Jak a v čem je Fisher F75 V2.0 jiný a lepší než původní F75

Kategorie: Detektor kovů Fisher F75 a F75V2

 

 

Detektor kovů Fisher F75 V2.0 je na trhu již delší dobu, ale spousta lidí si stále myslí, že tento nástupce osvědčené F75 je tím samým detektorem pouze s několika přidanými funkcemi, zvukovými režimy a 1 hledacím programem navíc. Model F75 LTD V2.0 zde zvláště popisovat nebudu, protože až na dva přidané hloubkové programy bP, CL a 5 palcovou DD sondu se jedná o stejné detektory. Takže to co zde bude řečeno o  F75 V2.0 platí  i pro F75 Ltd V2.0.


Původní verze Fisher F75  se vyznačovala opravdu vysokým výkonem, díky čemuž se tento model stal jedním z vůbec nejhlubších detektorů na trhu. Tato výhoda se ale při špatném nastavení mohla k nezkušenému detektoráři obrátit zády. Pokud totiž citlivost, vzhledem k danému místu a míře elektromagnetického rušení, někdo „vyšponoval“ příliš vysoko, přístroj se mohl stát nestabilním, což se projevilo nepříjemnými konstantními rušivými zvuky a tóny. Zde je ale důležité si uvědomit, že detektor kovů není ničím jiným než přijímačem, který bude reagovat, a reaguje, na všechny okolní elektromagnetické vysílače a zdroje. Čím bude sensitivita nastavena na vyšší úroveň, tím více signálů od těchto vysílačů bude zachytáváno a pokud bude dosažena pro danou lokalitu pomyslná kritická hranice, detektor se stane nestabilním a začne zlobit v podobě podivného a rušivého štěbetání, vrkání či pobrukování, ve kterém se ty správné signály začnou poněkud ztrácet. Je pravda, že spousta lidí si na tohle zvykla, naučila se s tím a takhle prostě hledá, ale třeba mně to nebylo nikdy moc příjemné a po nějaké chvíli (obvykle jsem to vydržel v kuse tak 20 minut) jsem detektor „zklidnil“. Jak se to dá udělat je popsáno níže. Předtím než se do toho pustím bych ale na tomto místě chtěl oprášit a připomenout jedno z nejzásadnějších detektorářských pravidel, které praví: Pro každý detektor kovu je vždy podstatným a důležitým jenom a pouze DOSAH EFEKTIVNÍ a nikoli ten MAXIMÁLNÍ, jak se spousta hledačů mylně domnívá. Každé místo a každá lokalita vyžaduje svoje optimální nastavení citlivosti. Pokud si někdo myslí, že najde nejvíc věcí tak, že sensitivitu vždy „vyšťaví“ na max, pak se sakramnsky plete. Ano, pokud jsem někde v  lese v  divočině, kde v blízkosti nejsou žádné aglomerace s mraky zdrojů elektromagnetických rušení, klidně detektor osolím co to jde. Jestli jsem to nepřehnal poznám jednoduše podle toho, zda přístroj bude klidný bez rušivých ozvuků a tónů – prostě jestli se bude chovat stabilně. Jo, zapomněl jsem ještě na vypnutí mobilu, protože ten často dokáže příliš vyšťavený detektor proměnit v hrací automat.

Elektromagnetické rušení je ovšem pouze jedním z faktorů, které ovlivňují jak bude detektor stabilní, jak se bude chovat a jak efektivní hledání nakonec bude. Mezi další důležité faktory patří koncentrace kovového odpadu dané lokality (ve spojení s vlhkostí půdy, pochopitelně) a především pak i úroveň mineralizace, neboli koncentrace iontů kovů v zemi - půdě. Pro oboje přitom platí přímá úměra a sice, čím vyšší úroveň, tím nižší dosah detektoru, jakož i samotná efektivita hledání.   

Pokud chcete opravdu polopatický příměr, tady je. Každý z nás ví a na vlatní kůži si vyzkoušel, jak fungují světla u auta závislosti na počasí. Pokud je jasná noc, dálková světla jsou skvělá a šajní až někam za horizont. Pokud ale vjedeme do dolíku kde sedí mlha, rychle zjistíme, že tahle skvělá výkonná světla jsou nám najednou úplně k ničemu a my nic nevidíme. Rychle tak přepneme na světla tlumená, která sice do dálky moc nesvítí, ale vidíme alespoň kousek před sebe a to je přesně to co v danou chvíli a za dané situace potřebujeme. A teď to přirovnání - co je to mlha? Jedná se o malé kapénky vody roztroušené ve vzduchu, čím jich je více, tím je hlha hustčí.  No a přesně takhle se dá vysvětlit i mineralizace půdy. Čím je v zemi vyšší  koncentrace minerálů, tím skrz ně sonda detektoru hůře vidí a jediné co v takovéto situaci částečně pomůže je snížení citlivosti. Zvýšení sensitivity naopak situaci podstaně zhorší. To znamená, že nejenom že nenajdeme hlubší věci, ale nenajdeme žádné.

Vzhledem k poměrnému předimenzovanosti výkonu se původní Fisher F75 při nevhodném nastavení mohl potýkat s rušením v místech, kde se takové rušení nacházelo a člověk pak musel tyto interference eliminovat buď snížením citlivosti a/nebo zvýšením Thresholdu. Rušení každého detektoru kovů má na svědomí EMI, neboli Electro Magetic Interferences, které obecně vzniká činností elektromagnetických a elektrických zdrojů, jako jsou všechny TV, rozhlasové nebo telefonní vysílače, zdroje elektrického/vysokého napětí, vlakové troleje nebo elektrické ohradníky. Jsou jimi ale i mnohem hmatatelnější věci jako mikrovlnky, rádia, televizory, fluorescentní osvětlení nebo i obyčejné mobilní telefony. Při vývoji nové verze V2.0 si inženýři od Fishera dali za úkol, že se pokusí vyrobit detektor o minimálně stejném výkonu jako předtím, který by však byl naplno použitelný i na místech, kde jsou detektory více rušeny. Jinými slovy udělají hledačku s neomezovaným výkonem a vybaví ji systémem, který nám dovolí tento výkon maximálně zužitkovat k efektivnímu hledání. Výsledkem jejich snahy je právě  Digital Schielding Technology (DST).

TECHNOLOGIE A DESIGN

                                         Digital Schielding

Co si člověk pod označením DST může představit? Laicky se dá říci, že jde o antiprozvukový filtr, který slouží k potlačení elektromagnetického rušení. Jak je na tom tedy s rušním nová verze V2.0, je to opravdu jiné než předtím? No a  právě touto otázkou se dostáváme k hlavním funkčním a především pak i praktickým rozdílům mezi starou  F75  a novou F75 V2.0. Při hledání se svou starou osvědčenou F75 většinou hledám v programu "dE" při citlivosti „70 - 80“ a pomocí Discu (diskriminátoru) si podle úrovně elektromagnetického rušení předzesilovač buď zapojuji (posunutím "Disc" v rozmezí 0 – 4) nebo naopak vypínám tím, že Disc přepnu na úroveň „5“. Při této hodnotě se předzesilovač deaktivuje, čímž se detektor i citelně zklidní. A ano, je to trochu na úkor výkonu. Program "JE" nepoužívám právě z toho důvodu, že předzesilovač je zde stále zapojen a já na úroveň interferencí/rušení nemohu jednoduše a hlavně rychle reagovat. Na rozdíl od toho chod nové  F75 V2.0  je díky antiprozvukovému filtru technologie DST naprosto tichý a to i při maximální úrovni citlivosti „90 – 99“.

Programy u V2.0 jsou z tohoto důvodu nastaveny trochu jinak než u starší F75. Program "JE" sice jede s předzesilovačem (stejně jako dříve), ale v programu "dE" je předzesilovač nyní deaktivovaný. Právě z tohoto důvodu již není potřeba za pomoci Discu zapínat či vypínat předzesilovač. Nastavování je tím pádem jednodušší a nemusí se u toho tolik přemýšlet. Nejsem elektronický expert a tak nemohu přesně vědět, jak toho bylo docíleno, ale mohu konstatovat, že praktického hlediska  DST prostě funguje na jedničku. Na lokalitách, kde předtím nebylo kvůli rušivým signálům možno hledat s citlivostí výše než při nastavených hodnotách 60, maximálně 70, mohu nyní s F75 V2.0 sensitivitu klidně vyšťavit nad hodnotu úctyhodných 95 a mašinka je stále tichá a bez prozvuků. Pro někoho kdo je dlouhodobě zvyklý na chování klasické F75 to může být poněkud matoucí a tak možná po chvilce, jako se to stávalo mně, začne sondou máchat nad mosaznými úchytkami tkaniček bot, aby se přesvědčil, jestli má detektor vůbec zapnutý, jestli funguje. To mi potvrzují i hledači, kteří mají podobné srovnání se starou a novou F75 jako já. Jeden můj známý, který má dlouhodobou praxi s F75 a který přešel na novou V2.0 verzi mi svoje první dojmy popsal následovně. Nejdříve byl stejně jako já trochu vedle z toho podivného ticha, ale pak prý byl opravdu mile překvapen tím, že konečně byl schopen důkladně prohledat okolí svého domu, což se mu s ohledem na extrémní koncentraci kovového šrotu a silnému elektromagnetickému rušení předtím nikdy nepovedlo.

Super rychlý program FA

Druhou novinkou, kterou na původní F75 nenajdete je super rychlý program FA. Ten je určen především pro hledání na místech s vysokou koncentrací železného odpadu. Jeho hlavní předností je vynikající a bezkonkurenční separace a z ní pak plynoucí efektivita hledání na lokalitách, ze kterých jste předtím raději utíkali. Nevýhodou tohoto programu je, že není tak hluboký jako ty ostatní. To ovšem není ani jeho smyslem, protože na takovýchto místech nám jde především o možnost a schopnost nacházet železem zamaskované drobné předměty jako mince, šperky a jejich fragmenty či staré artefakty.

FeTone™

Další inovací, kterou osobně miluji a určitě ji uvítá a využije každý hledač, je funkce FeTone™. O co se jedná? Za variabilní tón 2F  jsou u nové verze V2.0  přidány  ještě  3 další jeho varianty s různou hlasitostí  pro odezvu  železa - 2h  (přibližně 70% hlasitosti), 2L  (40% hlasitosti) a 1n (0% hlasitosti). Možnost ztlumit si tónové odezvy Fe o 30 nebo 60 procent (to je při hledání právě moje volba) a všechny barevné tóny nechat znít naplno je funkce, která dělá z inovovaného detektoru kovu F75 V2.0 ještě příjemnějšího společníka než kdy předtím.

Výška tónu

Poslední zajímavou a i zásadní změnou oproti stávajícím verzím detektorů  Fisher F75  je možnost volby výšky tónu pro barevné kovy a jeho přenesení do diskriminačního režimu. Tón si tedy mohu změnit nejen pro hledání v ALL METAL, ale i v režimu DISCRIM. U starších verzí se výška tónu sice v pravém nabídkovém sloupci ALL METAL dá nastavovat, toto nastavení se však týká pouze hledání v tomto režimu. U nových verzí F75 V2.0 a F75 LTD V2.0 se nastavení výšky tónu přenáší i do DISCRIM režimu a každý tak má možnost si sám vybrat tón podle vlastního gusta a preferencí. Musím se přiznat, že i tato nová funkce mi z počátku dělala potíže a hned vysvětlím proč. Pokud jste dlouholetým uživatel detektoru F75 a hledáte se  zvukově variabilním VCO tónem 2F, jste za ta léta zvyklí na jeho frekvenční výšku. Jestliže ta je ale nyní u V2.0 nastavitelná, může být problémem najít přesně ten samý tón a je neuvěřitelné, jak si vaše uši těžko zvykají na jakoukoli odchylku, třeba i jen minimální. I když zase až tak nepochopitelné to není, protože kdo někdy musel měnit oblíbená sluchátka za jiná, dobře ví, o čem mluvím.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Fisher F75 V2.0  funguje stejně jako klasická F75 na 4 - AA 1,5V tužkové monočlánky, které za normálních podmínek zaručí téměř 40 hodin provozu. Výrobce doporučuje používat dobré alkalické baterie nebo kvalitní dobíjecí akumulátory.

SONDY

Detektor je standardně osazen eliptickou 28cm DD sondou (11COIL-F75), která  výborně kryje terén a dobře zvládá i mineralizovanou půdu. Za její největší přednost ve srovnání se sondami jiných výrobců ale považuji její skvělé diskriminační schopnosti. Díky svému tvaru je totiž schopna rozlišovat 2 nebo více věcí opravdu blízko vedle sebe a podobně příjemně se chová i při bezpohybovém dohledávání – Pinpointu. Zde ale musím, stejně jako u každé DD sondy, zaměřovat špičkou (nebo naopak patkou), protože zaměřovací vzdálenost je zde v celé ose dlouhé 28 cm a nikoli ve středu jako u sond koncentrických.  

V místech s vysokou koncentrací kovového smetí bude výborná (a na danou lokalitu asi i neefektivnější) menší kulatá 13 cm DD sonda  (5COIL-F75), kterou lze dokoupit a která je součástí balení  F75 Ltd V2.0.

Pokud někdo dává přednost koncentrickým cívkám, je tu pro něj připravena  25cm sonda (10COIL-F70). Ta se díky svému eliptickému tvaru chová i jako DD sonda, přičemž si ale uchovává všechny výhody koncentrické technologie.

Pro milovníky velkých cívek na maximální dosahy a záběr je v nabídce 38cm DD sonda (15COIL-F75). Pokud chcete kopat helmu v metru čtyřiceti, je to ta pravá obluda pro vás.

Od jiných výrobců je pak výborná a velice oblíbená  sonda 13Ultimite DD (33 cm) od firmy DeTech. Nejen že je opravdu výkonná ale na svoji velikost i neuvěřitelně lehká.

UŽITEČNÉ RADY A NÁVODY

LADĚNÍ  

Odladění půdního efektu je pro detektor nesmírně důležité a to především pro maximální výkon/dosah, jakož i pro stabilní chod přístroje. Nastavení je velmi jednoduché, rychlé a proto může být bez problémů prováděno při jakýchkoli změnách terénu (pole, louka, les, písek, atd.) i klimatických podmínek (sucho, mokro, světlo, stín, teplota). F75 V2.0 má rovněž možnost manuálního doladění půdy.

Při ladění pomocí Fast Grab doporučuji následující postup:

1.  Najděte kousek země, kde detektor nevydává žádné tóny, a na displeji se
     neobjevují žádná čísla. To znamená, že v blízkém okolí nejsou přítomny žádné
     kovové předměty

2.  Podržte sondu 20cm nad zemí.
3.  Odtlačte a držte v poloze páčku na spodní straně ovládacího boxu (stejná jako pro
      pinpoint) 
4.  Přibližujte a oddalujte sondu k/od země (pumpování), dokud se na displeji
     nezobrazí dvouciferné číslo  a zároveň při tom bude znít stejný tón při pohybu
     nahoru i dolu. Intenzita tónu závisí na nastavení Thresholdu – při mém oblíbeném
     nastavení na -2 je tón téměř neslyšitelný.
5.  Dvouciferné číslo na displeji odpovídá naměřené hodnotě GROUND PHASE, zemní
     fáze laděné půdy.

RESETOVÁNÍ

Detektor je vybaven procesorem, který ukládá do paměti aktuální nastavení a to i v případě vyjmutí baterií. Máte-li jakékoli problémy s detektorem, které nejste schopni odstranit standardním postupem pomocí nastavení MENU, přístroj resetujte. Postup je následující:

1.  Vypněte detektor
2. Stiskněte a držte tlačítko MENU a společně odtlačte páčku P/P
3. Zapněte přístroj - obě kontroly stále držíte v poloze
4. Poté co se na displeji objeví 9.0 - tlačítka uvolněte.
   
Nyní je zapojen antiprozvukový filtr elektromagnetického rušení DST 9.0. Pokud chcete použít jeho lehčí mírnější formu, při stejném procesu otočte kontrolou knoflík SETTINGS doprava a na displeji se objeví 9.1
Po procesu resetování bude detektor v továrním nastavení a musíte si jej následně upravit zpět podle svých potřeb a preferencí. 

Tovární nastavení v diskriminačním režimu je následující: 

Sensitivity (Citlivost) = 80
Disc.Level 
(Diskrimínace) = 0
Notch = 1
# of Tones 
(Tóny) = 2F
Process = dE.

MOJE DOPORUČENÉ NASTAVENÍ

Po dlouhém experimentování s detektorem osobně preferuji následující nastavení, které mám uložené v paměti a které mi naskočí vždy po zapnutí přístroje:

Disc. Level: 0  
Chci slyšet vše včetně řeleza. 
POZOR:  Při nastavení na úroveň "10" a více je většina želez odfiltrována. Tím ale hrozí
                zároveň i přecházení malých věcí z barevných kovů zamaskovaných větším Fe


Sensitivity: 85-95 
Nastavuji na takovou úroveň, aby byl detektor stabilní a pokud možno bez falešných signálů. 

Notch: 1
Diskriminační Notch okna nepoužívám, protože bych tak mohl přecházet drobné zamaskované cíle. 

Tones: 2F, 2h, 2L
Železa vydávají nízký bručivý tón, barevné kovy vypískávají nahoru. Hlasitost, výška a délka tónu závisí na velikosti, hloubce, složení a tvaru předmětu. Jiné tónové režimy já osobně nepoužívám, protože variabilní VCO tón mi nabízí více informací než jakékoli tóny digitální. Je to vlastně hledání jakoby s analogovým zvukovým rozlišením při současném číselném vyhodnocování na displeji (1 - 99).
Někteří „militáristi“, kteří většinou hledají předměty větší,  dávají přednost nastavení na 3 tóny: hluboký / střední / vysoký. Železo, pokud není kulatého tvaru (matky, podložky, články řetězů, ohlé hřebíky nebo jejich kulaté kované hlavy, atd.) nebo větších kompaktních rozměrů (plechovky, radlice, apod.), bručí nízkým tónem. Pod  středními tóny se většinou skrývají běžné mince, patrony,  apod. (ale pozor, i střední tón dokáže překvapit - ½ ID známky, zlatý prstýnek, apod.) a vysoké tóny signalizují, že by mohlo jít o pěknou věc v podobě ID známky, odznaku, přezky, větší mince, medaile, apod. (ale pozor, takto se hlásí i větší kompaktní kus hliníkového plechu, apod.). Po čase se každý naučí číst i numerické ID z displeje.

Process (Program):
JE - zapojen předzesilovač, takže detektor je citlivější i na ty nejdrobnější věci. Tento program používám nejčastěji při hledání na polích a loukách.
dE - předzesilovač je deaktivován. Ideální do začátků, kdy chování přístroje ještě nemáme v malíku. Jinak často používám v lese, kde věci nejsou tak hluboko nebo na místech s velkou koncentrací kovového odpadu, mineralizace nebo EMG.
FA - na lokality s extrémním zamořením dobovým železem. Díky své reakční rychlosti vám nejlépe dokáže odhalit drobné barevné cíle mezi železným odpadem, kterým často  může být maskován. 
bP - tento program má pouze model F75 LTD. Používám na lokalitách (pole, louky) o kterých vím, že tam věci byly a byly hluboko. Mohu jej ale vyzkoušet i při běžném hledání všude tam, kde je menší výskyt kovových předmětů. Při hledání v bP je potřeba zpomalit pohyby sondou.

ZÁVĚR A HODNOCENÍ

Na začátku článku byla položena otázka, zda je nová verze F75 V2.0  lepší než původní F75 a v případě že ano, tak v čem a v jaké míře. Všichni kteří se na porovnávání a testování podíleli se shodli v tom, že nová verze "sedmdesátpětky"

není v žádném případě pouze jen nějakou kosmetickou změnou oblíbeného a časem prověřeného detektoru. Přestože nový model vypadá navenek stejně jako jeho straší bratr, uvnitř v softwaru nalezneme některé významné inovace, díky kterým je detektor z uživatelského hlediska nejen pouze mnohem pohodlnější a zábavnější, ale díky své stabilitě i při vysoko nastavené sensitivitě můžeme naplno využít jeho výkon. Hodně detektorářů, kteří mají zkušenosti s oběma modely nám říká, že stará F75-ka s novým modelem V2.0 nejde srovnávat, protože ve skutečnosti vlastně jde o dva rozdílné detektory. Jak jsem napsal v začátku tohoto článku, z počátku je člověk z absence prozvuků trochu vyvedený z míry, ale jelikož se na pohodlí dobře a rychle zvyká, po chvíli zjistíte, že je to fakt hodně dobrý. Tady bych ale ještě rád připomněl, že ačkoli v samotném výkonu a dosahu by u obou verzí detektorů F75 neměly být velké rozdíly, jinak to bude s celkovou efektivitou hledání, kde F75 V2.0 díky své stabilitě a tím plné využitelnosti výkonu vyhrává na celé čáře. Je to právě stabilita a z ní plynoucí pohodlí, které vám u nové verze V2.0 dovolí se více soustředit na tóny a to především ty drobné nebo velmi hluboko uložené.

Fisher F75 V2.0 a F75 Ltd V2.0  je univerzální detektor kovů, jehož vysoká citlivost a diskriminační schopnosti spolu s geniálním systémem půdního odladění zajišťují nejen skvělý hloubkový dosah na militárie, ale dává nám možnost nacházet i všechny ty nejdrobnější kovové předměty včetně malých tenkých mincí, starých artefaktů či fragmentů zlatých a stříbrných šperků. A to vše i na lokalitách s velkou mineralizací a/nebo vysokou koncentrací železného odpadu či smetí.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Od jeziska jeden pristal pod stromeckem :-P je to fakt pecka. Kolega ceka na 800 od klokanu. To budou duely. :-)

Jak se nosí? (vyváženost atd.) Mám přes tři roky Fors CoRe a zvažuju výměnu. A polepším si aspoň maličko? Líbí se mi i vzhledově.

Měl jsem f2 mám f75 a f19 super stroje, super víkon a 5 let záruka. Co dodat. 8-)

Kurňa vÝkon

Je fakt,že je to asi nelíp vyvážený a na chození co se příjemnosti váhy týká, nejpříjemnější stroj současnosti.

S tou velkou bílou cívkou musím říct že žádný dlouhý vycházky, ale na druhý straně vyluxovaná lokalita zase cinká :-P

Mel sem 2.0nulku a byla super, prodal sem ji a v akci koupil novou Noktu Impact Pro i s dohledavackou v boxu. Zatim co jsem byl hledat tak Nokta si poradi o trosku lip. Mam k ni civku Tiger od MD a na fisherovi sem mel Ultimatku.
Hlavne si lepe poradi s cedicem a pri podrobnejsim nastaveni i s vice vecma. Fisha je ted za dobrou cenu takze za tu cenu super.

Pavle luxusně napsaný. Za sebe děkuji. Měl jsem za ta léta už hodně detektorů a pravdou zůstává že f75 ltd 2.0 je nejstabilnější mašinka, kterou jsem měl v ruce. Pod senz 85 jsem se nikdy nedostal. Standartně mám 90 až 95. Na pole je FA neprostá pecka. Mám dojem, že se v tomto režimu vylepší i stranový dosah cívky. Chci ještě pořídít velkou bílou ale po přečtení Pavlovo článku nevím, jestli nesáhnout po ultimatce od Detechu. Máte někdo zkušenosti s oběma? Pavle tvůj názor?

No šetřim

Pavle ! Ač tento detektor nemám, opravdu obdivuji dokonalý a skvělý popis funkcí tohoto přístroje.
Je pravda, že jsem se před časem rozhodoval, jestli nemám svůj detíkopark obohatit o tento detektor, bohužel, neudělal jsem to. Vše se dá ale napravit, opravdu rád a s velikým obdivem a chutí tento popis doporučím každému, kdo se o detektor zajímá a nebo by si chtěl nový detektor pořídit. Takže, určitě palec nahoru ! Měl bys udělat takových popisů a recenzí více, fakt to nemá chybu, moc děkuji ! :-) :-) :-) SUPER ČLÁNEK ! ;-) ;-) :-)

Waffen mám F75LTD ultimate cívka. super s bílou se dá chodit akorát na poli při rovném terénu je docela těžká dřív jsem měl bílou na f 70 tak po pěti hodinách to jde už znát ta vyšší váha :-).prý se dá nahrát softwar na F75LTD aby šlapala jak F75LTD v2.0 máte někdo takový slušnosti nebo nevíte kde se to dělá děkuji

robdejv - tam se nenahrává nic, rovnou se mění celá deska.

Toreg děkuji

Waffen: Ahoj. Zdravím krajana. Cívka od Fisheru je dosahem někde jinde než Ultimate. Ultimate je srovnatelná výkonem s 10DD (prostřední cívka). Někde na netu jsou na to dokonce udělaný testy. Za sebe doporučuji připlatit si a koupit velkou cívku od Fishera. Je těžší ale zase výkon jde opravdu nahoru. Dopředu upozorňuji, že s větší cívkou si člověk bude muset chvilku zvykat na jinou odezvu/tón signálů a naposlouchat jí. Chová se jinak než ta klasická "prostřední". A pak taky pokud vysmažíš senzitivitu, tak mě chvilku trvalo než jsem zjistil, že když vyhrábnu díru, tak i když už jsem vykopnul předmět tak cívka hlásila signál. Podobný tón jako hlukové železo... Po čase jsem naposlouchal, že pokud se jedná o skutečný předmět, ton je ostrý. A to většinou i když je hluboko. Každopádně si člověk s touhle cívkou hodně zakope ale někdy se to vyplatí i na lokalitách, které jsem měl s prostřední cívkou sběhané x krát a poctivě lezli tóny.. a někdy pořádné.

A CL program???

Para: CL program tam neni no. Stejne tak jako BC program. Stejne tak jako to, ze se da chodit na jednoton, nebo 3ton, nebo 4ton. Jako treba program CL jsem vubec nepobral. Byl jsem na poli, kde byla uprostred vykopana asi 2m dira a v ni roura o prumeru cca metr. Dal jsem program CL a byl tak 60cm nad tou rourou a prd, ani nezbleptnul, tak nevim. Nemas nahodou odkaz na to porovnani tech civek, zajima me to.

Nol22 mas to nejak divne nastaveny. Na bp kovanej hreb z siny z kola beru naprosto ciste a citelne na 35 cisel. A to je jeste rezerva. Mrkni na nastaveni.

Waffen - divny to je, o tom zadna. Jenom nevim, co tam vymyslet s nastavenim, mel jsem max citlivost na danou lokalitu, rezim CL, jednoton, odladeno. Tak nevim. Tenhle rezim normalne nepouzivam, ale pri takove prilezitosti mi to nedalo a vyzkousel jsem to. Ostatni rezimy chodi podle me ok, podle hloubek, co kopu. Ale s zadnym jinym strojem teto serie jsem to neporovnaval, mozna by to stalo za to...

já mám teda jen "hloupějšího" bratříčka T2, ale tím že co do ergonomie jsou siamská dvojčata, musím říct, že v tom jsem taky moc spokojenej. váha, vyvážení,umístění pinpointeru. supr. :-)

Vlastním fihrer dosti dlouho a musím říct, že je to pro mne asi top detektor.. Nepočítám trakař.. ten jsem nechodil ale testoval jsem několikrát s jeho uživatlem, který mi jistěpotvrdí, že minelab je malinko v předu ale fisher se prostě drží :D Já nemusím nastavování detektru takže ...fisher jasná volba. Super vyvážený lehký atd..
Chodím jej toho dost dlouho cca2,5 roku, na to abych s klidem prohlásil, že fisher je třeba v sepraci naprostá jednička FA je režim perfektní. Na lokalitách, kde je opravdu hodně hřenů železa je nedostižný. Mě se osvědčil nel sharpshooter...z větších sond jednoznačně nel 30x33.. A však i ostatní programy jsou velmi, velmi rychlé...
co se dosahu týče ag 1 cm 0,33g v17cm
mince velikosti 3 krejcaru 30 cm se sondou nel storm..
V svahu horší půda dle grafu...
tolar FJi v lese opět do svahu 41 JE 0disc 2L 95 sens - pěkná odezva
chdodím lokality doslova našlapené odpadem po osídlení a fisher krásně hlásí barvu. Tak trochu lob zvukem. Frkvence 13khz je naprosto dostačujíčí.. minim žádný problém. Ag okolo gramu úlomky bronzu. I brokovka se dá pozna většinou jde kolem 23,ale kopu. Ag jsem našl je jednou s číslm 21. Ale na displej kukám jen zřídka.
Jsem rád, že tento detektor konečně někdo vyzvihl, jlikož se o něm mluví jen velice málo a to je škoda. o se ceny týče, v porovnání s výkonem je adekvátní i když v zahraničí je lepší nežli u nás,ale za to nikdo nemůže.
Děkuji za prima článek.

Pardon první dosah 17cm základní sonda, ostatní nel 30x33 tornado, dosahově a chováním lepší než ultimate - tedy po mém testování.. mars tiger je také prima, leč malinko víc ´´ nervozní´´ nežli dokonce plochou větší tornado... Nel sharp strácí cca 1cm oproti základu na menší věci,ale ještě lépe separuje...

moje nastavení:
JE disc 0 Sens 90 2L DE nedávám, pouze stáhnu citlivost.. Hloubka v testech na 80, 85 i 90 je stejná na 90 je podle mě jasnějsí odezva... Na loklitách s průměrným odpadem se dá i 99... :D
Les se dá i BPale royhodně bych se pohyboval pomaleji. Výhodou je, že i hloubkový program je slušně citlvý na menší ag a klidný !!!!

Co se ladění týče doporučuji sáhnout ses na 60. Detík se lépe a přesněji odladí..

Para:. Děkuji za radu dnes jsem u Pavla Diviše koupil velkou bílou. Už se na to těším. Tahle sestava bude těžko hledat konkurenci.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru