Jak to vlastně bylo – aneb: 10 zajímavých mýtů a pravd o středověku

Kategorie: Lovci historie, sekce LH a časopis

Známe to z knih, pohádek, ale i celovečerních filmů – středověk se nám jeví jako období, kterému vládla hrubá síla, všude byla špína a lidé nevzdělaní. Že středověk byl časem pro moderní vědu temným, poddaní neměly prakticky žádná práva a ženy byly otrokyněmi svých mužů... Ale – je skutečnost opravdu taková? Můžeme se s těmito domněnkami opřít o historicky podložená fakta a informace?

Pán měl právo první noci?

Podle mnoha románů a jejich filmových zpracování se do obecného povědomí vloudila představa, že středověcí páni měli nad svými poddanými neomezenou moc a směli kdykoli využít „práva první noci“, které jim umožňovalo strávit noc s novomanželkou kteréhokoli jejich poddaného. Není to ovšem ničím podložená pravda – dodnes se nenašel ani jeden záznam, který by toto pravidlo nějak potvrzoval či jinak zmiňoval.

 

Vikingové nosili „rohaté“ helmy v boji?

Vikingové, ani jiní středověcí válečníci nikdy nenosili přilby s rohy v boji – nebylo by to nijak užitečné a v souboji byla taková přilba až příliš těžká, omezovala by v pohybu. To až v 19. století skandinávští umělci takto metaforicky vyobrazili bájné vikinské bojovníky, zůstalo jim to až dodnes...

 

Všichni ve středověku byli hluboce věřící?

Mnozí se domnívají, že středověk byl plný křesťanů a věřících „oveček“, že lidé slepě plnily církevní povinnosti bez vlastních názorů. Skutečnost je ovšem zcela jiná. Ve středověku byli zbožní především lidé vyšších společenských vrstev, zejména šlechta, měšťanstvo. Mnohem širší masa obyvatel z řad rolníků, řemeslníků ba i vojska a jiných nižších stavů přistupovalo k víře dosti vlažně a svébytně. Tito lidé nerozuměli latinským textům kazatele, víru si vysvětlovali po svém. Existuje přehršel záznamů z nespočtu jednání vysoce postavených církevních činitelů, kterými jsou tyto potíže předkládány k řešení až překvapivě často...

Středověcí lidé byli hloupí – věřili, že Země je placatá?

Prakticky každý středověký učenec i zkušený mořeplavec věděl, resp. předpokládal, že svět je kulatý. Nicméně, ve století páry se lidé často pro vyjádření kontrastu mezi tehdejší pokrokovou dobou a středověkem s nadsázkou posmívali zaostalosti středověku. V té době tak vznikla smyšlenka, že lidé středověku byli hloupí a všichni prý věřili, že Země je placatá. Fáma se tak rozšířila a udržela neprávem dodnes.

 

Lidé středověku byli špinaví a páchli?

Ale kdeže! Středověcí lidé se pravidelně myli a koupali... Od nejchudších vrstev až po nejvyšší společenské kruhy. Mnohá města nabízela i na dnešní poměry luxusní lázně s různými bylinkovými doplňky, vonnými balzámy či olejovými masážemi. Střední  a vyšší vrstvy středověku na svou hygienu dbaly snad i možná více, než je zvykem v současnosti.

 

Ve středověku neuměli používat příbor

Středověcí lidé prý jedli všechno rukama, namísto příboru používali prsty... Z historie ovšem víme, jak pečlivě se věnovali středověcí stolovníci jídlu, jeho přípravě, prezentaci a konzumaci. Nože a lžíce byly ve středověku docela běžné, vidličky znali lidé už v byzantské říši šestého století, v Itálii se používal příbor od 11. století.

 

Ženy středověku neměly žádná práva a možnosti

Ačkoli by se to mohlo zdáti pravděpodobné, skutečnost byla jiná. Ženy ve středověku mohly zdědit, nakupovat a prodávat nemovitosti, směly podnikat a měly mnoho zákonných práv, o která byly v největší míře připraveny až v období raného novověku. Představa, že ženy středověku byly otrokyněmi svých manželů, je tedy také falešná.

 

Pásy cudnosti měli bránit ženám v cizoložství?

Vypráví se, že když středověcí rytíři a bojovníci táhli s křížovou výpravou, chránili své manželky před stykem s jinými mužem pásem cudnosti, tedy jakýmsi kováním na zámek uzamčeným a přes boky navlečeným. Pravdou ovšem je, že pásy cudnosti ve středověku neexistovaly! To až v 19. století se tento módní výstřelek stal součástí sexuálních hrátek jako odkaz fascinace mučících nástrojů ze středověku.

 

Středověké mučící nástroje rafinovaně propracované k dokonalosti?

Existuje mnoho různých mučících zařízení, která doslova nahánějí husí kůži při pomyšlení, jakou bolest způsobovala. Nicméně, drtivá většina vysoce sofistikovaných nástrojů, které jsou vydávány za středověké, jsou vpravdě ponejvíce z let pozdějších, nejčastěji pak z 16. a 17. století.

 

Rytíři středověku byli zbožní a čestní

Většina rytířů byla existenčně závislá na žoldu či kořisti z bojů. Byli to profesionální válečníci, kteří často po návratu z bitev plenili v kraji, kde měli sídlo. Zchudlí rytíři pak zpravidla vykořisťovali obyčejné vesničany, vydírali je, se svými muži pak pořádali loupeživé výpravy. Etický kodex, který se do různých rytířských řádů dostával z Anglie 13. století i do zbytku Evropy ovšem ani zdaleka nebyl všemi dodržován. O „fair play“ se při plenění vesnic, znásilňování a bohapustého zabíjení nevinných rozhodně nedalo hovořit.

Jak vidno, středověk, i když od jeho „konce“ uplynulo teprve půltisíciletí, je již silně zastřen mlhou polopravd a mýtů, které při bližším zkoumání ani zdaleka nepřipomínají pohádky či filmy tak, jak je známe. A co vy, také znáte nějaké středověké mýty a fámy?

Zdroj: medievalists.net

Zdraví GM4PRO - Roman

Artefakty z této doby můžete hledat pomocí našich detektorů kovu.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

...díky poučné... ;-)

Od začátku do konce skvělý článek :-) Poučné a zajímavé.

;-)

Já tyto články absolutně neberu vážně.
To, že zrovna jeden zdroj uvádí to co jsi sem zkopíroval není zárukou důvěryhodnosti a je třeba takovou věc, než to někam namastim, podrobit důslednějšímu zkoumání.
Nebudu zde vypisovat bod za bodem ale namátkou třeba ten pás cudnosti,cituji:
...... Pravdou ovšem je, že pásy cudnosti ve středověku neexistovaly! .....

Před 5 lety byla v Berlíně výstava zaměřená tématicky právě na středověk.
Autoři oné výstavy se zaměřili i na tyto „legendy“ a pás cudnosti podrobili zkoumání. Tento objev se přisuzuje jakému si Italovi, který svoji novinku údajně představil poprvé v roce 1395.
V knize německého vynálezce Konrada Kyesera z roku 1405 je už ilustrace a popis pásu cudnosti. Kniha je v majetku Bavorské národní knihovny v Mnichově.
Takže asi tolik k Tvému článku.

Namor: Pokud jde o komentář a směřuješ jej na mně - tedy jde o diskuzi, pak by měla dodržovat jisté zásady slušnosti. Mimo jiné argumentaci podloženou skutečnými důkazy. Pro tentokrát udělám výjimku a zareaguji, abys pochopil, v čem se mýlíš.

Článek z uvedeného zdroje jsem zčásti využil jako zdroje, text přeložil a o další prověřené informace obohatil z mnoha jiných (dílčích) zdrojů, toto není kopírování. Odkaz na zdroj v podobě onoho webu uvádím především kvůli obrázkům. Dále nic nemastím, ale zodpovědně píši (to jest, než to napíši, tak si něco nastuduji). Dělám to tak vždy snažím se to dělat maximálně poctivě a nemyslím, že by existoval na LP můj článek, který by to nepotvrdil.

Další kvanta informací, která jsem dohledával a ověřoval jinde, mají mnoho desítek různých zdrojů, ale ty jsem nevypisoval už jen z důvodu toho, že NEPOTVRZUJÍ třebas to, co tu tvrdíš ty. Těžko mohu uvádět miliony zdrojů, které něco nepotvrzují, naopak lze uvést pouze takový zdroj, který to potvrzuje. Ale takový důkaz (v případě pásu cudnosti) prostě neexistuje.

Ten obrázek využití pásu pro zabránění pohlavního styku jakožto nástroje užívaného ve středověku jednoduše nijak NEPOTVRZUJE, ani latinský text u něj uvedený toho není důkazem. Převažuje dokonce názor, že oním obrázkem si autor dělal tak trochu legraci z tehdejší doby a florentských žen. Jistě není nemožné si představit, co takové ženy asi v dobách při delším odloučení od svých mužů dělaly, že? :-)

Takže napříště si vyprošuji nějaké obviňování z "mastění, kopírování" atd. Chceš-li diskutovat se mnou, pak argumentuj, ale bez toho napadání a subjektivních dojmů. Jinak už nereaguji. A ještě něco. Přímo na tento zdroj se coby na zajímavý článek odkazuje i web Archeologie na dosah...

Zyklon: Ano, už jsem to psal v článku. Ve městech středověku byly společné lázně velmi oblíbené... Bavíme se ovšem o střední a vyšší vrstvě společnosti. Nižší stavy do lázní zřejmě ani nesměly vstupovat (nepotvrzeno).

GM4Pro - já tě přece z ničeho neobviňuju a ani to neber jako útok na Tvoji osobu.
Tvoje články čtu pravidelně a celkem rád a jen jsem chtěl naznačit, že ne vždy a za každou cenu je nutný pro tento web něco zplodit.
Magazín pro ženy - tam by to takovýmu článku moc slušelo a seděl by tam jak pověstná prdel na hrnci.
Mnoho zdaru do další práce.

Ten článek ale vychází skutečně ze zdrojů ověřených, vážně si tam nic nevymýšlím, i když se ti to třeba nezdá :-) Je stvořen pro zájemce o historii, kterých tu myslím, narozdíl od ženských magazínů, bude o kapku víc :-) Kupodivu i já jsem se při hledání informací při jeho sepisování mnohokrát nestačil divit. Inu, taky jsem vyrůstal na zcela jiných informacích a zakořeněných mýtech. Člověk se prostě pořád učí. Chci tedy říct, že článek jsem napsal sice pro pobavení a k zamyšlení, ale je myšlen opravdu vážně a seriozně.

Jen bych upřesnil, jak je to s těmi rohy - ve vrcholném středověku se na helmě nosil tzv. klenot, velmi často právě v podobě rohů a parohů (ale také křídel, různých figur atd..) ;-)

Já ti to samozřejmě věřím, že článek byl myšlen seriozně a vážně. Zrovna tak seriozně a vážně byla myšlena moje kritika.
Proto jsem v jednom bodu uvedl,v čem se článek rozchází s mou povědomostí. Nešlo o žádný útok.
Kritika k diskusi patří ať už je subjektivní či objektivní:-)

K náboženským či možná jiným obřadům ano. A ne vždy a ne každý. Ale v boji nikoli.

Namor: To, cos ale v prvním komentáři ukázal, nebyla kritika a rozhodně ne seriozní :-) Nezlob se na mě, ale pokud píšeš, že něco mastím, atd., to není nic seriozního a určitě nejde o kritiku v jejím významu. Mrkej na Eduarda,, jak se dělá kritika :-) Jeho kritika mi přišla prakticky vždy na místě a rozhodně byla slušná a seriozní. I když s lecčím jsem nesouhlasil, v mnohém mi zase jeho kritika pomohla.

GM4Pro - ber jak ber,víc k tomu nemám.

beru jak dáváš, taky k tomu víc nemám :-)

Omyl, používaly se naopak právě v boji. Sloužily jako důležitý rozpoznávací prvek, podle kterého bylo možno poznat, který konkrétní šlechtic a z kterého rodu je nositelem zbroje.

To neni omyl. V boji je Vikingove proste nepouzivali :-)

Ale já jsem psal o vrcholném středověku. cituji tě: "Vikingové, ani jiní středověcí válečníci nikdy nenosili přilby s rohy v boji " Tedy - jiní středověcí válečníci rohy v boji nosili. Co se týče Vikingů, je to samozřejmě mýtus ( a je docela zajímavé jak vznikl, má částečně reálný základ) :-)

Ono to ale obecne plati o celem obdobi stredoveku. A potazmo i dobach drivejsich. Proste v helme s rohama tezkyma jako krava se bojovalo blbe Vikingovi, stejne jako komukoli jinemu :) Pokud je mi znamo, a to myslim seriozni zdroje, proste stredoveci valecnici rohy (prinejmensim jak je zname z filmu) v boji neuzivali, nebylo to mozne. V tezkem terenu by se zachytavaly v porostu, pohyb to omezovalo a taky dost vycerpavalo. A pokud se mylim, rad se necemu priucim, kdyz posles zdroj.

No tak to se tedy fatálně mýlíš...Helmy s rohy ( chocholy atd atd.) jsou doloženy od doby bronzové, tyto ozdoby se používaly v průběhu celého starověku a v době římské) ve vrcholném středověku je jejich používání v boji velmi dobře doloženo. Identifikace na základě klenotu(a dalších heraldických znaků - štítu a barev) měla svoji logiku - jednak bylo možno v boji identifikovat, kdo koho porazil, jednak měl urozenec jistotu, že zpravidla vyvázne živ, jelikož poražený šlechtic se zpravidla nezabíjel, ale vyměňoval za tučné výkupné. Nezřídka se členové znepřátelených rodů na bojišti navzájem vyhledávali, a podnikali individuální souboje téměř turnajového charakteru. Identifikace soupeře v bitevní vřavě byla tedy důležitá a klenot na helmu byl důležitým rozpoznávacím znakem.Rád přihodím tunu odkazů, ale trochu nerozumím tomu, proč se pouštíš do tématiky, ve které totálně plaveš a ještě se dohaduješ. ?

https://cz.pinterest.com/pin/295056213058922599/
https://cz.pinterest.com/pin/503699539547653463/
https://cz.pinterest.com/pin/471892867177849207/
https://cz.pinterest.com/pin/113012271869532764/
https://cz.pinterest.com/pin/14847873747981745/
https://cz.pinterest.com/pin/248964685620657448/
Doba bronzová, keltové, vrcholný středověk, renesance atd. atd. příkladů je dost, akorát mě to nebaví hledat... :-)

https://cz.pinterest.com/pin/318489004869393345/
japonci
https://cz.pinterest.com/pin/402438916678440610/
turci

https://cz.pinterest.com/pin/179792210100181801/
tady dokonce na koňské zbroji- renesance

https://cz.pinterest.com/pin/289004501058657214/
tohle je zajímavé - vikingská práce - helma s rohy...Nejsou doloženy nálezy vikingských přileb s rohy, ale vzhledem k tomu, že nálezů je nemnoho, není možné vyloučit, že je používali i Vikingové - konec konců, vzhledem k tomu, že je používaly všechny možné kultury po tisíciletí, bylo by to pravděpodobné. Takže asi tak... ;-)

https://cz.pinterest.com/pin/365636063473864473/
anglosaská práce..

https://cz.pinterest.com/pin/354799276867397889/
opět doba bronzová, Sardinie..

https://balkancelts.wordpress.com/2012/10/28/the-bryastovetz-horned-helmet/
zase keltové...

http://digilib.zikg.eu/digilib.html?fn=19004603/ZI1600_0060&mo=
http://digilib.zikg.eu/digilib.html?fn=19004603/ZI1600_0065&mo=
http://digilib.zikg.eu/digilib.html?fn=19004603/ZI1600_0067&mo=
středověk

http://www.rdklabor.de/wiki/Datei:03-1325-1.jpg
opět kostel Sv. Judity...
atd.,, mám pokračovat?
Samosebou to není jen o obrázcích, také bys musel nastudovat nějaké texty, povětšinou v němčině a angličtině. Dvacet let vzdělávání v pěti minutách ale skutečně zprostředkovat nedokážu...

Dobra prace Hogofogo. O nejake "vlaznosti" k vire taky nemuze byt rec,ta byla neodlucitelnym kazdodennim zakladem -pateri cele stredoveke spolecnosti a to bez rozdilu stavu. Staci priklad z pozdne stredovekych Cech viz cele husitske {nabozenske }valky.

Neni prvne, kdy zjistuji, jaky jsi egoista a vlastne chudak. Vzdy slovickaris a kopes kolem sebe ve chvili, kdy ti dojdou argumenty. Pozoroval jsem to i jinde. Mas velky problem s egem, ktere prevysuje jinak tve pomerne slusne znalosti. Skoda. No, ale aby bylo vse uvedeno na spravnou miru - resil jsem stredovek a vikingy. To, ze nenosili valecnici helmu s rohy v boji, za tim si stojim, na netu je informaci i pro laika od skutecnych odborniku prehrsel. Jakakoli jina doba nebyla v clanku resena, odkazy jsi hledal zbytecne. To uz je vsak vcelku jedno. S tebou uz dale ani do budoucna nehodlam diskutovat a ztracet cas. Ten muj je drahej a clovek jako ty mi za to nestoji.

Přesně tak Husito, velmi trefná poznámka. S vírou se ve středověku lidé rodili a umírali nehledě na společenské postavení. Nějakou vlažnost ve víře v podstatě vylučuje nepřetržitý řetěz náboženských válek skrze celý středověk. Koneckonců, kdo zná historii první křížové výpravy, ví, z jakých vrstev vyvěrala...z jakých společenských vrstev se rekrutovali první poutníci do Svaté země..atd.atd. No je to celé snůška velmi podivných teorií, když to řeknu kulantně. Chce to holt víc studovat a míň psát.... :-D

GM4PRO : Mrkni se laskavě do odkazů, tam jsem ti toho na středověk poslal myslím dost. Stát si můžeš za čím chceš, jseš bohužel totálně mimo mísu. S egem máš koukám problém spíš ty - no já opravdu nemůžu za to, že jseš fatálně nevzdělán a mícháš se do problematiky, na kterou nestačíš. No vidím, že můžu snést horu argumentů, ale je to zbytečné. Jseš opravdu tragikomická postava tohoto webu, recipročně s tebou také nehodlám ztrácet čas....Jestli nás zde hodláš osvěžovat podobnými hovadinami i nadále, pokusím se je nečíst, nebudu si ničit nervy... :-D :-D

Husita mi snad nechce tvrdit, ze husite valcili za pravdu mistra Jana a jeho slova? Pokud je mi znamo, vetsina a to drtiva, tahla po cele zemi z pohnutek zcela jiych, ponekud materialnejsich :-) No nic, diskuze marna, slovickari se a argumenty nikde, pripadne se resi zcela neco jineho. Odmitam se proto dale do diskuze zapojovat, kor s clovekem, ktery ma multiucet a sam sobe v ruznych diskuzich "nahrava" ;-)

Hogofogo, ty jsi doopravdy nemocnej :-)

GM4Pro - evidentně ti schází sebereflexe. Je to ale škoda,ty nejsi hloupej kluk.


GM4PRO: aha, došly ti argumenty tak jsi přešel na urážky? No ty jseš tedy chudák.... :-D :-D :-D
Rozstřílej mě argumentama, ty znalče... :-D :-D :-D

Romane, sebereflexe mi zcela jiste nechybi. Kdybys me znal vic a osobne, asi bys to nikdy nerek. No nic. Pozadoval jsem dukaz, ze helmy s rohy byly uzivany v boji a ten jsem nedostal, i kdyz slovickareni a napadani ze strany toho neomylneho machra na vsechno bylo dost. S lidmi typu hogofogo nebudu ztracet cas. A ze mu vracim stejnou minci? Ano, vratil jsem mu jeho urazky, priznavam. Zastavam filosofieli jakvykmitakmykvy Ale dale si jim zabyvat uz nehodlam, to jsou lidi, kteri tim ziji a ja ho zivit nehodla.. Ovsem za svym stojim a kdybych chtel, tak i zde odkazy obhajim. Ale nemam duvod sve nazory obhajovat slovickarenim a merenim pindouru. Kdo chce, na google si vse krasne najde. Jdu si dat veget, tv a vymazat z pameti par sebestrednych frajeru. Vypinam mobil a net, howgh :-)

Jasně, kdyby GM4PRO chtěl, jak tvrdí, tak svá tvrzení obhájí...ale on nechce, světe div se..nebo nemůže? Jaká škoda...
Jednoznačných argumentů z mé strany bylo sneseno dost, pokud je dotyčný nevidí, doporučuji návštěvu očního lékaře.Jak vidím, na věcnou diskuzi reaguje pouze urážkami, demagogií a pozicí chudáčka, kterému je ubližováno. Článek plný nedokazatelných nesmyslů, ani jedna citace z odborné literatury, ani jeden faktický protiargument v diskuzi, jen ubohé urážky a napadání všech, kteří se odvážili zareagovat na očividné nepravdy. No pro mne jsi GM4PRO jednoznačně lidský odpad, se kterým je zbytečné marnit čas.... :-D :-D :-D

Ja nebudu zjistovat kdo ma nebo nema pravdu, ale uz podle chovani, slusnosti a neslusnosti jsem na strane GM4PRO a verim jemu. Jeho clanky maji hlavu a patu a vim, ze jim venuje spoustu casu, nez sem neco da. Holt se ale na kazdem webu vyskytne nekdo, kdo.... " kdo kazi partu" a kope okolo sebe a nikdo jiny, nez on nema pravdu. Trosku nadhledu prosim, nikdo neni neomylny a budme radi, za kazdy clanek, co tu nejen od GM4PRO vyjde. Nebo si zalozte svuj web a tam si piste svoje moudra a tenhle web nechte nam, slusnym, co hledame, protoze nas to bavi a sem chodime, aby jsme se o tu radost podelili.

Tak jste si to přečetli ..... Ono je pravda, že je článek malinko relativní, ale myslím, že z různých, navzájem se vylučujících úhlů pohledu nemáte pravdu ani jeden. Pokud se zaměřujeme na středověk ve Skandinávii (jak zní v článku) ( Vikingové, Angličané), tak je věc jiná zase Byzantská říše atd... Pokud sám píšeš, že nejsou doloženy archeologické nálezy - vykopávky, tak pomlč...

Dostali jsme se do nekonečné hádky, nikdo už nám neřekne, jak to tehdy OPRAVDU bylo, TAK DRŽME HUBY!!!


:-)

Trochu zbytečně ostrá diskuze. Sám beru článek jaké názor Romana a tak je myslím potřeba k němu přistupovat. Nevím přesně kde všude byl čerpán, ale osobně nesouhlasím s bodem týkajícím se spirituality středověkých lidí. Tady jsem přesvědčený že i dnešní papež by vedle velké části tehdejšího obyvatelstva vypadal jako ateista.
Každopádně je na LP prostor pro článek který by se třeba některému jednotlivému bodu věnoval více do hloubky. Mohlo by to být zajímavé. :-)

Marku, když vezmu dejme tomu právě Husitou zmíněné období husitských válek jako protiargument, pak si uvědomme, co jim vlastně předcházelo. Církevní rozkoly, tři papežové (všichni ale z Boží milosti) tohle lidem jasně ukazovalo, že to s tím Bohem není až tak jasné, jak jim bylo předkládáno. Většina obyvatelstva samozřejmě neuměla latinsky, kněžím v jejich kázání nerozuměla. V té době bylo zcela normální, že veškeré církevní snahy udržet poddané v nevědomosti a lži, troskotaly na učencích typu Jan Hus. Obyčejný člověk, kterému bylo kázána voda, spatřoval běžně, kterak se kněží opíjejí... Tlusté pupky, smilstvo, majetek, nic jim nehrozilo. Bohatému člověku se podařilo vykoupit takřka z čehokoli, kdežto chudý neměl prakticky možnosti se jakkoli proti bohatšímu bránit (moc se toho přes ta staletí nezměnilo :-) ) Nejen toto vše, ale i mnohé další problémy, které zmítaly touto dobou, samozřejmě vedly k té "vlažnosti" lidí k církvi a následným revoltám, nepokojům a samozřejmě i spolu s okolnostmi kolem mistra Jana k bouřím, které vrcholily v této době husitskými válkami. No a samozřejmě, ač snad jako argument pro toto celé sloužil právě Hus, ve skutečnosti (a čím déle války trvaly, tím více) šlo o kořistnické výpravy. Téma bych mohl klidně dále rozvést, ale nemám na to energii, čas a snad už ani chuť. :-(

Poslední můj komentář do této diskuze:

Včera jsem neměl možnost prostudovat odkazy hogofoga, kterými argumentoval proti informaci, jíž v článku prezentuji, že ve středověku vikingové, potažmo středověcí válečníci, nenosili běžně helmy s rohy v boji. Protože v tu dobu jsem byl na mobilu, odkazy jsem nijak hlouběji nestudoval a neověřoval. Ale když mi přes noc a do rána přišlo pár smsek a emailů od kamarádů, že bych se neměl nechat odradit a otrávit, rozhodl jsem se VŠECHNY hogofogem vypsané odkazy poctivě ověřit a navíc doložit ty, ze kterých jsem čerpal. Věnoval jsem tomu od rána několik hodin, jeden odkaz po druhém jsem skutečně poctivě ověřoval. Níže přináším výsledek:

http://forums.totalwar.com/showthread.php/69636-wedge-formation-in-germanic-warriors/page16 bronzové helmy cca 800 – 400 před Kristem(tedy rozhodně nikoli středověk) a dále je odkazováno na HERNÍ web http://forums.totalwar.com/showthread.php/69636-wedge-formation-in-germanic-warriors/page16 , kde další odkaz na zdroj bohužel není uveden.

https://cz.pinterest.com/pin/503699539547653463/ 2200 let stará POHŘEBNÍ bronzová helma z Ruska zdroj: http://www.livescience.com/27271-ancient-treasure-caucasus.html

https://cz.pinterest.com/pin/471892867177849207/ POHŘEBNÍ helma Alberta von Prankh, Rakousko, 14. století – zdroj: http://museum-of-artifacts.tumblr.com/post/112712924117/funeral-helmet-of-albert-von-prankh-austria-14th

https://cz.pinterest.com/pin/113012271869532764/ Helma věnovaná Jindřichu VIII. císařem Maxmiliánem I. v roce 1514. Helma sloužila a slouží dodnes jako symbol a odkaz Jindřicha VIII. V Anglii zdroj: http://themodernhistory.tumblr.com/page/3

https://cz.pinterest.com/pin/14847873747981745/ - Heraldická ozdoba, vyrobená opdle některých zdrojů snad jako turnajová cena. Zajímavá je hmotnost: 1415 gramů, což je zhruba o 100 gramů více, než mají běžné integrální motokrosové přílby dneška. Připočteme-li k tomu ještě hmotnost samotné středověké helmy, je snad jasné, že tohle žádná hlava nemohla v bitevní vřavě pohodlně nosit. Snad ještě tak v turnajovém klání, ale v boji nikoli. Zdroj hogofohova odkazu je z prodejního webu, těžko prověřitelný: http://www.pba-auctions.com/html/fiche.jsp?id=2160807&np=1&lng=fr&npp=20&ordre=&aff=1&r=

https://cz.pinterest.com/pin/248964685620657448/ Opět rituální náboženská helma, doba Železná, Anglie:
https://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/britain/religion_in_iron_age_britain/religion_in_iron_age_britain.aspx


https://cz.pinterest.com/pin/318489004869393345/ Když pominu fakt, že v článku samozřejmě řešíme středověkou Evropu, pak v tomto odkazu jde o samurajskou přílbu, která pochází z období kolem roku 1600. Tedy samozřejmě žádný středověk. Tehdy bylo zvykem přidávat k přílbám ozdoby třeba ve formě paroží, bájných zvířat nebo jiných symbolů. Ty ovšem byly tvořeny lehkou směsí papírové hmoty a laku. Tedy nešlo o pravé rohy, jak je míněno v článku. Zdroje:
http://www.shogunart.com/collections/samurai-kabuto-menpo/ https://en.wikipedia.org/wiki/Kabuto#Kawari_kabuto_or_strange_helmet
http://www.saotomebook.com/p/helmets-of-saotome-school.html

https://cz.pinterest.com/pin/402438916678440610 – údajná turecká helma vystavená na Ebay kýmsi z Indie... Netřeba dále řešit...

https://cz.pinterest.com/pin/179792210100181801 Když pominu fakt, že jde o královskou zbroj (tedy nikoli řadového bojovníka) již jednou zmíněného Jindřicha VIII., tedy 16. století (rozuměj, nikoli středověk) a koneckonců, rohy má na hlavě kůň (nikoli člověk)

https://cz.pinterest.com/pin/289004501058657214 Zde má jít o dřevěnou desku, výjev rituálního obřadu. Pochází z lodí 9. století. Archeologové i další odborníci prostě vikingské helmy s rohy přisuzují náboženským a pohřebním rituálům, využití v boji nikdy nebylo prokázáno. O tom to celé je.

https://cz.pinterest.com/pin/365636063473864473/ Přímo pod odkazem je popisek, cituji: „Tato časná anglosaská spona ukazuje rituální tanečnici se dvěma kopími, bez šatů a rituální rohatou přilbou. Co k tomu víc?

https://cz.pinterest.com/pin/354799276867397889/ doba bronzová, žádný středověk už bych se jen opakoval.

https://balkancelts.wordpress.com/2012/10/28/the-bryastovetz-horned-helmet/ opět to samé

Ostatní odkazy jsou symbolika, heraldika, naprosto nic, co by dokládalo to, že ve středověku byli ať již Vikingy nebo jinými válečníky té doby běžně používány helmy s rohy v boji. Kromě zjištěných informací, jsem si navíc potvrdil, že klenoty na helmách byly využívány coby heraldické znaky rodů, ale nikoli pravidelně válečníky v boji, nýbrž při slavnostech, ceremoniích, přehlídkách, turnajových kláních apod a vždy šlo samozřejmě o šlechtice. Klenoty navíc byly využívány převážně jen krátce a od 14. století pak už jen k různým rituálům a ceremoniím. V boji nenašly uplatnění, kromě rozeznávacích znaků, jinak byly na obtíž. Tolik k celé záležitosti. Níže tady pár odkazů z veřejnosti snadno dostupných zdrojů, které vyvracejí rohy na helmách vikingů:

http://m.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/1093199

„Zajímavá je historie „rohatých“ příleb, jež jsou považovány za neodmyslitelný atribut vikingských bojovníků. Helmy nebo čapky s rohy se objevují už na nástěnných malbách z doby kamenné. Také v řeckých a římských pramenech najdeme zmínky o rozích, parozích a křídlech, jež si obyvatelé evropského severu upevňovali k přílbám. Tento zvyk ale zřejmě vymizel ještě před nástupem Vikingů a i tak se omezoval na helmy používané k náboženským obřadům. Archeologické nálezy helmic s rohy jsou velmi vzácné a rozhodně to nevypadá, že by helmy s rohy byly běžnou součástí výstroje vikingských bojovníků. 
O rozšíření této mylné představy se přičinili kostyméři inscenací oper Richarda Wagnera z 19. století, např. Prsten Nibelungův, v nichž byly rohaté přílby poznávacím znamením pro lotry a darebáky. Proti helmám s rohy jasně hovořila i jejich nepraktičnost. I když by rohy na přílbě mohly nahánět nepřátelům strach, skutečně nebezpečné by byly především svému majiteli. Mohl by se rohem snadno zaplést do čehokoli, na co by s ním narazil. A to by pro něj v boji mělo fatální následky.“

http://www.dejepis.com/ucebnice/vikingove/ - zde věta: „Stále je poměrně zažitý mýtus o tom, že Vikingové nosili helmy s rohy jako součást zbroje, to ovšem vůbec není pravda. Takovéto přilby se u Vikingů nevyskytovaly.“

http://blog.veruce.cz/historie/vikingove-a-jejich-rohate-helmy/ zde mj. hezky popsaný argument, který jsem sám opomněl zmínit: „Při útoku sečnou zbraní na hlavu sklouzne ostří po hladké oblé helmě bez odporu dolů a nezanechá prakticky žádné škody. Pokud by však přilbu měl zdobit nějaký ten roh, zbraň by se o něj (celkem logicky) zasekla a protivníkovi s takovou přihlouplou přilbou by se dal velice snadno zlámat vaz obyčejnou pákou.“

http://zoom.iprima.cz/clanky/10-veci-ktere-jste-nevedeli-o-vikinzich zde je mj. krásná věta, která mimochodem vylučuje i některé hogofogovi odkazy, ve kterých nejsou ani rohy, ale parohy: „Jediné, co by rohaté přilbice Vikingů mohlo připomínat, byly helmy germánských kněží; ale ti za prvé žili dávno před dobou Vikingů a za druhé nenosili rohy ale parohy.“.

No a jak vypadaly helmy raného středověku, se můžete podívat mj. Zde: http://www.curiavitkov.cz/valka21.html

A google toho nabídne v případě zájmu mnohem více.

Dodatek:
Jsem člověk, který považuje za správné svůj postoj vysvětlit. Kdo mně zná, ví, že dovedu o všeličems debatovat a rád diskutuji na slušné úrovni o čemkoli. Včera jsem se nechal unést a po i dřívějších zkušenostech s tím člověkem jsem ho nazval chudákem. Ano. Ale za tím si po tom co následovalo, i dnes stojím. Jen chudák se totiž může povyšovat nad ostatní stylem, jaký hogofogo předvádí velmi často. Že jsem posléze byl nazván „odpadem lidstva a tragikomickou figurkou tohoto webu“, tak to už snad otevřelo oči každému.

Jsem sice člověk, který si za svým přesvědčením stojí, ale nikoli bezhlavě. Ve chvíli, kdy je mi dokázáno (skutečnými argumenty, ne urážkami, arogancí a výsměchem), že jsem se zmýlil, dovedu svou chybu uznat. Pokud ale vím, že mám pravdu, nenechám nikým manipulovat a dovedu to říct každému i do očí. A ti co mě osobně znají, to vědí.

Neznám osobně sice (nebo aspoň myslím) uživatele hogofogo, dle mého je to člověk, který rozhodně nestuduje dvacet let, jak často říkává, ale dostal se třeba ke katalogům v posledních dvou třech letech (stačí se podívat na jeho profil, artefakty ba i takto obyčejnou minci, kterou našel před necelými dvěma lety a jíž nedovedl tento odborník na všechno tehdy určit www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/mince-24804/). Tak či tak, jeho vychloubání, holedbání se a povyšování nad ostatní je mi krajně proti srsti. Mnohokrát jsem si také všiml, že hogofogo sice nedovedl určit a zařadit věc správně (samozřejmě častěji leccos správně zařadil, abych byl spravedlivý, to nemohu říct), ale přesto klidně zpražil ostatní, kteří mu oponovali a sám vlastní chybu neuznal. Nesnesu takové jednání a nemám rád takové lidi.

Ještě dodatek k Namorovi: Já se snažím do každého článku vložit maximum a nikdy nekopíruju. Sám asi víš, že tohle jsem tu nejvíce odsuzoval právě já – ctlr c a crtl v umí každý... A tak jsem po slovech že jsem něco „okopíroval a mastil“, možná reagoval trochu ostřeji, než jak by v reálu, třeba v hospodě mezi čtyřma očima, vyznělo. Za to se Ti omlouvám.

Tímto bych svou aktivitu v komentářích ku článku ukončil. Mnohem více energie, než samotné několikahodinové psaní a hledání podkladů pro článek, mě stála tato diskuze. To do budoucna již nemíním dále praktikovat, na to nemám skutečně energii a čas. Musím živit rodinu a protože to dělám psaním, potřebuji být duševně v pohodě a energii a čas strávený u pc koncentrovat pouze na tvůrčí činnost. Tohle mně vyloženě vyčerpává a proto již do příštích diskuzí budu vstupovat pod svými články zcela minimálně nebo vůbec.

No táák teď jsi GM4PRO pěkně pourážel Hogofogo :-/ Já ho znám osobně a určitě bych ho doporučil jako chodící encyklopedii. ALE ty jsi teď tím co jsi napsal jen potvrdil že si lakuješ jen svoje z....ý ego!
Tvůj článek považuju také za populistický blábol :,-(

Já ho osobně neznám. Ale na hlavu si srát od nikoho nenechám, i kdyby to byl ředitel vesmíru. Člověk může mít nastudováno co chce, ale když se chová arogantně, pak je to o ničem. Já se k lidem chovám tak, jak oni ke mně. Není to poprvé, co jsem byl jím urážen a pokud se bráním, tak je to špatně? Dobrá. Tak na tohle už fakt není co říct :-) A pokud jde o článek - považuj si jej za co chceš. Já jsem zde jasně vyjmenoval argumenty, to co říkáš, argument není. A opravdu už na to kašlu, tohle mi za to nestojí.

Hogofogo, já si stejně jako Dan(habán) též paradoxně(na rozdíl od některých místních lidí) Tvých kvalit cením a dám Ti po x-letech kamarádství dobrou radu:nic nikomu neurčuj a budeš mít svatý klid :-D ;-) Takže se nech v klidu otrávit!!!
8-)

Habáne, tomu nic nevysvětlíš... On musí mít pravdu za každou cenu, klidně bude lhát, překrucovat fakta urážet a hádat se, jen aby ukázal, jakej je geroj. Nechat být a politovat... Asi byl dlouho na slunci.. :-D

Husito, díky za uznání. Víš co razil Hus: Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie...
;-)

se vám divím takovej krásnej den a vy se tady hádáte jako děcka na pískovišti o babovičky mazejte k vodě uleví se vám dejte si pár škopků na schlazení a uvidíte bude vám líp 8-) poznámka nikoho neurážím a nad nikoho se nepovyšuji :-D

Ja si myslim, ze clanky od GM4PRO tu byly vzdycky oblibene. A ze ted na nej, pro me z neznameho duvodu, budete utocit, tak tim akorat uskodite tomuhle webu a Markovi, protoze to normalni lidi prestane sem bavit chodit a pujdou ke konkurenci.

Zde jde především o to,že článek o středověku a jeho mýtech je zcela zavádějící a nepřesný. I když autor jistě věnoval přípravě mnoho času,jedno dopoledne na tuto problematiku prostě nestačí a ač jistě mistrně vládne psaným slovem o čemž nás přesvědčil již mnohokrát v jiných článcích,které si rád se zaujetím přečtu,zde byl výběr tématu poněkud nešťastný.

urážky začaly ve 20:24.
do té doby zajímavá věcná "přestřelka"...

Nebudu říkat kdo má, nebo nemá pravdu a jinak moralizovat, protože o tom tématu moc nevím. Jak napsal ja.runa, tak ve 20:24 se to hezky zvrtlo a já se náramně bavím sledováním toho, jak se dokážou lidé navzájem hádat. :-D

https://www.youtube.com/watch?v=8BPeKcVxqoM

ukrajinskyfront: zdravím bratře husito :-)

Taková by to mohla být plodná diskuze o jednotlivých tématech klucí :) Chvíli jsem měl chuť celou tu bramboračku smazat a nechat diskuzi začít znovu. :-)
Nejhorší na tom je že se hadá několik lidé o kterých vím že každý opravdu umí a zná. No a zbytek se baví,

Každopádně mě to přimělo k tomu, že by se jednotlivé body článu dali rozpracovat do plnohodnotných článků. :-)

:-D jo a byl by tu jen hlubokej a temnej středověk ;-)

No právě , krysaře při práci uvidíš jenom jednou za život :-D

já se pose.. :-D

áááá cenzůra zafungovala škoda, myslel sem, že je tu svoboda slova a pokud to funguje takhle mělo se to smazat celý , tohle smrdí :-( tohle není dobrý :,-(

To maxitaz: to jsem tu s prominutím sračku měli na LP nechat? Myslíš že tohle je normální? Cenzůra? Navíc je to reakce na to, že se na FC za nás někdo vydával, používal naše loga a to jak logo LP tak logo klubu, což včera bylo odstraněno a hned přišlo tohle..... ne je to neskutečné svinstvo a taky obyčejná krádež.

tak se to mělo smazat celý , ukončit diskusi a byl by klid takhle si to spousta lidí přečetla, byl to jenom další názor a leckdo se k tomu mohl vyjádřit, proto říkám - není to dobrý

Mexitaz: co pak ten příspěvek byl k tématu? Navíc jsem autorovi napsal, reakce... 0. Byla to jenom sragora na LP. Navíc tu stránku na FC vytvořil konkurenčí prodejce detektorů.... sorry ale opravdu nechápu co obhajuješ. :,-(

no já obhajuji jen to, že když už se to nechalo takhle vyhrotit, tak je blbost mazat jednotlivý příspěvky a je lepší ve vší slušnosti diskusi zavčas utnout a smáznout to celý, toť vše

Já bych byl rád kdy autor toho smazaného příspěvku napsal sem to co mě do zprávy. Aby bylo jasné, že se nemazalo nic co by se diskuze týkalo, ale jenom odkaz na trochu smradu. Není důvod to mazat celé.

K prvnímu bodu bych měl malou připomínku:
Jus primae noctis /právo první noci/ se uvádí jako velmi starý kulturní vynález v Eurasii. První explicitní důkaz, lze nalézt v Gilgameshově epopeji ze starého Babylonu z období (asi 1900 BC). V tomto textu, Gilgameš, tyranský hrdina a vládce Uruk, vládce Babylonie rozhodl, že bude užívat na zkladě svého výjimečného postavení ve společnosti URUK některých výsad: "Může obcovat se zasnoubenou nevěstou jako první – pak teprve může manžel "(Tigay 1982: 182. viz von Soden 1981: 104; Schott 1988: 13 - 14, 27 - 28). Tyto literární texty již obsahují literární podklad pro jus primae Noctis:. Privilegium jednoho člověka na sexuální přístup k ženě jiného muže. Spisovatelé klasických děl také zmiňují právo první noci ve stejném kontextu. Popisují je jako výsady tyranských despotů. V díle "Historiae" (4 knihy, § 168), Hérodotos (450 BC) uvádí o libyjském pokolení Adyrmachidae, že měli ve zvyku všechny panny, které se chtěly provdat povinnost přivést ke králi, který měl výsadní právo je všechny deflorovat jako první. Později učenec, Herakleides Pontikos (400 př.nl), uvádí o tyranském vládci ostrova Kepahlonia, že měl právo mít první styk s nevěstami na ostrově dřív, než byly sezdány (Herakleides Pontikos, Parag. 32). Valerius Maximus (20 nl) se zmiňuje o podobném zvyku, která se praktikoval během vzpoury otroků ve Volsinii: žádný svobodný člověk si nemohl vzít pannu, když nebyla dříve deflorována otrokem (9. kniha, víčko 1, de Luxuria et libidine. , exempla externa, Parag. 2). Lactantius (300 nl), psal o velmi podobném sexuálním privilegiu vykonávané císařem Maximinem († 313 nl; srov Moreau 1954: 121).
V osmém století v análech kláštera Clonmacnosie (Irsko),jsou Vikingové obviněni, že požadují právo první noci z křesťanskými nevěstami: "cheefe Gouvernour by měl mít právo na bestowinge mít jakoukoliv ženu první noc po svatbě dřív, než její manžel získá o ní tělesné znalosti, to může praktikovat na každou ženu, která se mu zlíbí, nebo toho nemusí využít ... (dále nerozluštitelný text)… na sebe v noci, aby uspokojil svůj chtíč "(MacPhilib 1988: 103, n 29:. Trinity College, Dublin, paní 637
I v irských tradičních eposech vrcholného středověku, které se vztahují k raně středověkých keltským zvykům je o tomto právu zmínka. Irští hrdinové těchto eposů mají možnost výsady první noci s nevěstou svých podřízených. Tyto eposy dokonce hovoří o jakési povinnosti, které by ukazovaly na zvyk, jako rituální defloration v keltské společnosti, ale naše zdroje jsou skromné na to, aby prokázaly skutečnou povahu těchto zvyků (Tain Bo Cuailnge 1976:. 26, poznámka p 292, srov Arbois de Jubainville 1905: 125-139; Hull 1953: 128-131; Westermarck 1921: 179-180; MacPhilib 1988, Wettlaufer 1999: 67-73).

V pozdějším středověku, ve čtrnáctém století se myšlenka práva první noci stává velmi populární v literatuře.

Zdravím,abych vše uvedl na pravou míru:
Autor nereagoval,protože byl v práci kde není nternet.
Jinak pokud Máro nebude vadit,okopíruju sem to,co jsem ti psal,není důvod smolit něco jiného.

Tez zdravim.ano chapu to,nedaval jsem to tam proto,abych uskodil tomuto webu,na ktery sem se presunul pote,co jsem uz nemohl snest jednani uceho a nekterych lidi,kteri tam pouze urazeli a navazeli se do lidi.Ucemu jsem napsal,co si myslim o jeho chovani a chovani lidi na dw a prestal tam davat prispevky.ted uz tam pouze chodim se podivat na nalezy,kterych tam je uz ovsem poskrovnu ,protoze podstatna vetsina lidi se presunula sem.Pote co jsem cetl debatu pod clankem romana,ktera se bohuzel i díky jeho pristupu zvrhla v neco,co jsem zazil opakovane na dw,nemohl jsem na tuto situaci nereagovat.
Hlavne pote,co jsem se dozvedel o debate,ktera tam probehla(na dw)jsem napsal svuj prispevek na ktery jsem okopiroval z tech trucstranek z fb ty sracky

.(pouze jednu pasáž,kopírovat to celé,na to jsem neměl žaludek,bohužel v době internetu se tomuto bohužel člověk neubrání)

Co se tyka kradeze loga a fotek,souhlasim s tebou,je to svinarna a ano,pomluva je trestny cin.
Ze jsem hned nereagoval hned na tvuj vzkaz neni proto,ze se bojim,nebo schovavam za internetovou anonymitu,ale proto,ze v praci proste na internet nemuzu.
To je asi zatim vse co jsem chtel k tomuto napsat,pokud ti to jako vysvetleni staci,ok.
Pokud ne,nebranim se dalsi komunikaci.
Preji pekny vecer.

ps.téma náboženství bych fakt raději nerozebíral a pokud ano,tak u piva i s Danem,máme na to podobnej názor. o:-) :-D

no prosím a pak že slušnost vymřela někdy stačí malé vysvětlení ;-) lidi buďme lidi :-D

On internet je osemetna vec a komunikace pres pismenka jeste vetsi... Clovek z tech pismenek nevidi, s jakou naladou to ten druhy clovek pise a smajlik nevystihne vse. Si myslim, ze kdyby se kluci znali osobne, tak by mozna tahle prestrelka ani nebyla. Ja znam osobne Romana a za nej dam ruku o ohne. O jeho psacich schopnostech jsme se tu mohli presvedcit vsichni. Vim, ze kazdy svuj clanek dela poctive a jestli se v tomhle clanku v necem zmylil nebo, ne tak to ja a ani bezny smrtelnik nepozna. A ten kdo ma na danou vec jiny nazor, tak to mohl napsat slusneji, bez utoku. Ale pry uz to nebylo poprvy, takze se Romanovi nedivim, ze mu uz ujely nervy. Kazdy nekdy vybouchne. Nikoho tim neomlouvam, jen jeste pisu jeden svuj nazor na tuhle, myslim uplne zbytecnou, prestrelku. Tenhle web mam rad, vetsinou se tu lidi chovaji k sobe slusne a urcite nejen ja, si preju, aby to tak zustalo.

To E.Cartmen: díky za tu reakci :)

a už se zase perou velebnosti -myslím že je úplně jedno jestli byl někdo před 4 rokama na tom či ono webu vždycky to bude hlavně o lidech a jejich chování a jestliže chce někdo prudit tak si vždycky najde důvod ale to je bohužel už ta naše povaha českomoravskoslezská živená totalitou :,-(

To ukrajinskyfront: je otázka proč tam takové sragory jsou trpěné. Na LP podobné věci prostě nenecháváme. Co se týče těch zhrzených nicků... jeden jediný brněnský prodejce jich jenom na LP dokazal vytvořit několik desítek. Doslova si vytvořil svojí vlastní komunitu .......... když jsme na to přišli začal dělat registrace s anononimních IP. Tak se zamysli komu ty sragory o LP na DW mají sloužit a zda někdo s těch lidí na DW něčím konkrétním někdy přispěl!

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru