23. 9. 2009 Kalendárium

23. 9. 2009 Dělostřelecké opevnění z 18. století

Kategorie: Roky válečné a revoluční , Kalendárium

Polní opevnění z osmnáctého století objevili před dvanácti lety v jablonecké oblasti Lukášov. Jde o pozůstatky dělostřelecké šance z období takzvané Bramborové války a Švestkového povyku.

Opevnění objevil zdejší místostarosta Lukáš Pleticha během procházky se psem. Zbytky takzvané šance podchází z období války o bavorské dědictví, které se říká také Bramborová válka nebo Švestkový povyk. Z rozporům došlo během vlády Františka Josefa II., konkrétně v letech 1778 a 1779. V té době sice nedocházelo k velkým bitvám, ale i tak toto období znamenalo zlom ve válečnictví. Poprvé byly k vidění poziční, zákopové boje. 

Stavěly se dělostřelecké valy jako právě v jablonecké oblasti Lukášov. Ve zdejší oblasti jde o jedinou takovou zachovalou památkou. „Historický význam nalezeného objektu se jeví jako značný, a to s ohledem na stav jeho zachovalosti, neboť podobné stavby bývaly v minulosti poškozeny zemědělskou výrobou či lesním hospodařením, i s ohledem na místní historii,“ zdůraznil Pleticha.

Podle archeologa Petra Brestovanského ze Severočeského muzea v Liberci opevnění vybudovali chorvatští vojáci z Varaždina, kteří měli v oblasti ležení. Práce přijel zkontrolovat sám císař František Josef II., po kterém pojmenovali kopec u obce Milíře jako Císařský kámen. K bitvě ale nedošlo a vojáci po čase odtáhli.

Pleticha se právě tímto obdobím zabýval. O dějinách Jablonce v 18. století toho podle něj není mnoho známo. Písemností je nedostatek a paměť místních lidí byla „vymazána“ s jejich odsunem. 

„Při studiu starých knih a map se ale objevily náznaky, že by okolní lesy mohly skrývat leccos zajímavého z období válek za vlády císařovny Marie Terezie a Josefa II. Liberec se již tehdy nacházel na křižovatce cest a byl důležitou branou do Čech. Jedna z těchto cest vedla i přes Jablonec. Z Liberce směřovala přes Kunratice, Lukášov, Rýnovice a Mšeno do Jablonce a pokračovala do Kokonína, přes Dalešice do Brodu a dále pak na Jičín a Trutnov. Jiné cesty byly horší, anebo v té době ještě neexistovaly,“ přiblížil Pleticha.

Když se blížila další válka „bramborová“, poslala Vídeň na ochranu severních hranic husary generála Wurmse z Varaždínu v Uhrách.  „Přišli včas. V Liberci měli velení a utábořili se na okolních kopcích a vsích. A jak dorazili, začali se připravovat na obranu. V okolí budovali šance, záseky a reduty, aby byla důležitá místa chráněna. Z předchozích válek byly nové zkušenosti a vícekrát se ukázalo, že polní opevnění na správných místech dokáže v bitvách velmi pomoci,“ dodal Pleticha.

Zdroje: www.mestojablonec.cz, www.sedmicka.cz, https://pamatkovykatalog.cz/

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru