C.Scope CS2MX

Kategorie: C.Scope - recenze a testy , Detektor kovů C.Scope CS3MXi a CS2MXi

Vzpomínám si, přátelé, na svoje první kroky do světa hledání detektorem kovů. Sbírání informací o koníčku samotném, nasávání technických informací jednotlivých přístrojů a jejich funkcionalit, a v neposlední řadě porovnávání cenové relace.

Tímto jsme si prošli všichni, a povětšinou jsme začínali na detektorech ve spodní úrovni cenové relace na trhu. S většími a většími zkušenostmi se také zvedaly nároky na detektor kladené, a přirozeným vývojem se člověk dostává do jiných cenových a výkonostních kategorií detektorů samotných.

Nakonec se nebojíme logicky pustit do větších investic, a v rukou nám dřímá stroj, který považujeme za technologickou špičku. Přirozený vývoj nás všech, detektorových prospektorů. Nastane však situace, kdy se myšlenkami vrátíte těch pár let zpátky, a sentimentálně vzpomínáte na vaše začátky.

Přestože máte v arsenálu vysoce výkoný detektor, se špičkovou odezvou a citlivostí, dostanete chuť sáhnout si do toho světa, kdy nemusíte ladit ground balance, měnit odezvu, laborovat v nastavení a obecně přizpůsobovat detektor různým podmínkám. Tímto jsem se dostal k objednávce přístroje přes LP, od  výrobce C.Scope, se kterým jsem měl v minulosti pozitivní zkušenost, právě v tak jednoduchém přístroji, jakým byl CS3MXi.

Moji pozornost upoutal model CS2MX.... Ihned po otevření krabice jsem pocítil „Déjà vu „
Vypadá jako moje starší CS3MXi, a jakmile jsem detektor začal vybalovat, v rukou se mi ten známý pocit stvrdil.

Konstrukce detektoru

Jak se detektor prezentuje, tak se opravdu jeví. „Outdoorový“ speciál, masivní kus poctivého odolného plastu elektroniky, vodící tyče, kabel k cívce, ovladače – ten detektor opravdu musí vydržet hodně. C.Scope svoje zkušenosti promítá do celé svojí produkce, aby ne, když se profiluje v rámci industriálního prostředí.

Box elektroniky

Pracoviště operátora, tedy ovládací deska je veskrze jednoduchá. Naleznete na ní prakticky tři ovládací prvky. Prvním je sensitivita, chcete-li, citlivost stupňovaná do 10. Druhým jest diskriminace, značená do stejné hodnoty. Třetím je bezpohybový pinpoint, uprostřed ovládací desky (nebudete jej potřebovat).

Na pravé spodní straně je veden kabel do boxu elektroniky, pevným spojem. Levá spodní strana je osazena konektorem pro sluchátka.

Velmi imponující je spodní strana boxu, která se mi vždycky líbila. Jsou tu 4 šrouby, které fixují víko bateriového prostoru. Po odšroubování všech 4 šroubů a otevření víka cítíte, jak přemáháte těsnění. Detektor má opravdu dobře řešenou odolnost proti vniknutí vlhkosti do bateriového prostoru. Uvnitř se nachází bateriové pouzdro na 8 AA baterií. Jednoduché, chytré a praktické.
Box elektroniky lze snadno vyjmout z vodící tyče, a je možné si jej za pomoci držáku na opasek zavěsit k pasu. Zde kvituji pevný spoj kabelu k jednotce, konektor zde není namáhán.

Vodící tyč a cívka

Vodící tyč je složena ze 2 kusů a jedním otočným zámkem, žádná velká věda. Zámek je pevný, plast se jeví odolně. Za doby mojí CS3MXi, které jsem chodil opravdu intenzivně, jsem nezažil, že by se opotřebil, CS2MX v tomto výjimkou jistě nebude. Na konci tyče je konzervativně řešeno připojení sondy, tak jak je běžné, tedy přes plastový šroub a matici.
Sonda je využívána koncentrická, o průměru 20 cm, plně vodotěsná. O vlastnostech sondy, jako takové, se dozvíme níže. Ale už nyní při prvním pohledu je jisté, že to bude separační skalpel.

Detektor v provozu, vlastnosti  a jeho odezva

Po sestavení a vložení alkalických 1,5V baterií zapínáme detektor. Po otočení do maximální hodnoty sensitivity 10 může místy dát najevo, že jsou v okolí interference, zvláště v bezprostředním okolí budovy či VN. Dobré znamení, detektor je citlivý, není to žádná zaškrcená elektronika.
Lehce stáhneme zpět, povětšinou postačí nastavení 9 – 10. Detektor vydává slabší náznak thresholdu, nastavený tak, jak má pohodlné a citlivé hledání vypadat, slabý práhový tón na pozadí.

Nacházíme se stále v AM, tedy all metal režimu, diskriminace je vypnutá. Otáčíme lehce druhým potenciometrem, tedy diskriminací. Po prvním cvaknutí, se detektor přepíná z AM do DISC režimu, přibližně na hodnotě 1.

Tím končí celá práce, v průběhu hledání lze nastavení upravit. Teď už přichází na řadu ucho....

Odezva: Detektor vydává na cíle modulovaný vysoký tón. Tón je svojí výškou ostrý a příjemný, přirozený. Právě ta ostrá odezva je jedna z důležitých deviz detektoru. Náběhy nad cílem, vysoce vodivém, jsou jasné a precizní.

Barevné cíle: Zejména slitiny mědi mají v detekčním dosahu opravdu jasnou , nepřerušovanou a přímou odezvu. Náběhy mají vzestupnou tendenci a v bezprostřední blízkosti cíle a přímo nad ním nebudete mít pochyby, že se jedná o barvu, vysoce vodivou.

Co se stříbra týká, zde by bylo dobré zmít jednu věc. V našich končinách se vyskytují drobné stříbrné mince a jejich fragmenty. To jsou cíle, kde se nevíce projeví síla CS2MX. Tyto drobné úlomky a malé drobné mince detektor nemíjí. Dle mých testů detektor takový cíl nemíjí ani v případě, že je tato drobná mince, velikosti parvu Zikmunda Lucemburského, mírně natočena do úhlu. Když si uvědomíte, jak je ten parvus velký, a natočíte jej do úhlu, nestačíte chápat situaci. Je to dáno několika okolnostmi, ale o tom níže. Zcela samozřejmě s menší plochou předmětu klesá detekční schopnost detektoru takový cíl pojmout, nicméně, pokud jdete hledat tyto drobné mince, jdete většinou na povláčené pole. Do lesa, kde jsou tyto cíle často velmi hluboko, zvolíte sestavu hloubkových cívek a vysoce výkoných detektorů. CS2MX tyto cíle hlásí v závislosti na vodivosti, a tedy v obdobě VCO odezvy. Máte tedy informaci, zda je předmět velký, malý a v jaké se přibližně nachází hloubce. Vynikající vlastnost.

Malé hliníkové všudypřítomné úlomky a fólie jsou tradičním koloritem našich polí. Svojí vodivostí se výrazně podobají odezvě na stříbrné cíle. Zde platí známá poučka, mezi naší komunitou již tradovaná - „kdo nekope i hliník, nekope malé stříbro“.

Železné cíle: Je nutné zmínit souvislost s nastavením detektoru. Ve většině případů se snažíme železo filtrovat. Odezva na železné předměty se mění s mírou diskriminace. Totéž obecné pravidlo platí i pro CS2MX. C.Scope nemá tak ostrý diskriminátor jako například 5ti pinová Tesora. Je to dáno především zaměřením detektoru – tedy speciálem na vyhledávání nízkovodivostních cílů.

Nastavujeme-li diskriminaci do závratných výšin, snižujeme dostah detektoru a schopnost hlásit barevný cíl menšího rozměru a vodivosti. Je škoda nastavovat diskriminaci CS2MX na vyšší úroveň, než na úroveň 2. Větší železa se projeví, menší se odfiltrují, nicméně odezva na větší železo je tak specifická, že po několika vycházkách již takový cíl pod cívkou prostě poznáte.
Železo má razantně useknuté náběhy na počátku detekce předmětu, při skenování cívkou se tón trhá, případně proprskává. Barevný cíl má v každém směru stejný a nepřerušovaný charakter zvuku.

Doporučuji postupně, po čase nabývání zkušeností snižovat postupně míru diskriminace, po několika hodinách jsem již využíval dskriminační hodnotu č. 1, tedy po sepnutí diskriminátoru po přepnutí z AM.

Separační charakteristika detektoru: Jak detektor pojmout a komparovat v celkové sitaci na trhu?
Odpověď je jasná, dokonce bych na detektor zvažoval nalepit již ve výrobě výraznou nálepku: „Separační speciál“

Poselství detektoru je naprosto zřejmé. Detektor je svojí konstrukcí a celkovým pojetím chirurgický nástroj. Vemte v úvahu následující fakta – 12V napájení – separační sonda 20cm – koncentrická konstrukce cívky – jednotón s vysokým tónem – VCO odezva – otevřenější diskriminace.

CS2MX je vyrobená přímo pro účel vyhledávání nejmenších cílů v nejsložitějších podmínkách, jako jsou pole plná železa. Ať už se jedná o železo lokalit zemědělských oblastí 20. století, oblastí novověku a nebo, a v tom nejlepším případě, středověkých plužin. Vždycky se tu projeví separační potenciál CS2MX na výbornou.

Testování separace proběhlo na poli, které bylo na kost zmrzlé, takže příprava testovací situace a díry se nesla ve znaku spíše těžby, než vykopávání jamky. Do připravené díry o hloubce přibližně 10 cm byl vložen železný korodovaný 6cm  fragment nože, vedle kterého byl vsunut 1 Krejcar Františka Lotrinského – pozičně na stojato (1 Krejcar se přímo dotýkal železného nožíku, byl zafixován tak, aby se po zasypání nehnul).  Zkrátka složitá zkouška separace.

Po udusání hlíny a zasypání díry byl CS2MX zapnut, citlivost do maxima, slabě slyšitelný threshold, pozice diskriminace 1,5. Detektor při skenování nad cílem jevil z jedné strany jasný signál 1 Krejcaru, z druhé strany, tedy ze strany nožíku, se ozval krátký signál, detektor se pral diskriminací s železem. Test opakován. 1 Krejcar, který stál, se hlásil naprosto jasně, bez váhání kopatelným signálem, ze strany železa si propískl. Změna pozice ve stylu křižování. Jasně slyšitelný 1 Krejcar, při posunutí centra koncentriky na železo se místy slabně ozývá 1 Krejcar, zbytek detektor prská a přerušuje – tedy diskriminuje.

Zde se jasně ukazuje, že CS2MX vyniká v separaci. Kombinace koncentrické sondy a výkonným napájením a otevřenější diskriminací je vynikající ideou.

Detektor byl následně v praxi využíván na známých lokalitách s extrémním množstvím železa.
Právě testování v praxi, nikoliv jen v připravených pomínkách, má největší vypovídající hodnotu.
C.Scope tu opět nezklamal, neboť v tomto prostředí exceloval nálezy velmi drobných úlomků bronzů, olověných bročků, zlomku stříbrného feniku a celou řadou známých nálezů, tedy 1 hellerů, 2 hellerů, 5/10 krejcarů a 1 krejcarů.

Hloubka detekce, jak již bylo zmíněno, záleží na mnoho faktorech. Nemohu ci pomoci, ale CS2MX  se mi jeví, že není náchylná na vyšší mineralizaci a dle testů na různých lokalitách jsem nezpozoroval extrémní snížení dosahu pod vlivem složitosti půd.
Vezmu-li v úvahu velikost cívky, hloubka detekce je nadmíru překvapivá. Je to patrné zejména na těch nejmenších nízkovodivých cílech, které detektor díky 17kHz a napájení 12V vidí ve velmi, velmi solidních hloubkách.

Shrnutí

Obyčejně na všechny detektory v rámci testování aplikuji metodu negace. Hledám tedy primárně chyby, teprve posléze se zaměřuji na pozitiva přistroje. Zde jsem jen s úsměvem chodil po nezasněžených loukách a polích, a zavítal jsem do mělkých lesů. Detektor ve mně budil opravdu radostné emoce, a ani jsem si nevzpomněl na jednu jedinou věc, která mě ve hlodala, když jsem detektor rozbalil, a tedy, integrovanou sondu do ovládacího boxu.

Velmi dlouho jsem přemýšlel, jak přístroj pojmout. Jedná se o vynikající detektor, který exceluje separací a citlivostí na nejmenší cíle s nebývalou úspešností při hledání stříbrných drobných mincí.
Lze jej pojmout taktéž jako univerzální přístroj pro běžné hledání, a bez očekávání konkrétních cílů.
Nicméně, jeho největší devízou je právě ono zaměření. Najde si v něm bez jakýchkoliv pochyb svoje jak začátečník, tak zkušený hledač. A to je ten důvod, proč jsem si přístroj pořídil, přestože pravidelně užívám Minelab E-Trac.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

To Czert. Pane Mistr, Vy jste hlava ! Je to krásný popis, ikdyž mám z této řady CScope jiný druh, je to pravda ! Kdo nechce kopat hlubiny, ale sbírat prťata, lze doporučit. Článek je moc pěkný, tak to má vypadat, jsem opravdu potěšen i radou, jak nastavit. No super ! :-D :-D :-D

C.Scope je super,měl sem CS6+velká cívka,neskutečný stroj.200 ageček za dva roky.Kdysi sem to řekl v hovoru o detektorech na nějakém srazu večer a ráno mě z té večerní party nikdo nepozdravil. :-D Zpracování parádní,někdy sem odepl jednotku a dal si ju do žebradla kde sem měl udělanů díru na kabel,to byla hledačka když nosíš v ruce rázem ani né 1kg.

Moc fajnové čtení ;-)

Super prezentace. S C-scope jsem začínal, konkrétně s CS 3MX. Super lux na drobné Ag. Mám na něj jen ty nejlepší vzpomínky. Později jsem ho používal na dětská hřiště, při lovu na novodobé mince a ztracenou Ag droboť. Po nějakém čase se dá naposlouchat i víčko od piva. Jen k tomu pinpointu, mají ho udělaný fakt dobře. Jím se dá odhadnout velmi dobř rozměr cíle pod zemí. Konkrékně velké kusy železa a jeho ohraničení.

Pěkný článek. :-)

Skvěle napsáno.
I já začínal před 6-7 lety s CS3MX a pro začátečníka CS 1,2,3,4 rozhodně velice vhodné detektory.

Všechny detektory s kterýma člověk začínal jsou super
a dobře se na ně vzpomíná.
Malinko odbočím od tématu a zeptám se kdy si budu
moci něco přečíst o Garrettu AT Max. Zatím nikdo
netestoval .

To Ada007: teď máme rozdělných několik testů, pokud by jsi měl zájem, mužeš test udělat sám. Pouze je potřeba aby jsi měl něco nachozeno a zkušenost z více detektory.

Taky jsem ho mel a na začátek dobrý, ale analog už bych asi nechtěl :-)

Článek určitě pomůže v rozhodování ....za mě palec :-) Začíná mě detík zajímat no uvidím ...

Menší dotaz jak je dlouhá horní vodící tyč ? Děkuji

Mám cs6 a spokojenost,nejdou tak hluboko,ale separace a disk. parádní!!! ;-)

StavyP: Má cca 79 cm

Czert : děkuji ;-)

Čerte ty tvoje recenze jsou super ;-)

Díky MODREY, snažím se a moc mě detekory baví. Paradoxní je, že mě začaly bavit detektory jako takové, samotné přístroje jako studijní materiál, více než nálezy :)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru