Psí známky - určování v Praze - nemožno

Jen tak pro zajímavost, jak jsem nepochodil v archivu... Mám pár psích známek z konce 19. stol., říkal sem si, že by bylo super je určit. Ovšem samozřejmě naděje velmi malá, protože kdo by archivoval informace o psech. Bohužel ani z finanční evidence to zřejmě nepůjde. Pro zajímavost přikládám odpověď z AHMP, jinde to třeba mají jinak...

"Jednou ze základních podmínek pro trvalé uložení dokumentu v archivu je jeho trvalá historická hodnota, což evidence psů nesplňuje (např. dnes jsou podle skartačního řádu magistrátu písemnosti tohoto typu skartovány po 15 letech). Samozřejmě nelze vyloučit, že se v některém z archivů obdobné dokumenty staršího data dochovaly jako ukázka určitého typu úřední činnosti (nejpravděpodobněji by se jednalo o archivní fondy „Archiv obce…“, „Archiv města…“), ovšem ve zpracovaných archivních fondech Archivu hl. města Prahy tomu tak není.

I v 19. století, stejně jako dnes, byli majitelé psů povinni odvádět obci, ve které bydleli, za svého psa poplatek. Tyto poplatky jsou zachyceny v přehledech obecních daní a dávek a pokud se dochovaly, jsou dnes součástí archivních fondů „Berní úřad XY“ – ty jsou však pro Prahu dochovány spíše torzovitě, většinou až od prvního či druhého desetiletí 20. století (některé jsou uloženy v Archivu hl. města Prahy, jiné ve Státním okresním archivu Praha-východ či Státním okresním archivu Praha-západ). Daňové záznamy jsou vedeny podle osob, takže lze ověřit, zda konkrétní osoba platila obecní dávku za psa, ale nelze zde dohledat žádný samostatný přehled majitelů psů. Evidenční čísla psích známek zde zaznamenána nejsou."

založil ppp_1 8.3.2017 20:14

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru