Putování jižními Čechami III.

Kategorie: Hrady, hradiště a zaniklá místa

Terčino údolí blízko Nových Hradů

Romantický krajinný park (tzv. anglický park) v údolí říčky Stropnice nechal vybudovat hrabě Jan Nepomuk Buquoy roku 1756 na popud své manželky, hraběnky Terezie Buquoyové, po níž je park dnes také pojmenován. V době založení byl nazýván Valloncherie. Park vznikl v místech bažantnice, založené roku 1667. Práce na budování parku řídil zahradník Ignác Fnoika. Původní rozloha parku byla 68,8 ha.

Podoba parku vychází z tehdy módních romantických myšlenek Jeana-Jacquesa Rousseaua o pobytu ve volné a nespoutané přírodě. Na základě týchž myšlenek vznikly v té době v Čechách také další podobné krajinné parky, například v Krásném Dvoře, Veltrusech, Vlašimi či moravské Lednici.

Podobně jako ve zmíněných parcích byl i v Tereziině údolí doplněn park mnoha romantickými stavbami. V letech 1788–97 byla vybudována empírová budova „lázní“ nazvaná Venzelbau (později Neugebau, česky Lázničky) ( viz. FOTO ), v roce 1803 byl postaven Modrý dům (viz. FOTO ), ve kterém hraběnka až do roku 1817 trávila letní měsíce. Park byl také stále obohacován řadou drobných architektonických a sochařských objektů, jakýchsi „pomníčků“, obsahujících poetické texty a zpravidla opěvující přátelství.

Roku 1817 byl zřízen umělý vodopád ( viz. FOTO ) vysoký zhruba 20 m, roku 1852 byla postavena tzv. Švýcarská chata a roku 1860 byly vybudovány hamerský dům a dům kolářův ve stylu anglické neogotiky.

Vedle stromů přirozeně v údolí rostoucích byl park osázen také exotickými dřevinami. Například u Modrého domu jsou dodnes dochovány přes 15 m vysoké cypřiše. Mezi další dřeviny patří vejmutovky a douglasky. Z místních dřevin je třeba zmínit řadu velmi starých stromů, především dubů. Mnohé z nich zde rostly už před vznikem parku, nejstarší exemplář (konkrétně jde o dub letní) s obvodem kmene 730 cm zde roste už už zhruba 500 let.

Ještě na počátku 20. století byl park poměrně dobře zachován a udržován, jak dokládá popis A. Cechnera. Roku 1936 byl park výrazně poškozen povodní, při níž byl mj. prakticky zničen Modrý dům, z něhož zbyly pouze trosky dvou obvodových stěn.

Od roku 1949 je park chráněn jako národní přírodní památka, kromě toho podléhá park i objekty v něm dochované také památkové ochraně. Přesto byl park i zmíněné stavební objekty v době socialismu udržován nedostatečně a mnohdy i problematickým způsobem. Mnohé stavby byly obnoveny až v posledních letech, drobný architektonický mobiliář z části zcela zanikl.

V parku je zřízen v roce 2007 rekonstruovaný okruh naučné stezky o délce 5 km. Současná rozloha parku je 138,3 ha.

Na okraji Tereziina údolí je vybudována retenční nádrž Humenice, která zabraňuje devastujícím povodním v parku. V její blízkosti se nachází dobře zachovalá pozdněgotická tvrz Cuknštejn ( viz. FOTO )

 

Terčino údolí je prohlášeno Národní přírodní památkou ( NPP )  a tudíž opět bez detektorů :-)

 

 

zdroj: internet

foto: Pasnau

Lázničky
Lázničky
Modrý dům
Modrý dům
Modrý dům
Modrý dům
Modrý dům
Modrý dům
Modrý dům
Modrý dům
Modrý dům
Modrý dům
umělý vodopád
umělý vodopád
Cuknštejn
Cuknštejn

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Jížní Čechy mám moc rád,Terčino udolí sem mel možnost navštívit dvakrát,park je nádherný poprvé nekdy kolem r.95 rok před napuštením přehrady v Žumberku a podruhé v r.2009 no a Cuknštejn je podle mne jedna z nejpeknejších tvrzí, tak doufám že se do Nových Hradu ješte alespon jednou podívám. :-)

Krásněj článěk a ještě o to lepší když to okolí znám a bydlím v blízkosti :-)

Tak to se opravdu máš, mám ten kraj moc rád je u vás krásne. :-)

Zajímavé čtení :-D

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru