1. 9. 1939 Kalendárium

1.9. 1939 Začala druhá světová válka

Kategorie: Druhá světová válka , Kalendárium

Když 1. září 1939 Německo napadlo Polsko, francouzská vláda v souladu se spojeneckou dohodou vyhlásila celkovou mobilizaci a připravila se na válku. Hranice s Německem byly uzavřeny a započala evakuace civilního obyvatelstva z pohraničních oblastí.

Po obsazení Rakouska v březnu 1938 a následně okupaci československých oblastí na hranicích s Německem a Rakouskem, obydlených převážně německy mluvícím obyvatelstvem, vládlo v Evropě vysoké napětí. V souvislosti s oběma těmito událostmi byly francouzské pevnostní jednotky dočasně mobilizovány a opevnění byla uvedena do stavu pohotovosti. V průběhu první poloviny roku 1939 se napětí stupňovalo. V březnu 1939 obsadilo Německo zbytek Čech i Moravy. Tedy území, kterých se muselo Německo vzdát po první světové válce.

V srpnu bylo jasné, že poté, co Polsko vidělo, co se událo v Československu, budou Poláci raději bojovat, než aby ustoupili. Válka mez Německem a Polskem se jevila jako nevyhnutelná. Němci si zabrali západní část Polska, východ Sověti. „Bez zajímavosti není ani fakt, že na invazi do Polska vyrazili po boku německé armády také Slováci, kteří tehdy měli svůj samostatný stát, jenž byl Hitlerovým spojencem. A Poláci trpěli nejen ztrátou území. Němci i Sověti při invazi a následné okupaci vraždili civilní obyvatelstvo ve velkém,“ píše Zdeněk Ležák v knize Sametová revoluce.

Polským spojencům Francii a Velké Británii bylo jasné, že do budou do konfliktu zataženi. S oběma zeměmi mělo totiž Polsko spojeneckou smlouvu. Tyto země se zavázaly, že když Německo napadne Polsko, okamžitě mu vyhlásí válku. „Již dne 21. srpna začala Francie mobilizovat Maginotovu linii i síly, jejichž úkolem bylo vytvořit první obranou linii podél hranic,“ píše William Allcorn v knize Maginotova linie 1928-45.

Tento proces probíhal několik dnů, během nichž se osádky z mírových kasáren přesunuly do pevnostních objektů, aby se připravily k boji. Založení části pevnostních jednotek byly povolány do aktivní služby a učinila se opatření na ochranu hranic proti překvapivému útoku. Když 1. září 1939 v 5.45 Německo napadlo Polsko, francouzská vláda v souladu se spojeneckou dohodou vyhlásila celkovou mobilizaci a připravila se na válku. „Hranice s Německem byly uzavřeny a započala evakuace civilního obyvatelstva z pohraničních oblastí,“ píše ještě Allcorn.

Také Velká Británie vyhlásila mobilizaci a začala připravovat přesun velké části své armády do Francie. Polský odpor byl zlomen a Polskou během několik týdnů obsazeno, zatímco na západě se toho moc nestalo. Britsko-francouzská mobilizace byla pomalá a spojenecká strategie byla svou povahou stejně především obranná, spoléhající hlavně na blokádu, ekonomické sankce a opevnění, čímž chtěli Německo oslabit a položit tak základy pro případnou budoucí ofenzívu.

Zdroje:
William Allcorn, Maginotova linie 1928-45
Zdeněk Ležák, Sametová revoluce
www.theatlantic.com

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Ve výčtu chybí okupace Těšinska a Oravy polskými vojsky

"V průběhu první poloviny roku 1939 se napětí stupňovalo. V březnu 1939 obsadilo Německo zbytek Čech i Moravy. Tedy území, kterých se muselo Německo vzdát po první světové válce.°"
Tak se mi zdá, že tyto stránky se přeorientovávají na žánr sci-fi. Čistě náhodou všechny učebnice historie naše uzemí před první světovou válkou udávají jako součást Rakousko- Uherska. Zvlástě to co bylo územím RČS po mnichovském diktátu.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru