Návod na katalog mincí

Ačkoli se snažíme, aby ovládání katalogu bylo co nejvíce intuitivní, chápeme, že nemusí být jasné každému. Pro ty z vás, co potřebují objasnit některé funkce katalogu je určen tento návod. Čtěte dále a dozvíte se...

Katalog mincí

V našem katalogu se nachází tisíce mincí a neustále přidáváme nové. Doufáme, že katalog stane vaším dobrým pomocníkem při určování nálezů mincí.

Jak pracovat s katalogem mincí

Pro co nejsnadnější vyhledávání máte k dispozici několik rozbalovacích lišt. Pokusím se popsat vše od první do poslední.

Pokud vyberete jakoukoli kolonku (např. v území vyberete Řím), ostatní kolonky se přegenerují a nabídnou pouze ty možnosti, které povedou k nalezení alespoň 1 mince. (V tomto případě se tedy omezí výběr nominálu na Denarius, Dupondius atd.) Tím pádem se vám téměř nemůže stát, že byste špatnou kombinací vyhledávacíh parametrů nenašli žádnou minci.

Území: Můžete si vybrat území. Zobrazí se pak na výběr pouze ti panovníci, nominály a materiály mince, které připadají v úvahu s vybraným územím.

Panovník: V této kolonce si můžete zvolit panovníka (např. František I., Západní keltové atd.). V katalogu se Vám pak zobrazí pouze mince vydané za daného panovníka. Pokud si nejste jisti tím, kdo minci vydal, necháte políčko nevyplněné „všichni panovníci“.

Rok: Pokud se Vám podařilo rozluštit na minci rok ražby, stačí vepsat tento ročník do prvního políčka. Pokud budete chtít zobrazit mince za nějaké konkrétní období (např 1856-1872) vyplníte obě kolonky. Mince, které se Vám zobrazí, pak vždy budou spadat pod zadaný časový úsek.

Nominál: Pokud jste zadali jméno panovníka nebo nějaké období republiky, máte výhodu v tom, že se vám zobrazí pouze mince vydané daným panovníkem nebo republikou. V opačném případě se zobrazí všechny varianty jmen mincí v katalogu. Vždy se pak můžete orientovat podle skutečného opisu mince (názvu, který je na minci vyražený, např. 20 Heller – v závorce pak najdete přeloženou variantu „dvacetihaléř“).

Pravděpodobně budete překvapeni množstvím různých jmen a nominálů vydávaných jednotlivými panovníky, vždy je ale třeba mít na paměti, že se jedná o všechny mince vydávané v letech jeho vlády a do tohoto výčtu tak patří i všechny ostatní dědičné země (např. František Josef I – centesimo, lira atd.)

Materiál: Pro druh materiálu platí podobná pravidla jako pro nominál. Pokud zadáte jméno panovníka, zobrazí se pouze druhy kovů, které se za jeho vlády k ražbě používaly. Tady bych pak chtěl hlavně upozornit na několik druhů slitin, které jsou značeny vždy jako výčet jednotlivých použitých kovů (např.: cín – měď – zinek). Pokud si tak nejste jisti složením mince, určitě nechte kolonku nevyplněnou.

Velikost: U špatně čitelných mincí máte možnost zadat velikost mince v milimetrech. Pokud se jedná o minci hodně poškozenou oběhem, vždy volte určitou míru tolerance (např. 20 mm – 24 mm)

Váha: Stejná volba jako u velikosti. Jelikož se můžete dopustit jak chyby při vážení, tak může být mince otřelá oběhem, volte vždy určitou míru tolerance (např. 3,50g – 4g)

Jen nalezené: Zaškrtutím se vyfiltrují jen ty mince, které reálně nějaký uživatel LovecPokladu.cz našel a nahrál jako svůj nález.

Seřadit podle: Zde máte možnost seřadit nalezené mince buď od poslední zadané, nebo od nejstaršího ročníku.

Přímý výběr: Každá mince v katalogu má své přidělené číslo. Pokud se tak budete chtít k jedné dané minci vracet několikrát, je dobré si toto číslo poznamenat. Máte tak možnost výrazně si urychlit její opětovné vyhledání.

Pokud jste již hledanou minci našli, máte si možnost otevřít její náhled.

V detailu mince pak najdete všechny informace o dané minci (váha, velikost, ražby atd.) a také zde máte možnost si zvětšit fotografii daného nominálu.

Druhou identifikační možností v detailu jsou pak nálezové stavy. U každé mince v katalogu se tak postupně budou přidávat mince s různou mírou poškození v opisu. To Vám pomůže reálně zhodnotit stav vaší mince.

Nálezy mincí

Chcete se s vašimi krásnými nálezy mincí podělit s celou hledačskou koumunitou? Přidejte svůj nález a přiřaďte ho k dané minci v katalogu a nebo nechte váš nález určit hledačskou komunitou.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru