Detektorářské spolky, cesta jak se pohnout dál

Kategorie: Akce LP a Archeo LP 2010

Archeo LP 2010

Spolky budou téma, které se bude obsáhle probírat na přednášce v rámci Mistra Hledače 2015. Jelikož tato akce je ale omezená co do počtu účastníku na cca 300 osob (více se do sálu prostě nevejde) rádi bysme Vás v tomto článku s celou problematikou seznámili. V textu navíc najdete podrobný návod, jak si spolek založit od Jirky Vavřiny, a také zkušenosti s následným jednáním ve sbírkotvorných institucích (muzeích) od Jindry Krejčího, předsedy Archeo LP 2010.

První hledačské spolky u nás vznikli již před řadou roků, asi nejznámějším byl Tachovský klub, který zároveň organizoval velice oblíbené hledačské závody. Po dlouhou dobu to ale bylo pouze několik vlaštovek, navíc mnohdy po prvotním zápalu v podstatě bez další vyvíjené činnosti. Pánové s těchto občanských sdružení a klubů často naráželi na nezájem nebo přímo odmítání jak ze strany archeologů tak muzeí. Málokdo našel odvahu si s takovou partou “lupičů” s detektory zadat. Tento stav se ale minimálně posledních 10 let velice mění. Stovky jednotlivců, neoficiálně to má být něco přes 500 hledačů, kteří dnes s muzei v regionech různě intenzivně spolupracují. A ta spolupráce doslova přepisuje historii.

Problém spolupráce s velkou řadou jednotlivců je ale limitovaná počtem archeologů, kteří dnes v terénu pracují. Z logiky věci je tak vždy lepší, když běžný kontakt obstarává třeba jenom jeden člověk místo všech z celého sdružení. Navíc zde funguje také určitá samočistící funkce, kdy když někdo spolku začne kazit jméno, ostatní členové se ho prostě zbaví. Spolupráce na podobné bázi (klubové) je zcela běžná například v často citované Anglii. Tam je dokonce bez příslušnosti k nějakému klubu dost velký problém si vůbec hledání s majiteli pozemků domluvit.

Výhodou podobných malých spolků je, že mají nějakou místní příslušnost. Ve většině případů tak hledají ve svém okolí. Znají velice dobře místopis a často se také jedná o lokální patrioty. Svůj koníček pak od standartního procházení krajinu mají šanci posunout trochu dál. Zúčastnit se archeologických průzkumů v okolí a prostě svým dílem přispět k objevování střípků historie v místech kde žijí. Vznik spolků je věcí, která je i mnoha archeology podporovaná, i když zatím jenom ústně.

Je řada dalších bodů, které se s jednotlivými spolky dají provádět podstatně jednodušeji než z velkou skupinou jednotlivců. Určit se dá jmenovat možnost uzavření smlouvy s danou institucí, provádění školení pro členy spolku. Je tu též možnost se třeba zúčastnit na bázi klubu větší akcí a tak dále. Osobně nevěřím na žádnou velkou instituci, kde nikdo nezná nikoho. V podstatě ideální stav by byl, kdyby takto vzniklé spolky, navázané na nějaké sbírkotvorné instituce, vzaly pod svá křídla Český a Moravský archeologický ústav. Obě tyto instituce by byly schopné se postarat o další vzdělávání hledačů, tak jak se to testovalo v pilotním projektu v Praze.

Elmara


Jak registrovat spolek

Začněte tím, že si prostudujete, jak se to dělá na internetu, nebo se inspirujte tady v článku. V jeho přílohách jsou jako vzory dokumenty, které budete potřebovat. Spolek vzniká tak, že parta má ve svém středu nějakou autoritu, která to tak trochu za všechny zařídí. Tak to je, co si budeme povídat.

Protože budete v posledku jednat o registraci do rejstříku spolků se soudem, je poměrně vhodné, aby kontaktní osoby měli nějaké ponětí jak se stýkat se soudními institucemi, přičemž nemyslím, že praxe totálního recidivisty – čórkaře, je ta optimální kterou zrovna na tohle potřebujete. Pokud jste ale v poslední době něco stavěli, garáž, chatu, dům, tak byste to mohli zvládnout, je to ze začátku trošku o přesnosti v papírech, o podání a o formulářích.

Dobrá zpráva je, že od 1. května letošního roku je založení nového spolku osvobozeno od rejstříkových poplatků. Ty byly do nedávna 6.000,- korun, a to se chtělo platit málokomu.  Ale to už neplatí, takže se kolky nelepí a poplatek neplatí. Jednotlivé kroky, které je potřeba předem učinit, vyvrcholí zasláním obálky s listinami na příslušný krajský soud. Jde to i elektronicky, a část úkonů budete také elektronicky rovnou provádět.

Budete potřebovat vyrobit a lehce se proúřadovat k těmto dokumentům:

 • Návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků
  (vytisknete si originál – a budete potřebovat, aby měl ověřené podpisy všech navrhovatelů. Návrh si vytisknete z elektronického systému. Ten funguje zdeVeřejný rejstřík – registr.  Poznamenejte si přístupový kód, abyste se dostali zpátky tam, kde jste přestali, až budete doplňovat údaje, co hned nebudete vědět. Je to takzvaný inteligentní formulář, tak pozor na to kdo s tím bude pracovat!)

Návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků

 • Stanovy spolku  
  (Ty se zasílají bez podpisu, bez ověření, s podpisy atd si je necháváte ve své evidenci. Budete potřebovat nějak popsat svou činnost, tady máte rovnou kraťoučký návrh, co by se našeho oboru týkalo:
  Sdružovat občany, kteří se chtějí podílet na záchraně a ochraně historických artefaktů, nálezů a památek, spolupracovat s příslušnými organizacemi a státními či obecními institucemi, zejména muzei a archeologickými ústavy, na záchranném archeologickém výzkumu a průzkumu, a to za pomoci detektorů kovu.) (Stanovy spolku - formulář ke stažení v pdf.)
 • Zápis z ustavující schůze Spolku
  (Tady stačí obyčejná úředně ověřená kopie. Co by tam mělo být je zřejmé z přílohy, vzorový zápis máte k dispozici v přílohách článku) (Zápis z ustavující schůze - formulář ke stažení ve formátu pdf.)
 • Listina přítomných ustavující schůze Spolku
  (Zase stačí nechat udělat na kopírce takzvaný opis a nechat potvrdit, že to je to ověřená kopie).(Listina přítomných - formulař ke stažení v pdf.)
 • Čestné prohlášení členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu
  (Tohle nepodceňujte, orgány spolku mají zdpovědnist za některé aspekty činnosti spolku, a tak se vyžaduje, aby to dopředu stvrdili, že vědí, co dělají. Ta listina na druhou stranu je důkazem, že věděli, co činí, a že jsou tedy rozumní. Za každého člena statutárního orgánu s ověřeným podpisem - doporučuji vyhotovit dvakrát a druhý ověřený originál si ponechat pro případnou pozdější potřebu) (Čestné prohlášení - formulař ke stažení v pdf.)
 • Souhlas s umístěním sídla Spolku
  (Spolek musí mít někde adresu, domov, a tak je třeba aby se našel vlastník nemovitosti, terý nechá spolek ve své nemovitosti jako sídle sídlit. Je to důležitý právní úkon, a co má toho napsat je jako inspirace, nikoliv vzor, v příloze. Budete potřebovat originál s ověřeným podpisem nebo podpisy - opět doporučuji ponechat si kopii pro své potřeby) (Souhlas s umístěním - formulář ke stažení ve formátu pdf.)
 • Průvodní dopis
  (Ten není povinný, ale kdybyste chtěli, je opět pro inspiraci v příloze.) (Průvodní dopis - formulář ke stažení ve formátu pdf.)

Něco málo technických poznámek. Dbejte na to, ať se spolek jmenuje pořád stejně. Ve všech dokumentech. V názvu musí být slovo spolek, nebo vzadu písmena z.s., to znamená zapsaný spolek. Dávejte si pozor na to, ať píšete názvy, adresy, nebo jména osob také pořád stejně. Jednou Jirka potom Jiří, to by vám nemuselo při registraci projít. Na litrfeeho už vůbec. Registruje se na krajských soudech, na rejstřících. Budete taky potřebovat něco málo informací z katastru nemovitostí, až budete určovat sídlo spolku. Nemá cenu budovat megaspolky, a nejmenší počet lidí kteří mohou spolek založit jsou tři. Míň to nejde. Budete také potřebovat účet v bance, a podpisové vzory. Opět to je v návodných přílohách. Teda až na banku, tu si vyberte sami. 

Pro ty, kteří si to chtějí trochu víc načíst, je to v § 214 a následných nového Občanského zákoníku, v některých přílohách se na něj odvolávám, tak abyste věděli. Nejlacinější ověřování listin a podpisů je na CzechPointech, a ať se daří.

Ještě doplním můj pohled na věc. Pro mě je důležité, aby tyhle naše spolky pracovaly hlavně tam, kde jejich členové žijí a pracují, aby jejich členové byli i v místních městských muzejních a historických spolcích, a aby vyvíjeli i další činnost, než jen hledání a třeba společné grilování, aby se scházeli a diskutovali, a aby se pokud to bude jen trochu možné technicky a odborně vzdělávali, a předávali dobrým způsobem svoje zkušenosti dál, aby prostě neskrývali tvář.

litrfree


Zkušenosti ze spolupráce mezi archeology a o.s. Archeo LP 2010 z pohledu Pilota.

Takže jak začít:

Nejlepší je oslovit regionální muzea ve svém okolí kde hledáte. Nemá moc cenu běhat s každým nálezem na Archeologický ústav do Prahy nebo do Brna.

Čím menší muzeum, tím větší radost budou mít z každého nálezu, který tam odevzdáte. Je dobré se v muzeu informovat, která lokalita pod ně spadá. Nemá moc cenu nález z České Lípy jet odevzdat do Pardubic. Samozřejmě muzeum ho převezme, ale pro archeologa to bude akorát práce navíc s předáváním na správné místo a vy nenavážete kontakt s tím, kdo to bude nakonec publikovat.

Při odevzdávání nálezů chodím většinou sám, nebo ve dvou lidech a předávám je jako nález sdružení.

Většina archeologů má společnou jednu věc: Naprosto miniaturní kancelář, kde je velké  množství krabic od banánů plných keramiky a papírových pytlíků s artefakty. Zbytek prostoru vyplňuje odborná literatura. Proto, když se jdete poprvé zeptat, představit se a rovnou vezmete pár věcí na odevzdání, tak vyšlete jednoho, maximálně dva lidi. Stejně si nebudou mít kam sednout. Nedělá dobrý dojem, když se mezi futry bude tlačit 20 lidí v maskáčích.

Snažte se udělat dobrý dojem, vyberte někoho, kdo umí číst, nelezte tam v maskáčích rovnou z pole a alespoň trochu předstírejte, že rozumíte archeologii a neptejte se, co je to latén :-)

Nálezy odevzdávejte pouze opláchnuté vodou, každý ve svém vlastním sáčku, napsané souřadnice nálezu, datum, lokalitu a popsané nálezové okolnosti.

Neudělá dobrý dojem, když půjdete nabízet spolupráci na výzkumu a přinesete smirkem očištěnou bronzovou sekeru a na dotaz kde jste to našli - odpovíte „v lese“.

Archeologové většinou neovládají hledačský slang, takže je dobré nezahltit je hned na začátku slovy: klacek, mrcasit, agéčko, barva jako kráva, hrálo mi to do železa atd.

Snažte se do začátku domluvit si nějakou menší dohledávku, třeba pro 3-4 lidi, abyste se s archeologem oťukali a trochu se poznali. Není třeba nabízet hned 30 hledačů na lokalitu.

Když vám archeolog navrhne nějakou lokalitu na prohledání, tak se tam běžte před akcí podívat. Mnohdy z počátku totiž nemají představu, za jakých podmínek se dá detektor použít. To že po měsíci domlouvání pozvete lidi, zajistíte ubytování a na lokalitě je metrová tráva, nebo nahrubo zorané pole, je běžná věc.

Při začátku spolupráce počítejte s určitou opatrností archeologa. V případě nějakého průšvihu by ho v tom jeho kolegové pořádně vykoupali a stínu cejchu: Ten co krade z detektoráři, se bude v akademické obci jen těžko zbavovat.

Pro sdružení, které začíná, budou nejdůležitější první dvě, tři akce. Pak zjistíte, jestli vás to takhle bude bavit a jestli budete pokračovat dál. Získáte taky reference a bude se vám lépe navazovat spolupráce na dalších místech.

V tomhle případě to už mám mnohem jednodušší, akcí máme za sebou hodně a většinou stačí, když řeknu, že děláme s Dr. Honzou Maříkem Libici.

Ne každý archeolog s vámi hned vyrazí do terénu, většinou mají rozdělaný svůj vlastní výzkum a nemají čas s vámi běhat po poli. Pak to většinou funguje tak, že vám přidělí lokalitu, kterou chce prohledat, nálezy zaměřujete sami a do muzea je pak zajedete jenom odevzdat.

Nemusíte se bát, že by na vás v muzeu volali policii, že jste hledači, nejhorší co se může stát, že nebudou mít zájem o spolupráci. Někdo se bojí, aby se nedostal do průšvihu, někdo nemá prostě čas a nás, nebo vás z nějakého důvodu nemá rád.

Archeo LP spolupracuje např. S Archeologickým ústavem Praha, s muzei v Jílovém, Rakovníku, Brandýse nad Labem, Kolíně a dalšími.

Nebojte se vyvinout vlastní iniciativu, založte si vlastní spolek a zkuste oslovit místní muzeum.   Pro mě osobně je to možnost, jak se v hledání posunout dál a zahledat si legálně na zajímavých místech. Máme za sebou Libici, Dřevíč, Hrazany, Plešivec, Žehůň, a byly i další místa.

Určitě i vy máte ve svém okolí zajímavá místa a tohle je možnost, jak se tam dostat za dne a nemuset se při tom maskovat ulomenou větví :-)

Pilotk

Jak takové akce s archeology probíhají, se můžete podívat na stránce Archeo LP. Není uplně aktualizovaná, ale pro představu určitě dostačující. Na jednotlivé články se podíváte rozkliknutím ročníků v boxu vlevo nahoře. Archeo LP 2010

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Zajímavé.No já se rozhodl spolek nechat odumřít.

Formuláře zpracované Jirkou jsou myslím opravdu jedinečné. Měl by to zvládnout každý. Každopádně se těším na diskuzi jak tady na LP tak na Mistru hledači :)

Škoda, že tu formuláře nebyli loni - ušetřil bych jednu návštěvu soudu za špatně sepsané stanovy. Je to cesta jak se dobře zapsat u regionálních institucí a jejich pracovníků. Chce to jen najít cestičku a nenechat jí zarůst. Když se chystá větší akce není problém zavčasu kontaktovat další spolek a společnými silami zvládnout větší či členitější plochu. Je třeba se připravit, že 99% všech akcí jde z vlastní kapsy a odměnou jsou nálezy, žádněj stres na archeo ploše a dobrej pocit, že jste zase malinko poodhalili kus historie ve svém okolí. Pro někoho málo, mě i ostatním ve spolku to stačí.

Tráva netráva,mě zajímá jestli někdo zjistil jestli je dole ta vojtěška,jeden dělá prádelnu a druhej se válí u moře,takhle se zkoumat nedá :-D Jinak hoši do toho,spolkování tu má sakra tradici a v době FB je třeba se družit naživo ;-)

Kauza Vojtěška: Negativní.

Tráva netráva,mě zajímá jestli někdo zjistil jestli je dole ta vojtěška,jeden dělá prádelnu a druhej se válí u moře,takhle se zkoumat nedá :-D Jinak hoši do toho,spolkování tu má sakra tradici a v době FB je třeba se družit naživo ;-)

Kauza Vojtěška: Negativní (to křéma - zobservuju to, v dohlednu) a dám vědět.

No je toho celkem dost, ale rád bych tu něco založil. Minimálně tři už jsme, tak teď to jen dobře povyplňovat a poslat :-)

..od mala mám hrůzu být v nějakém spolku, sdružení nebo nedej bože ve straně, v pionýru jsem být musel, u svazáků taky a na to další už naštěstí nedošlo, možná je to nějaký blok z dětství, ale chápu že někomu to může vyhovovat ;-)

diky za dulezite info.skvely clanek.diky.
;-)

Ano, zachránit tento koníček.. Hledání se poslední dobou stává velice komerční a to mě dosti mrzí. Např. na socialní síti můžeme vidět založené detektorářské skupiny, plné fotografií nálezů atd. Zastavam nazor že na FB by tohle nemělo absolutně co dělat. Pak se můžeme divit že s detektorem dneska chodí kdejakej ..... a slušným hledačům kazí pověst. Potom k tomu můžu jedině říct že si za to můžeme sami. A k těm spolkům.. Já osobně bych se do žádného spolku nehrnul. Pokud si získáte odevzdáváním a řadnou dokumentací důvěru vašeho místního muzea, není problém sepsat smlouvu pro povrchovou prospekci vašeho okolí a to bohatě stačí. Navíc je pak hledání úplně o něčem jiném :) Nechtěl bych se dožít doby že pojedu hledat na nějakou lokalitu a místní spolek na mě bude vyrukovat s tím že jsem v jejich rajonu :D Zaplat pánbůh za všechny družstevní pole, kde jedno pole ma družstvo v pronajmu od cca 20 lidí, tudíž by bylo těžko reálné vyžádat oficiální povolení spolku, ke zcela legálnímu hledání ze strany Archeologie i vlastínka pozemku jak je tomu v třeba Anglii.

Scrawl:ámen

Je to rozhodnutí, které si může udělat každý sám a taky nemusí. Určitě má smysl pouze tehdy, pokud jste součástí nějaké party, která již tak jako tak funguje a vy se prostě chcete někam posunout. Zcela nejhůře tradičně dopadají projety takříkajíc na “zelené louce”. Kde nikdo neví kdo je kdo, ale všichni jsou členové. To je cesta která se tady už vyzkoušela a dopadla tak jak dopadnout musela. To je jako kdyby jste chtěli aby všichni byly Sparťani... to prostě nejde.
Klubová, u nás tedy spolková činnost je především na svobodě těch klubů. Nic bych na tom neměnil a myslím že to ani nikdo měnit chtít nebude.

To křema: Pilot to projel s Raduškou a poslal i fotky. Měl by jsi to mít v emailu ;-).

Pěkný článek, spolek je moc dobrá cesta jak spolupracovat archeology. ;-)

Je někde registr těchto spolků třeba podle krajů? Mě osobně by zajímalo zda je už nějaké u nás na na Českobudějovicku. Děkuji za odpověď. ;-)

Registr je, ale aby se našel spolek, musí se znát - název, nebo spisová značka, nebo identifikační číslo. Třídit lze podle krajů, tedy příslušných krajských soudů, ale u různých názvů spolků to nepřipadá v úvahu. Navíc do konce roku běží lhůta na přeregistraci občanských sdružení na spolky, takže některá dosud formálně netransformovaná sdružení tam nebudou. Pokud tedy spolek není aktívní z pohledu médií nebo není známo jeho jméno, lze dohledat jen stěží. Další možnost je, když třeba znáš někoho z výboru, tak podle osoby v angažmá, přepíná se to dole v menu obrazovky. Ale chce to něco konkrétního vědět, aby to šlo najít. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

Děkuji za info.

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru