ARCHEOLOGICKÉ ZPRÁVY 29.3. - 14. 4. 2010 NEJEN PRO HLEDAČE S DETEKTORY KOVŮ

Kategorie: Archeologie a nálezy detektory , Archeologické zprávy

Biblické pohromy se opravdu staly, tvrdí vědci

Vědci věří, že našli důkazy o skutečných přírodních katastrofách, kterým se říká- deset ran na Egypt. Jedná se o označení pro události předcházející exodu Židů z Egypta a jejich putování do Země zaslíbené pod vedením Mojžíše. Spíše než pomstychtivý akt Boha však vědci tvrdí, že se jedná o řetězec přírodních jevů vyvolaných změnou klimatu a následnými ekologickými katastrofami, které se staly stovky kilometrů daleko.

Deset ran egyptských se mělo podle vědců odehrát konkrétně na území starobylého města
Pi-Rameses, které během vlády faraóna Ramsese plnilo funkci hlavního centra říše. Hlavním důvodem, proč se vědci přiklání k této teorii je fakt, že kolem roku 3000 došlo k naprostému vylidnění. Příčinou by mohla být epidemie. Zároveň v tomto období došlo k dramatické změně klimatu.

1

4. 4. 2010

V žilách grónských Vikingů kolovala keltská krev

Analýza DNA z vikinského hrobu poblíž kostela v Grónsku tisíc let starého naznačuje, že se zde nacházel silný keltský rodokmen. Vědci odebrali vzorky s kostí a posléze provedli důkladný rozbor, který přinesl velmi překvapivé zjištění. Severští osadníci mají smíšenou krev s keltskou. Dánští archeologové v současné době navíc provádí první regionální studium původních osadníků jižního Grónska, jejichž kolonie se datují od roku 985. Celkové výsledky výzkumu zatím nebyly publikovány, známe jen první výsledky testů.

2

6. 4. 2010

Vzácné sarkofágy nalezeny v Gruzii

Starověké hrobky byly nalezeny v obci Urbnisi - region Kareli při stavbě dálnice. Jedná se o dvacet sarkofágů, jejichž stáří sahá až do čtvrtého století. Stavební dělníci, pracující na opravě silnice, vyzvali archeology z univerzity Tbilisi, aby oblast prozkoumali.

„Vyšetřování v této oblasti samo o sobě nestačí, protože mnoho hrobů bylo v obci Urbnisi zničeno, všechny si vyžadují důkladné prostudování, které se neobejde bez finančních prostředků,“ uvedl vedoucí výzkumu archeolog Vakhtang Licheli.

3


8. 4. 2010

700 let starou řezbu s odkazem templářských rytířů ohrožují červi

Tajemné řezby s templářskými motivy jsou v ohrožení. Jejich existenci doslova ohrožují červi, kteří se na nich přiživují. Royston by tak mohl přijít o historický skvost, který je hojně vyhledáván turisty z celého světa. Řezby byly nalezeny v roce 1742. Nachází se na nich symboly templářských rytířů, kteří chránili poutníky na cestě do Svaté země během 12. a 13. století. 

4


11. 4. 2010

300 let staré boty nalezeny v Německu

Kolekce 300 let starých bot byla nalezena v gotické věži hradu nacházejícího se ve spolkové zemi Porýní-Vestfálsko. Mezi páry se nacházely pánské, dámské i dětské boty. Většina je silně obnošená, ale jejich hodnota je odhadována velmi vysoko, vzhledem k tomu, že se jedná o barokní modely. Zajímavé také je, že se nacházely ve zdi. Nespíše se jedná o rituál, který měl zažehnat smůlu. Většinou se však boty nachází při rekonstrukcích pomníků.

5

12. 4. 2010

Starověké město Stobi

Během vykopávek ve starověkém městě Stobi, střední Makedonie, archeologové odkryli v jednom z  chrámů sochu z období rané říše římské. Jedná se o hlavu se zbytky trupu. Díky archeologickým nálezům se můžeme blíže seznámit s životem a zvyky jeho dávných obyvatel. Archeoložka Silvana Blahzevska, ředitelka Národního institutu, se vyjádřila k nálezu v novinách "Vecer":

"Styl, kterým byly tvář, i zbytek těla ztvárněny naznačuje, že šlo pravděpodobně o císaře nebo vysoce postaveného občana, žijícího v prvním století našeho letopočtu." Chrám byl již od starověku nepřetržitě vykrádán a jeho původ je obestřen tajemstvím. Proto archeologové očekávají, že jim výše zmíněný nález pomůže najít odpovědi na jejich otázky - kdo tento chrám postavil a komu byl zasvěcen?


Podle Blahzevské neexistovaly o chrámu žádné konkrétní informace. Střecha byla zcela zničena a celá podlaha pokryta sutěmi z různých historických období. Archeologové se domnívali, že místo bylo zcela vyrabováno. To trvalo až do chvíle, než v sutích nalezli ruskou minci z roku 1863. Díky ní odhalili, že první patro svatyně bylo doposud nedotčeno.Na vykopávkách Stobi nyní pracuje tým 65 archeologů a 400 dělníků.

Ředitel památkového úřadu Pasko Kuzman se o nalezišti vyjádřil: „Máme  mnoho dalších projektů. Práce ve Stobi by měly být ukončeny nejpozději do konce roku.“ Ministryně kultury Elizabeta Kancheska však řekla, že vykopávky v této lokalitě budou pokračovat tak dlouho, dokud to podmínky dovolí. Starověké město Stobi je mnohými archeology považováno za nejvýznamnější lokalitu makedonské republiky. Bylo vybudováno na původní fénické osadě již v archaickém období a leželo na hlavní obchodní cestě vedoucí od Dunaje k Egejskému moři.

6

14. 4. 2010

Nález mozaiky z období byzantské říše

Syrsko - francouzská archeologická expedice, která provádí archeologické vykopávky na závodišti v Manbii (Aleppa, Severní Sýrie), objevila rozměrnou barevnou mozaiku. Její datování spadá do období byzantské říše. Okolní vápencové stěny jsou však dostavěny vystaveny v jiných historických obdobích. Yousef Kanjo, ředitel aleppovského muzea prohlásil, že toto místo je možné považovat za svatyni, neboť se nachází v nejnižší části města.

Výzkum v této lokalitě je začleněn do dlouhodobého plánu mapování historie tohoto významného starověkého města. Již první vykopávky podávají důkazy o obydlení manbijské oblasti v období helénském, římském, byzantském i islámském. Ve východní části města byla během několika let nalezena řada lázní a hřbitovů z  byzantského období. V severovýchodní části pak archeologové odkryli mozaiky s motivy květin a zvířat a také ukázkou zavlažovacích kanálů.

7

 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

V chatu není žádný příspěvek.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru