Old Maps

Ahoj nevím jestli to tu už někde bylo ale našel jsem zajímavou stránku, kde můžete studovat mapy... ;-) http://www.oldmapsonline.org/#bbox=-110.00061,-51.981497,119.921265,72.001067&q=&datefrom=1000&dateto=2010

v kategorii Mapy a navigace, založil Krtek68 29.10.2013 21:45

mapy a stránky k užitku:
http://kontaminace.cenia.cz/

http://www.casmap.upol.cz/animace.php

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map;jsessionid=845F940EE90F165030D5924C5FDD9688/

Pěkná stránka... Tak sem pro jednou taky hodím oblíbené, třeba si tu někdo něco najde. :-)

Klasika co zná každý:
http://oldmaps.geolab.cz/

Nějaké další mapy:
http://mapy.mzk.cz/mollova-sbirka/

Stabilní katastr:
http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map_default.phtml

Místní jména, podrobné vrstevnice:
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/

Pro kontrolu (!) zda se omylem nechystám na nějakou ultra archeo lokalitu:
http://twist.up.npu.cz/tms/arch_public/

Pro ty co se vtom chtějí hodně vrtat:
http://kramerius.nkp.cz/
http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php
http://actapublica.eu/
http://books.google.com/

Bonus: Výkladový slovník (i staré) němčiny: :-D
http://woerterbuchnetz.de/DWB/

Pěkný materiály pro nás, kteří jsme o nich nevěděli, nebo zapomněli kde mapy hledat (můj případ) a bez práce,... díky ;-) ;-) ;-)

Kdyby chtěl někdo poradit s Actapublica, třeba něco přečíst, poradit kde co hledat atd., tak jsem zde :-)

Super ;-)

tohle taky není špatné, stačí si vybrat vpravo
http://www.oldmapsonline.org/

Zdravím at hledám jak hledám nikde nemužu najít staré mapy okolí liberce nejlépe Hrádku nad Nisou tak kdyby někdo o něčem věděl prosím o pomoc.

Podívej se tady: kontaminace.cenia.cz ;-)

nebo toto: http://mapire.eu/en/

Super odkaz ;-)

JJ,tyhle jsou dobrý,někdo to jsem na LP dával asi před 2-3 měsícema

jj znám

Tak tak Mapire alebo Katonai Felmeres to je asi najlepsie co je na nete, secko vojenske mapovanie, za posledne dva roky to prepracovali do tejto verzie, ale treba kontrolovat topografiu to prelinanie map je sem tam nepresne ale inak nic lepsie neni najdes cestu a ides :-D

Chlapi--u týhle organizace /cuzk/ jde sehnat skoro všechno...--veřejnej vstup k některým starým dílům mapování je tady..
http://archivnimapy.cuzk.cz
pohrabejte se :-)

Pár hesel a čísel, článek se mi psát nechce.

Műllerova mapa 1720--Někdy nazýván nejvýkonnějším kartografem všech dob.Základem pro zhotovení map je délkové měření odvozené z počtu otáček kola na bričce, přesné astronomické měření k určení polohy /čili základní číselná kostra odvozená z přesného určení mapového souřadného obrazu zvolených bodů zemském povrchu jak se někdy tvrdí/ nebylo v té době v tak malé skupině měřičů reálné.
.....................................................................................
1.vojenské mapování 1764-1768
Často se tu "opěvuje" tzv 1.vojenské mapování,/že je snad jakoby "úplnější" atd/ i když na většině portálů, kde se k pokladům tohoto typu dá dostat je výslovně uvedana použitá metoda tohoto mapování.Díky tomu, že občas se lze setkat i s "nasazením těchto děl na číselnou kostru JTSK", svádí to k polovědomému opomenutí vnitřní přesnosti díla.Proto zdůrazním to co nechceme často slyšet--kartografickou metodou byl grafický zákres “` a la vue”do zvětšeniny Muellerovy mapy jako podkladu s použitým měřítkem podkladu 1:28800.
Český překlad francouzkého výrazu "od oka" je prozaičtější, důstojníci jezdili na koních a udává se, že za léto"zmapovali" i 350km2.
Tyhle historické mapy je potřeba "číst" tak jak vznikly--mají přesnost tehdejších vojenských požadavků a "odměřovat na nich cokoli je opravdu "odvaha".
Obsahově sloužili k tvorbě vojenské strategie--nikoli ke kartometrii ve smyslu dnešního pohledu na věc.
...............................................................................................
2. vojenské mnapování 1836-1852 Františkovo je z hlediska způsobu vzniku už jiný kafe--podkladem byla mapa stabilního katastru a hlavně--mapování má už číselnou kostru danou vojenskou triangulací s udáváním výšek trigasů .Území se sice s průmyslovou revolucí značně změnilo, obraz se od 1. mapování hodně liší, geodeticky ale je to mapa zcela vyšší kvalitativní úrovně než 1. mapování .
.................................................................................................
3.vojenské mapování Františko-Josefské 1877-1880 má za podklad mapu katastru--v podstatě se jedná o mapu stabilního katastru 1:2880 tak jak ji známe po jejím postupném vývoji dodnes.

-----------------------
KATASTR-co je to..
Katastr jako základní nástroj vládnocí moci k "majetkovému přiznání nemovitostí a výběru daně"není nic nového. Zvykli jsme si na mapová díla těchto historických elaborátů pohlížet odděleně od účelu vzniku, často¨brýlemi jakého si následného technicko hospodářského využití"--pravda je ale prostá. Je to podkladová mapa berňáku a majetková deklarace pro účely práva.Pokusy o majetkový listinný soupis s elementárním mapovým vyjádřením není nic nového,v primitivní podobě se o deklaraci některého majetku šlechty snažil už Karel IV.
Katastr má kromě mapového díla jako technické kostry určené k lokalizaci nemovitosti na technických možnostech doby závislou tedy "listinou stránku" která tvořila a tvoří dodnes vlastní podklad pro správu danní, a mimo jiné i podklad pro deklaraci majetku ve smyslu práva.

Soustavná díla tohoto typu na celkém území:
1. berení rula 1652-3 obsahové problémy hlavně v podhůří po stížnostech hlavně co se bonity týká ..revisitace 1667-1682 /platí až do 1748/
...................................................................
1. Tereziánský katastr
Podkladová přípravná činnost 1715-1727,Vyhlášení katastru k bernímu roku 1748.Jako všechna tato díla bez přesně definovaného nástroje údržby rychle zastarává.
1751-53 probíhá revize
2. Tereziánský katastr k bernímu roku 1757----tyto katastry pracují s pojmem "usedlost"jako základní správní jednotkou.
Josefský katastr 1790------Reformátor Josef se pokouší šáhnout na zoubek i vrchnosti- zavádí v novém "Josefském katastru"pojem "pozemek".Bohužel v tomtéž roce vladař umírá a díky tomu, že tímto katastrem "šel po vrchnosti" vznikly tlaky na jeho zrušení--co se berního výměru týká.

Tereziánsko-Josefský katastr.
Následník Leopold provádí výběr dle Tereziánského katastru co se zdanění týká, na výměře a elaborátu Josefského katastru. Proto se tomuto období říká období Tereziánsko-Josefského
katastru.

..........................
Stabilní katastr
Zahájení prací na Stabilním katastru 1807, mapování 1826-1843,vyhlášen v Čechách 1860, na Moravě 1851. Opět rychle zastarává, reambulace 1869.Stále ještě je problémem účinný právní nástroj obnovy. Mapy tohoto katastru "dožili " po různých reambulacích aktualizaci a doměřování až ke vzniku 1. rep, a na územích se "sáhovým" měřítkem 1:2880 žijí vlastně v kresbě mapy PK dodnes.

Pozemkový katastr 1. rep.
Vyhlášení Pozemkového katastru 1927, Instrukce pro mapování v měřítku 1:1000 v Křovákově kuželovém zobrazení na kostře sítě JTSK je z roku 1932.
------------------------------

EN= komunistická Evidence nemovitostí.
To, že za celou dobu trvání komunismu se nepovedlo v JTSK domapovat celé území a mapa stabilního katastru doplněná , reambulovaná jako mapa PK,upravená ve smyslu scelování pozemků do bloků pro potlačení vlastnických vztahů k půdě a po doplnění nových aktuálních prvků na velké ploše v podobě mapy EN funguje vesele celej komunismus, aby následně zpátky vzkříšená zákonem o Katastru nemovitostí se stala mapou KN. A v podobě své sestry,původní prvorepublikové mapy dnes tzv.zjednodušené katastrální evidence žije dodnes jako PK na velké části území bez konečného sjednocení těchto vrstev do jednoho díla--především v oblast lesních pozemků je obrovská plocha ve zjednodušené evidenci stále.Je to ostuda tohoto již zaniklého "režimu", že nedokázal za 45 let domapovat území v JTSK.
Na druhou stranu je tak pořád možno navázat na prvorepublikovou evidenci a postupně majetkové vztahy během let dopracovat do stávajícího mapového díla s minimálním pokřivením, které ještě mapa PK umožňuje.Aneb kde to vlastně "Franto" máme...:-)
---------------------
Kroky současného vedení resortu směrem k prozatimní mapě KMD nebudu radši komentovat . /Jak do z dnešního pohledu "nepřesného podkladu" nacpat "přesné měření na úrovni současné doby". Ale to už je příběh kompromisu, daným vyčleněnými náklady tímto směrem-ke kterému předkové odvahu neměli. Ti dělali co mohli, na rovině technických možností doby a vždy se snažili dokončit ucelené konzistentní dílo, jak jim to stav soudobé techniky umožňoval.
Málo kdo si uvědomuje, že ještě dnes na velkém území k majetkové zjednodušené evidenci slouží mapa, která vznikla v době rakouských vojenských měřičů a koní zapřažených do briček. Díky chlapi--byli jste bouráci.llerova mapa 1720--Někdy nazýván nejvýkonnějším kartografem všech dob.Základem pro zhotovení map je délkové měření odvozené z počtu otáček kola na bričce, přesné astronomické měření k určení polohy /čili základní číselná kostra odvozená z přesného určení mapového souřadného obrazu zvolených bodů zemském povrchu jak se někdy tvrdí/ nebylo v té době v tak malé skupině měřičů reálné.
.....................................................................................
1.vojenské mapování 1764-1768
Často se tu "opěvuje" tzv 1.vojenské mapování,/že je snad jakoby "úplnější" atd/ i když na většině portálů, kde se k pokladům tohoto typu dá dostat je výslovně uvedana použitá metoda tohoto mapování.Díky tomu, že občas se lze setkat i s "nasazením těchto děl na číselnou kostru JTSK", svádí to k polovědomému opomenutí vnitřní přesnosti díla.Proto zdůrazním to co nechceme často slyšet--kartografickou metodou byl grafický zákres “` a la vue”do zvětšeniny Muellerovy mapy jako podkladu s použitým měřítkem podkladu 1:28800.
Český překlad francouzkého výrazu "od oka" je prozaičtější, důstojníci jezdili na koních a udává se, že za léto"zmapovali" i 350km2.
Tyhle historické mapy je potřeba "číst" tak jak vznikly--mají přesnost tehdejších vojenských požadavků a "odměřovat na nich cokoli je opravdu "odvaha".
Obsahově sloužili k tvorbě vojenské strategie--nikoli ke kartometrii ve smyslu dnešního pohledu na věc.
...............................................................................................
2. vojenské mnapování 1836-1852 Františkovo je z hlediska způsobu vzniku už jiný kafe--podkladem byla mapa stabilního katastru a hlavně--mapování má už číselnou kostru danou vojenskou triangulací s udáváním výšek trigasů .Území se sice s průmyslovou revolucí značně změnilo, obraz se od 1. mapování hodně liší, geodeticky ale je to mapa zcela vyšší kvalitativní úrovně než 1. mapování .
.................................................................................................
3.vojenské mapování Františko-Josefské 1877-1880 má za podklad mapu katastru--v podstatě se jedná o mapu stabilního katastru 1:2880 tak jak ji známe po jejím postupném vývoji dodnes.

-----------------------
KATASTR-co je to..
Katastr jako základní nástroj vládnocí moci k "majetkovému přiznání nemovitostí a výběru daně"není nic nového. Zvykli jsme si na mapová díla těchto historických elaborátů pohlížet odděleně od účelu vzniku, často¨brýlemi jakého si následného technicko hospodářského využití"--pravda je ale prostá. Je to podkladová mapa berňáku a majetková deklarace pro účely práva.Pokusy o majetkový listinný soupis s elementárním mapovým vyjádřením není nic nového,v primitivní podobě se o deklaraci některého majetku šlechty snažil už Karel IV.
Katastr má kromě mapového díla jako technické kostry určené k lokalizaci nemovitosti na technických možnostech doby závislou tedy "listinou stránku" která tvořila a tvoří dodnes vlastní podklad pro správu danní, a mimo jiné i podklad pro deklaraci majetku ve smyslu práva.

Soustavná díla tohoto typu na celkém území:
1. berení rula 1652-3 obsahové problémy hlavně v podhůří po stížnostech hlavně co se bonity týká ..revisitace 1667-1682 /platí až do 1748/
...................................................................
1. Tereziánský katastr
Podkladová přípravná činnost 1715-1727,Vyhlášení katastru k bernímu roku 1748.Jako všechna tato díla bez přesně definovaného nástroje údržby rychle zastarává.
1751-53 probíhá revize
2. Tereziánský katastr k bernímu roku 1757----tyto katastry pracují s pojmem "usedlost"jako základní správní jednotkou.
Josefský katastr 1790------Reformátor Josef se pokouší šáhnout na zoubek i vrchnosti- zavádí v novém "Josefském katastru"pojem "pozemek".Bohužel v tomtéž roce vladař umírá a díky tomu, že tímto katastrem "šel po vrchnosti" vznikly tlaky na jeho zrušení--co se berního výměru týká.

Tereziánsko-Josefský katastr.
Následník Leopold provádí výběr dle Tereziánského katastru co se zdanění týká, na výměře a elaborátu Josefského katastru. Proto se tomuto období říká období Tereziánsko-Josefského
katastru.

..........................
Stabilní katastr
Zahájení prací na Stabilním katastru 1807, mapování 1826-1843,vyhlášen v Čechách 1860, na Moravě 1851. Opět rychle zastarává, reambulace 1869.Stále ještě je problémem účinný právní nástroj obnovy. Mapy tohoto katastru "dožili " po různých reambulacích aktualizaci a doměřování až ke vzniku 1. rep, a na územích se "sáhovým" měřítkem 1:2880 žijí vlastně v kresbě mapy PK dodnes.

Pozemkový katastr 1. rep.
Vyhlášení Pozemkového katastru 1927, Instrukce pro mapování v měřítku 1:1000 v Křovákově kuželovém zobrazení na kostře sítě JTSK je z roku 1932.
------------------------------

EN= komunistická Evidence nemovitostí.
To, že za celou dobu trvání komunismu se nepovedlo v JTSK domapovat celé území a mapa stabilního katastru doplněná , reambulovaná jako mapa PK,upravená ve smyslu scelování pozemků do bloků pro potlačení vlastnických vztahů k půdě a po doplnění nových aktuálních prvků na velké ploše v podobě mapy EN funguje vesele celej komunismus, aby následně zpátky vzkříšená zákonem o Katastru nemovitostí se stala mapou KN. A v podobě své sestry,původní prvorepublikové mapy dnes tzv.zjednodušené katastrální evidence žije dodnes jako PK na velké části území bez konečného sjednocení těchto vrstev do jednoho díla--především v oblast lesních pozemků je obrovská plocha ve zjednodušené evidenci stále.Je to ostuda tohoto již zaniklého "režimu", že nedokázal za 45 let domapovat území v JTSK.
Na druhou stranu je tak pořád možno navázat na prvorepublikovou evidenci a postupně majetkové vztahy během let dopracovat do stávajícího mapového díla s minimálním pokřivením, které ještě mapa PK umožňuje.Aneb kde to vlastně "Franto" máme...:-)
---------------------
Kroky současného vedení resortu směrem k prozatimní mapě KMD nebudu radši komentovat . /Jak do z dnešního pohledu "nepřesného podkladu" nacpat "přesné měření na úrovni současné doby". Ale to už je příběh kompromisu, daným vyčleněnými náklady tímto směrem-ke kterému předkové odvahu neměli. Ti dělali co mohli, na rovině technických možností doby a vždy se snažili dokončit ucelené konzistentní dílo, jak jim to stav soudobé techniky umožňoval.
Málo kdo si uvědomuje, že ještě dnes na velkém území k majetkové zjednodušené evidenci slouží mapa, která vznikla v době rakouských vojenských měřičů a koní zapřažených do briček. Díky chlapi--byli jste bouráci.llerova mapa 1720--Někdy nazýván nejvýkonnějším kartografem všech dob.Základem pro zhotovení map je délkové měření odvozené z počtu otáček kola na bričce, přesné astronomické měření k určení polohy /čili základní číselná kostra odvozená z přesného určení mapového souřadného obrazu zvolených bodů zemském povrchu jak se někdy tvrdí/ nebylo v té době v tak malé skupině měřičů reálné.
.....................................................................................
1.vojenské mapování 1764-1768
Často se tu "opěvuje" tzv 1.vojenské mapování,/že je snad jakoby "úplnější" atd/ i když na většině portálů, kde se k pokladům tohoto typu dá dostat je výslovně uvedana použitá metoda tohoto mapování.Díky tomu, že občas se lze setkat i s "nasazením těchto děl na číselnou kostru JTSK", svádí to k polovědomému opomenutí vnitřní přesnosti díla.Proto zdůrazním to co nechceme často slyšet--kartografickou metodou byl grafický zákres “` a la vue”do zvětšeniny Muellerovy mapy jako podkladu s použitým měřítkem podkladu 1:28800.
Český překlad francouzkého výrazu "od oka" je prozaičtější, důstojníci jezdili na koních a udává se, že za léto"zmapovali" i 350km2.
Tyhle historické mapy je potřeba "číst" tak jak vznikly--mají přesnost tehdejších vojenských požadavků a "odměřovat na nich cokoli je opravdu "odvaha".
Obsahově sloužili k tvorbě vojenské strategie--nikoli ke kartometrii ve smyslu dnešního pohledu na věc.
...............................................................................................
2. vojenské mnapování 1836-1852 Františkovo je z hlediska způsobu vzniku už jiný kafe--podkladem byla mapa stabilního katastru a hlavně--mapování má už číselnou kostru danou vojenskou triangulací s udáváním výšek trigasů .Území se sice s průmyslovou revolucí značně změnilo, obraz se od 1. mapování hodně liší, geodeticky ale je to mapa zcela vyšší kvalitativní úrovně než 1. mapování .
.................................................................................................
3.vojenské mapování Františko-Josefské 1877-1880 má za podklad mapu katastru--v podstatě se jedná o mapu stabilního katastru 1:2880 tak jak ji známe po jejím postupném vývoji dodnes.

-----------------------
KATASTR-co je to..
Katastr jako základní nástroj vládnocí moci k "majetkovému přiznání nemovitostí a výběru daně"není nic nového. Zvykli jsme si na mapová díla těchto historických elaborátů pohlížet odděleně od účelu vzniku, často¨brýlemi jakého si následného technicko hospodářského využití"--pravda je ale prostá. Je to podkladová mapa berňáku a majetková deklarace pro účely práva.Pokusy o majetkový listinný soupis s elementárním mapovým vyjádřením není nic nového,v primitivní podobě se o deklaraci některého majetku šlechty snažil už Karel IV.
Katastr má kromě mapového díla jako technické kostry určené k lokalizaci nemovitosti na technických možnostech doby závislou tedy "listinou stránku" která tvořila a tvoří dodnes vlastní podklad pro správu danní, a mimo jiné i podklad pro deklaraci majetku ve smyslu práva.

Soustavná díla tohoto typu na celkém území:
1. berení rula 1652-3 obsahové problémy hlavně v podhůří po stížnostech hlavně co se bonity týká ..revisitace 1667-1682 /platí až do 1748/
...................................................................
1. Tereziánský katastr
Podkladová přípravná činnost 1715-1727,Vyhlášení katastru k bernímu roku 1748.Jako všechna tato díla bez přesně definovaného nástroje údržby rychle zastarává.
1751-53 probíhá revize
2. Tereziánský katastr k bernímu roku 1757----tyto katastry pracují s pojmem "usedlost"jako základní správní jednotkou.
Josefský katastr 1790------Reformátor Josef se pokouší šáhnout na zoubek i vrchnosti- zavádí v novém "Josefském katastru"pojem "pozemek".Bohužel v tomtéž roce vladař umírá a díky tomu, že tímto katastrem "šel po vrchnosti" vznikly tlaky na jeho zrušení--co se berního výměru týká.

Tereziánsko-Josefský katastr.
Následník Leopold provádí výběr dle Tereziánského katastru co se zdanění týká, na výměře a elaborátu Josefského katastru. Proto se tomuto období říká období Tereziánsko-Josefského
katastru.

..........................
Stabilní katastr
Zahájení prací na Stabilním katastru 1807, mapování 1826-1843,vyhlášen v Čechách 1860, na Moravě 1851. Opět rychle zastarává, reambulace 1869.Stále ještě je problémem účinný právní nástroj obnovy. Mapy tohoto katastru "dožili " po různých reambulacích aktualizaci a doměřování až ke vzniku 1. rep, a na územích se "sáhovým" měřítkem 1:2880 žijí vlastně v kresbě mapy PK dodnes.

Pozemkový katastr 1. rep.
Vyhlášení Pozemkového katastru 1927, Instrukce pro mapování v měřítku 1:1000 v Křovákově kuželovém zobrazení na kostře sítě JTSK je z roku 1932.
------------------------------

EN= komunistická Evidence nemovitostí.
To, že za celou dobu trvání komunismu se nepovedlo v JTSK domapovat celé území a mapa stabilního katastru doplněná , reambulovaná jako mapa PK,upravená ve smyslu scelování pozemků do bloků pro potlačení vlastnických vztahů k půdě a po doplnění nových aktuálních prvků na velké ploše v podobě mapy EN funguje vesele celej komunismus, aby následně zpátky vzkříšená zákonem o Katastru nemovitostí se stala mapou KN. A v podobě své sestry,původní prvorepublikové mapy dnes tzv.zjednodušené katastrální evidence žije dodnes jako PK na velké části území bez konečného sjednocení těchto vrstev do jednoho díla--především v oblast lesních pozemků je obrovská plocha ve zjednodušené evidenci stále.Je to ostuda tohoto již zaniklého "režimu", že nedokázal za 45 let domapovat území v JTSK.
Na druhou stranu je tak pořád možno navázat na prvorepublikovou evidenci a postupně majetkové vztahy během let dopracovat do stávajícího mapového díla s minimálním pokřivením, které ještě mapa PK umožňuje.Aneb kde to vlastně "Franto" máme...:-)
---------------------
Kroky současného vedení resortu směrem k prozatimní mapě KMD nebudu radši komentovat . /Jak do z dnešního pohledu "nepřesného podkladu" nacpat "přesné měření na úrovni současné doby". Ale to už je příběh kompromisu, daným vyčleněnými náklady tímto směrem-ke kterému předkové odvahu neměli. Ti dělali co mohli, na rovině technických možností doby a vždy se snažili dokončit ucelené konzistentní dílo, jak jim to stav soudobé techniky umožňoval.
Málo kdo si uvědomuje, že ještě dnes na velkém území k majetkové zjednodušené evidenci slouží mapa, která vznikla v době rakouských vojenských měřičů a koní zapřažených do briček. Díky chlapi--byli jste bouráci.

Nejdřív se mi to neodeslalo, pak to následně skočilo dvakrát do jednoho příspěvku-brrr
--pro admina
Šlo by to zkrátit dablování na původní jeden příspěvek? ev .děkuji

Dablování nastává když to reloaduješ prohlížečem stránky. Ona Ti ho tam pěkně sam vloží, šup, a je hotovo. :-) No a ty na to vlezeš zpátky. A máš to tam vražený podruhý. To se zpočátku stává každýmu, a potom jak okoukneš co a jak už míň.
Dáš odeslat, a pak klikni nahoře na jinou záložku, a už se to znovu neuloží.

Často jsou tady různě ve vláknech slyšet povzdechy--bylo by lepší použít starší mapová díla, Tereziánského katastru, Josefinského katastru. Zdá se to logické--věc má však podstatný háček.
Je to totiž nedorozumnění--tyto "katastry" netvořily jako svou součást ucelené mapové dílo, které bychom očekávali, namlsaní celkem dostupnými císařskými otisky "stabilního katastru".


---čili přihodím opět jen pár poznámek na tohle téma...

......................................................................

Tereziánský katastr ----neobsahuje ucelené mapové dílo na celém zájmovém území monarchie, některé existující "mapy" jsou vlastně výjimkou z pravidla a nejsou to mapy v přísně technickém významu tohoto slova. Tereziánský katastr byl stejně jako Berní rula katastrem více méně soupisovým.Čili skutečné "mapové listy" s uceleným kladem na celém území monarchie v rozumné souřadné soustavě s kartograficky jasným způsobem zobrazení povrchu jsou bohužel pouhým mýtem, který by se ale opravdu do terénu občas hodil :-)
................................................

Josefínský katastr:
Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II. dne 20. dubna 1785
bylo v něm uvedeno, jak bude katastr pořízen a co bude obsahovat:
- zaměřeny a sepsány budou všechny plodné pozemky v zemi,
- pozemky budou rozlišeny podle druhu obdělávání,
- u pozemků bude stanovena jejich výnosnost,
- pozemky budou zaměřeny, zobrazeny a označeny tzv.topografickým číslem,
- bude zjištěn majitel pozemku (vlastník).

Čili když vám někdo tvrdí, že na těchto náčrtech je vidět úplné zobrazení tehdejších hospodářských budov a obytných domů--je to v podstatě opět mýtus.:-)
....................
Poznámky k Josefinskému katastru..
Josefínský katastr vznikl velmi rychle--během 4 let. Při dnešním posuzování jeho "mapové části" dochází často k nedorozumění.Opět je to pouhé předpokládané očekávání vzhledem k obsahu díla, které není běžně dostupné.
Čím byl historicky vyjímečný--byl to první skutečně "měřený katastr" na území monarchie,vytvářený podle jednotné prováděcí instrukce,dokonce metodou padni komu padni--bez zřetele k tomu, čí fakticky půda je. Výsledek asi překvapil i samotného císaře. OBJEVILO SE NAVÍC 60% půdy oproti v předešlé evidenci udávané výměře více méně pouze přiznávané.Měří se dominikální i rustikální půda.
........................................
Katastr samotný byl vytvářen pro jednotlivé jednotky, kterými byly tzv."berní /katastrální/obce".Tedy pro jistotu zdůrazním znova--Tereziánský katastr má za jednotku "usedlost", Josefinský nově přichází s pojmem "pozemek" a dělí území na jednotky které tvoří "katastrální obce".Tohle je opravdu novinka a do té doby takto pojaté správní členění pro účely daňové neexistuje.Omezníkované hranice "katastrálních obcí" později přešly pod jiným názvem většinou do stabilního katastru a v podstatě bez velkých změn jsou tu dodnes, po 12. lednu 1928 jsou to dle katastrálního zákona z r. 1927 tzv. katastrální území.
Nejdříve byly tedy stanoveny "hranice berních obcí", následně bylo provedeno rozdělení na pozemkové/polní/ tratě , a hony./to byly skupiny pozemků, v terénu ohraničené často cestou, potokem terénním zlomem atd ./.Výsledky měření jednotlivých "tratí" se zakreslovaly do náčrtů tzv brouillonů. Po oddělení od Rakouska -Uherska již v r. 1919 byly tyto náčrty uloženy v rakouském státním archivu ve Vídni.Tedy zakreslovalo se do těchto náčrtů--nikoli do map třeba ve smyslu listů map stabilního katastru a následných katastrů./Nelze mluvit o kartografickém zobrazení, referenčním tělese a astronomicko geodetickém polohovém určení celého díla do předem zvolené souřadné soustavy, o uceleném kladu listů./Každa katastrální obec měla několik tratí, které byly měřeny a zobrazovány zvlášť.Pro berní obec byla pouze provedena výsledná sumarizace.
Jeden brouillon byl zobrazením jedné "tratě" nebo "honu" , jehož ohraničení bylo zakresleno nejdříve, často bohužel nepořesně a následně doplněny obrazy parcel.Tedy nikoli zobrazení celé jednotky katastrální obce vcelku do alespoň jednoho byť pouze náčrtu.
........................................

Přiznejme si, že k popularitě těchto mapových děl /Josefinské náčrty, mapy Stabilního katastru/přispívá především jejich výtvarná stránka, bohaté používání barev atd.Josefinské brouillony 6 barev pro odlišení kultur, stabilní katastr v císařských otiscích používá dokonce 7., později reambulovaný 5.Pravdou je, že kdo umí používat proti těmto kráskám strohou PK mapu s opravnou kresbou a vyškrtáváním,jako reambulovanou a vývojem zděděnou mapu "stabiláku" má v ruce často daleko "ostřejší data", zvlášť v moderním i když často jen orientačním "připíchnutí" scanu na některou číselnou kostru jak GNSS , tak případně JTSK.To je ale případně na jiný příspěvek.
.................................
Klasifikace pozemků pro berní účely v josefinském katastru byla na pole, louky, vinice a lesy , včetně stanovení výnosu.Tyto pozemky byly označeny topografickým číslem, odlišeny barevně.Do ploch pro výměru daně se neuvažovaly cesty, potoky, neobdělávané pozemky, silnice a tzv. ostatní plocha dnešního katastrálního chápání.
Po technické stránce se ale jednalo bohužel o mapování z "malého do velkého" bez pevné triangulační kostry, bez definované jednotné souřadné soustavy, se vší bídou ke které tento postup vede.Nelze sestavit tímto způsobem rozumnou a funkční mapu většího územního celku.--z technického hlediska se tedy jedná pořád pouze o náčrty.Výsledek tomu opravdu plně odpovídal a v podstatě dal za pravdu technickým oponentům- už při pokusu v r.1792 po smrti císaře nebylo možné sestavit z takto vzniklých náčrtů ucelenou mapu území .Často byl problém sestavit na členitých územích i souvislou mapu jedné obce.:-)
Císař spěchal, pod dohledem často měřili řetězcem sedláci výměry menších pravidelných pozemků--výsledek se nezobrazoval a byl pouze zaznamenán jako výměra do tzv. fase.Větší nepravidelné pozemky a lesy měřili inženýři metodou měřického stolu a zakreslovaly se výsledky do náčrtů. I tak to v rámci tohoto bleskového počinu bylo ale Josefovo -čili panovníkovo- vítězství, co se tvrzení- že šlechta zatajuje skutečné výměry -týká.
Domy byly pouze sepsány, označeny domovním číslem (akceptovaly je i následné katastry), ale neměřily se plošně v terénu co do polohy .Měřila se opravdu pouze půda .V soupisech k jednotlivým domům byly přiřazeny pozemky včetně svých topo čísel, označení kultury, plochy.
Z hlediska historie výsledky i tohoto rychlého mapování sloužily jako podklad pro výběr daně do r. 1860- cca 70 let. Nároky na mapové dílo nebyly jak je vidět ve smyslu katastru velké, a mapa neměla primárně význam technicko-hospodářský, kde souvislost obrazu zobrazovaného území je důležitá--zjištěné výměry byly tak pouhým podkladem pro vyměření daně .
Zdůrazňuji:
V Josefínském katastru se poprvé území dělí na správní celky-berní/katastrální/ obce, a byl vyhotoven protokol o průběhu hranic této správní jednotky
...............................................
Pro přehnané očekávání a obsahové přecenění dnes v podstatě špatně dostupného elaborátu Josefinského katastru a jeho mapového díla nehovoří ani celkem nevelký odstup od zahájení prací na kvalitativně již zcela jiném mapování stabilního katastru/patent 23.12 1817/s odstupem necelých třiceti let.Mapování započalo již v roce 1823.Technické základy ale po této nepříjemé zkušenosti plně respektovaly nejnovější poznatky o mapování z velkého do malého na pevné triangulační kostře ve zvolené souřadné soustavě a ve vhodném kartografickém zobrazení.-v tomto případě se jednalo o Cassini-Soldnerovo.
Na rozdíl od náčrtů Josefinského katastru, kde na náčrtech se uchovávaly měřené celky v rozsahu "honů", pro každé katastrální území stabilního katastru vznikla spojitá/ i když v podstatě také ostrovní/ mapa s pevným rámen a dalšímy kartrografickými náležitostmi-včetně kladu listů.
Pozn.Pozemková čísla Stabilního kakatastru se nekryjí s čísly Josefinského katastru.
Je k dispozici dochovaný elaborát -"Popis hranic katastrálních obcí z r.1827 ze Stabilního katastru" jedná se o prozatímní popis hranic z let 1827-1843 .
Obsahuje vyjmenování sousedních obcí, účast geometra a zástupce dominia či sousedních dominií, definitivní popis hranic , je vyhotoven téhož nebo následujícího roku grafický náčrt průběhu katastrální hranice (bez měřítka); v případě námitek, problémů či změn (vznik nových samostatných katastrálních obcí) vypracován nový protokol a připojen ke spisu.

230 let-nicméně některé "Josefinské hraniční znaky katastrálních obcí " nás při toulkách krajnou stále ještě zdraví. :-)

Těžko říct.

No právě..

Je dobré si občas projít letopočty--:-)
Za tvrzení že Země je kulatá byl upálen kněz a dominikánský mnich Filippo Bruno, který přijal řádové jméno "Giordano" v roce 1600 na náměstí v Římě.

Může být užitečné vědět, že lokalizační přesnost 1.vojenského mapování je ve skutečnosti v průměru
cca 1200m /podkladem Muellerova mapa/, 2.vojenské mapování má v průměru lokalizační přesnost cca 250m , 3. vojemské mapování 50m. /ta probíhala s využitím podkladu stabilního katastru/.

Tady je příklad josefovského brouillonu: zhruba se jednalo o tuto úroveň kresby /1790/:
[URL=http://upnisito.cz/view.php?filename=405BROUILLION.png][img]http://upnisito.cz/images/2015_01/405BROUILLION.png[/img][/URL]

Aha--:-) přímé vložení tu nefunguje, tak tady je odkaz.
http://upnisito.cz/images/2015_01/405BROUILLION.png

Určitě udávaná přesnost děl "starého mapování" kterou jsem výše napsal může některým lidem okolo komerčního GIS připadat už jako rouhání a jejich snaha přiblížit odchylky těchto map číselně pomalu dnešním topo 5-kám je humorná .Když čtu občas dosaženou přesnost získaných dat s použitím zázračného GTK, mám pocit že nemluvíme vůbec o tom samým souboru dat.Zákazníci těchto firem často asi mají bílou hůl a černý brejle . :-), nebo možná budou interesovaní jinak.
Kdo pochybuje,je lepší se porozhlédnout a neodmítat řečené hned - pro ověření těžké nadsázky v tvrzení o excelentní přesnosti III. voj mapování stačí najet třeba namátkově na souřadnici.
y= 651525 x´=1070968/čili 49,942935 15,734374
nebo
y=641350 x =1071065/čili 49,942257 15,736955

...už spěchám--ty cesty dnes nejsou kde dřív byly--uff--jenže.. pohled do katastrálky je u tvrzení tohoto druhu bohužel surový náraz do zdi..
¨
U železnice už žádná fabulace opravdu neobstojí, ty trasy přeložený -bohužel opravdu-nejsou:-)
y=652481 x=1067994/ čili 49,968461 15,716209

Spolehlivost výběrového souboru pro posazení rastrů GTK- pro oblbnutí patřičných person- je silně manipulovaná a spočívá v šikovném hodnocení výběrové množiny bodů, která se nám hodí do krámu. :-)
Jenže na výsledném souboru v důsledku pak oko vidí co vidí ,když vidět chce --/i každej zedník dobře ví, že oko to není pí..a/
:-)

Nasazení rastrů si zkuste pro zde oblíbený server
http://kontaminace.cenia.cz/

http://mapire.eu/en/synchron/?zoom=11&lat=48.56469&lon=18.1548&rl=secondsurvey

tu mate porovnanie so sucasnostou a mapy od 1760

Dane souřadnice na této mapě zadané do mapy.cz se neshodují s cílem zadanym na mapire.eu

Pánové, nemáte někdo zkalibrované vojenské mapy (II. a III. mapování, to podrobnější) pro Locus nebo něco, co běží v Androidu a spolupracuje to s GPS? Např. na mapire.eu na Androidu zmizí posuvník na transparentnost vrstev (?) ale hlavně to nepodporuje GPS. Je tam sice odkaz na Google Earth verzi, ale píše to, že nemám plugin do Chromu. Plugin do Chromu je údajně pouze na Windows, což je divné, protože Google Earth na Androidu jede, ale jako samostatná appka. Nejde to nějak očůrat, aby se to spustilo přímo v Google Earth?
Ale ideální by bylo to mít offline např. do Locusu v sqllite formátu. Tady na LP jsem četl článek, jak to udělat manuálně, ale přijde mi to moc komplikované. :-/

Já mám 2. voj., ale pouze Šluknovsko. I tak ta mapa má asi 1 GB a to ještě navíc v nic moc detailech. Navíc, 2. voj. není nejpřesnější. To bych raději císařské - stabilního katastu, ideal skicy. Ale taky jsem nikde nenašel.

...snad někoho potěší... ;-)
http://mapa.opevneni.cz/?n=49.351265&e=17.317234&r=312aae038&z=8&m=t

Takze vse co je modre vyznacene v SAS mape tak tam se nesmi hledat? Chapu to dobre?
Diky

Zdravím, pokoušel jsem si po nějaké době lokalizovat místo nálezu na http://mapire.eu/ a buď dělám něco špatně, nebo správci změnili užití - puvodni možnost prolínání historickeho mapování a současných google map nebo vrstvy satelitních snímků je pryč. Jak to frčí vám? Díky.

Ráno to nešlo,teď už běží normálně

Tak pln naděje jsem zkusil znovu, raděj na dvou zařízeních, ale pořád stejné. Stránky i historické mapy fungují, ale jako podkladová mapa se mi nabízí jen OpenStreetMap. Satelitní a google mapy jsou pryč.

Jediné dostupné podrobné historické mapy jsou indikační skicy stabilního katastru a jejich císařské otisky. Jinak je to měřítko o ničem.

Tohle sice nejsou staré mapy,ale máme tu zdigitalizovaný povrch celé ČR,kdyby jste chtěli pohledat staré cesty, nějáké mohyly,štoly, atd.
http://ags.cuzk.cz/dmr/#
Taky Polsko.
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&&gui=new&sessionID=1692514
;-)

Mám dotaz, nevíte prosím někdo, proč nefunguje http://twist.up.npu.cz/tms/arch_public/ nebo jestli to funguje jinde? Rád bych si prověřil, že se nechystám na nějakou archeo lokalitu. Či jestli je nějaký jiný zdroj. Díky

Přestěhováno sem http://isad.npu.cz/tms/arch_public/index.php?client_type=map_resize&Project=TMS_ARCH_PUBLIC&client_lang=cz_win&strange_opener=0

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru