Raport z testování Equinoxů v Hluku a na Proboštských jezerech

Kategorie: Detektor kovů Minelab Equinox 800 a 600

Jak jste si všimli, už pár týdnů trvá každý víkend akce „Test Drive an Equinox“. Těm co se na akce nedostali, a nebo to pro ně bylo hodně daleko, bychom rádi přinesli krátký report a také video, alespoň z té poslední akce na Proboštských jezerech.

Akce se nám podařilo uspořádat na zcela odlišných místech. Zatímco půda u Hluku byla vysoce mineralizovaná s velkým poměrem oxidu železa, tak „pláž“ na Proboštských jezerech je zcela jiná. Sice je zde určité množství oxidu železa, ale jinak půdní podmínky určitě příznivější. V tabulce pak najdete ještě speciální test pražského groše v lese u Staré Boleslavi. Tam se jedná trochu o naší legrácku. Jelikož se občas po různu objevuje zpochybňování hloubky pražského groše na polygonu v Jílovém, chtěli jsme test udělat i někde jinde. To zpochybňování je asi namířené proti LP, ale ti lidé si neuvědomují, že my jsme tam ten groš nedávali, umístil ho tam Dan s Pavlem a původně to byl cíl na testování pulsních detektorů. Na polygonu v Jílovém je ve 48 cm, ale jde se za ještě příznivějších podmínek a ostřejšího nastavení dostat i hlouběji (viz tabulka).


Vysvětlivky k tabulce - všechny cíle byly umístěné do takových hloubek, aby je byl hledač s Equinoxem schopen vzít z chůze při standartním pohybu. Polygony tak byly koncipované jako "průchozí". Nešlo o to, kdo co dokáže nad označeným místem "vymávat". V testu PG v lese u Boleslavi nám šlo o test maximálního dosahu. Rozsah dosahu je zde popsaný od-do v závislosti na použitém programu a úrovni citlivosti.

Polygon Hluk


Všechny cíle byly zaráženy z boku, tak aby nemohl nastat efekt čerstvě vykopané díry.


Po umístění cílů, byl vykop zasypaný, aby se dalo dobře procházet. I když byly cíle umístěné tak, aby je Equinox bral s chůze, pro většinu detektorů byly v těchto půdních podmínkách příliš hluboko. Při testech nejlépe vyšel Equinox 800 a CTX 3030.

Polygon Proboštská jezera


Všechny cíle byly umístěné v polygonu na pláži. Procházený úsek byl předem zcela vyčištěn od dalších cílů.


Majitelů Minelab Equinox se na Proboštských jezerech sešlo více jak třicet.

Video

Na polygonu jsme natočili video s dosahy. Na videu je jak ukázka dosahu základní cívky, tak menší 6", plus trocha té práce s detektorem ve vodě. Všechny cíle byly umístěné tak, aby je Equinox byl schopen brát při průchodu hledače polygonem.Doporučená nastavení Minelab Equinox od PilotK, Habána a Elmary

Celá akce TEST DRIVE AN EQUINOX byla ale uspořádána především proto, aby se majitelé detektorů Minelab Equinox 800 a 600 lépe seznámili s nastavením svých detektorů a prostě z nich dokázali dostat maximum. Myslím, že především na Probošťáku se to opravdu povedlo, jelikož tam se to dalo doslova nazvat jako takový sraz Equinox klubu. V takových nastavovacích hloučcích jsme tam pracovali jak PilotK, tak Habán, Jaccob a já. I když všichni chodíme Equinoxe podobně, stejná nastavení to nejsou. Proto zde uvedeme jednotlivá doporučená nastavení.

Equinox 800 podle Elmary

Lokality rozlišuji podle množství cílů (barev i železných odpadů) a podle množství mineralizace. V našich podmínkách je to většinou tak, že les znamená nižší mineralizaci a menší počet cílů a pole větší mineralizace a větší počet cilů. Samozřejmě to je pouze obecné a neplatí to vždy.

Pokud to jde, používám "2jkové režimy". Režim pole při menším počtu cílů a park při větším množství cílů (dejme tomu, že pokud máchnu sondou a na 180° oblouku mám 5 a více cílů, beru to jako lokalitu z větším počtem cílů). Jsou místa s velkým množstvím oxidu železa atd., kde může být použití dvojkových režimů otravné. Pokud je to tento případ, a já si jdu prostě vyčistit hlavu, s klidem zapnu režimy jedničkové podle stejného klíče.

Rychlost obnovy znovu záleží na počtu cílů. Zatímco v čistém lese se dá chodit hezky i na 3, zaneřáděná lokalita potřebuje nastavení vyšší. Equinox umožnuje nastavit až 8, tedy v extrémních případech. Ve většině případů ale nastavuji 4 nebo 5. S rychlostí obnovy ostatně souvisí také Váš pohyb. V tom hledači dělají nejčastěji chybu. Pohyb by měl být hezky plunulý a měl by opisovat alespoň nějakých 120°C, ideální je samozřejmě 180°C, což ale asi dlouho nikdo nevydrží. Každopádně nejhorší variantou jsou krátké trhavé pohyby, kdy sebou hledač mlátí jak raněný vorvaň... to opravdu nikam nevede. Na tohle téma ostatně chystáme ještě jedno speciální video.

Citlivost je zásadní pro dosah, ale detektor by měl zůstat přiměřeně klidný. Velkou výhodou EQ je, že detektor netrpí na prozvuky. Takřka všude nastavuji 20 až 22. Rvát se do vyššího nastavení má smysl pouze, když se dohledává.

Iron Bias je funkce, která je pro dosažení maxima toho, co lze z detektoru dostat, klíčová. Nastavuji v rozmezí od 0 do 2. Vyšší nastavení může negativně ovlivnit separační vlastnosti detektoru. Jelikož takřka bez vyjímky chodím především pole plná železa, prostě výše nikdy nejdu. V lese pak vždy na 0, tam není co řešit.

Diskriminace, jako vždy platí čím méně tím lépe. Na většině míst tak mám zavřená pouze čísla od -9 do -5 nebo chodím v All Metalu. Pokud je pole plné koksu, volím diskriminaci až do +1. Je jasné, že na tohle mi může každý napsat, že pak mohu přejít velice drobné řetízky. To je pravda, ale pole není pláž a zlatých řetízků v polích je proklatě málo. Pokud jsou tam ale koksy, tak je rád oželím :-)

Odladění vlivu půdy dělám takřka všude ručně. Vyjímkou jsou ale silně mineralizované lokality. Tam volím automat. Nejde o to, že by nešlo odladit, ale empiricky jsme při testováni zjistili, že v takových místech je automat prostě lepší. Docela hezky jsme to ukazovali při testování v Hluku.

Audio odpověď, pole pouze v Multitone. Jsem minelabák dlouhé roky a tak si ani jinou odpověď neumím představit. V lese jsem ale schopen použít 2 nebo 1 tón. Pokud je zde tedy velice málo cílů.

Equinox 800 podle Habána

Pole: Nejčastěji chodím na Park 2 a to pouze z lenosti ohýbat se pro špendlíkové hlavičky, Park 1 dávám také, ale to opravdu málokdy. Používám vždy v multifrekvenci, protože testy jednotlivých frekvencí mně moc neseděly. Citlivost, když to jde, tak 22. Chodím poslední dobou v Allmetalu. Odladění interferencí automatem, ale stahuju je blíž k nule, pokud nejsou zarušené. Zem odladím ručně  poloautomatem. Volume barvy podle libosti a volume železa tak 3-4, jen abych ho slyšel a mohl otestovat možné železo přitlačením na sondu, popřípaně odhrnutím nohou nebo couvacím manévrem. Threshold neřeším, je jen tak na pozadí, v allmetalu je to jedno. Používám zásadně multiton. Tone break, přerušení tónu, dávám většinou železo až na 1 pokud jsou na poli koksy, jinak na 0. Rychlost střídám mezi 4-5 a Iron bias na 1 .

Les: Les chodím vlastně nastavený stejně jako na pole, v Allmetalu, ale stahuju Iron Bias na 0 a rychlost občas na 3. Citlivost jde v lese většinou dát i na 23.

Equinox podle Pilota

Nastavení na pole: hodně cílů, hodně odpadu, koks, vyšší mineralizace, orezlé hřebíky.

Park1, železo zavřené od -9 do -5, multiton, multifrekvence, rychlost odezvy na 5, Fe Bias 2, zem ručně, threshold 8, senzitivita 21

Nastavení na pole: méně odpadu, bez koksu a škváry, nižší mineralizace

Pole2, železo zavřené od -9 do -5, multiton, multifrekvence, rychlost odezvy na 4, Fe Bias 1, zem ručně, threshold 8, senzitivita 22

Inspirace z UK

Pokud rádi testujete a zkoušíte něco nového, tak jsme pro Vás na závěr tohoto článku připravili takovou laskominu. Uvedená nastavení jsou od Dereka Mc Lennana. Jsou to tak nastavení pro UK. Z mého pohledu jsou hodně zvláštní, ale neměl jsem čas je ještě podrobně testovat. Zejména nastavování GB na 0 je tedy věc, která by se asi dala v mírně mineralizovaných půdách otestovat. Na druhou stranu ale nastavení Iron Bias na 4 a více mně tedy vůbec nesedí. Každopádně tenhle skotský kluk se kterým se s Pilotem známe osobně má setsakramentské výsledky a když něco napíše, tak je dobré se na to podívat. Navíc se jako tester podílel na finálním testování Equinoxe..

Equinox 800 – Derek Mc Lennan

Následující programy jsou optimalizovány pro britské a doufejme i evropské podmínky, kde půda může být hodně kontaminovaná železem a koksem, slaná, mineralizovaná, s pozůstatky z dávného osídlení, případně ji mohou ovlivňovat i další environmentální faktory. Programy však mohou fungovat stejně v podobném prostředí při hledání mimo UK a Evropu - vyzkoušejte a uvidíte.

Tommy Gun
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Diskriminace (All-Metal) (Podkova): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume):20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=4, T2=25
Citlivost (Sensitivity): 22+/- (dle prostředí, ve kterém hledáte)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 6+
Iron Bias: 3-5 (průměr 4 a dolaďte dle lokality)
Odezva na cíl (Target Tones): 2
Nejvyšší tón (Tone Pitch): T1=1, T2=20
Tón treshholdu (Threshold Level): 8-12 (dle vašeho sluchu)
Threshold Pitch: 1
Tone Break: T1=2

Tommy Gun 2
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Diskriminace (All-Metal) (Podkova): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume):20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=0, T2=25
Citlivost (Sensitivity): 16-20+ (dle prostředí, ve kterém hledáte)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 6+
Iron Bias: 3-5 (Průměr 4 a dolaďte dle lokality pro tišší chod)
Odezva na cíl (Target Tones): 2
Nejvyšší tón (Tone Pitch): T1=1, T2=20
Tón treshholdu (Threshold Level): 0-8 (záleží, zda chcete úplné ticho nebo ne)
Threshold Pitch: 1
Tone Break: T1=2 

Toad
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Diskriminace (All-Metal) (Podkova): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume): 20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=3, T2=25, T3=15, T4=12, T5=8
Citlivost (Sensitivity): 22+/- (dle prostředí, ve kterém hledáte)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 6+
Iron Bias: 3-5 (průměr 4 a dolaďte dle lokality)
Odezva na cíl (Target Tones): 5
Nejvyšší tón (Tone Pitch): T1=25, T2=4, T3=6, T4=12, T5=18
Úroveň tresholdu (Threshold Level): 8-12 (dle vašeho sluchu)
Intenzita tresholdu (Treshold  Pitch): 1
Tone Break: T1=4, T2=20, T3=26, T4=34

Toad 2
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Diskriminace (All-Metal) (Horseshoe): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume): 20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=0, T2=25, T3=15, T4=8, T5=4
Citlivost (Sensitivity): 16-20+ (dle prostředí, ve kterém hledáte)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 6+
Iron Bias: 3-5 (průměr 4 a dolaďte dle lokality pro tišší chod)
Odezva na cíl (Target Tones): 5
Nejvyšší tón (Tone Pitch): T1=25, T2=4, T3=6, T4=12, T5=18
Úroveň tresholdu (Threshold Levell: 0-8 (záleží, zda chcete úplné ticho nebo ne)
Intenzita tresholdu (Treshold  Pitch): 1
Tone Break: T1=4, T2=20, T3=26, T4=34

Electrify
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Diskriminace (All-Metal) (Podkova): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume): 20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=3, T2=25, T3=15, T4=4, T5=8
Citlivost (Sensitivity): 16-20+ (dle prostředí, ve kterém hledáte & EMI)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 6+
Iron Bias: 3-5 (průměr 4 a dolaďte dle lokality)
Odezva na cíl (Target Tones): 5
Nejvyšší tón (Tone Pitch): T1=25, T2=4, T3=6, T4=20, T5=15
Úroveň tresholdu (Threshold Levell: 8-12 (dle vašeho sluchu)
Intenzita tresholdu (Treshold  Pitch): 1
Tone Break: T1=4, T2=20, T3=25, T4=32

Electrify 2
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Diskriminace (All-Metal) (Horseshoe): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume): 20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=0, T2=25, T3=15, T4=4, T5=8
Citlivost (Sensitivity): 16-20+ (dle prostředí, ve kterém hledáte & EMI)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 6+
Iron Bias: 3-5 (průměr 4 a dolaďte dle lokality pro tišší chod)
Odezva na cíl (Target Tones): 5
Nejvyšší tón (Tone Pitch): T1=25, T2=4, T3=6, T4=20, T5=15
Úroveň tresholdu (Threshold Levell: 0-8 (dle vašeho sluchu, záleží, zda chcete úplné ticho nebo ne)
Intenzita tresholdu (Treshold  Pitch): 1
Tone Break: T1=4, T2=20, T3=25, T4=32

Digger
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Diskriminace (All-Metal) (Horseshoe): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume): 20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=4, T2=25
Citlivost (Sensitivity): 22+ (dle prostředí, ve kterém hledáte)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 1-4
Iron Bias: 0-4 (Záleží na lokalitě a přítomnosti železa)
Odezva na cíl (Target Tones): 2
Nejvyšší tón (Tone Pitch): T1=1, T2=20
Úroveň tresholdu (Threshold Levell: 8-12 (dle vašeho sluchu)
Intenzita tresholdu (Treshold  Pitch): 1
Tone Break: T1=2

Digger 2
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Všechno železo (All-Metal) (Horseshoe): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume): 20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=0, T2=25
Citlivost (Sensitivity): 22+ (dle prostředí, ve kterém hledáte)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 1-4
Iron Bias: 0-4 (záleží na lokalitě a přítomnosti železa)
Odezva na cíl (Target Tones): 2
Nejvyšší tón (Tone Pitch): T1=1, T2=20
Úroveň tresholdu (Threshold Levell: 8-12 (dle vašeho sluchu)
Intenzita tresholdu (Treshold  Pitch): 1
Tone Break: T1=2

Bullseye
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Diskriminace (All-Metal) (Horseshoe): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume): 20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=3, T2=25, T3=15, T4=15, T5=8
Citlivost (Sensitivity): 22+/- (dle prostředí, ve kterém hledáte)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 1-4
Iron Bias: 0-4+ (záleží na lokalitě a přítomnosti železa)
Odezva na cíl (Target Tones): 5
Nejvyšší tón (Tone Pitch): T1=25, T2=4, T3=6, T4=8, T5=15
Úroveň tresholdu (Threshold Levell: 8-12 (dle vašeho sluchu)
Intenzita tresholdu (Treshold  Pitch): 1
Tone Break: T1=4, T2=20, T3=26, T4=34

Bullseye 2
Pracovní režim: Pole 1
Odladění vlivu půdy (Ground Balance): 0
Diskriminace (All-Metal) (Horseshoe): Zapnuto
Frekvence: Multi
Nastavení hlasitosti (Volume): 20+ (dle vašeho sluchu)
Nastavení tónu (Tone Volume): T1=0, T2=25, T3=15, T4=15, T5=8
Citlivost (Sensitivity): 22+/- (dle prostředí, ve kterém hledáte)
Rychlost zotavení (Recovery Speed): 1-4
Iron Bias: 0-4+ (dle prostředí, ve kterém hledáte a přítomnosti železa)
Odezva na cíl (Target Tones): 5
Tone Pitch: T1=25, T2=4, T3=6, T4=8, T5=15
Threshold Level: 8-12 (dle vašeho sluchu)
Threshold Pitch: 1
Tone Break: T1=4, T2=20, T3=26, T4=34

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Ty po přečtení tohoto článku se do toho zas vrhnu - přeci nedopustím aby nademnou zvítězila technika ;-) :-D :-D :-D

Dík za článek i video - v plánu bylo přijet na jezera a vyzkoušet Noxe. Asi napíšu Ježíškovi ... :-)

To Cobra: projdi se s Pilotem, opravdu ti to dá nejvíce. Jindra už ma EQ v malíčku :)

Zkoušel jsem asi před čtrnácti dny chodit program 2 podle Bullseye, ale moc mě to nenadchlo. Vlastně všechny uvedené programy od kluků z UK jsou téměř totožné, jen malé niance v nastavení. Co mi na tom nesedí, je to, že nastavení tónů je tak nejak opačně. Když pípnu barvu, má hluboký tón. Ale je to velice jednoduché si to nastavit tak, aby to vyhovovalo mým uchům :-D :-D :-D

To Elmara: JJ už jsem s ním mluvil - nechce mě vzít ale na své stříbřité pole lotr :-D :-D :-D

Já bych chtěl moc poděkovat za tuhle akci..
Noxe jsem měl 14 dní a že bych s ním byl spokojený to se říct nedá..

Elmara mi vše vysvětlil po lopate a paráda..


Ještě si ale musím zvyknout na pomalou chůzi.

S deusem jsem lital jak blázen sem a tam a pohoda.. ale dosahove jsem se na vlastní oči přesvědčil o tom, že nox je jinde.

Vřele doporučuji tuhle akci..


;-)

Pravidlo tří vteřin ;-)Pravidlo detektorů Minelab,ale tímto nic nezkazíš ani u jiných detektorů.Jak psal Marek v článku,hlavně ne systém"raněný vorvaň" :-D :-D :-D

To Zeronico: Co je to pravidlo tří vteřin?

To maryjary: Minelab uvádí v manuálu rychlost máchnutí cívkou tam a zpět za tři vteřiny.Zkrátka žádné bláznění ;-)

To maryjary: Tak to je tak stejně jak s ním hledám já :-)

To Zeronico: Tak to je tak stejně jak s ním hledám já,
vloudila se chybička při oslovení.

Super článek. Díky.

Skvělý článek, super počtení, díky za inspiraci k dalšímu tréningu. :-O :-D

Ahoj. Nejlip dopadla 800 a ctx co tu pisou a co nox 600 v multifrekvenci by se mel chovat stejne?

Díky! Skvělý článek, skvělé informace - ač se v tom teprve na starý kolena učím orientovat:) za to vše si zasloužíte flašku té nejlepší valašské slivovice, snad se letos podaří:)
Našel jsem knihu o Equinoxu, ani tak nevadí, že stojí 17 dolarů, je ale v angličtině a nejde stáhnout v pdf. Neplánujete nějakou knihu, rozšířenou příručku či překlad této anglické? Myslím, že by šla na dračku :)
http://www.clivesgoldpage.com/

Ahoj, měl bych dotaz jak je na tom Equinox 800 v blízkosti elektrických ohradníků a elektrifikovaných železnic? Zda je detík rušen či ne. Měl jsem Terru 70 a v blízkosti ohradníku se pro prozvuky nedalo hledat. Díky za odpověď. ;-)

Ahoj, pořád mi vrtá v hlavě Iron Bias. To i v zaneřáděných lokalitách nastavujete tak nízkou hodnotu? A zkoušel někdo zjistit, jak je velký rozdíl mezi jednotlivými body stupnice v nastavení IB?
Ptám se proto, že např. při automatickém nastavení potlačení šumu mi je schopen Equinox 800 hodit na jednom a tom samém místě několik různých hodnot, někdy extrémně rozdílných.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru