Detektor kovů Minelab E-Trac - šestiměsíční test od Lovce pokladů

Kategorie: Detektor kovů Minelab E-Trac

První ochutnávka detektoru

Minelab Explorer jsem chodil několik  let, a tak jsem v podstatě doufal, že test E-Tracu bude pro mě o to jednodušší. Ze začátku se mi opravdu zdálo, že tomu tak bude. Postupem času jsem ale čím dál víc objevoval řadu možností v nastavení audio a vše se podstatně komplikovalo. Po přibližně měsíci jsem pochopil, že E-Trac je prostě jiný detektor než Explorer a začal jsem od začátku. Staré triky z Exploreru nějak nefungovaly :).

Konstrukce detektoru

NálezyKonstrukce detektoru vychází ze všech předchozích řad Exploreru. Pouze bych řekl, že tím jak se esovitá konstrukce ještě více narovnala do pravého úhlu, došlo k lepšímu rozložení váhy detektoru. I když tak E-Trac není detektor nejlehčí, dá se s ním absolvovat celodenní hledání bez větších problémů. Stejně jako Explorer SE profesionál používá nový typ 11" sondy. Ta svým chováním hodně připomíná sondy od Coilteku, který snad kdysi první sondy pro Minelab vyráběl. K tomu se ale dostanu dále v textu.To podstatné je, že sonda je lehčí a uchycení vodící tyče uprostřed cívky detektoru opravdu sluší. Jediným záporem konstrukce je tak krytka sondy, která nezakrývá celý spodek sondy a velmi snadno se tak do krytky dostává hlína a písek. I když tak vypadá velmi efektně, učelná příliš není. Vše ostatní mi jinak sedí, plasty jsou vysoce kvalitní, stejně jako spodní část vyrobená z uhlíkových vláken. Prostě hodně vysoký standart na který jsme u vlajkových lodí Minelabu zvyklí.

Ovládací box detektoru a zobrazení na LCD

V tomto odstavci se rovnou omlouvám všem, kteří nikdy nepoužívali Minelab Explorer. Je těžké se ubránit srovnání obou detektorů a pro hledače, kteří používají SEčko, to bude určitě zajímavé.

Detektor kovů Minelab E-Trac Detektor kovů Minelab Explorer SE profesional

NálezyZměny v rozložení tlačítek jsou zřejmé a myslím, že jde především o zvyk. Stejně tak je tomu u zobrazení hodnot v dvourozměrném grafu, který nyní nefunguje zleva do prava jak tomu byli SEčkáři zvyklí (vlevo železo, vpravo barva). Pro mnoho hledačů může být zajímavé, že mohou diskriminovat s IRON MASK také fólie. Pro mě je to ale bezpředmětné, protože v podstatě vždy kopu všechny barvy. Vyhodnocení fólie je ostatně u E-Traku velmi povedené a v podstatě u většiny takových cílů je kurzor úplně vlevo. Číselné hodnoty cílů jsou nyní zobrazovány nad dvourozměrným grafem, anebo si můžete tuto volbu přepnout. V takovém případě máte v horní části malý graf a uprostřed velké číslice.
Box E-tracu má také ostřejší hrany, což je změna pouze kosmetická. Poměrně zásadní změnou prošlo ale celé menu detektoru. Oproti SEčku mi přijde logičtější a přehlednější. V E-Tracu se také v podstatě sešly všechny používané technologie a funkce Minelabu, které kdy do série Explorer umístil. K tomu ale přidal ještě rychlejší vyhodnocení a obnovu. Celkově považuji změny za jednoznačné plus a krok dopředu, a myslím, že není v podstatě co vytknout.

Nastavení audio

Velmi zajímavou proměnou prošlo oproti SEčku audio detektoru. To spoustě hledačům, zvyklým na jednoduchou odpověď detektoru, výrazně pomůže hlavně na začátku a dává jim to větší šanci se s detektorem rychle sžít. Pro co nejlepší práci v různých lokalitách je nastavení audio spolu s typem lokality, a množstvím odpadu v místě kde hledáte, věc zásadní. Na prvním videu, které zde naleznete, se tak pokusíme rozkrýt taje nastavení a ukázat alespoň pár triků pomocí nichž lze v různých místech dosáhnout vždy maximálního výsledku.

Na prvním videu najdete:

Nastavení detektoru v režimech audio, Rozdíl v separačních vlastnostech jednotlivých režimů a odpovědi detektoru v Minelab multitone a ve volbě 4 tóny.

 

Nastavení diskriminace

U detektoru se dá nastavení diskriminace provádět jak v obrazovce Smartfind, tak v Iron mask. Obě volby jsou oddělené a tak se dá podle potřeby mezi nimi přepínat. Samotnou volbu diskriminačního vzoru lze udělat podle tovární přednastavené volby, nebo pomocí kurzoru. Nastavení diskriminace Vám mohou usnadnit vychytávky, jako je automatické odmítnutí nebo přijetí cíle. To podstatné ale je, že si můžete zvolit ze tří velikostí kurzoru, přičemž v nejmenším rozměru vylučujete pouze 1 ID číslo.

Nálezy

Obecně jsou podle mě přednastavené tovární vzory pouze na otestovaní přístroje. Moje vlastní nastavení jsou úplně jiná, a to i za cenu, že si poslechnu větši množství nechtěných cílů (fólie, kovové odpady). Pokud ale chcete kopat například drobné stříbrné mince, továrním nastavením se určitě vyhněte obloukem.

Na fotkách je zobrazeno moje vlastní nastavení ve Smartfind a Iron mask. Většinu času hledám v obrazovce Smartfind s tímto přednastaveným vzorem (obr1). V případě pochybností nad cílem přepínám mezi čistým polem Iron mask a diskriminačním vzorem ve Smartfind. Nastavení Iron Mask (obr.2) je spíše ukázkou, jak lze velmi rychle a úspěšně začít. Myslím, že nastavení železa na 30 je naprosto dostatečné a určitě do našich poměrů zajímavější než přednastavené vzory.

Nastavení diskriminace Nastavení diskriminace

 

Diskriminace, separace, conduktivita, ferrous a hledání železa s E-tracem

Všechny tyto prvky mají hodně společného a tak jsem se je pokusil spojit do jednoho odstavce. Je jasné, že tak nepostihnu všechny možnosti nastavení, pouze doufám, že podávám příklad jak s detektorem pracovat, aby byl opravdu no1 :).

Jak většina hledačů ví, přílišná diskriminace ovlivňuje separační vlastnosti detektoru. Abych to vysvětlil všem, pod co nejlepší separací u detektorů rozumíme odlišení dvou předmětů vedle sebe ležících. Čim větší nastavíte detektoru diskriminační filtr, tim horší je separace přístroje. To platí ve většině případů, jsou samozřejmě i takové přístroje, u kterých je to prakticky jedno. To, co se pokusím popsat, je vztah nastavení různých audio režimů a nastavené diskriminace na dosah a separační vlastnosti detektoru.

Obecně by se dalo říct, že nejlepší bude hledat v All metal (u E-Tracu čistý režim Iron Mask). Jelikož ale máte u detektoru možnost vybírat mezi nastavením Ferrous, Conductivity a 4 audio režimů, tak to tak jednoduché nebude :).

Nastavení detektoru odpověď Ferrous: V tomto režimu detektor odpovídá podle relativního množství FE v předmětu. Čim vyšší je množství, tím nižší je tónová odpověď detektoru a to jak v tónové volbě tak v multitone. Takto nastavený detektor je velmi dobře použitelný jak s diskriminací, tak bez ní. V tónové volbě se železa hlásí jednoznačným hlubokým tónem a barevné cíle tóny vysokými. Pokud tak není v lokalitě příliš mnoho odpadů, dá se bručení želez docela dobře snášet. Ve chvíli, kdy se dostanete na lokalitu, kde je jeden železný cíl za druhým, může se hledání stát hodně únavným. Myslím, že v opravdu železem zamořeném místě se dá v All Metal vydržet maximálně pár hodin a jsem přesvědčený že výsledky budou horší než s nějakým rozumným diskriminačním vzorem. Pro delší hledání je tak lepší používat nějakou míru diskriminace. Určitě by jste ve zdejších poměrech neměli diskriminaci přehánět. Moje vlastní nastavení odfiltruje pouze jednoznačné železné cíle (viz foto obr1).

Nastavení detektoru odpověď Conductivity: V tomto režimu je odpověď detektoru závislá na povrchové vodivosti předmětu pod sondou. Pro hledače zvyklého na bručivou odpověď železa se první setkání s tímto režimem může zdát trochu podivné. Velké železné předměty, které mají díky své ploše také výraznou povrchovou vodivost, se hlásí vysokým tónem. V tomto režimu tak musím jednoznačně doporučit pracovat v multitónu. Máte tak daleko lepší cit pro jemnější rozdíly mezi tóny, které jsou velmi hezky modulovány a zkušený hledač v nich je schopen rozeznávat neuvěřitelné podrobnosti. Nastavení diskriminace v tomto režimu je, alespoň pro mě, jednoznačným přínosem. Odfiltrování železa vám přinese podstatně klidnější hledání, pokud se tedy nesoustředíte na hledání železných artefaktů.

Hledání železa E-Tracem

Na některých webech jste se o detektorech série Explorer mohly občas dočíst, že nejsou příliš vhodné pro hledání železa. Do jisté míry to byla pravda a dohledávání drobného želízka se mnohdy mohlo stát utrpením. Mám vlastní zkušenost s dohledáváním úlomků drobných železných předmětů a občas to bylo o nervy :). E-Trac v nastavení conductivity se v tomto směru výrazně zlepšil. Pokud tak píšu výrazně, myslím tím že odpověď detektoru je jasná a přesná. Cíl se ohlásí vysokým tónem a zvláště v režimu čtyřech tónů je to velmi příjemná odezva. Řada hledačů chodí v conductivity i při klasickém hledání "barevných" cílů. Zde postupují tak, že mají drobné železné předměty oddiskriminované a větší si již poslechnout. Pro mě je ale tónová odpověď, kdy se železo hlásí vysokým tónem a "dobré chtěné cíle" tónem středním, nebo dokonce nízkým, stále dosti exotická. V podstatě jde ale spíše o zvyk.

Nastavení citlivosti, dosah a jak se chová automat

NálezyVztah nastavení citlivosti a dosahu je logický a ani E-trac není vyjimkou. Mohlo by se tak zdát, že se dá pouze napsat "čím výše máte nastavenou citlivost, tím větší bude dosah detektoru". Bohužel, a nebo možná naštěstí tomu tak v mnoha případech není.

Pokud budete testovat předmět o velikosti víčka od kompotu v čisté lokalitě, pravděpodobně dojdete k závěru, že vyšťavený detektor znamená nějvětší dosah. Cíl se Vám podaří vykopat ze sedmdesáti centimetrů a můžete spokojeně odcházet. Jelikož se ale převážná většina hledačů baví cíli menšími a s nižší povrchovou vodivostí, budu se spíše snažit přiblížit úskalí nastavení u předmětu jako je malá stříbrná grešlička.

Nastavení se bude lišit lokalitu od lokality, a vždy byste měli začít tím, že odladíte na detektoru pomocí Noise Cancel nejstabilnější provozní kanál.

Mírně mineralizovaná lokalita bez železných odpadů: V takovém případě platí, že se detektor dá vyšponovat do maxima. Bezproblému se dají používat všechny audio režimy a klidně bych volil nastavení bez diskriminace. V expert menu nastavte režim Deep na On a vypněte rychlejší mód zpracování signálu.

Středně mineralizovaná lokalita s velkým množstvím železných cílů: Dalo by se také napsat pole za vesnicí kam se 300 let vyváží hnůj :). Nastavení diskriminace stejné jako je tomu na fotografii, nebo rychlým způsobem v Iron Mask. Myslím, že úplně dostatečné je číslo 30. V audiu bude záležet na tom, co jste schopni snést. Milovníci co nejklidnějšího průběhu mohou volit normál ve dvou tónech. Ty co se snaží zachytit každý rozdíl v odpovědi budou na bohatosti audia samozřejmě přidávat.

Vysoká míra mineralizace - obecně: Tady se ukazuje možná nejvíce síla technologie kterou Minelab používá. I v místech, která jsou vyhlášená výskytem feromagnetických hornin, máte neustále možnost přístroj udržet v naprosto vyváženém stavu bez prozvuků. Poměrně dobře funguje nastavení citlivosti dle doporučované hodnoty (na obrazovce pravý sloupec). I když v takových lokalitách nedosahují žádné detektory nijak zázračných dosahů, E-trac si udržuje stále velmi slušnou úroveň. Nastavení volte dle místních podmínek, typ půdy ale zvolte jako problematický a také bych se raději vyhnul nastavení Deep On. V případě velkého množství železa nastavte detektor na rychlejší odpověď. Pokud ale nedostanete na každé máchnutí sondy železný cíl, nechte vypnutý i tento režim.

Separace ... separace ..... separace

Pro řadu hledačů testujících neustále rychlost "obnovy" jejich detektorů v mnoha případech věc naprosto zásadní. Pro ostatní prostě ukazatel jak blízko sebe může ležet železný a barevný cíl :).

V závěru testu jsem se zaměřil právě na tento problém. Ve všech ostatních aspektech mě E-trac o svých kvalitách dostatečně přesvědčil. To čeho jsem se snažil dosáhnout bylo nastavení ve kterém bych dostal barvu co nejblíže k železnému cíli a opakovaně ji slyšel. Ukázku takových testů najdete na videu pod tímto odstavcem. Každému vlastníkovi E-tracu ale mohu jen doporučit, aby se nebál experimentovat a mnou doporučené nastavení nebral jako neměnnou konstantu.

Jak na videu uvidíte, ne v každém Audio režimu se chová detektor stejně a nastavení diskriminace má na co nejčitelnější odpověď velký vliv. Sám jsem dospěl k několika nastavením, kdy jsem byl schopen identifikovat i co do velikosti výrazně odlišné cíle, přestože ležely takřka u sebe.

V podstatě jsem tak pro co nejlepší separaci dospěl ke dvěma modifikovatelným nastavením. Tímto způsobem pak detektor používám v místech s velkým množstvím železných cílů. Nastavení pro "normální lokality" budu popisovat ještě níže.

1. Nastavení: Audio Normal, Multitone, Variability a limit na maximum, diskriminace dle foto1, ground a citlivost dle lokality (obvykle manual 22 až 28, ground Neutral). Režim Deep Off, Fast On, Gain 24 (sluchátka) 30 bez sluchátek.

2. Nastavení: Audio Smooth, 4 tóny, Variability a limit na maximum, diskrminace dle foto1, ground a citlivost dle lokality (obvykle manual 22 až 28, ground Neutrál). Režim Deep Off, Fast On, Gain 24 (sluchátka) 30 bez sluchátek.

 

Běžné lokality

Pro běžné hledání bez nějakého soustředění se na lokalitě je E-Trac velmi příjemný partner a Vy, coby hledač, si můžete zvolit v podstatě jakékoli nastavení. Jelikož jsme s detektorem prováděli řadu hloubkových testů, dá se říct, že od nastavení cca 22-23 citlivosti se dosah již příliš nahoru nepohne. Je v podstatě neúčelné v místech, kde půda neumožňuje detektor zbytečně tlačit nahoru.

Pokud jsem si tak chtěl odpočinout, nastavoval jsem detektor v Audiu do normál a klidně volil odpověď ve dvou tónech. V podstatě zaručuji, že tak nepřejdete jedinou minci pokud nebude ležet někde u železa. Přitom ale budete dostávat jednoduchou a nekomplikovanou odpověď.

Určitě se dá doporučit používat režim Multitone a naučit se s ním pracovat. Několik dní jsem se pokoušel dospět k nějakému lepšímu nastavení variability a limits než je oboje na max. Všechny ostaní varianty mi ale přišly nakonec jako horší a mohu tak doporučit pouze, že když Multitone tak co nejbohatší.

Moje dvě vlastní nastavení pro toulání se krajinou:

1. Audio Normál, 2 tony, diskriminace - čistá obrazovka Iron Mask nebo nastavení na cca 30 (viz obrázek 2). Většinou se jedná o místa bez nějakého extrémnho zatížení odpady nebo železem a tak volím Deep na On a Fast na Off. Citlivost na úroveň, kdy začíná jít detektor do zákmitu. Většinou se ale snažím být na 22.

2. Audio Normál, Multitone, diskriminace dle obr.1. Deep na On a Fast na Off a citlivost v automatu nastaveným na +3.

Závěr

NálezyCo říci závěrem. Hledání s detektorem jsem si užil i když mě vzhledem ke všem funkcím a možnostem nastavení neustále trochu strašil slyb, že přijde nějaký hodnotící test. Na detektoru je vidět, že inženýři v Minelabu odvedli opravdu velký kus práce a i co do konstrukce a použitých materialů je to špičkový přístroj. Rozhodně doporučuji si nenechat vnutit nějaké jedno nastavení, experimentujte, testujte a zkoušejte co nejvíce. Jenom tak dokážete s detektoru dostat maximum a E-trac Vám dá šanci přispůsobit se co nejlépe situaci v místě kde hledáte.

Detektor zvládne i úplný začátečník, i když nějaká předchozí zkušennost by se mohla hodit. Obecně bych ale řekl, že přístroj je nejvhodnějí pro zkušenějšího hledače, který hledá co nejuniversálnější detektor s maximálním dosahem a přesností vyhodnocení na LCD.

 

Hodně štěstí Elmara

 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

pekny prispevok elmara,len by som uz ocenil,aby sa ukazky separacie a diskriminacie robili s cielmi zakopanymi a nie volne leziacimi na povrchu.Je v tom podstatny rozdiel...inak 1.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru