C-Scope - světová bezpohybová jednička [recenze]

Kategorie: C.Scope - recenze a testy

obr3Jak už bylo řečeno úvodem, detektory C-Scope CS440XD, CS990XD a CS1220R jsou nyní osazeny zcela novou 8" otevřenou sondou. Na vývoji této sondy pracovali u C-Scope celý minulý rok. Zdá se, že se sonda povedla a splnila tak všechna očekávání.

CS440XD - V jednoduchosti je síla

C-Scope CS440XD je lehký, profesionální detektor kombinující bezpohybovou (no-motion) technologii automatického provozu s dobrým hloubkovým dosahem.
Detektor má velmi jednoduché ovládání, ale i přesto nabízí velmi solidní výkon a všechny výhody analogového detektoru.
Na čelním panelu detektoru najdete otočný ovladač citlivosti a diskriminace, a také tlačítko "retune", které slouží k přesnému odladění elektroniky v daných podmínkách.

obr4Vlastní zkušenosti :

Při nastavování citlivosti byste se měli držet v zeleném poli. Při vyšším nastavením může docházet k falešným signálům. Nejlepší je držet úroveň tresholdu na co nejnižší slyšitelné úrovni. Druhý otočný ovladač slouží k nastavení diskriminace. Při nastavení "0" jsou vyhledávány všechny kovy bez rozdílu (All Metal). V tomto režimu má detektor nevětší dosah.
Pro diskriminaci želízek do velikosti velké hřebíku stačí nastavit č.2 z 10 stupňového rozsahu ovladače. V rozpětí 2 až 5 postupně zmizí i většina odpadů, jako jsou folie. Nastavení diskriminace na 4 až 5 Vás ale může připravit také o drobné stříbrné mince. Proto mohu jen doporučit držet diskriminaci do úrovně 2 až 3, a hraniční signály si raději "naposlouchat".

C-Scope CS440XD je nenáročný detektor, vybaven tím nejnutnějším. Jeho hlavním plusem je, ve své kategorii, neuvěřitelná přesnost a také zpracování renomovaného Anglického výrobce s 25ti letou historií.
To nejzajímavější je ale jedinečná separace, vlastní všem bezpohybovým detektorům od C-Scope. Na to, co tahle jednoduchá mašinka dokáže v situacích, kdy vedle sebe leží jak železné, tak barevné předměty se můžete podívat na videu.


obr5

Ukázka separačních vlastností detektoru CS440XD

 

 

 

CS990XD - Analogová bezpohybová jednička

C-Scope CS990XD disponuje několika pracovními módy. Na ovládacím panelu tak najdete sdružené přepínače Beach/Inland a Meter disk/none a Meter-audio disk. Dále pak otočné ovladače on-off/tone a battery/level. Uprostřed ovládacího panelu pak velký analogový ID měřič.

Základní možnost nastavení je volba půdního typu : Beach/Inland. V českých krajích se samozřejmě především využije volba Inland. Nastavení Beach se dá ale použít i na extrémně mineralizovaných půdách, jako jsou místa, kde probíhala důlní činnost nebo půdy sopečného původu.
Další možností je volba audio výstupu a zobrazení na ID měřiči. Při nastavení Meter disk je tónová úroveň konstantní. Ručička ID měřiče je ve středové poloze. Při nálezu kvalitního signálu se jehla měřiče pohne do pravého zeleného pole. V opačném případě do červeného vlevo.
Při nastavení none je tónová identifikace konstantní, u všech signálů je pak na ID měřiči identifikována pouze jejich síla. Jehla měřiče je tak v klidovém stavu úplně vlevo. Na signál pod sondou reaguje pohybem v pravo v závislosti na velikosti a hloubce uložení předmětu.

Nejzajímavější je ale asi režim Meter-audio disk. V tomto režimu pracuje detektor s modulovaným tónem v závislosti na vodivosti předmětu. ID měřič pak na předmět pod sondou reaguje pohybem v pravo u kvalitních signálů, a pohybem vlevo u železa a některých odpadů. U tohoto režimu se projeví především jeho skvělé separační vlastnosti a je tak určen především do železem zamořených míst.

obr2Vlastní zkušenosti:

Základním nastavením je úroveň prahového tónu, kterou zároveň nastavíte citlivost detektoru. Detektor by měl mít nastavený prahový tón na co nejnižší možné slyšitelné úrovni. Režim Meter disk je určený pro začátečníky, a po začátečním otestování detektoru bych určitě volil jeden ze dvou zbývajících.
V režimu none má detektor největší dosah, nevýhodou však je, že v tomto režimu nemůžete identifikovat špatné signály od dobrých. Využití tak vidím především v lesních půdách, které jsou na signály podstatně chudší.
Režim Meter-audio disk je určitě nejpoužívanější možnost nastavení. Modulovaná tónová identifikace je velice příjemná. Modulovaný tón klesá postupně při nálezu méně hodnotného cíle a stoupá s nálezem cíle hodnotného. Vše je plynulé a identifikace nijak nepřeskakuje. Na ID měřiči se pak kvalitní signály zobrazují směrem doprava a nekvalitní doleva. Analogový ID měřič zde tak má svoje opodstatnění a dá se s ním velice dobře spolupracovat.

Pokud jste v lokalitě bohaté na nálezy je dobré vždy po nějakém čase zmáčknout tlačítko retune. Detektor se tak budete držet stále ideálně nastavený, s maximální možnou citlivostí. To platí i pro jakoukoli změnu nastavení. Pokud tak třeba přepnete z none do meter audio disk, je vždy potřeba retune zmáčknout. Postupem času si na tento pohyb zvyknete. Odměnou je neustále přesně nastavená elektronika pro dané místo. Vyjmutí předmětů je pak u CS990XD úplná hračka. O nějakém dohledávání se opravdu mluvit nedá. Detektor polohu předmětu určuje s bravurní přesností,a to i když se pohybujete v místě plném železných odpadů. Půda tak může být signály doslova zahlcena a barvy se dají bezproblému vysbírat.

obr1

Ukázka separačních vlastností detektoru CS990XD

 

 

 

CS1220R - nejlepší bezpohybový detektor na trhu

obr9O vývoji tohoto detektoru by se dal docela dobře napsat hodně dlouhý příběh. Pokusím se tak vše zkrátit na naprosté minimum a hlavně Vám popsat operační schopnosti tohoto výjmečného přístroje.

Vývoj trval několik let a detektor se na trh dostal v roce 2005. Na vývoji C-Scope CS1220R pracovala řada nejtalentovanějších lidí v oboru z Velké Británie. Továrna zapojila do prací na tomto detektoru i řadu hledačů, kteří bezpohybové detektory C-Scope používali. Vysledkem byla dlouhá řada testu a následných úprav jak pracovních módů, tak samotné stavby detektoru.
Od začátu byl kladen důraz na co nejlepší účinnost při stále ještě rozumné ceně. Detektor byl také stavěn v duchu C-Scope filosofie, která klade důraz na co největší odolnost a výdrž. Detektor je ale nejen robustně postavený, ale také prachotěsný a voděodolný. Všechny díly jsou pak vyráběny ve Velké Británii což se následně projevuje v minimálním počtu záručních i pozáručních oprav.

Základní možnost nastavení obsahuje pět různých položek, které mohou být změněny. Jsou to diskriminace, základní tón, citlivost, odladění vlivu země a nastavení hlasitosti. Všechny tyto položky máte k dispozici na velkém a přehledném LCD displeji se sloupcovým grafem a číslem nastavení uprostřed, který je výrazným rysem 1220R.
Na ovládacím boxu pak dále naleznete otočný přepínač hledacích módů, otočný ovladač nastavení položek, který zároveň slouží jako ON/OFF tlačítko, a také dvě tlačítka pro rychlé nastavení odladění a diskriminace.
Bateriový blok je umístěný v rukojeti, stejně jako reproduktor. Vstupy pro sluchátka a nabíječku jsou umístěny nad vstupem pro baterie a jsou kryty tuhýmy PVC krytkami.

obr8Pracovní módy

Režim hledání G/D - Tento režim umožňuje hledat v maximálních hloubkách v nastavení All Metal. Každý nalezený předmět pak můžete velmi snadno zkontrolovat pomocí tlačítka "D" a pohybem sondy nad místem nálezu. Při sepnutí tlačítka "D" začne detektor pracovat s předem nastavenou úrovní diskriminace. Program je určen pro hledání v málo znečištěných místech, nebo také na hluboce zvrásněných polích po orbě.

Režim hledání Meter - Režim ve kterém máte všechny informace na displeji. Zvukový kanál je nastaven monotónně a diskriminace pracuje neustále. Režim byl navržen tak, aby jej mohl používat ihned i každý začátečník po rozbalení detektoru. Použití je pak především na středně znečištěných lokalitách, kde by neustálá kontrola signálu, jako je tomu u G/D, mohla obtěžovat.

Režim hledání Meter+Audio - Režim s vylepšeným širokým rozsahem audiodiskriminace je nejvýraznější možností hledání s 1220R. Tento mód byl navržen pro místa silně zamořená odpady. Při volbě tohoto typu hledání je jak visuelní, tak audio kanál nastaven tak, aby přesně analyzoval předměty pod sondou. Detektor pracující v tomto režimu má pak skvělé separační vlastnosti, a odlišení chtěných a nechtěných signálů je velmi snadné a přesné.

Vlastní zkušenosti

Základem nastavení je odladění vlivu půdy a citlivost. Na většíně lokalit v ČR se na stupnici odladění půdy budete pohybovat okolo čísla 50, ale najdou se i extrémnější podmínky. S citlivostí se dá jít i na méně vhodných půdách na 80% výkonu, je ale lepší 1220 držet vždy v co nejstabilnějším stavu. Pokud to s nastavením citlivosti přeženete, nebo nastavíte nevhodně odladění vlivu půdy, má detektor neustále tendenci ke zvyšování základního tónu. Můžete tak znovu a znovu mačkat tlačítko retune, ale samozřejmě bez delšího účinku.
Nastavení je ale velmi snadné a bez nejmenších problémů ho asi zvládne každý na první pokus. Takže jde spíše o to detektor prostě nepřešťavit na půdách, které k tomu nejsou vhodné :)

Co se týče samotného hledání, asi nejzajímavější je kombinace hledání v módu G/D s možností ověřování signálu a režimu Meter+Audio. Pokud se tak dostanete na místo, kde je větší počet želízek je dobré tento program používat.
Separační vlastnosti jsou v takových místech u 1220R jedinečné. A hodně míst, která jsou se standartním VLF pohybovým detektorem doslova zakletá se tak dá velmi dobře propípat.

Grafická odpověď je pak, vedle tónové, druhou snadno použivatelnou metodou. Graf se plní doprava nebo doleva podle podle toho, zda se jedná a "železný nebo barevný "signál. Detektor se nedá snadno zmást a většinu předmětů určí velmi přesně. Pouze u velkých železných kroužků v blízkosti povrchu zahlásí jednoznačně barvu :) Hraniční signály pak doporučuji kopat, jedná se většinou o drobné kousky fólii, ale také se může jednat o drobnou stříbrnou mincičku na pokraji dosahu. V tom je grafická i tónová odpověď velmi slušně dotažená, protože se dá i velice dobře určovat hloubka uložení předmětu, a to jak podle síly audio odpovědi tak podle grafického znázornění na grafu.

obr6

Ukázka separačních vlastností detektoru CS1220R

 

 

 

Závěrem

CS1220R je svým způsobem naprosto jedinečný přístroj, a práce s ním nevyžaduje žádné dlouhé týdny chození. Vysledky se dostavují snadno a především si užíváte hledání. Přesto ale většina uživatelů CS1220R tvrdí, že k dosažení virtuosity je přeci jen nějaký ten čas potřeba. V takovém případě je ale hodně hledačů schopných s obdivuhodnou přesností určovat předmět který zrovna mají pod sondou.

Všechny bezpohybové detektory byly a jsou zatím v ČR dosti neprávem opomíjeny. Co se týče dosahu jsou bezpohybové C-Scopy určitě nadprůměrem toho co se dá v ČR koupit. Jejich separační a diskriminační vlastnosti je ale řadí do toho nejlepšího, což platí zvláště o diskriminaci. Pokud Vás tak baví hledání mincí v místech bývalých sídel, a máte chuť vysbírat všechny barevné signály i tam, kde ostatní pohybové detektory slyší pouze železa nebo ticho zapříčiněné diskriminací, jsou pro Vás bezpohybové detektory C-Scope určitě důvodem k zamyšlení :)

Elmara

obr7

 

 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Jó testy mám rád a kdyby byly u každýho detektoru,tak by to pomohlo většině z nás při výběru!

Elmarovi petří dík!

Je to pěkně udělaný.Jen mi schází ukázka na jakou vzdálenost detíky fungujou.Ale jinak je parádní jak všechny hlásí různé kovy.

TO dobroděj : Na všechny se bude dělat test dlouhodobý. Momentálně testuju 990. Je to fajn :)

Ano,pohoda ale takhle testovat všechny dostupné značky!!

Elmaro, kdybych tyhle testy viděl ještě předtím, než jsem si koupil ten CS3MX, tak bych řekl, že tohle jsou snad nejdokonalejší zařízení vůbec. V té předváděčce je fakt velká síla! Jen mi tam v tom testu chybí popis těch hledaných objektů. Nechceš to dát na youtube? Myslím, že by ti to prodejně hodně pomohlo, C-Scope jsou navíc fakt dobré mašinky.

TO vox: Moje angličtina je mírně řečeno východoevropská :) Dávat tam videa v češtině je trochu o ničem. Na ty se každý může podívat na lovci. Zatím tedy ne :)

Dobrý den,v blízké budoucnosti bych si chtěl pořídit lepší detektor než můj stávající Discovery 1100, se kterým jsem začínal. Proto bych se rád zeptal odborníka. Moje požadavky jsou: cena maximálně do 9000Kč,samozřejmě bych chtěl asi jako každý to nejlepší v této cenové kategorii.Detektorem hledám spíše na polích ale i na okrajích lesa,zaměřuji se na menší předměty(mince atd.)Díval jsem se na vaše videa a celkem se mi zalíbil CS990XD. Po stávajících zkušenostech více kladu důraz na hloubkový dosah a přesnost rozlišení předmětů.

Na pár detektorů jsem se díval a zajímalo by mě, jaké detektory jsou lepší ohledně nalézání předmětů?pohybové/bezpohybové. Jaký je rozdíl mezi frekvencemi na jakých detektor pracuje? Moc děkuji

Dobrý den, přidám se k předcházejícímu dotazu. Chtěl bych si nějaký detektor pořídit, jako úplný začátečník. Chtěl bych začít s nějakým jednoduchým přístrojem, cenová představa se pohybuje kolem 5000,- takže opravdu základ. Prošel jsem si tyto stránky, testy napřílad C-SCOPE detektorů ale stejně nevím. Líbil by se mi právě SC440XD - líbí se mi ovládání, to že nemá displej nebo barevná světýlka snad oželím :-). Pokud vezmu podobnou cenovou kategorii tak by mu mohli konkurovat Garret Ace 150 nebo Viking VK20 a Fisher F2 (ty jsou o malinko dražší). Mohli by mi zdejší guru trošku pomoci? Slibuji že když ho koupím a něco hezkého najdu, tak to sem dám :-). Díky

TO Jan Gašparek a dareb: Bezpohybové detektory C-Scope se vyznačují především velice dobrou prací v železem zamořených lokalitách. Přesnost zaměření je skvělá a v případě 990 je ne velice dobré úrovni i tónové rozlišení. Dosahem odpovídají své cenové kategorii do 10 000 kč. Jedná se tak o hledání do 20 cm na drobnou minci. Co se tedy týče důrazu na dosah u dotazu dareba - tam tedy spíše volil pohybový CS5MXP. Ten nejenže má skvělý dosah, ale také dvojí diskriminci. Vše ale záleží na lokalitách v kterých se pohybujete. Pokud jsou místa kde se pohybujete zamořená železem nebo odpady je bezpohybový detektor určitě skvělá volba. V takových lokalitách se levné digitální detektory dostávají do neřešitelných problému. A prostě se přecházi.

Mohl bych se ještě zeptat,chtěl bych detektor tak do 9000Kč který bude v této cenové relaci nejlepší. Proto bych volil mezi CS990XD, Fisher 1225 -X, Viking VK 40,možná i mezi dalšími, ale prostě a jednoduše nechci, abych za takovou cenu koupil něco a pak zjistil že jsem mohl koupit něco lepšího.Proto se ptám Vás. Také bych chtěl abych poznal rozdíl mezi tím starým a tím budoucím. Zvláště co se týká toho dosahu a rozpoznání materíálu(kovu). Děkuji Vám!

Omlouvám se, ale zapomněl jsem se ještě zeptat ohledně cívek. Všiml jsem si, že se hodně dávají 2D cívky,četl jsem, že jsou velmi dobré co se týká toho hl.dosahu. Záleží na tom jská civka je u detektoru nebo to zase takový rozdíl nedělá? zvláště u těch bez pohybových nevím jak to ovlivňuje. Děkuji

Děkuji za odpověď. Jestli jsem to správně pochopil, tak C-Scope bude vynikat v diskriminaci, zatímco u toho Garrettu 150 zas získám pár funkcí navíc - tónovou identifikaci, indikátor hloubky, diskriminace bude určitě také na dobré úrovni, je fajn že je napájen AA články. Ještě mě zarazil rozdíl frekvencí na jakých pracují - 6,5 vs. 17 kHz - odvíjí se od toho nějaká zásadní vlastnost? Možná že nakonec se rozhodnu pro ten Garrett. Nebo si hodím korunou :-)

Dobrý den,tak nakonec jsem přece jenom překročil svou maxinální částku a koupil si u Vás x-terru 30,doufám že jsem udělal dobrou volbu!? děkuji

TO dareb: X-Terra 30 je Minelab a i když je co do funkcí vybavená jenom tím nejnutnějším. Jedná se o velice dobrý detektor. Určitě jste nešlápnul vedle :) TO Jan Gašpárek : Platí jednoduché ravidlo - čím větší frekvence tím lepší citlivost na drobné předměty z nízkou vodivostí (třeba zlatinky nebo hodně staré tenoučké stříbrné mince) Nžší frekvence pak zase znamení lepší průchod půdou. Vše ale záleží také na stavbě sondy. :)

Tak jsem se již taky rozhodl a objednal u Vás ten Garrett. Díky za vše.

Také děkuji za vše! a měl bych ještě jednu otázečku. Myslíte že poznám rozdíl,třeba hloubkový?že kdybych s ním prošel místa kde jsem hledal s Discoverym 1100 tak že najdu třeba nějaké mince které discovery nenašel?

TO dareb: Myslím že X-Terra má velice slušný dosah a projít stará políčka bude určitě stát za to :)

jste moc šikovny díky

Dá se srovnat F5 s 1220R,případně s 990?Má někdo zkušenost.Lokalita silně zaneřáděná železem.Díky.

Tak jsem koupil CS440 jako darek strejci a udelal asi velkou chybu a hned ho vyzkousel. No a ted hodne uvazuji ze dostane jiny darek :-D.

Ahoj vsem, tak sem si dneska obednal detektor CS440XD a uz se moc tesim az budu moct vyrazit do terenu ;-)

CS440XD mám relativně krátkou dobu, ale mám snahu ho nenechat zahálet. Sice nechodím denně 8 hodin po polích v okolí města, ale nějaký tip mám. Zatím jsem toho ale našel jen trochu, přesněji všechno, jen ne to, co bych rád. A to jsou kolečka. Jo, kulky, zbytky munice, plechovky, dráty a podobné radosti, toho je všude dost. Ale mám v pácu několi míst, kte je jistá možnost, že si snad udělám radost. Jedna stará úvozová cesta, bývalý zámeček, kde byli svého času na konci války němci a proto ho vypálili a několik starých cest, co jsou na starých mapách, ale dneska je po nich už jen stín na satelitních. Takže ti jen přeji, aby se ti dařilo. Hodně štstí 8-)

Dobrý den,testy supr,jen by mě zajímalo,jestli má CS990XD také pracovní teplotu od -10°C do +60°C a bere drobné zlato.Dík za odpověď.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru