Pravoslavný křížek a vysvětlení jeho symboliky

Na našem území, je to nejčastější nález devocionálie po vojácích z Napoleonských válek patřících k Carské armádě, v málo případech může jít i o památku po zajatcích z 1.světové války, případně po části Ruské populace, která po revoluci odešla na naše území a to protože tyto křížky byly nošeny i víc jak sto let po jejich vyrobení, předávaly se z pokolení na pokolení. Vrcholným obdobím jejich výroby je druhá polovina 18.století a počátek 19.století, ale vyráběly se až do 20.století, dnes se jejich výroba opět obnovila. V této době jich bylo vyráběno obrovské množství a dá se říci že takřka každý Rus takovýto křížek nosil.

To co je na první pohled zřejmé je rozdíl mezi dvěma typy těchto křížků, které jasně rozlišují mužský a ženský křížek.

Mužský křížek je tvarově klasickým křížkem (obr.1), oproti tomu ženský křížek má více zploštělý, zaoblený tvar bez ostrých rohů. (obr.2) a mezery mezi rameny jsou vyplněny rostlinným ornamentem, a tady začíná působit pravoslavná symbolika. Ženský křížek tím že má tyto mezery mezi rameny vyplněny rostlinnými motivy (většinou jde o vinnou révu) odkazuje tímto na Žalm 128/3:

Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu.

Avers a revers u obou typů je shodný. Jen vzácně jsou odchylky v nápisech, ale budeme se držet nejčastějšího provedení, v opačném případě by tento článek přesahoval mez únosnosti pro čtenáře.

Avers: Popis obrazu na obrázku č.3

 

Revers: v těle kříže je rozsáhlý text, který v zkratce cituje žalm 68 (obr.4):

Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou,

ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou!

Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš –

jako vosk taje před ohněm,

ničemové zhynou před Bohem!  

Jásat před Bohem však budou poctiví,

oslavovat budou a tančit radostí!

……………………..

Doufám, že jsem tímto alespoň částečně pomohl při pochopení složitosti Pravoslavných křížků které jistě zdobí mnoho sbírek v naší republice.
 

1. Mužský křížek
1. Mužský křížek
2. Ženský křížek
2. Ženský křížek
3. vysvětlení symboliky na aversu
3. vysvětlení symboliky na aversu
4. Žalm na reversu
4. Žalm na reversu

 

Komentáře

Super díky moc ;-)

To : Nebet aby taky ne ;-) Je to můj velký učitel a kamarád ;-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru