Test: Šest dní s detektorem kovů Mars Gauss – trnitou cestou k vřelému přátelství

Kategorie: Detektory kovů - Recenze a Testy , Mars - recenze a testy

Mars Gauss je prvotina známého ukrajinského výrobce sond a příslušenství k detektorům kovů. Známý je především tím, že jeho produkty se vždy vyznačovaly nadstandardní kvalitou nejen co do funkčnosti, ale také maximální odolnosti. Maně vzpomínám na video, kde některou ze sond Mars (snad Discovery?) přejížděli nějací borci terénním autem, načež ji stále v jediném záběru nasadili na detektor a sonda fungovala bez chybičky!

Když mi Gauss dorazil, nedočkavě jsem jej složil a vyrazil okamžitě hledat. Podle předpovědi mělo pršet několik následujících dní a já chtěl využít každou volnou chvilku. Bohužel, pět ze šesti dní, kdy jsem jej měl zapůjčený, totálně propršelo. Ujištěn od Elmary, že lehký deštík by měl Gauss zvládnout, jsem detektor i sebe vystavil takovým podmínkám, ve kterých by ani psa nevyhnal. Ale zvládli jsme to. S detektorem jsem nachodil asi 14 hodin v terénu, krátké separační a hloubkové testy jsem zkoušel doma na zahradě. Po prvotním seznámení, které neproběhlo zcela dle mých představ, jsem jej nakonec posílal zpátky opravdu nerad...

Sestavení detektoru

Složení detektoru je velmi jednoduché, konstrukce je teleskopická s jediným bytelným zámkem. Sonda se připojuje klasicky vložením spodní části tyče mezi očka s gumovými podložkami a utáhne plastovým šroubem s matkou. Není nutné dotahovat silně, sonda drží perfektně.

Zajímavostí je možnost posunutí rukojeti po konstrukci níže nebo výše, což pomáhá najít přesné vyvážení pro snadné vedení detektoru bez přetěžování ramenního kloubu a předloktí. K tomu je zapotřebí 2mm imbusového klíče, který ovšem není součástí balení.

Řídící jednotka se nasazuje na rukojeť detektoru prostým zaklapnutím. Loketní opěrka je napevno součástí konstrukce, bez polstrování a v testovacím balení bez upínacího popruhu, který jsem si proto musel vypůjčit z jiného detektoru. Po sestavení a prvním zapnutí je třeba detektor spárovat s bezdrátovým modulem MDlink – v detektoru aktivujte zvukový přenos volbou TRANS a zvolit stejný komunikační kanál (jeden z pěti) v detektoru i modulu.

Ovládání a MENU nastavení

Pohyb v menu je velmi jednoduchý a intuitivní. Položky nastavení jsou logicky uspořádány. Ať přecházíte z jakéhokoli jiného detektoru, nebo je to Váš první, zvyknout si na ovládání je otázkou maximálně jedné hledačské výpravy.

GAIN – Citlivost

Nastavení pro zvýšení či snížení citlivosti detektoru. Nikoli nutně dosahu, jak jsem se přesvědčil v terénu. Pro drtivou většinu situací jsem si vystačil s nastavením na hodnotě 35, přičemž maximum je 40. Experimentálně jsem zkoušel i více, např. 38, kde byl detektor ještě stabilní, ale změny dosahu jsem nezaznamenal. Na 35 byl Gauss velmi klidný, přitom dostatečně hluboký a citlivý na droboť. V naprosté většině situací nemá tudíž smysl detektor „šťavit“ na maximum. Zajímavostí je, že detektor při tomto nastavení nijak netrpěl na prozvuky a to ani ve strništi, vysoké trávě či při jiných běžně provozních nárazech sondou do země.

DISC – Diskriminace

Tímto parametrem lze definovat, kdy se mají zvuky „lámat“ do železa a kdy bude detektor signalizovat barvu. Většinou jsem chodil v nastavení -2, které mi vyhovuje na čistějších lokalitách a polích, kde jsem očekával i velmi drobné hluboké cíle. Obecně je vhodné toto nastavení pro hledání mincí na polích, ale já ho používal i v lese na velké cíle. Prostě chci mít přehled o signálu pod sondou a maximální kontrolu audio odezvy. Vyšší hodnoty diskriminace mohou některé signály zkreslovat, ale pro začátečníky jsou především na zabordelených lokalitách vhodnější.

FREQ – Frekvence

Frekvence s označení LF (Low – nízká) a variantami LF1 až LF5 je základní, tedy hlavní pracovní frekvence detektoru s výchozí hodnou na 16 kHz. Vyšší frekvence nesou označení HF (High – vysoká) na 48 kHz, přičemž využít můžete znovu pět možností HF1 až HF5 dle situace a potřeby, např. při zarušení jiným detektorem či silném vlivu půdy nebo jiného druhu okolního rušení, interferencí. Je dobré vědět, že frekvence LF1 a HF1 snižují výkon detektoru o polovinu, LF2 a HF2 o čtvrtinu. Tyto možnosti doporučuji využít především na silně až extrémně mineralizovaných půdách.

V reálu jsem převážně chodil nízké frekvence, zejména L5, protože jsem se nejčastěji pohyboval v relativně příjemných lokalitách se středním až nízkým zemním vlivem. Vysoké frekvence jsou doporučeny na silně mineralizovaných půdách a nebo tam, kde očekáváte mnoho drobných cílů s nízkými ID čísly (např. zlato). Pozor na fakt, že frekvence HF oproti nízkým LF zvyšují ID čísla cílů o 10 až 20 jednotek! Než jsem si na tuto zmínku z manuálu v terénu vzpomněl, trochu mě to mátlo při vyhodnocování cílů.

SEARCH – Režim hledání

Nabízí čtyři možnosti nastavení dle druhu vnějších podmínek, zejména půdního vlivu, ale také okolní teploty. Nastavení Lo (Low – nízké) je vhodné pro oblasti s nízkou mineralizací, typicky sušší, hlinitopísčité a písčité půdy. Hloubka dosahu, ale také přesnost vyhodnocení cílů je v takových podmínkách nejlepší. Parametr No (Normal) je využitelný pro většinu lokalit se suchou půdou s nízkou až střední mineralizací. Režimy hi a Hi (High – vysoké) přizpůsobují detektor pro hledání v náročných podmínkách, např. silně zamokřených a mineralizovaných lokalitách.

V režimech hi a Hi si detektor také poradí lépe za nízkých teplot a tam, kde je třeba přesněji a lépe separovat cíle mezi množstvím odpadu. Tudíž s nižším dosahem, ale vyšší přesností. Za těch několik hledacích vycházek jsem stihl pracovat převážně v režimu Lo a občas No. Chystal jsem se také na silně mineralizované a podmáčené půdy, jakých u nás na severu je více než dost, ale k tomu jsem se díky nepřízni počasí bohužel nedostal a detektor v tomto ohledu nemohl otestovat.

MODE – Pracovní režim

Používá vždy jednu ze tří možností nastavení: An, cL a CL. Nejrychlejší, ale současně nejméně zpracované vyhodnocení je An (analogové), kdy detektor nepoužívá pro vyhodnocování signálu procesor řídící jednotky, ale prezentuje signály tak, jak do cívky „lezou“. Laicky řečeno. Je vhodné především tam, kde je značný počet cílů, např. v parcích nebo na polích s velkým množstvím odpadu.

Digitálně zpracovaný signál poskytuje režim cL a CL (Clear ID – technologie výrobce pro lepší vyhodnocení signálu eliminací půdního vlivu). V těchto režimech detektor sondou přijatý signál zpracuje v operační paměti detektoru, vyhodnotí jej a prezentuje na displeji formou zobrazených ID čísel cíle a zvukovou odezvou. Oproti analogovému zpracování je digitální režim CL o něco pomalejší pro separaci, ale zato nabízí přesnější prezentaci ID cíle, což může být v určitých lokalitách značná výhoda. Režim cL kombinuje oba výše zmíněné, tedy rychlost analogového An a přesnost digitálního CL. Právě toto nastavení jsem používal nejčastěji.

Vol a FeVol

Hlasitost detektoru a hlasitost železa: To je asi celkem jasné, přizpůsobte dle potřeby.

TRANS – přenos audio signálu

Ačkoli by se mohlo zdát, že spárování sluchátek s řídící jednotkou je intuitivní a rychlé, tak napoprvé, pokud si nepřečtete manuál, může trochu času zabrat. Je třeba si dát pozor na zvolený kanál nejen ve sluchátkách, ale také v detektoru. Samozřejmě je to taková blbost, to řešení je nakonec celkem i logické, ale na první vycházce mě to přeci jen trochu překvapilo :)

Teplota

Sledoval jsem různé diskuse a občas se někdo divil zobrazeným hodnotám teploty na displeji řídící jednotky. Odpovědí je právě možnost přizpůsobení detektoru různým podmínkám, přičemž teplota při vyhodnocování signálů hraje poměrně významnou roli. Zobrazovaná teplota se vztahuje k prostředí uvnitř řídící jednotky, nikoli venkovnímu. Na základě údajů o teplotě můžete lépe přizpůsobit detektor k preciznějšímu vyhodnocování cílů – viz nastavení režimu SEARCH.

Odladění zemního vlivu

Detektor používá dnes již notoricky známé dvě hlavní možnosti odladění půdního vlivu – manuálně (s označením Hd) či automaticky (At). Režimy je možné měnit stisknutím tlačítka s ikonami sondy a měsíce (jinak také tlačítko „spánku“). Ve zvoleném režimu klasickými „pumpovacími“ pohyby bez kontaktu se zemí a mimo dosah jakýchkoli kovových cílů odladíte půdní vliv, přičemž v automatickém režimu sledujete měnící se hodnoty na displeji a zvukovou odezvu, v manuálním režimu tyto hodnoty musíte měnit tlačítky doleva a doprava sami. Po ustálení hodnot je zem odladěna.

Čím nižší hodnoty, tím menší je půdní vliv a naopak. Já jsem nejčastěji hledal na málo až středně mineralizovaných půdách s hodnotami kolem 20. Detektor na odladění reagoval velmi dobře, rychle a přesně jak v automatickém, tak i ručním režimu. Začátečníkům doporučuji využívat zprvu automatické vyvažovaní zemního vlivu, pokud jsou ale hodnoty zemního vlivu vyšší než 40, mohou nastat rušivé prozvuky a tehdy je lepší ladit zem manuálně. Při velmi vysokých hodnotách půdního vlivu je lepší snížit výkon sondy o čtvrtinu, resp. polovinu výběrem frekvencí LF2 nebo LF1 (resp. HF2 či HF1).

Pinpont – zaměřování cílů

Přepnutím do režimu Pinpont (zaměřování) za pomoci tlačítka s ikonou terče se chování detektoru změní z pohybového na bezpohybový. Tj. není nutné sondou „zametat“, kývat ze strany na stranu pro rozpoznání cíle, ale stačí jí volně přesouvat. S rostoucí zvukovou odezvou a sílícími ukazateli po stranách Target ID se sonda blíží středu cíle. Při zaměřování udržujte sondu ve stejné vzdálenosti od země.

TIP: Pokud je cílová odezva příliš silná a brání vám najít přesné místo, kde začít kopat, vypněte Pinpoint, přibližte sondu k cíli a znovu zapněte. Síla signálu se sníží a přesnost zaměření zvýší. Eliminujete tím poškození cíle a ušetříte si zbytečné kopání navíc. Podobně funguje také oddálení sondy při zapnutém Pinpointu a postupné zrychlování při nájezdu zpět k cíli. Opakování těchto pohybů také sníží zvukovou odezvu cíle a zpřesní jeho zaměření.

Konstrukce

Design Gausse je opravdu velmi povedený. Líbí se mi detaily, jako je nasazovací jednotka (už žádné škrábance při přenášení v batohu, snadné nabíjení), polohovatelná pozice řídící jednotky pro přesné vyvážení každé postavě na míru či magnetický nabíjecí konektor. Pogumovaná rukojeť mi sedla akorát do ruky a neklouzala „naholo“ ani v rukavici. Profilovaná konstrukce dopřává pocitu jistoty, vodící tyče a vůbec celá sestava je tuhá a pevná. Zámky drží festovně, bez vaklů, vše vypadá odolně. A přitom detektor nepůsobí nijak těžce; hledání s ním je velice pohodlné.

Upínací očka známé a oblíbené hledací sondy Mars Tiger jsou poměrně masívní, zjevně toho snesou dost. Ostatně – u sond výrobce je tento parametr dlouhodobě běžným a zkušenostmi tisíců uživatelů prověřeným standardem. Navíc díky silným gumovým podložkám není nutné nijak zvlášť plastový šroub dotahovat, sonda na konstrukci drží pěkně. Koncovka kabelu je chráněná na pohled poctivě; v Marsu evidentně nejčastější slabiny běžných detektorů znají. Spodní kryt přiléhá ke konstrukci cívky takřka dokonale. Ani mi nešel sundat, když jsem sondu čistil před odesláním zpět. Zkrátka, konstrukčně a designově je Gauss vskutku povedený nástroj v prvotřídní kvalitě.

Baterie – výdrž a nabíjení

Velice mě potěšila možnost dobíjet samotnou, z detektoru sejmutou řídící jednotku – můžete ji nabíjet třeba v autě nebo kdekoli jinde, kde je USB přípojka či adaptér a to bez nutnosti zabláceným detektorem rozčilovat manželku v obýváku nebo zabrat (její) přední sedadlo v autě :) Za těch pár dní jsem nabíjel detektor jen jednou a to i přesto, že většinu času jsem používal bezdrátový audio přenos do sluchátek. Výrobce udává, že baterie vydrží až 24 hodin provozu.

Pozor: Při nabíjení je NUTNÉ dodržet následující postup: Nejprve zkontrolujte magnetický konektor, zda nemá nějaké nečistoty, kovové piliny apod., následně jej připojte k jednotce detektoru. Teprve poté (!) kabel zapojte do adaptéru či nabíječky a začněte s nabíjením. Pokud byste připojili nejprve kabel ke zdroji napájení a na jeho konci by byly nějaké nečistoty nebo by se magnetický konektor dotýkal čehokoli vodivého, mohlo by dojít ke zkratu a poškození adaptéru. Na počátku nabíjení svítí řídící jednotka červeně, po nabití modře.

Seznámení

První vycházka dopadla typicky: Lehkým zmatkem z nepochopení nastavení, velkými, zpravidla kulatými železy, masívními hliníkovými víčky, tubami či oblíbenými zavařovačkami… Však ty začátky znáte. Počínaje druhým dnem však mohu říci, že jsem nabyl celkem značné jistoty v identifikaci cílů. Od té chvíle jsem se vždy vracel domů s běžnou polní směskou obyčejných mincí, knoflíků, olověných mlýnských plomb, drátků, zlomků čehosi a jiných podobných „super extra“ nálezů. Zajímavé byly hloubky, ze kterých jsem kopal i velmi drobné cíle o velikosti několika mm!

Nějakými super nález se nemohu chlubit, AG mince bohužel žádná – já mám každoročně z polí jen pár kousků, co by možná stály za zmínku, ale to jsem během těch několika málo dní u nás na chudém severoseveru asi ani nemohl čekat. Nálezy jsem nefotil – v terénu to nešlo, protože bylo neskutečné mokro, byl jsem celý od bahna a svou fototechniku mám rád, doma už to nemělo to kouzlo.

V každém případě jsem po několika dnech detektor ovládal docela jistě, signály si naposlouchal celkem slušně, ID číslům už rozuměl a nakonec jsem Gausse začal mít i rád. Opravdu. Dovedu si představit, že bych se za těch 15 tisíc po čase i vážně zamiloval, i když zpočátku to byl spíše vlažný až odtažitý, neutrální vztah. První hodiny hledání pro mne byly dosti rozpačité, domů jsme se já i detektor vraceli poněkud rozladění. Ale byl to jen můj problém a moje pýcha, díky které jsem odmítl předem prostudovat manuál, zatímco jsem si naivně myslel, že umím všechno…

Následující den jsem proto věnoval šíleně přeloženému manuálu a snažil se detektor lépe pochopit. Povedlo se! Další hledačka už byla zajímavější (až na ten studený vítr a déšť), konečně jsem začal rozumět signálům a jednotlivým možnostem nastavení i důsledkům jejich kombinací. Rodil se kamarádský vztah, jehož pouto každým hledáním citelně rostlo.

Asi se budu opakovat, ale opravdu mě mrzí, že jsem mohl detektor testovat jen těch několik málo dní. Navíc většina z toho propršela, takže jsem nestihl zajít třeba na čediče, mokřiny a kyselé půdy, kde běžné detektory ani nekvíknou a když, tak zpravidla do železa. Gausse jsem tudíž oproti velkolepým plánům stihl prohnat jen po lesích, lukách a polích s mírně až středně těžkou mineralizací, tedy tam, kde vím, co mohu čekat za signály, jak se projevuje půda a srovnat to všechno s předchozími zkušenostmi.

Hodnocení a závěr

Dosahy má MD Gauss opravdu slušné, separaci velmi, VELMI svižnou a vyhodnocování ID nálezů poměrně přesné, byť s jistým rozptylem, se kterým se musíte naučit počítat. K té separaci ještě malou poznámku – asi si nevybavím moc detektorů v téhle třídě, které zvládnou takhle rychle a kvalitně separovat cíle v těsné blízkosti. Pokud to navíc zkombinujete s velmi schopnou diskriminací železa a přesným odladěním země, dostanete do ruky nástroj, se kterým se dá leccos vyzobat i tam, kde jiní znechuceně odcházejí.

Oceňuji minimální až nulovou tendenci k prozvukům při nárazech v tvrdých klasech obilí a nízkém podrostu. Neskutečně mi sedla konstrukce, ovládání jsem si zažil celkem rychle. Odnímatelná řídící jednotka a způsob nabíjení jsou vážně boží, usnadní to řadu problémů při přepravě a nabíjení. Pokud jde o systém uchycení, myslím si, že je celkem tuhý, těsný, takže k nějakému vyvaklení řídící jednotky na rukojeti by ani časem dojít nemělo. Obecně ke konstrukci mám jen samá pozitiva; zřejmě vydrží i nějaké to hrubší zacházení. Vadila mi jen absence pásku loketní opěrky, ten snad ale v prodejním balení bude.

Za sebe mohu říct, že pro univerzální vyhledávání na běžných, mírně až středně těžkých lokalitách (náročnější jsem neměl možnost / nestihl vyzkoušet) se v této cenové kategorii Mars Gauss rozhodně neztratí. Pokud někdo chodí pole nebo lokality s velkým množstvím drobných cílů, kde je zapotřebí dobrá separace a diskriminace, určitě by měl Gausse zařadit do svého výběru a klidně i předem vyzkoušet, zvažuje-li nákup v této cenové relaci. Obzvláště, pokud vyžaduje od svého detektoru nejen kvalitní výkon, ale také slušnou odolnost.

Výhody:

 • Jednoduché ovládání
 • Velký přehledný displeji
 • Slušný dosah a vysoká citlivost i na velmi drobné cíle
 • Velmi rychlá separace
 • Solidní diskriminace
 • Přesné odladění zemního vlivu
 • Čtyř-tónová audio odezva (3 barvy plus železo)
 • Možnost analogového zpracování signálů v reálném čase
 • 2 možnosti pokročilého digitálního zpracování přijatých signálů (Clear ID)
 • Možnost pokročilých nastavení pro náročné půdní a okolní podmínky
 • 4 stupně podsvícení
 • 2 hlavní frekvence (nízká 16 kHz a vysoká 48 kHz), každá v pěti variantách pro různé podmínky
 • Nízká doba nabíjení (s adaptérem 1000 mA / 5V max 5 hodin)
 • Dlouhá výdrž baterie (až 24 hodin)
 • Velmi kvalitní teleskopická konstrukce
 • Odolnost vůči dešti
 • Nastavitelná rukojeť pro přesné vyvážení detektoru
 • Odnímatelná řídící jednotka
 • Magnetický konektor
 • Možnost nabíjet přes jakýkoli USB zdroj
 • Možnost dobíjet z power banky při provozu detektoru
 • Rychlý bezdrátový modul bez zpoždění zvuku, kvalitní sluchátka
 • Možnost připojení vlastních sluchátek k bezdrátovému modulu

Nevýhody

 • Chybějící popruh loketní opěrky
 • Pro někoho možná hmotnost (1340 g), ta však díky přesnému vyvážení není vůbec znát
 • Lehce matoucí zvýšení ID čísel při použití vysokých frekvencí (hi, Hi)

Video

Omlouvám se, plánoval jsem natočit spoustu materiálu s reálnými uživatelskými zkušenostmi přímo z terénu (separační a hloubkové testy na youtube jsou), ale s ohledem na nepřízeň počasí, kdy se točit nedalo, jsem získal mnohem méně materiálu, než jsem původně chtěl.

Roman Němec

detail konektoru sondy
detail konektoru sondy

bezdrátový modul s nízkou latencí a možností připojení jakýchkoli vlastních sluchátek
bezdrátový modul s nízkou latencí a možností připojení jakýchkoli vlastních sluchátek

detail lůžka magnetického konektoru
detail lůžka magnetického konektoru

detail ovládacích prvků řídící jednotky - obsluha je snadná a intuitivní
detail ovládacích prvků řídící jednotky - obsluha je snadná a intuitivní

hlavní část konstrukce je profilovaná
hlavní část konstrukce je profilovaná


hokejka to není, ale signály s tímhle ID číslem rozhodně kopejte


magnetický konektor pro snadné nabíjení - druhý konec je USB

sluchátka Marss jsou velmi pevná, drží dobře, pohodlně se nosí
sluchátka Marss jsou velmi pevná, drží dobře, pohodlně se nosí


Vyhledavací sonda Mars Tiger 25,5 x 33 cm

detail zámku spodní tyče konstrukce
detail zámku spodní tyče konstrukce

Mars Gauss rozložený - snadno se přenáší, ještě lépe nabíjí
Mars Gauss rozložený - snadno se přenáší, ještě lépe nabíjí


rukojeť je velmi příjemná a neklouže

Zajímavý detail na loketní opěrce - hledám, kopu a nacházím
Zajímavý detail na loketní opěrce - hledám, kopu a nacházím

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Tak tomu říkám pořádně udělaný test. Díky Romane :-)

SUPER ;-)

Tak tohle je profesionálně odvedená práce.
Škoda nevlídného počasí, mohly být i dosahy a pak by to byla špička. A perfektní práce s kamerou, ten člověk ví co dělá.

Jak konkretne ovlivnuje teplota zpusob vyhodnoceni cile? To jsou jen autorovy domnenky nebo je to i nekde vysvetlene, jak to funguje?

Ahoj,díky za zajímavý test bohužel jsem se nikde nedočetl jak je na tom detektor s EMC rušením pod vysokým napětím, el. ohradníky, a železniční tratě tuto informaci spousty testujících opomíjí. Dále zda byl detektor porovnávám s jiným. Díky za odpověď

To Mysak: Já to beru spíš jako odůvodnění uživatelsky bezvýznamného zobrazení teploty stačila by pouze chybová hláška o překročení nebo podkročení teploty. Způsob vyhodnocení cíle ovlivňuje např. vlhkost a typ půdy, nízké napětí baterie detektoru, atd.

Vlhkost půdy, mineralizace a co se teploty týká, tak když půda zamrzne ten led v zemi má jinou rozpínavost, vznikají tam prázdné prostory a je to samý prozvuk. Lepší sedět doma na gauči.

No leda by bylo cidlo v sonde, ale pise, ze je v jednotce, tam budou uplne jine teploty nez v terenu :)

Mysak: Dobrý dotaz. Vliv teploty je zmiňován na několika místech manuálu výrobce. Nicméně jsem o něm četl i v návodech celé dalších výrobců. Domnívám se, že vnější teplota může ovlivňovat elektroniku uvnitř řídící jednotky. Ale nejsem odborník přes elektroniku. A jak píše OBI, jiná prostupnost půdou (a její odezva) je v zimě a jiná v létě. A zřejmě tam budou i další vlivy.

Brainscan: Neumím si představit, že někdo udělá detektor s ukazatelem vnitřní teploty bezdůvodně.
Pokud jde o ohradníky a dráty VN, tak jsem v blízkosti do 30 m rušení nezaznamenal. (záběr z dronu, kde za stromy je cesta a u ní ohradník, kus dál VN dráty). S Noxem jsem na stejných místech v multifrekvenci zarušenej byl. U kolejí jsem s Gaussem nechodil.

Ohledně teploty, vzhledem k tou že Gauss bude určitě počítat i s Ruským trhem, má ten teploměr svoje opodstatnění. :-D
Rovněž rozsah pracovní teploty vlastně od -20 je uctihodný.
Je to tam hned z několika důvodů jeden už jste tu vlastně pohotově odhalili a to že že promrzlá půda se chová jinak než normální. A výrobce s tím evidentně počítá (jak již jsem psal výše evidentně chce aby byl přístroj bez problému použitelný i v drsných podmínkách ruské Sibiře - v návodu je např. spousta postupů jak se v těchto případech chovat popř. jaký režim použít). :-D

Obecně každý polovodič je teplotně závislí a elektronika detektoru je jich plná. Další věc je také teplotní roztažnost materiálu, což se projevuje u sondy. Sondy jsou totiž pečlivě kompenzovány na co nejnižší signál na přijímací cívce. Takže když sondu vykompenzujete při 20 stupních v továrně, zalijete aby se vinutí sondy vzájemně nemohlo pohnout a tím změnit kompenzaci. Potom samozřejmě pokud vyndáte sondu v létě z vyhřátého auta hodnota kompenzace vlivem teplotní roztažnosti trochu změní, funguje to samozřejmě stejně i naopak když teplota klesne s rozdílem že materiál sondy se zase smrskne. Proto je výroba sondy celkem věda vyžadující jak znalosti elektrotechniky tak znalosti o mech zpracování a chování jednotlivých materiálů. Proto nejoptimálnější by byla zalévací hmota sond s vlastnostmi jako sklo, tam ale narážíte na problém že to bude křehké, takže první rána o kámen a je hotovo - prostě potřebujete nalézt nějaké optimum, což spolu s požadavkem na to aby byla sonda co nejlehčí staví výrobce do celkem nelehké situace.

Todle byl také jeden z důvodů proto se přešlo z bezpohybového systému kde se musel vlastně furt ladit prahový ton, na dnešní pohybové detektory.

Další mašina, co se musí nabíjet. Nemám k životnosti takového stroje důvěru.

No a když bude tepolm ěr ukazovat -5 tak přibalit do terénu malé patronky dynamitu :-D Díky ale teploměr je zbytečnost. :-P

Myslim ze -5 neni pro poradneho Rusa zadny problem :-D :-D.Dokud nemrzne vodka tak se kope :-D

Kim-jestli je to na tuzkovky nebo Li-ionku nema na spolehlivost zadnej vliv-oboji se da vymenit.Naopak pokud chces aby jednotka byla vodotesna nebo vodeodolna tak to v podstate ani jinak nejde. Jde o to ze kdyz budes kazdy tyden vymenovat ve vodotesnem detektoru baterky tak to sice necemu nevadi,ale je tam jedno velke ALE a to je jako ve vetsine pripadu lidsky faktor,pokud to vzdycky pri vymene vycistis omejes gumicky od pisku funguje to na 100% spolehlive,nicmene pokud budes menit baterky nekde na plazi a bateriovej blok ti spadne do pisku nebo se pisek nafouka na tesnici plochy a za zvuku skripotu ten bateriovy blok utahujes tak mas na pruser zadelano😂😂.Nastesti u vsech vodotesnejch detektoru je to udelane tak aby se voda nedostala do elektroniky ale kontakty baterie ti zkorodujou.Proto vlastne vsichni vyrobci prechazi i vodotesnych detektoru nabijeci system.Kdyz pak po case baterce klesne kapacita,vymeni se v klidu doma nebo v servisu ,vsechno se peclive v klidu utesni a jde se zpet do terenu,provozne je to taky levnejsi nez kupovat furt baterky

Tak stejně těch -5°C bude pro elektroniku zřejmě limit, i když maladěc bude schopen provozu :-D minimálně displej a akupack půjdou při častém používá za mrazu do kopru.

jaccob: mám svůj současný detektor(už muj asi 20ks) 5 let a vim že tu bude další minimálně 4-5 let fungovat skvěle. Detektoru kterému bych měl za dva roky vyměnit vnitřní baterii prostě nevěřím že vydrží, nic víc.

To GM4PRO: Díky za doplnění informací ohledně EMC rušení, pokud je pravda co říkáš tak by to mohl být zajímavý detektor do zarušených lokací. Ohledně teploměru si myslím že v je opravdu zbytečná věc ale každý má na to jiný názor. Určitě mám v plánu otestovat v mé lokalitě jestli někdy ty detektory dorazí do ČR :-D

Brainscan: Určitě je vždy lepší vyzkoušet, když je ta možnost.

To Kim: jasně, je daleko lepší je měnit po každém druhém hledání. Než jednou za dva roky. Což tedy stejně nesedí, EQ mám 3 roky a baterka drží na úrovni 12 hodin hledání. Navíc její výmněna je otázkou povolení 4 šroubků.

P.S: jaký teď používáš mobil na tužkovky?

Každopádně, stejně každý kdo chodí s detektorem často skončí u nějakých nabíječek. Otázka je tak jenom jak kvalitní používáte. Jediný argument proti vestavěné baterii je tak možnost výměny tužkovek v terénu. Což se dá ale řešit power bankou. Sice myslím, že většina dopadne jako já, kdy jsem si na začátku pořídil power banku a nyní mohu prohlásit, že jsem ji za ty tři roky ještě nepoužil :-)... ale ten pocit jistoty v báglu :-)

Elmara: nevim nač bych používal mobil, jsem stará konzerva a neberu si ho povětšinou sebou. Mám baterky vždy sebou a při dobrých tužkovkách mě vydrží v pohodě několik celodenních hledaček. Prostě se smiř s tím že jsou lidi co jedou klasiku a na nové věci si nepotrpí. ;-).Chápu že pro obchodníky je lepší ,když si lidi kupuji stále nové věci.

Recenze je za 👍👍👍 díky za ni. Kluci trochu nechápu smysl té výměny. Napájení přeci není otázkou kvality detektoru. Jestliže se někdo rozhodne sypat peníze do napájení po malých částkách za výměnné baterie nebo jednou za čas za vestavěnou baterii je úplně šumák. Osobně mám i powerbanku a tu využívám když hledání spojím s vandrem. Večer si já zalezu do hamaky a detík se do rána krásně dobije ;-) Já teď naopak řeším detektor jako takový. Mám noxe a i když je to skvělý detík tak na ty vandry to úplně ideální není.. Tak to vypadá že půjdu do deuse i když srdce by si přálo Tejona :-D :-D :-D

:-D :-D :-)

shadow:O nic nejde jen jsou lidi jako já ,staré konzervy :-D :-D ;-)

Kim -chapu ze ses konzerva,nic proti tomu,nicmene zakaznici chteji vodotesne nebo minimalne vodeodolne detektory s vyssim krytiˇ IP - a tam uz se z duvodu co jsem psal vyse uplne pouziti tuzkovek nevyplati.Proste aktualni trh si zada todle tak na to vyrobci logicky reaguji.Ale s tim jak detektor chodi nebo kolik let ti vydrzi nema typ napajeni nic spolecneho

jaccob: Ale s tim jak detektor chodi nebo kolik let ti vydrzi nema typ napajeni nic spolecneho.To uplně netvrdim ale dobře.

No taky se do toho vložím - Powerbanku sebou taky vozím a stejně jako Elmara - ještě jsem jí nepoužil :-D. Co se mne týče - taky jsem říkal (Zbytkovi Jendovi který si před X lety pořídil Deuse) ty vole to bych nechtěl ani zadarmo - baterka v cívce, ve sluchátkách v jednotce. To až ti chcípne tak jsi v prd.... :-P. A ejhle prdlačku. Tak alespoň říkám tak až ti ty baterky odejdou tak si je vyměníš tak leda majzlíkem :-D No a už je to 7 let a Deus s baterkama jede jak Jůra :-D Tedy již nepotřebuji sebou tahat drahé (kvalitní) baterky ale využívám plně vestavěný akumulátor. A že kvalitní baterky jsou opravdu potřeba mne osobně vyučil sám Elmara - když jsem šoupnul Wondery do Bounty Hunter Lan Range Pro, co jsem věnoval tehdejší přítelkyni o:-) :-D :-D :-D

cobra:asi je to fakt o zkušenosti a nebo ochotě udělat změnu. Zatim zůstanu na svém ;-)

Kim:přesně tak. Každému co jeho jest ;) dnes je to naštěstí tak že každý si vybere co mu vyhovuje.

To: Kim - hlavně ty tužkovky neházet po poli - už jsem jich vyhrabal mraky :-D (ale neber to osobně). Po Gareťákách je to memento - dnes už nedělá snad nikomu problém šoupnou to do kapsy a vyhodit tam kam se patří ;-)

cobra: jsem už starej vůl ale ne blbec. V práci máme speciálku na baterie a hádej kdo tam jediný háže :D . ;-)

Kim - nabíjecí baterie budou pro tebe asi velká moderna, počítám :-D :-D

Když jsem šel do noxe,tak jediné co mi vadilo bylo to dobíjení,dneska bych nic jiného nebral ;-)

namor: ne moderna ne. Ale 14 let jsme dělal ve firmě co dělala tablety a telefony. A k pevně zabudovaným baterkám mám zdravý odpor. Ale chápu že svět jde dál a technologie též.

berret: taky o něm uvažuji pokud nepřijde Fisher s něčím novým.

Já se přiznám že jsem hned po první zmínce o gausovy psal Markovy jestli ho nemůžu mít v ruce.Když ale vidím ten tlak na kluky co ho mají ani ne na týden tak je obdivuji.Napsat recenzi na detektor co jsem měl "pár" hodin v ruce je skoro nemožný.Sám jsem nebyl příznivcem noxe když přišel.Skoro jako Kim jsem ani tu baterku vevnitř nechtěl.Powerbanku jsem od cca března2019 nepotřeboval.Taky jsem s xp adventis navěřil třeba deusu ale on funguje i těch pár let bez výměny.

Ve vanquishovi nestíhám měnit. Dobíjecí už moc nevydrží a kdybych s sebou netahal plato s tužkovkama, tak bylo x krát po hledačce. Je to opruz, jsem rád za noxe :-)
Gauss zajímavej, recenze perfektní! ;-)

Kim - špatně si mě pochopil. Myslel jsem dobíjecí tužkové, aby si nemusel v práci plnit ten spec.kontejner. Já si nedovedu zase představit jet pouze na obyč. AA. Používám dlouhá dlouhá léta nabíječky Eneloop a velká spokojenost. Mám několik sad a používám je úplně ve všem, i ve světle u kola.

Jsem taktéž starý konzervativec. Loď poháním vesly, bicykl šlapkami a automobil bez posilovačů. Ale petrolejku jsem uklidil do stodoly a pořídil žárovky. A je to tak supr :-D

namor. Ale pochopil, jsme se snažím vysvětlit jak to mám já. Stejně časem přejdu na na Minelab ,pokud se konečně Fisher nehecne udělat něco vodě odolného.

Vypadá to, že je „Fíša“ větší konzerva než ty ;-)

namor: no hele fakt že je. Slibovali na veletrhu nějakou F80 a a ve finále jen vylepšili F75. :-D :-D

Fisher má na rozdíl od mladších výrobců detektorů dostatečně široké portfolio výrobků, takže při té honbě za Minelabem stojí pevně na svých nohou.

namor: taky nenandávám je očekávám

Kim - do stého výročí založení firmy zbývá 11 let a do té doby se jistě Fisher vytasí s nějakou peckou.
Byla by škoda, kdyby se vydali cestou kopírování jako např. C-Scope a další.

namor: no bylo by to super. A doufám že Fisher nebude další v řadě koho zničí třeba corona.

To Kim: Fisher určitě corona nezníčí. Nezničila ani Whites. Ty skončili na tom, že prostě nepřišli z ničím pořádným a to roky. U Fisheru je F80 slibováná, co začal jezdit Mike Scott na Mistra hledače. A to bych řekl, že takový 8 let bude. First Texas navíc pomalu kanibalizuje sám sebe. Stačí se podívat na modely jako jsou Patriot /což je vlastně F70/ nebo Time Ranger, což je zase pro změnu F19. Náš nekonečný pláč, že by měli přijít z něčím novím, se zatím nijak neprojevil. Nové samolepky prostě donekonečna fungovat nemůžou.

I když kdo ví, teď se vyměnilo vedení a snad začnou tlačit na pilu. Fishery mám velice rád. Když jsem kdysi začínal, byl to můj vysněný detektor, na který jsem s platem 3000 kč ale absolutně neměl. (to byla doba kdy to nejlepší byla CZ7čka). Navíc vždy jsem inženýry v Minelabu a Fisheru považoval za to absolutně nejlepší co je v oboru. Něco by se snad mělo příští rok ukázat, nevíme přesně co. Minulý rok jsem na veletrhu viděl docela zajímavé PIčko, mělo i audio diskriminaci. Ale zatím nic.

To namor: co proboha kdy C.Scope okopírovalo. C.Scope a to tedy opravdu důsledně, jde pouze a jenom svojí cestou. Jelikož jsem měl možnost se podílet na projektu CS6, tak o tom vím náprosto vše. Co kdy okopírovali? Nezlob se na mě, ale tady jsi tak neskutečně vedle.....

Elmara - samozřejmě, že se jedná v mém případě o laický pohled, ale co ten Equinox design u Evo 6000? Nejsou první ani poslední, Minelab udělal, co se designu týče, obrovský krok kupředu a ostatní mají dvě možnosti. Buďto přijít s vlastním nápadem a nebo kopírovat.
Tahle cesta je ale naprosto běžná věc a např. výrobci automobilů kopírují jeden od druhého.
Pokud se pletu, beru, jsem jen laik.

Elmara:Diky za zajímavé informace. Nerad bych opouštěl či lámal hul nad značkou, kterou jsme si zamiloval. Ale konkurence je tak aktivní a výběr tak velký.

Myslím, že u vzhledu jednotky detektoru není moc možnosti co vymyslet. Je to jak s telefony. Teď jen záleží jak to poskládaj. Vodotěsnost, funkce.... cenu.

Díky za super recenzi.
Chtěl jsem původně koupit Noxe 600, ale po těchto testech si asi pořídím Gausse. Je mi hodně sympatickej... Co myslíte bude to chyba?

Mne by se libil nox na konstrukci gausse.

Chtěl bych vidět Marse běhat na čediči. Kdyby někdo zabil svůj čas a udělal video byl bych rád.

Tak to by mne zajímalo taktéž. Já často hledám v blízkosti domova a tady je toho čediče spousta (lomy po okolí a jeden zavřený prakticky u baráku)

Nuny-neboj mam to v planu ;-)

To Namor: Ano díky novým LCD a menším součástkám jsou krabičky stále tenčí a tenčí. A více připomínají mobilní telefony. Další krok bude LCD, které vydrží špinavé prsty a pak bude ovládání dotykové. Tím směrem jdou všichni, co tam ale kdo kopíruje a co to má společného s vyhledávací technologií kteoru značka používá?

To Kim: mám první reakci od testera a struska tomu docela chutnala. Asi to tak nebude lepší než je normální stav u všech VLF

To nuny: Petr to chce taky zkusit. :-)

Elmara: sakra čím dal tím lepší zprávy. Děkuji za info

To s tou konstrukci neni z me hlavy. V lete na Hasofestu v Hlasne Trebani to Petr nadhodil a tak cekam az to provede. Myslim ze to bude fungovat. Ta konstrukce nema chybu.

Elmara - s technologií to nemá pranic společného, to bych si komentovat nedovolil.
Ale nemohu si pomoci Marku, Evo se odchýlilo od původního CS designu o 180° a podobnost s Equinoxem tam prostě je. A to se držím hodně zpátky se slovem podobnost.
Je škoda, že si tak stará a tradiční firma nejede svou lajnu a doufám, že např.zmíněný Fisher s novou F80 udrží emoce na uzdě.
Koukni třeba na Garett, jak to s Apexem šalamounsky vyřešili. Je vidět, že tahle úloha má řešení :-)

Jinak tomu vůbec nerozumím a pokud sem někoho se svým názorem urazil, tak se omlouvám.

Romane, všechny špičkové detektory už budou vypadat takto moderně. Nebo se o to budou snačit Není ani důvod dělat ty krabice tak velké, ty desky jsou dnes podstatně menší. V podstatě by to šlo udělat ještě menší, jenom k tomu není důvo, jelikož by to nebylo jak ovládat. Limitní pro rozměr tak zůstane, jak velké použiješ LCD.

K C.Scope... oni již řadu let žádný detektor s LCD nedělají. Výroba posledného projektu R1 byla ukončení před několika lety. Nemají na co navazovat, pro C.Scope je to úplně nová třída. Ale především, je to jejich vlastní detektor. Mohl bych tady vypsat hned několik detektorů, které vykradli technologie Minelabu nebo Fisheru. Ale určitě mezi nimi není C.Scope. A to samé platí pro Mars, mužeme tam hledat chybky, ale je to jejich. Což je moc hezké.

Elmara - já to samozřejmě nepopírám, vše je asi jak má být a tenhle designový směr je fajn. Minelab určil trend a je nasnadě, že se bude každý výrobce chtít tomuto směru přiblížit. To je v pořádku. Jen mohl zůstat každý z nich trochu čitelnější, tak jak tomu bylo dřív - doba před Equinoxem.
Na 100 metrů jsi bezpečně rozeznal Tesoro, Fisher, C Scope či Minelab. Rozeznat dnes na 100m Equinox od Evo 6000 nebo Gausse je prakticky nemožné. A to mi přijde smutný.
Nic víc za mou reakcí nebylo, řešil jsem pouze design.

Zmíněný Garett to s Apexem perfektně ukočíroval. Zůstalo tradiční rozložení tlačítek a pravidelným čtvercovým obrysem displeje se na dobro odlišil od obdélníkového displeje Equinoxe. Já tyhle věci prostě řeším ale už se na to vyprdnem ;-)

Reaguju na Nunyho...Já to vidim na multifrekvenci, vodotěsnost, graf signálu, konstrukce z gause, vše v jednom a k tomu výběr cívek. ..váha 1kg +/-. ......... ;-)

To GM4PRO: Již týden testuji a v zarušené lokalitě je Gauss asi jeden z nejlepších detektorů které jsem tu měl, zatím nejhorší mi přijde zvuk tonů z reproduktoru detektoru aspoň že ve sluchátkách je to o dost lepší. ID zobrazení při 16Khz sedí +- s Alterem 71 a je velmi přesné, váhově je detektor o dost příjemnější (lépe vyvážený) než např. Vanquish 540 který jsem testoval nedávno.Uvidím co se ukáže při delším používání :-)

Přijde mi jako kříženec Equinoxu a Deuse což může být fajn,určitě se časem nějaké neduhy projeví a na ty jsem zvědavý, cena jak ORX nebo Eq 600 chtělo by je to porovnat přímo :-)a pokud už to někdo porovnával šup sem s odkazem ;-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru