Kde se původně hospodařilo na vsi

Kategorie: Mapy a GPS

Při hledání v krajině se často dostáváme před otázku, která je klíčová pro naše další pátrání. Bylo tady vůbec něco? Dalo by se říci, že vždycky bylo?  Sami archeologové se pokusili na tuto otázku nějak obecně odpovědět, a vymezili pojmy „ něco“ a „nic“ následovně: Pokud je odtěženo všechno, co by mohlo být ze čtvrtohor, považujeme to za “nic“. Zbytek je potenciální „něco“ z hlediska historie člověka a jeho stop.  Dobře, stojíme někde na okraji nynějšího lesa, a pozorujeme pole role. Kde asi byly pole role před  500 léty? Nebo před tisícem let? Když nás lákají nálezy starých mincí, tak by bylo dobré to vědět, ne?

Soustředíme se na vesnice. Prvně je třeba přijmout informaci, že zhruba dvě třetiny starých osad, maličkých i větších, zanikly. Nemůžeme se opřít o písemné záznamy. Kde je psáno, že co je psáno, to je dáno, když se z psaných záznamů skoro nic nezachovalo. Vzpomeňte si,  jak je těžké najít v kronikách majitele pečetítka, protože na obci se dozvíte, že kronika se jaksi ztratila, po válce...    Takže nepsaná historie a pozorování bude obsahovat víc informací, než strohé črty na papírech. 

Pozorování z okraje lesa může ukázat terénní tvar, jako jsou různé plošiny, zlomy, a třeba  pravoúhlé křížení cest.  Starých cest. Vzpomínáte si, jak jste kolikrát stáli někde na mezi a dumali… kde to sakra bylo…?  Ale my nejsme dost vysoko, abychom vše viděli z ptačí perspektivy, tak hurá do map.

První příklad je typická středověká vesnice. Vzorová, abychom si uvědomili po čem vlastně jdeme.  Vsi byly v zásadě jednoduše uspořádané, a to buď laicky řečeno „dokulata“, a nebo „nadlouho“. Vesnice „dokulata“ má pravidelný katastr.  Byla uprostřed vykáceného prostranství. Někde kolem musela být voda, a musí tam být i teď. Právě nedostatek vody je jedním z důvodů zániku a stěhování vesnice. 

Příklad vesnice dokulata – současný stav. 

vesnice dokulata 

Jak byla taková ves uspořádána? I teď, na primitivní mapce nahoře, vidíte onen pravý úhel cest.  Pole byla rozprostřena tak, aby bylo možné vyjíždět přímo ze dvora, v ideálním případě. To znamená, že rozpoznané uspořádání polí nám odpoví i na otázku kde nebyla kupecká cesta
Výřez je z www.cuzk.cz pozemkový katastr.

hrabesin 

Ještě lepší přehled by daly mapy z josefských a tereziánských katastrů  a nebo také letecké snímky z doby před dokončenou kolektivizací. My máme jen ten snímek… .

hrabesin letecky 


Takovou vesnici nelze na mapě přehlédnout. A plyne z toho i poučení. Měla docela pravidelný katastr. To znamená, že podezřelé budou co? Ano, správně, nepravidelné katastry v jinak přehledné  krajině.  Různě podlouhlé,  spojené, mnohotvaré, či tokové kde je ves mimo centrum katastru….

Sebranice 


 
Ves mimo střed v jinak poměrně pravidelném tvaru katastrálního území. Jistě může hrát roli i terén, ale otázkou je, zda by byla pole v severovýchodním cípu víc než kilometr od vesnice skutečně bez osídlení. To si ale prověřte sami… na svých vesnicích.  Určitě najdete při studiu map v poměrné rovině ještě podivnější katastry, kde chybí (v centru) podle teorie „dokulata“ osídlení.  Když nic, je to prima zábava, příprava na lov…

Proč tedy vesnice zanikaly?
Zanikaly proto, jelikož byly zničeny válkou, nemocemi, změnou pánů feudálů, ztrátou ochrany...  Zničení je popisováno v literatuře jako „villa desolata“. K opuštění vesnice, „villa deserta“, docházelo po jejím přeložení z důvodů sucha, záplav, rozhodnutím vrchnosti…. Nebo po vymření po nemocech. Příčin je za staletí mnoho. Víc než důvodů setrvat…. Zase nám napoví staré názvy v mapách, různé ty Lhoty v katastrech, Modletíny, místa končící na ..ice, ičiny… Chce to představivost, a číst.  Lhotecký les. Na Vyhořelém. Za chalupami. A okolo není nic co  by jako osídlení vypadalo. Není to podezřelé? Ovšem pozor, zkontrolujte si v seznamu památek, zda nelovíte vyloženě na panském, tedy na místě zapsaném v ústředním seznamu archeologických nalezišť. Pokud si tam najdete svoje vydumané místo, nechte císaři císařovo…

Pokud není vesnice zařaditelná do kategorie „dokulata“, lze ji vměstnat do škatulky „nadlouho“. To znamená, že chalupy byly podél cesty, nemáme k dispozici žádné pořádné centrum, může chybět i typické pravoúhlé křížení nebo jeho pozůstatek. Nemusí jít jen o nějaké opravdu horské, rokloidní osídlení.  Hrany polí jsou často vyskládány z kamene, někdy se uprostřed polí vyskytují podlouhlé vršky se sebíraných kamenů. Nadlouho skládané kameny se možná zemědělcům objížděly lépe než kulaté hromady, kdo ví.  Při lopotě s pluhem si skládali kameny po vrstevnicích, a tak vznikaly jakési terasy. Určitě jste je tisíckrát viděli, a přemýšleli, zda tam byly sady nebo vinice. Pole to byla.

vesnice na dlouho 


 
Hrany s kameny jsou mírně zvýrazněny slabou červenou linkou.

Vesnice „nadlouho“ obklopena pozemky jako  paprsky kolem – plužina podle způsobu obdělávání - je typická pro různé vysočiny, návrší, zvlněné krajiny. Pokud najdete místo, kde se kamenné valy rozbíhají na obě strany od střední linie, máte alespoň cestu. Pozor ale na záměnu s vyskládanými hranicemi lesa… ale tam vedla alespoň pěšina také.
 
Něco se ještě poznat nechá, něco už ne. Studium podkladů každému hledači může zvednout šance, ale není to všechno. Svoji roli hraje štěstí, a také množství nachozených kilometrů. Obě události, jak štěstí, tak rozsah proskenované plochy, ovlivní co budete mít nakonec pod cívkou.  Ještě jedna poznámka na závěr. Je o minci s dírou. Pokud najdete minci s dírou, s takovou co vypadá jako od hřebíku, na poli, v lese, může to znamenat že …
   … že máte někde okolo sebe lokalitu, kde se lidé scházeli. Nemělo by to být tak, že se tam najde jen ta jedna a už nic.  Mince, které ztrácely platnost, což bylo při ražbách stříbrňáků jak o závod  ve středověku normální, se přibíjely na sloup. Aby každý věděl, co už je bezcenné…


litrfree

 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Pěkně napsaný a užitečný článek ...moc pěkné

Zajímavé!

Ano! Pěkně napsané. Rád si přečtu úvahy jiných. Díky za tu práci. ;-)

Díky Tvému článku věřím, že se posunu kupředu při hledání mincí. Díky.

:-)hodně zajímavé, jednu probodnutou minci mám 3 krejcar

No super, zajímavé úvahy. Něco na tom je ! ;-) 8-)

No asi budu vypadat jako kverulant. Katastrální mapy a snímkování z 50. let je hodně zajímavou pomůckou, ale hledání starých zaniklých vesnic podle těchto "nepravidelných katastrů" je nesmysl. Přesněji řečeno lze z nich poznat jen vesnice zaniklé po odsunu Němců. Obce, které padly za oběť například 30leté války, však už ne.

Ty "nepravidelné a pravidelné katastry" na leteckých snímcích jsou pouze zemědělské hony (jakési záhony) a se skutečnou hranicí pozemku většinou nemají nic společného - jen ukazují jaké všechny plodiny zemědělec na svém políčku pěstoval. A ono jedno políčko se zase klidně může skládat z několika parcel (a ve finále každá může patřit úplně někomu jinému).

Katastrální mapy jsou až výplodem nejrůznějších pozemkových reforem. Například otisk Stabilního katastru FJ-I o předbělohorské době nevypovídá prakticky nic.

Jinak, té vesnici "dokulata" se říká návesní (náves v centru - baráky okolo). Typická je pro českou rovinatou krajinu. Ta "nadlouho" je lánová nebo též komunikační a je charakteristická pro hornatou krajinu Sudet - zpravidla kopíruje potok a s ním souběžnou cestu.

to witt: Linearita historického evoluátu je kostrou katastrálního vývoje, včetně excesních epizod. Gemorfologie může mít významný vliv, to sedí. Novověká kartografie navazuje na středověká popisná mapování, i když jen z části, protože víc se toho nezachovalo než zachovalo. A Sudety jsou hornatým rázem specifické. :-D Komparativně lze uvést místo identifikátoru "lánová" též ekvivalent plužina, kterému jsem se snažil vyhnout. Technické pojmosloví považuju za vhodné eliminovat, neboť slouží k potlačení objevností možných vertikálních diskusí. Technikálie v podstatě maskují nedostatečnou odolnost nositele názorů ke konfrontacím se širším gnosticismem. K strohému odpalu že nepravidelnost katastru nemůže být vodítkem - namítám, že užití konfrontačního evaluátu "nesmysl" je subjektivní hledisko komentátora. ;-) Vzhledem k nesmyslnosti snahy vyvracet dovolávaná emočně nadtemperovaná subjektiva z jejich podstaty toto nečiním, reaguji tedy konvenčně neutrálně. To myslím na doplnění k uvedené poznámce stačí. ;-)

Pěkně napsáno.Přidám pár odkazů na mapy ze kterých se dá mnohé vyčíst.Toto je odkaz na na velice podrobné mapy měst a vesnic z let 1824-1843. http://deskove-hry.110mb.com/cisarske-otisky.php/cisarske-otisky.php/cisarske-otisky.php/cisarske-otisky.php/cisarske-otisky.php/cisarske-otisky.php/cisarske-otisky.php?zem=c&seznam=4
Dlší velice povedená je na http://kontaminace.cenia.cz/
A poslední je o lokalizaci zaniklých vesnic. http://skokan.kvalitne.cz/ZSO/LokalizaceZSO.htm
;-)


mísalhuos ukáťiw
ארכיאולוגים ישראלים מאמינים שהם מצאו הבכור כתיבת עברית. זה הכתובת על פיסת חרס כ 3000 שנים. שבר נמצא על הגבעה, היכן הוא עומד בברית הישנה בתקופת שלטונו של המלך דוד, עיר מבוצרת. :-P

No konečně je mi to jasný a plně tomuto rozumím 8-)

Ještě jsem Nic nenašel... :,-(

Moc pěkně psaný a dobře doplněné. Díky.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru