15. 6. 1085 Kalendárium

15.6.1085 Vratislav II. se stal českým králem

Kategorie: Osobnosti , Kalendárium

Vratislav

Korunovace Vratislava II. českým králem byla honosná. Odehrála se ve svatovítské katedrále. Korunu nasadil novému panovníkovi arcibiskup Egilbert, slavnostnímu aktu přihlížel i kronikář Kosmas.

Korunovace Vratislava a jeho manželky Svatavy Polské se konala 15. června 1085. Vratislav byl oděn královskými odznaky a Svatava královským rouchem. Arcibiskup trevírský Egilbert během slavné mše pomazal Vratislava za krále a nasadil mu korunu. Korunovace se uskutečnila v bazilice svatého Víta na Pražském hradě. „Vratislavu, králi českému i polskému, vznešenému a mírumilovnému, od Boha korunovanému, život, zdraví, vítězství,“ volali třikrát duchovní i všichni dvořané.

Slavnostního aktu se účastnil kronikář Kosmas. „Egilbert, arcibiskup trevírský, jsa poslušen císařova rozkazu, přijel do hlavního sídla Prahy a dne 15. června při svaté mši svaté pomazal Vratislava, oděného královskými odznaky a vložil mu na hlavu korunu i jeho žene Svatavě,“ popisoval korunovaci kronikář.

„Podobu královské koruny z roku 1085 nám přibližují zejména Vratislavovy denáry. Motiv korunovaného vládce obsadil jejich aversní stranu až do konce jeho vlády. Zlatá koruna se skládala z čelenky, čtyř kamar ve tvaru křížů či lilií, z přívěsků pod spánky a z temenní obroučky s křížem. Typově napodobovala císařskou korunu římskoněmeckou Oty Velikého z 10. století. Přičemž tomuto pojetí se blíží také koruna vyobrazená na Vratislavově hlavě ve znojemské rotundě z 12. století. Zde mají kamary tvar lilií a její součástí je mitra,“ přibližuje Vratislav Vaníček v knize Vratislav II./ První český král.

Součástí nových insignií bylo také žezlo, užíval se nepochybně slavnostní plášť a před vládcem bylo neseno kopí sv. Mořice. Královské korunovace vnášely novou kvalitu nejen z ryze prestižního zřetele, ale také z pohledu státotvorné symboliky. Královská hodnost Přemyslovců znamenala průlom do tradiční knížecí ideologie, v níž panovník fyzicky zastupoval skutečného vládce země – věčného a nesmrtelného knížete Václava, který byl pánem dynastie i státu.

„Svojí volbou a způsobem nastolení na starý kamenný trůn stojící uprostřed Pražského hradu byl kníže svázán se „všemi Čechy“, to je čím dál více s raně středověkou šlechtou, která si začala světcův kult přisvojovat. Královských povýšením se Přemyslovci zbavovali tíživého břemene minulosti,“ píší Jaroslav Pánek a Oldřich Tůma v knize Dějiny českých zemí.

První královská korunovace „nového“ stylu se odehrála 6. února 1228 ve svatovítské katedrále v Praze. Ještě za života svého otce Přemysla byl korunován jeho syn a brzy již samostatný vládce Václav I.

Zdroj:
Vratislav Vaníček: Vratislav II./ První český král
Jan Bauer: Převratné události v českých dějinách
Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma: Dějiny českých zemí
https://encyklopedie.praha2.cz/


 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru