Roky válečné a revoluční

Připomínka 50 let od okupace Československa Sovětským svazem a vojsky Varšavské smlouvy

Připomínka 50 let od okupace Československa Sovětským svazem a vojsky Varšavské smlouvy

GM4PRO
2114 97
"Je bezpečně zjištěno, že malá skupina pracovníků II. správy HS StB byla o připravovaném obsazení ČSSR informována minimálně již 20. 8. 1968 odpoledne a zajišťovala na pokyn náměstka ministra vnitra Šalgoviče některé úkoly, zejména v souvislosti s přípravou letiště na přistání sovětských letadel a s obsazením rozhlasu, televize a některých vysílaček. Někteří náčelníci a pracovníci II. správy HS StB byli již 20. srpna odpoledne vyzváni k nástupu do práce ve večerních hodinách s tím, že budou plnit důležité úkoly..."
Únor 1948

Únor 1948

Elmara
2687 97
Tento článek je mým vlastním pohledem na komunistický převrat v roce 1948. Opírám se v něm o svůj mnoholetý zájem o moderní dějiny našeho státu. Článek je značně zkrácenou verzí, určenou pro všechny, kteří nehledají jenom hesla, ale rádi se zabývají souvislostmi.
Bojující střecha od stodoly

Bojující střecha od stodoly

eduard
3630 8
K napsání tohoto článku mě přiměl a při vymýšlení jeho názvu inspiroval komentář ja.runy pod článkem „Obrněnec Konfederace definitivně opouští svůj mokrý hrob“. To, jak označil CSS Georgii, je vtipný a vlastně velmi výstižný popis její podoby.
Jedna bitva slezkých válek

Jedna bitva slezkých válek

VOSA64
4478 23
Dne 30. září 1745 se nedaleko Trutnova odehrála jedna z bitev slezských válek. Střetla se zde armáda Rakousko-Saská o síle 38000 až 42000 mužů (dle různých zdrojů), pod velením Karla Lotrinského s armádou Pruska o síle 18000 až 22000 mužů (dle různých zdrojů), pod velením Fridricha II .
Deset tisíc ztracených válečníků z Bitvy u Hastings

Deset tisíc ztracených válečníků z Bitvy u Hastings

Elmara
6442 5
Vždy mě překvapí kolik pozornosti věnují Angličtí historikové jednotlivým událostem. A dělají to dobře. Historici věří, že 10.000 obětí Bitvy u Hastings mohou být pohřbena na poli jednu míli severozápadně od oficiálního dějiště Bitvy.
Knoflíky zeměbranecký Rakousko Uherských pluků

Knoflíky zeměbranecký Rakousko Uherských pluků

Elmara
25372 44
Myslím, že to zná každý hledač. Nález RUčkového knoflíku s číslem nebo bez něho je věc hodně běžná, ale málokdo asi ví co se za kterým číslem nebo dokonce barvou knoflíku schovává. Podařilo se mi dát dohromady takový malý přehled jak zeměbraneckých pluků. Informace odpovídají roku 1914/1915. Doplněné nálezové stavy knoflíků. Plus popis praporů horských myslivců a také zemských velitelství četnictva.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru