Historie mincí - Keltové

Kategorie: Mincovnictví - Numismatika

Keltové byli první na našem území, kteří ovládali výrobu keramiky na hrnčířském
Duhovka
kruhu. Byli také velmi zruční v těžbě rudy, uměli ji najít, vytavit a vykovat nástroje pro všední život (klíče, zámky), dále také meče, břitvy, kopí,… Keltové začali razit na našem území i mince, nejznámější duhovky. Tento zkrácený český název vznikl z mnohem delšího, méně poetického, avšak popisnějšího německého Regenbogenschüsselchen = duhové mističky, tj. mince, objevující se, když je duha k vidění (souvisí se známými pověstmi o tom, že poklad zlatých mincí najdeme, budeme-li kopat tam, kde se duhový oblouk dotýká země). Keltské mince mají opravdu miskovitý tvar, poplatný jejich způsobu výroby – ruční ražbě železnými razidly. Ještě vyráběly mince s nápisy – biateky. BIATEC je opis (nápis), který se na těchto mincích objevuje nejčastěji, a odtud tedy název. Opisy na biatékách se obecně připisují jménům keltských vládců. Jsou někdy doprovázeny obrazem jezdce na koni. Mezi sběrateli jsou poměrně vzácné, i když se razily ve velkém množství. Původní inspirací pro Kelty při ražbě, byli Makedonci, kteří byli ovlivněni Řeky. Samozřejmě, že existovaly mince i o trochu větší…celkem lze však říci, že keltské mince se vyznačovaly téměř 100% ryzostí kovů (zlato, stříbro) ze kterých byly raženy, a tak i mince maličkých rozměrů měly značnou hodnotu. Za jednu takovou minci mohl člověk celou noc v krčmě jíst, pít a veselit se až do rána…
.

biatec_hex.jpg

 

V raných dobách antiky měl směnou hodnotu většinou jen kozy, krávy a ovce. Problém byl ve skladování, tak vzácného platidla a také s rozmary počasí. Staří Řekové a hbití obchodníci Féničané tedy hledali ekvivalent, který by bečící a trkající “peníze” nahradil.Tím ekvivalentem se staly kovové mince. Nežli se obchodování s touto zástupnou hodnotou majetku rozšířilo, pár desítek let to trvalo, zato když se ve Středomoří osvědčilo, začalo se peněžnictví rozvíjet velmi rychle. Také Keltští žoldáci poznali, že je lepší nosit váček plný mincí, než vozit na hřbetě koně balíky kožešin, které měnili. Kožešiny Keltové vyměňovali s Řeky za víno. Hodnota amfory vína vyjádřená v množství stříbrňáků se jevila také mnohem stálejší a lépe se konfrontovaly ceny jednotlivých kupců. Nejprve Keltové používali především získané řecké mince, avšak brzy – hlavně podle řeckých vzorů – začali razit mince vlastní. Zlaté, stříbrné a bronzové. A stali se tedy jak obchodníky, tak i bankéři a peněžníky, a také těmi, kdo emitovali nové ražby mincí. Na stradonickém oppidu se našly mince z téměř celé Evropy, kromě keltských také řecké, římské, iberské a kartaginské, to svědčí o čilosti a rozsahu keltského obchodu.

Ilustrační foto

Podle mnoha badatelů se stradonické oppidum stalo pravděpodobně hlavním obchodním a výrobním centrem Keltů nejen v českých zemích, ale v celé střední Evropě. I přesto, že nedosahovalo takové rozlohy jako vůbec nejrozsáhlejší oppidum u nás - Závist u Zbraslavi (170 ha), rozvinula se zde obsáhlá výrobní činnost včetně kovolitectví, kovářství (masová výroba železných spon aj.), emailérství, hrnčířství a ražby mince. Poprvé u nás se mezi stradonickými nálezy objevily také jezdecké ostruhy, klíče od domovních zámků a voskové tabulky na psaní. Také tyto výrobky dokazují vysokou civilizační úroveň tehdejších obyvatel Hradiště. Také obchodní styky zdejších obyvatel vyvolávají údiv. Mezi nálezy z Hradiště nechyběly tak exotické předměty, jako mince ze severní Afriky, Galie (dnešní Francie, keltské pravlasti), jižního Německa a samozřejmě mince Římské říše, se kterou Keltové udržovali čilé styky.

Vytvořit repliku duhovky je oříšek. Vyžaduje to dost zručnosti a úsilí, aby vznikly raznice, jejichž pomocí se pak ze střížků kovu razí novověké duhovky…a po pravdě řečeno, laik si to moc neužije. Při dnešní oblibě předvádění historických řemeslných dovedností se zdá, že právě „vyrazit si sám minci“ by mohlo být jednoduchou kratochvílí v mnoha skanzenech a muzeích. Pravá duhovka je malinká, a razidlem na razidlo se trefit.

 

Hradiště na Sedle (902 m. n. m.) - 1 km jižně od Albrechtic u Sušice, má protáhlý nepravidelný půdorys o délce přes 400 m. Pevnost vznikla kombinací přirozených skalních stěn a uměle navršeného kamenného valu. Kamenné ohrazení známé jako Obří hrad u Popelné v blízkosti sedlo.jpg kamenných moří, 5 km jihovýchodně od Kašperských Hor, je svou nadmořskou výškou 940 až 980,5 m nejvýše položenou pravěkou stavbou na území ČR. Ohrazení se skládá z vyvýšené akropole a předhradí s celkovou délkou 370 m a šířkou okolo 80 m. Valy z kamenů dosahují výšky až 5 m. Vnější, téměř kolmá stěna kamenných zdí byla lícovaná a nahoře opatřena dřevěnou konstrukcí.

 

Ačkoliv z bezprostředního okolí Obřího hradu do vzdálenosti 3 až 4 kilometrů není doloženo zlatonosné zrudnění, zvažovali Minceněkteří archeologové, že Obří hrad sloužil k ochraně Kelty získaného zlata v širší oblasti.

Po staletí si lidé z okolí nedovedli vysvětlit původ mohutných kamenných valů. V podivuhodném objektu viděli sídlo obrů. V jedné z lidových pověstí se vypráví o nálezu jejich kosti, údajně tři metry dlouhé, kterou vesničané z Popelné použili jako lávku přes říčku Losenici. Nálezy keltských mincí na Obřím hradě naznačují možnost druhotného využití hradiště v 2. - 1. století před n. l. jako zastávky na stezce z Podunají.

 

Ilustrační foto

 

V poslední době badatelé vyslovují domněnku o zvláštním účelu Obřího hradu. Předpokládá se, že nejde o obvyklé opevnění, ale o ohrazení posvátného místa. Tomu nasvědčuje fakt, že z vnitřního areálu kamenných valů nepocházejí obvyklé archeologické nálezy střepin nádob, kovových či skleněných předmětů a běžných kuchyňských odpadků, například kostí. Tato interpretace se opírá i o zprávu, kterou zaznamenal Gaius Julius Caesar ve svých Zápiscích o válce galské, že kněží a soudci Keltů, druidové "v určitou dobu roční zasedají… na posvátném místě…, kterýžto kraj se pokládá za střed Gallie". Lze rovněž připustit, že Keltové zde na Obřím hradě uskutečňovali posvátné oběti. Je známo, že tyto oběti se u Keltů přinášely v noci, za měsíčního svitu a obětováni byli bílí býci, nebo dokonce i lidé.

Ještě dodejme, že stopy případných keltských šachet na Kašperskohorsku byly nejspíš zničeny pozdějším středověkým dolováním. Keltské rýžování signalizuje patrně nedávný nález několika střípků keltské keramiky z jihovýchodního cípu Kašperských Hor. Mezi argumenty pro keltskou těžbu zlata v horním Pootaví se řadí i zprávy o nálezech keltských mincí u Kašperských Hor a Sušice.

 

 

Text: PhDr. Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Foto: Karel Kuklík, Praha

 

 

Repliky mincí je možné zhlédnout také v muzeu v Sedlčanech více

Muzeum

 

http://www.muzeum-sedlcany.cz/

 

 

Chcete také najít nějakou historickou minci? Prohlédněte si naše detektory kovu.

 

 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Nádherný kolečka :)

Kdo mě to tady píše o mém regionálním museum.Pěkné.....

Krasna kolecka a super clanek,pricaruj mi jeste jeden....

Pěknej článek, nádherný fotečky a skvělý kolečka, díky...

Krasny clanecek dik za pouceni...

Díky za doplňování znalostí, vím o tomto skoro houby!

Super článek,super kolečka,super fotky.Kde se dají sehnat tyhle informace?

Díky za pochvalu. Hledám všude. Po knihovnách, na internetu, ve skriptech.. prostě kde se dá. pak z toho vznikne článek. vždycky je to více zdrojů

krásnej článek - člověk by se měl zajímat víc o minulosti ve svém okolí a né se hnát pořád do předu

byl jsem na obrim hrade a vsem to doporucuju,jedte tam v lete nekdy v kvetnu a to kamenny more a ricka losenice vas dostane

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru