Minelab Equinox 900 – návod pro začátečníky

Kategorie: Detektor kovů Minelab Equinox 900 a 700

Pokud jste již používali EQ 800, bude pro Vás přechod na EQ 900 velice snadný. Po tom, co se naučíte pracovat s rozšířenou stupnicí ID a také s novým hloubkovým režimem, budete „zase doma“. Text je tak určen především pro ty, co tuto zkušenost nemají.

Tento článek si neklade za cíl nějaký zevrubný popis detektoru, technologií atd. Budeme se čistě soustředit na nastavení a především úspěšné první krůčky s EQ 900. Na videu pak najdete celý popis detektoru včetně ukázek jak se pohybovat v terénu nebo zaměřovat detekované cíle.

Na konci článku najdete odkaz na návod, který Vám doporučujeme přečíst a podívat se alespoň na ty nejpodstatnější části. To, co v návodu nenajdete, jsou ale doporučená nastavení do různých prostředí s ohledem na to, že začínáte.

Jelikož u nás bývá na konci ledna hnusně, dohodli jsme si v prosinci natáčení instruktážních videí v Chorvatsku. V sestavě Pilot, Zipsy, Jaccob a Elmara jsme připravili jak videa na EQ 900, tak na Manticore.

Jak nejlépe začít?

Možná by ta otázka měla znít:  "Kde?". Pokud začínáte, je lepší se vyhnout místům s velkým množstvím cílů. Takovým typickým místem je zahrada u Vašeho domu. Pokud tam dům stojí alespoň pár desítek let, bude zahrada plná kovových cílů. Pro začátek místo zcela nevhodné, jelikož pokud se Vám na každé mávnutí ozve několik cílů, nebudete si s tím vědět rady. Není tak žádná ostuda začít  v „čistém“, jelikož začít v lokalitě extrémně zanesené odpady, je to jako jít dělat řidičák na automobilovou závodní dráhu.

Hledači si také často na začátku staví testovací polygony, což není vůbec špatně, ale znovu zde platí, musí to být v „čistém“, jinak to nedává smysl. Pak místo testování dosahu dosáhnete toho, že cíl zakopete mezi hromadu železného odpadu a on Vám tak trochu zmizí.

Tudíž je potřeba začít v místech, kde je cílů minimum. Nejlepší jsou tak pole daleko od vesnice nebo lesy, kde se nějaký cíl ozve maximálně po několika krocích a Vy budete míst čas a klid cíle vyhodnotit.

Pokud víme, kde a jak začít, jak detektor nastavit?

Nastavení si rozdělíme do několika kategorií podle lokalit a k jednotlivým bodům si napíšeme proč je vhodné toto konkrétní nastavení.

Les: obecně platí, že v lese je cílů podstatně méně než na polích a toho lze využít především tak, že lehce „vyměníme rychlost za hloubku“.

Pole: pokud leží pole někde poblíž trvalého osídlení, je počet detekovaných cílů řádově vyšší. Tomu je potřeba přizpůsobit nastavení rychlosti a FE bias. Platí to stejně jako u lesa, jenom opačně, že měníme trochu hloubku za rychlost. Pokud se ale budete držet rozumného nastavení, rozdíl nemusíte vůbec poznat.

Užít si pár slunečních dní na konci ledna je prostě fajn. Navíc chorvatské pobřeží tak trochu připomínalo dokument BBS po lidech. Což byl vítaný bonus :)

Nastavení

Pracovní režimy: ať již na polích nebo v lese, určitě to chce začít 1 pracovními režimy. Ty jsou vždy stabilnější a více se hodí pro prohledávání velkých ploch.

Nastavení citlivosti: začínáme a tak se budeme snažit mít detektor hezky stabilní. Pro první hledačky tak nastavte citlivost na 20. Postupně budete jistě lehce přidávat. EQ 900 má stupnici až do 28, přičemž poslední 3 úrovně jsou ale již vždy za cenu určitých prozvuků. V testech detektoru jsem na řadě lokalit chodil i na nastavení 24, což s EQ 800 možné nebylo. Tam ve stejných místech bylo maximum do 22. Vás by ale při prvních hledačkách nějaký hon na hloubku zajímat neměl, je třeba se soustředit na odpověď detektoru a učit se a na to je vždy nejlepší, aby byl detektor hezky klidný.

Odladění interferencí – automaticky, detektor si sám najde nejčistější kanál

Nastavení GB – ze začátku klidně pouze automaticky – Když jste na položce, zmáčknete odtržítko a nahoře se objeví ikona automatické funkce průběžného skenování. Později můžete klasicky pumpovat. Zde je takový empiricky otestovaný „úzus“ kdy platí, že pokud Vám při manuálním nastavování GB vyjde číslo vyšší než 30, bude v lokalitě mineralizace poměrně vysoká a to většinou znamená, že se také bude více měnit. V takovém případě se doporučuje zapnout průběžné skenování.

Nastavení hlasitosti – Pokud to na Vás nebude příliš nahlas a budete chodit „na reproduktor“ tak bych nastavil rovnou 25. Sám tak Equinoxe chodím roky. V pokročilém nastavení můžete měnit hlasitost pro jednotlivé tóny. Defaultně je zde tón pro železo nastavený na úroveň 12. Pokud chcete železa vnímat ze začátku více hlasitěji, posuňte úroveň na číslo 15-16. 

Nastavení thresholdu – prahový tón je specifická funkce, která lehce zvyšuje citlivost na nejdrobnější cíle a také u Minelabu můžete díky pauzám vnímat odmítané předměty. Threshold by nikdy neměl být příliš hlasitý, měl by být nastavený na prahu slyšitelnosti. Pro mě je to úroveň někde okolo 8.

Znám hledače, kterým konstantní „brukot“ na pozadí trochu vadí. Nemá smysl tuto hodnotu ale stahovat na 0. Když už tomu tak je, stáhněte někam na 6 a nechte hodnotu být. V pokročilém nastavení funkci thresholdu si můžete tóninu nastavit sami. Defaultně nastavený tón je myslím zvolený velice dobře. Pokud si s tímto nastavením budete hrát, držel bych se hlubších tónů.

Nastavení tónů – U 900 stovky je možnost výběru mezi 1, 2, 5, AT (multitone) a DP hloubkový VCO režim. V pokročilém nastavení si pak můžete s 5-tónu klidně vyrobit 4 nebo 3-tón, ale do toho bych se na začátku nepouštěl. Na začátek bych nastavil 2 tóny, kdy se železa budou ozývat hlubokým tónem, barevné kovy vysokým, soustředil bych se na číselnou identifikaci na LCD a samozřejmě všechny cíle, kde si nejsem jistý, bych kopal.

Nastavení diskriminace – Obecně platí, že diskriminací je vždy potřeba šetřit. Ze začátku je to ještě důležitější, a to z důvodu, že hledač nemá „naposloucháno“. Pokud tak v lokalitě není velké množství oxidu železa, které může způsobovat „pobroukávání detektoru železným tónem“ a pak je účelné zavřít čísla -9 a -8 a je lepší chodit v ALL Metalu. Ten zapnete jednoduše zmáčknutím podkůvky na ovládací jednotce.

Rychlost obnovy – Rychlost obnovy a pokročilá funkce FE jsou v podstatě to nejzásadnější na čem můžeme rozlišit v jaké lokalitě se pohybujete.

Pole: Jak již bylo řečeno, pole znamená většinou větší počet cílů. Zvolíme si tak 1 režim a rychlost obnovy nastavíme na 4 nebo na 5, což záleží na počtu cílů. Pokud by se jednalo o nějakou extrémní lokalitu, kde na každé máchnutí dostanete 5 a více cílů, můžete nastavit i 6, ale tato rychlost již ovlivňuje dosah detektoru. Navíc jsem přesvědčený, že začátečník by si s ohledem na to, že detektor ještě nemá v ruce, měl zvolit lokalitu „jednodušší“.

FE bias, který najdete pod nastavením rychlosti jako pokročilou funkci je v podstatě taková váha. Nastavením detektoru říkáte, jak moc jste ochotní „riskovat“ že vykopete nechtěný železný cíl. Pokud nastavíte nízké hodnoty 0 až 3, v podstatě detektoru říkáte, že i velice slabé cíle z velké hloubky u kterých je šance, že by se mohlo jednat o předměty z barevných kovů, chcete slyšet jako „barvy“. Někde u čísla 4 se pak nastavení láme a detektor se Vás snaží více „chránit“ před tím, abyste náhodou nevykopali nějaké želízko.

Moje doporučení je ale vždy držet se v nastavení FE do čísla 3! Takové nastavení neovlivní dosah detektoru na drobné barevné cíle a o ty většinou jde nejvíce. Na pole si tak nastavte 1 nebo 2, popřípadě maximálně 3. Diskriminaci si nechte otevřenou v All Metal tak, jak jsme popsal výše. I nechtěný velký železný cíl z extrémní hloubky bude bručet, pouze navíc občas propískne do barvy. Pokud ale slyšíte bručení, je to železo. Je klasickou začátečnickou chybou železa zavřít, kdy přijímaný signál je pak pouze přerušované písknutí do „barvy“. Začátečník neslyší, že je to „silný, utržený signál“ a jde to zbytečně kopat.

Les znamená menší počet cílů. Je tak pro první krůčky v podstatě vhodnější, jelikož méně cílů dává větší čas na jejich vyhodnocení. Většinou odpadávají problémy se souběhem cílů atd. Celkové nastavení detektoru může zůstat stejné jako na pole, začneme znovu v jedničkovém režimu a to co upravíme, je pouze nastavení rychlosti a FE bias.

Menší rychlost obnovy přináší hloubku navíc, nižší nastavení FE bias pak přidá další hloubkový bonus především u nejmenších cílů. Rychlost do lesa tak nastavte na 3 a FE bias na 0 nebo 1. Pokud by byl počet cílů v lokalitě ale vyšší než 1 nebo 2 na jedno mávnutí, můžete rychlost obnovy zvednout na 4.

Rychlost pohybu a výška cívky nad terénem

Nejčastější chyba, a to i u zkušených hledačů, je rychlost pohybu v lokalitě a výška ve které držíte cívku nad terénem. Pohyb by měl vypadat, jako když starý pán pomalu seče trávu. Na videu takovou ukázku pohybu najdete. Pokud v lokalitě „běháte“, musíte nastavovat vyšší čísla rychlosti a tím pádem začnete přicházet o hloubku a třeba také o barevné cíle v blízkosti železa.

Pokud se naučíte chodit pomalu, budete moci i v zaneřáděných lokalitách chodit na nižší čísla obnovy a díky tomu nějaký ten centimetr dosahu přidáte.

Výška sondy na terénem by měla být konstantní. Ideálně cca 2 cm na terénem. Detektor by prostě měl vždy co nejlépe „vidět“ zem. Prvním důvodem je, že pokud byste odlaďovali „proti“ vzduchu, což si můžete otestovat, tak  budete „pumpovat do nebe“ a vždy Vám vyjde hodnota 0. Druhým důvodem je, že větší výška sondy nad terénem znamená menší sloupec proskenované půdy.

Video

Návod pro detektory Minelab Equinox 900/700 v Čj

Návod si můžete stáhnout poklepáním na obrázek nebo zde na odkaz: Návod detektor kovů Equinox 900/700 čj

Komparační tabulka ID mezi Equinoxem 900 a 800

ID graf vznikl na základě testovaní jednotlivých cílů mezi EQ 900 a EQ 800. Je orientační a vypracoval ho pro Vás Jaccob.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

D9ky Vašemu videu jsem trénoval nastavení asi hodinu na 6ti stovce, díky ;-)

Všechny naše instruktážní videa pro řadu Equinox najdete pohromadě na našem youtube kanálu: https://www.youtube.com/watch?v=CdnjWwTxiMA&list=PLjZJrcbO6FRVArgdCfeYNXR4qxvwkqhmm

Funkce tisku stránky je v prohlížeči. Třeba v chrome, nahoře klepni na tři tečky vpravo. Tam máš tisk, a zároveň se ti ukáže náhled. Mají to udělané tak hezky, že už tu funkci tady nemáme. (byla tady, ale google to umí lépe) ;-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru