Rychlost zotavení a maskování cílů u Minelab Equinox 600 a 800

Kategorie: Detektor kovů Minelab Equinox 800 a 600

Detektory kovů měly před několika desetiletími velmi omezené hloubkové schopnosti. Zvyšující se hloubka detekce byla proto hlavním cílem všech detektoristů. Většina nových detektorů se vždy prodávala kvůli "větší hloubce". Toto zaměření na "větší hloubku" mělo po dlouhou dobu svůj význam, ale nedávno bylo prokázáno, že větší hloubka je jen částí celé rovnice...

Pozadí

Více hloubky nemusí vždy znamenat, že bude nalezeno více dobrých nálezů. Předpokládá se, že mince, šperky a jiné artefakty končí hlouběji v zemi, ale to v mnoha oblastech není pravda. V suchých oblastech často nedochází k podmínkám, které umožňují hlubší klesání nebo uložení takových předmětů. V těchto oblastech jsou nálezy často jen mělko a nic ve větších hloubkách. Omezení může také spočívat v tom, jak hluboko člověk může kopat. Hloubka dosahu detektoru kovu je téměř vždy testována na jeden cíl, který je v zemi uložen, aniž by poblíž byly jiné rušivé cíle. Přesto na  mnoha místech není nic neobvyklého mít více než jeden cíl pod cívkou v danou chvíli. Když k tomu dojde, jak detektor reaguje? Obecně existují dvě možnosti, které se navzájem doplňují:

 

Za prvé; některé detektory mohou detekovat různé předměty pod cívkou a zprůměrují je dohromady do jediné cílové odpovědi. Kombinace železných a neželezných předmětů pod cívkou často snižují cílová ID čísla. Odpověď více neželezných předmětů je často kumulativní, přičemž několik cílů, které mají nižší cílový identifikátor, je hlášeno jako jediná položka s vyšším identifikátorem cíle. Tyto posuny v cílovém ID mohou často způsobit, že minete požadované cíle.

 

Za druhé; horší problém nastává, když jsou předměty pod cívkou v různých hloubkách. Mělčí cíle obvykle mají přednost před hlubšími cíli. V reálu to může být docela ohromující, protože malý cíl, který je vzdálen jen pár centimetrů od většího, ale hlubšího cíle, způsobí úplné ignorování hlubšího předmětu, přičemž detektor hlásí pouze mělký cíl. Hlubší je prostě skryt nebo-li "maskován" mělčím cílem.

 

Tyto dva scénáře jsou dvěma formami "maskování cílů", protože požadované položky jsou vynechány kvůli těsné blízkosti nežádoucích předmětů. Po desetiletích detektorového hledání s mnoha dobrými hloubkovými detektory je dnes docela pravděpodobné, že se ještě najdou žádoucí předměty, skryté ve velkých hloubkách, maskované jinými cíli, než je možné najít pomocí detektoru, který jde trochu hlouběji. To je určitě štěstí, protože existují fyzikální limity pro hloubku detektoru a my jsme již velmi blízko těmto limitům. To znamená, že nejeden detektorista by měl zvážit změnu jednostranného zaměření z hloubky na detekci cílů, které jiné detektory míjejí. V mnoha prostředích bohatých na cíle je třeba zaměřit se spíše na potlačení cílového maskování než na dosažení větší absolutní hloubky.

Co je rychlost zotavení?

Několik termínů definuje, jak dobře mohou detektory kovů rozlišovat těsně umístěné cíle. Bývá to někdy popisováno jako zpoždění obnovení nebo reaktivita, ale častěji je známo jako „rychlost zotavení“.

 

Měli byste přemýšlet o digitálních detektorech kovů, které oznamují, co se děje pod cívkou, jako o „fotografickém“ snímku a zobrazení výsledku ve formě cílového ID čísla. Každý snímek může mít delší nebo kratší dobu trvání, ale pro každý snímek lze zaznamenat pouze jedno cílové ID. Chcete-li vyhledat a identifikovat dva cíle blízko sebe, detektor musí mít možnost provést dva snímky, jeden pro každý z obou cílů. Rychlost zotavení definuje, jak rychle může detektor hlásit několik položek, které jsou blízko sebe.

 

Představte si, že máte tři různé mince v řadě, tři centimetry od sebe, tedy devět centimetrů celkem. Všechny tři mince mohou být pod sondou současně v jednu chvíli. Pro tento příklad předpokládejme, že trvá přesně jednu vteřinu, než se přesune sonda nad všemi mincemi. Náš imaginární detektor má rychlost zotavení kalibrovanou od 1 do 3, přičemž každé nastavení představuje rychlejší zotavení. Nastavení 1 znamená, že detektor může zachytit jeden snímek za sekundu. Nastavení 2 je dva snímky za sekundu a 3 znamená tři snímky za sekundu.

 

Nastavíte detektoru rychlost zotavení na 1 a provedete pohyb sondou přesně jednu vteřinu nad mincemi. První mince vytváří pěkné pípnutí s cílovým ID a další dvě mince jsou buď ignorovány, nebo je cílový identifikátor zprůměruje společně s první mincí a produkuje méně přesné cílové ID. Nezapomeňte; ignorování položek nebo vytváření nepřesných identifikačních čísel cílů kvůli blízkým a těsně sousedícím položkám se označuje jako „maskování cílů“.

 

Nastavení rychlosti obnovy na 2 znamená, že detektor může zachytit dva snímky za sekundu. Nyní první mince vydá za půl vteřiny pípnutí s identifikačním číslem cíle. Druhá mince je ignorována / zprůměrována (maskována). Detektor se resetuje (zotavuje se) a pořídí další snímek po půl vteřině, hlásí třetí minci s čistým signálem a identifikátorem cíle.

 

Nakonec nastavení rychlosti zotavení na 3 vytvoří tři krátká, ale čistá pípnutí s přesnými identifikačními čísly na všech třech mincích! Skvělé - tak proč nestačí jen nastavit rychlost zotavení na 3 a zapomenout na to?

 

V příkladech výše uvedených je rychlejší zotavení převedeno do kratších zvukových odezev. Problémem je, že při detekci velice hlubokých cílů již detektor pracuje s minimálními informacemi, takže nejhlubší cíle již mají tendenci vydávat slabou odezvu. Přehnaná rychlost zotavení může zachytit minimální cílový signál, přičemž jej zkrátí a ve výsledku bude signál ještě slabší nebo neslyšitelný.

 

Stručně řečeno, rychlejší zotavení pomáhá oddělovat (separovat) sousedící cíle a minimalizovat maskování cílů. Pomalejší zotavení pomáhají tvořit plnější a snadněji slyšitelné zvukové signály hlubších cílů.

Výhody EQUINOXu

Jedním z hlavních způsobů, jakými se nový EQUINOX liší od předchozích multifrekvenčních detektorů Minelab, je, že má mnohem rychlejší možnosti zotavení. Jednou z mála slabostí v předchozích modelech BBS a FBS je tendence k maskování cílů; a to zejména v prostředích na cíle bohatých. Společnost Minelab konkrétně vyřešila tento problém novou technologií Multi-IQ, která může využívat bleskové obnovovací rychlosti zotavení. EQUINOX to dělá tak dobře, že nejenže překračuje rychlost většiny detektorů s jedinou frekvencí, ale k tomu pracuje současně na více frekvencích!

 

Zastávám názor, že jednou z nejlepších věcí u nových modelů EQUINOX jsou dobře navržené tovární předvolby. Poznámka: Tyto možnosti jsou nastaveny pro vyšší rychlost obnovy. Jedna z největších chyb, jakou vidím, je to, že noví uživatelé předpokládají, že přednastavení nejsou dobře promyšlená a okamžitě se pokouší nalézt nastavení, o kterých si myslí, že jsou lepší. Zejména někteří majitelé předchozích detektorů Minelab se rozhodli, že okamžitě půjdou na pomalejší rychlost zotavení, když chtějí „větší hloubku“. Ti, kteří tak činí, ignorují jednu z hlavních výhod EQUINOXu oproti ostatním detektorům. Tohle je opravdu případ, kdy by noví vlastníci měli mít větší důvěru v přednastavené možnosti a využívat je od počátku.

 

Spíše než laborovat a chtít udělat z EQUINOXu jiný detektor, využijte jeho nové schopnosti pro lepší výsledky. To znamená skutečně hledat v oblastech, kde je odpad hustší a cílová maskování pravděpodobněji skrývají cíle v poměrně malých hloubkách. Velká rychlost zotavení také pomáhá hlouběji ve vysoce mineralizované půdě a každý, kdo pracuje v půdách s vyšší mineralizací, by se určitě měl držet vyšší rychlosti zotavení.

 

Lidé, kteří využívají spoustu cílového odmítnutí nebo diskriminace, často nevědí, jak hustý je odpad, protože byl zablokován. Velmi doporučuji, aby prahový tón používal každý, kdo odmítá mnoho cílových odpovědí. Prahový tón se při překonávání zamítnutých cílů přerušuje, což dává lepší představu o tom, jak hustě odpadem je zamořená lokalita. Alternativou je neodmítnout žádné položky a jít přesně podle tónů. Když všechny položky slyšíte, získáte lepší představu o hustotě cílů a odpadu v daném prostředí.

 

Pohybuji se často ve velmi mineralizované půdě a z tohoto důvodu jsem téměř nikdy nesnižoval míru rychlosti zotavení EQUINOX 800 a pokud bych měl EQUINOX 600, pravděpodobně bych nikdy téměř nic jiného nepoužíval, než nejvyšší nastavení 3, přičemž 2 jen pro vzácné příležitosti. Opět platí, že vyšší zotavovací rychlosti jednoznačně pomáhají ve vysoce mineralizované půdě a měly by být v takovémto prostředí standardním nastavením bez ohledu na cílovou hustotu. Také rád používám plný rozsah tónů.

Zde je reálný scénář pro mě, v místním parku...

Mohl bych začít v otevřeném prostoru s rychlostí zotavení 5 na mém EQUINOX 800. Jakmile jsem blízko oblasti častých pikniků, registruji (poslouchám tóny), že cílová hustota se zvyšuje. Jakmile slyším více než jeden nebo dva cíle na jedno mávnutí sondou, nastavím rychlost zotavení na 6. Poté, co se dostanu na několik položek na jedno mávnutí, pravděpodobně budu opět zrychlovat zotavení. V čistějších oblastech snížím rychlost zotavení. Co dělám, je přizpůsobení rychlosti zotavení cílové hustotě místa, což můžu vědět jen tehdy, když slyším všechny cíle. V oblastech s menším počtem cílů mohu posílit reakci na hlubší cíle, ale v oblastech s hustými cíli se více zaměřím na odstranění cílového maskování.

 

Jednou z pěkných věcí, které se týkají modelu 800 vs 600 je, že nastavení rychlosti zotavení má jak širší rozsah, tak jemnější stupně kontroly.

 

Pokud hledáte v méně mineralizované půdě než já, máte více možností s pomalejšími nastaveními rychlosti zotavení. V oblastech s malým počtem cílů bych použil pomalejší nastavení, ale znovu: Vždy jděte do rychlejších nastavení, čím hustější je odpad. Hlavní způsob, jak využít kontrolu rychlosti obnovy – vždy si být vědom cílové hustoty. To se nejlépe provádí použitím prahového tónu, který se přeruší s odmítnutými cíli nebo za pomoci plných – tedy všech tónů (All Metall), které vás upozorní na všechny cíle.

 

EQUINOX má v porovnání s předchozími modely Minelab BBS a FBS poměrně dost předností, ale tyto silné stránky můžete využít pouze tehdy, pokud víte, jak na ně a které to jsou. Vysoká rychlost zotavení je jedním z nejúčinnějších nástrojů EQUINOXu, takže doufám, že tuto výhodu nezahodíte!

 

V zemi je ještě obrovské množství dobrých nálezů, především v odpadem zamořených lokalitách. Vezměte EQUINOX, použijte rychlé zotavení a najděte je!

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

GM4PRO, velmi pěkný článek, opravdu skvěle napsané. Chlape, máš talent ! :-D :-D :-D :-O

Mildas: Nene, kdepak talent. Tohle je jen překlad, origo článek je od Minelabu. Mára to tam asi zapomněl dodat, jindy to jinak uvádí.

To, že je článek jen překlad, nijak nesnižuje tvoji tvůrčí činnost a schopnosti které máš, zbytečně se podceňuješ ! Ovšem, skromnost je také velká hodnota, vážím si každého, kdo přispívá takovými a i jinými články, byť "jen", přeloženými, jak píšeš. Mnozí z nás to neumí nebo se jim do toho nechce. Především, jsou to důležité informace. A bez nich, v tom ovládání správného nastavení, to jde velmi, velmi ztuha. Jsou i jedinci, kteří takové možnosti nastavení nedokáží zvládnout a detektoru se raději zbaví a navíc ho ostatním ještě znechutí, respektive, snaží se o to.
o:-) :,-( Pozorní a trpěliví jedinci však vědí své a určitě mu přijdou na chuť, chce to jen osvětu, tedy zkušenosti a informace. A za ty ti děkujeme asi všichni, já osobně tedy ano ! :-D :-D :-D

To OBI, nelze porovnávat EQUINOXE s Ctx, to je snad jasné, je to úplně někde jinde. ;-)

Musim to potvrdit. Mam 600 asi 14 dni a schvalne chodim jen do ,,bordelu,, , kde jsem se s minulym detikem moc nechytal. Ted si to uzivam a jen zobu a zobu a zobu... A to chodim na dvojku, u trojky mi prisla hloubka uz mensi. Ale aspon se mam pak zase s trojkou kam vratit:) Nox me baviiii!

Zajímavé moc.Letos ještě počkám,známému dojde asi v červnu nebo červenci,potestujem,uvidíme. :-)

Vy tady furt srovnáváte :), akorát ctx stojí 2x tolik co 800???
800 srovnejte v cenové relaci cca od 20 do 30 tisíc s ostatními detektory - pak si myslím že to bude mít smysl...
Mám x-terru 705 a 800-stovku objednanou. Už necelý měsíc a mám ji doma. Uvidíme jaká to bude změna :)

Zeptej se Servuze , Měl dokonale našlapanou a nachozenou 705 tku a po pár dnech hledání s noxem ji v klidu dává dál ;-)

To FRA: doufam, ze pak napises nejake srovnani ;-)

Velice děkuji za rady! Ve čtvrtek jsem si v lesejčku na článek vzpomněl, ze "dvojky" přepnul na "šestku" a jak zmínil Yoki - zobal jsem a zobal! S pěti detíkama patnáctkrát prochozená lokalita, železa jak zjednanýho a furt se sype.
K srdci jsem si vzal zejména poslední větu článku, dík... ;-)

Tak nějak si neuvědomuju, že jsem kdy dal s jiným detektorem a tak jistým signálem uprostřed Keltského sídliště obol který neležel na povrchu který byl zcela ušlapaný desítkami hledačů přede mnou, než právě s CTX. Naopak když vidím tu diskriminaci Noxe kdy dává i AG s ID1 kde je taktéž struska a jiný bordel, tak to s FBSkem fakt ani omylem porovnávat nelze. 8-) 8-)

Mohl bych poprosit autora o originální článek kde si Minelab veřejně kálí na FBS technologii která údajně zle separuje v bordelu?

Raději napište o té báječné diskriminaci kdy není vzácností kdy malá AG jsou na ID 1 takže asi bude lepší chodit pomalu bez diskriminace.

Tenhle článek, by měl být součástí návodu k Equinoxu.A je pravdou,že většina se snaží vyšťavit detektor na maximální hloubku.Přitom nejkrásnější nálezy jsou kolikrát jen takový kousek pod povrchem,až mě to kolikrát překvapí.Rychlost zotavení,multifrekvence to je silnou devizou tohoto detektoru.Díky GM4PRO za článek. ;-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru