský totalitní pohrobek, který ve svobodné společnosti nemůže mít místo.

👍👍👍👍

Doména nefunguje? Mohl by jsi vložit link přímo na tu petici?

Kupodivu a navzdory dnešným zákonom na Slovensku tá spolupráca niekde funguje. Napríklad u nás na Orave sa na väčšie archeo-akcie pozývajú aj niektorí detektoristi, samozrejme za prítomnosti archeológov. Dozvedel som sa to len nedávno, ešte som sa nezúčastnil, ale mám sľúbené, že pri najbližšej takejto akcii ma zavolajú. Takže potom dám vedieť, ako to tam prebiehalo...

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru