Návod na katalog mincí

Ačkoli se snažíme, aby ovládání katalogu bylo co nejvíce intuitivní, chápeme, že nemusí být jasné každému. Pro ty z vás, co potřebují objasnit některé funkce katalogu je určen tento návod. Čtěte dále a dozvíte se...

Katalog mincí

V našem katalogu se nachází již přes tisíc mincí a neustále přidáváme nové. Doufáme, že katalog stane vaším dobrým pomocníkem při určování nálezů mincí.

Jak pracovat s katalogem mincí

Pro co nejsnadnější vyhledávání máte k dispozici několik rozbalovacích lišt. Pokusím se popsat vše od první do poslední.

Území: Můžete si vybrat území. Zobrazí se pak na výběr pouze ti panovníci, druhy a materiály mince, které připadají v úvahu s vybraným územím.

Panovník: V této liště si můžete zvolit panovníka (např. František I nebo časové období ČSR 1918-1939 atd.). V katalogu se Vám pak zobrazí pouze mince vydané za daného panovníka. Pokud si nejste jisti tím, kdo minci vydal, necháte políčko nevyplněné „všichni panovníci“.

Rok: Pokud se Vám podařilo rozluštit na minci rok ražby, stačí vepsat tento ročník do prvního políčka. Pokud budete chtít zobrazit mince za nějaké konkrétní období (např 1856-1872) vyplníte obě kolonky. Mince, které se Vám zobrazí, pak vždy budou spadat pod zadaný časový úsek.

Druh mince: Pokud jste zadali jméno panovníka nebo nějaké období republiky, máte výhodu v tom, že se vám zobrazí pouze mince vydané daným panovníkem nebo republikou. V opačném případě se zobrazí všechny varianty jmen mincí v katalogu. Vždy se pak můžete orientovat podle skutečného opisu mince (názvu, který je na minci vyražený např. 20 Heller – v závorce pak najdete českou variantu „dvacetihaléř“).
Pravděpodobně budete překvapeni množstvím různých jmen a nominálů vydávaných jednotlivými panovníky, vždy je ale třeba mít na paměti, že se jedná o všechny mince vydávané v letech jeho vlády a do tohoto výčtu tak patří i všechny ostatní dědičné země (např. František Josef I – centesimo, lira atd.)

Materiál: Pro druh materiálu platí podobná pravidla jako pro druh mince. Pokud zadáte jméno panovníka, zobrazí se pouze druhy kovů, které se za jeho vlády k ražbě používaly. Tady bych pak chtěl hlavně upozornit na několik druhů slitin, které jsou značeny vždy jako výčet jednotlivých použitých kovů (např.: cín – měď – zinek). Pokud si tak nejste jisti složením mince, určitě nechte kolonku nevyplněnou.

Velikost: U špatně čitelných mincí máte možnost zadat velikost mince v milimetrech. Pokud se jedná o minci hodně poškozenou oběhem, vždy volte určitou míru tolerance (např. 20 mm – 24 mm)

Váha: Stejná volba jako u velikosti. Jelikož se můžete dopustit jak chyby při vážení, tak může být mince otřelá oběhem, volte vždy určitou míru tolerance (např. 3,50g – 4g)

Cena: Pouze orientační volba. Ceny, které jsou u mincí uvedené, odpovídají minci v ražebním lesku a zcela bez poškození oběhem. Je proto na ně potřeba i takto nahlížet. Pokud se Vám u nalezené mince objeví nápis „TC“ znamená to tržní cenu. 

Seřadit podle: Zde máte možnost seřadit nalezené mince buď od poslední zadané, nebo od nejstaršího ročníku.

Přímý výběr: Každá mince v katalogu má své přidělené číslo. Pokud se tak budete chtít k jedné dané minci vracet několikrát, je dobré si toto číslo poznamenat. Máte tak možnost výrazně si urychlit její opětovné vyhledání.

Pokud jste již hledanou minci našli, máte si možnost otevřít její náhled a to buď poklepáním na zmenšeninu fotografie, anebo na její evidenční číslo.

V detailu mince pak najdete všechny informace o dané minci (váha, velikost, ražby atd.) a také zde máte možnost si zvětšit fotografii daného nominálu.
Druhou identifikační možností v detailu jsou pak nálezové stavy. U každé mince v katalogu se tak postupně budou přidávat mince s různou mírou poškození v opisu. To Vám pomůže reálně zhodnotit stav vaší mince.

Nálezové stavy

Chcete se s vašimi jistě krásnými nálezy mincí podělit s celou hledačskou koumunitou? Ke každé minci v našem katalogu můžete přidat svůj nález.

 

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru