Gnom metal detectoring vs. doc. PhDr. E. Droberjar, Ph.D.

Kategorie: Co se jinam nevešlo

Dobrý den, rád bych vnesl světlo do kauzy podvodného jednání skupiny Gnom metal detectoring ve spojitosti se jménem doc. E. Droberjara a jeho veřejnou omluvou, která nyní koluje na sociálních sítích. Nikdo z Vás, kteří na jejich kauzu s pražským grošem (a zřejmě i na všechny ostatní) reagujete, neznáte okolnosti celého případu a především skutečnost, že veřejné vyjádření a omluva pana docenta Droberjara nebyly vynuceny samotným podvodem, jehož obětí se bohužel stal, ale velmi unáhleným, nešťastně formulovaným a pro mne samotného nepochopitelně adresovaným emailem jednoho z hledačů, který podfuk pana Foučka odhalil a rozhodl se na něj „upozornit“ na vyšších místech.

Jsem přímým účastníkem povrchové prospekce okolo kostela v obci Kostelní Lhota a vedle doc. Droberjara i druhým z archeologů, kteří se této akce zúčastnili. Současně jsem tedy i jedním z těch, kteří „naletěli“. Předem podotýkám, že se vyjadřuji pouze ke kauze s pražským grošem a nikoliv i k ostatním fejkům, které Gnom metal detectoring prezentovali ve svých videích na youtube.

Na prvním místě, bych rád uvedl, že se skupinou Gnom metal detectoring nás letos v lednu seznámil můj kamarád a spolupracovník (hledač) z Kostelní Lhoty, který na základě videí oba pány z nedalekého sousedství kontaktoval a přizval ke spolupráci. Na mne samotného udělali dobrý dojem – byli slušní, stáli o spolupráci, odevzdávali nemincovní nálezy se souřadnicemi a popisem nálezových okolností atd. Nikdo z nás neměl důvod pochybovat o jejich věrohodnosti.

Na konci dubna jsme v souvislosti s rekonstrukcí kostela v obci Kostelní Lhota byli osloveni starostou obce panem Tomášem Drobným, zda bychom před položením nové dlažby, neměli zájem provést detektorovou prospekci okolo kostela. Musím zdůraznit, že se (naštěstí) nejednalo o oficiální archeologický průzkum, ale pouze o spřátelenou akci na výzvu starosty obce. Kosti, které se hned pod povrchem půdy všude okolo kostela nacházely a které, jak jsem se doslechl, vyvolaly po odvysílání videa z této akce na youtube silnou vlnu kritiky, se nenacházely v žádných archeologických kontextech. Byly smutným pozůstatkem po zrušeném novověkém hřbitovu z 19. stol. a v povrchové vrstvě okolo kostela de facto intruzí. Původní hřbitov byl násilně zrušen za minulého režimu a kosterní pozůstatky z něj převezeny jinam. V půdě zde zůstaly pouze zlomky a fragmenty rozvláčené později novodobými stavebními úpravami a pracemi. I tak jsme všechny kosti, které jsme při odkrývání signálů vykopali, shromáždili a odevzdali starostovi obce k pietnímu uložení.

Docent Droberjar, který byl na tuto akci přizván společně se mnou (oba se přátelíme nejenom spolu, ale ise starostou obce) pak na žádost pana starosty, sepsal krátký článek o výsledku naší cca 3 hodinové prospekce, který byl následně otištěn v obecních novinách a uveřejněn na webových stránkách obce (viz. Příloha 1). Se souhlasem doc. Droberjara ho pak Čeněk Fouček (Krtek z dua Gnom metal detectoring) uveřejnil také na youtube a právě zde se, dle mého názoru, hledač pan Jiří Šimeček, který odhalil nákup mincí včetně pražského groše, panem Miroslavem Foučkem (Gnomem) na Aukru, dozvěděl název obce, kde k podstrčení a falešnému nálezu této mince došlo a současně také jméno docenta Droberjara, kterého nešťastně uvedl ve spojitosts podvodem. Tento pán, který se jako i mnozí jiní hledači, cítil zřejmě podvodným chováním pana Foučka velmi pohoršen, neváhal a upozornil emailem starostu obce Kostelní Lhota na to, že se stal obětí podvodu. Tento akt dokáži zcela pochopit… Co je však z mého pohledu rozhodně přes čáru včetně samotné formulace emailu v souvislosti s doc. Droberjarem, je fakt, že na místo toho, aby pan Šimeček upozornil na podvod také přímo doc. Droberjara (a kontakt na něj, minimálně pracovní, je na internetu lehce k nalezení), zaslal stejné znění emailu nikoliv jemu, ale na jeho pracoviště, a sice na děkanát (konkrétně referentce děkanátu) Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové, kde pan doc. Droberjar přednáší. Tento pán si dal práci s tím, aby si zjistil, kde pan doc. Droberjar pracuje, vyhledal kontakt na vedení školy, kde je pod katedrou archeologie uveden i kontakt na doc. Droberjara, kterého však obešel a zaslal následující email (viz Příloha 2). Posuďte jeho obsah sami… Na mě osobně působí dojmem, že doc. Droberjar spolupracuje a možná i kryje podvodníky! A bohužel to tak vyznělo i vedení Filozofické fakulty, kam byl email adresován a pan doc. Droberjar následně vyzván děkanem a vedoucím katedry archeologie, aby podal okamžité vysvětlení své spojitosti s tímto incidentem… Nic na tom nemění skutečnost, že se pan Šimeček doc. Droberjarovi po jeho vyjádření a osobní odpovědi později emailem upřímně omluvil (viz Příloha 3 a 4) za „nešťastnou formulaci“, kterou ve svém mailu použil. K vyjádření a omluvě, která se objevila na sociálních sítích a o jehož uveřejnění také na našem největším detektorovém portálu lovců pokladů a na instagramu Gnom metal detectoring, jsem Čeňka Foučka požádal já sám (k Čeňkovi se ještě vrátím), byl doc. Droberjar donucen nikoliv samotným podvodem, jehož obětí se stal, ale především panem Šimečkem, protože právě reakce tohoto pána očernila jméno i pověst docenta Droberjara na akademické půdě a spolu s ním nepřímo i dobrou pověst Filozofické fakulty UHK. Tomuto pánovi proto na příště vzkazuji, ať nejedná zbrkle a nejprve konfrontuje s výsledky svého zjištění vždy ty, kteří jsou do dané věci zapleteni, neobchází je a neobviňuje je u institucí, které s celou záležitostí nemají pranic společného a tím nepodloženě nepoškozuje jejich dobré jméno… Ne nadarmo se říká „dvakrát měř a jednou řež“. Věřím, že chtěl především upozornit na podvod, kterého se dopustil pan M. Fouček, ale zvolil k tomu zcela špatnou cestu i formulaci. Buďte, prosím, tak hodný a příště v podobné situaci nereagujte ukvapeně a bez rozmyslu jen s červeným hadrem před očima, protože to nadělá více škody, než užitku, byť je to myšleno dobře, navíc u člověka, který s jinak poctivými detektoráři, za kterého se zřejmě sám považujete, spolupracuje celý život.

Tímto popisem událostí neobhajuji v žádném případě podvod, kterého se na nás u kostela v Kostelní Lhotě a na Vás všech v jiných videích na youtube pan Fouček dopustil. To, co udělal na neoficiální archeologické akci a čeho by byl podle mě bohužel schopen i u oficiálního výzkumu, je jednoduše neomluvitelné a je jedině dobře, že se tato skutečnost včas odhalila… Čistě lidsky mohu některé z podvodů při jeho vlastních výpravách pochopit, ale podvod v přítomnosti předního českého archeologa, kterým pan doc. Droberjar je, a který mu nabídl svou důvěru i tykání je neodpustitelný…

Na závěr bych se chtěl vyjádřit k Čeňkovi, který je pro řadu z Vás stejným podvodníkem jako jeho otec. Někteří z Vás si myslí, že se Gnom obětoval a vzal všechnu vinu na sebe, aby měl aspoň jeden z nich čistý štít. I já sám jsem měl a stále mám určité pochybnosti o Čeňkově úplné nevinně, přesto v jeho prospěch hraje několik okolností, se kterými bych Vás rád seznámil, protože na rozdíl od Vás ho znám osobně. Čeněk byl první, ještě před tím, než se podvod s pražským grošem rozhořel, kdo upozornil docenta Droberjara na podezření, že se jeho otec zřejmě dopouští podvodů. Nález pražského groše a jeho vyzvedávání na videu nejsou natočeny proto, protože v okamžiku kdy Gnom začal volat syna k signálu, byl Čeněk se mnou ve vzdálenosti asi 30 m od Gnoma (chlapci mají jenom jeden detektor, jak asi víte). Signál, kde byl pražský groš nalezen, byl v totálním bordelu a navážce navíc v těsné blízkosti zednické míchačky a Čeněk ho kvůli tomu vůbec nechtěl kopat, natož tento kop natáčet, jeho otec na tom ale trval. U jeho vytažení z půdy jsem přítomen nebyl, ale takovou radost, kterou Čeněk zářil, když na nás na všechny začal volat a mávat, že našli pražský groš, by zahrál jen málokdo… Ano, je to jen jeden podfuk z mnoha, u kterého jsem navíc byl jen „napůl“, ale minimálně v tomto případě jsem přesvědčen, že Čeněk o tomto konkrétním podvodu nevěděl a pokud se mýlím a někdy se prokáže opak, pak ochotně přijmu to, že jsem pro vás pro všechny jen naivní hlupák. Čeněk Fouček je navíc jediný, kdo se nám všem přišel omluvit osobně přímo z očí do očí a byl opravdu hodně zahanbený. Jeho otce jsem k tomu sám vyzval po jeho omluvné sms (viz Příloha 5), která byla mým prostřednictvím přeposlána doc. Droberjarovi, nedostal jsem od něj ale žádnou odpověď a dodnes se nám i přes opakovanou výzvu vyhýbá. Celou dobu se tento problém snaží žehlit jenom Čeněk sám navíc ve dnech, kdy maturuje. Spolupráce se skupinou Gnom metal detectoring je pro nás samozřejmě definitivně ukončena, přesto jsem ochoten věřit, že Čeněk Fouček je tím lepším i čestnějším z obou dvou a to, že se Vám jejich videa s poučnými vložkami líbila, je především jeho zásluha a proto si myslím, že si zaslouží dostat od Vás druhou šanci se svými novými projekty. Já sám mu v tom přeji hodně štěstí!

Poctivým hledačům, kteří teď oběma spílají zato, že pošpinili jejich komunitu a narušili již tak křehkou důvěru mezi archeology a detektoráři chci říci toto – bojíte se zbytečně, moderní archeologové si spolupráce s čestnými hledači cení a důvěra na obou stranách je vždy individuální a buduje se postupně případ od případu. Narazit na podvodníka je bohužel riziko našeho povolání, se kterým je třeba čas od času počítat, o to víc si vážím těch, jejichž odevzdané nálezy i s nálezovými okolnostmi jsou dnes chloubou muzeí…

Díky za Váš čas Mgr. Jakub Citterbard

1a

1b

3

4

5

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

No ty vl. :,-( :-(

Dobrý den, děkuji za objasnění situace z “druhé” strany. Ale myslím, že pokud p. Foučkovi (staršímu) nevadilo podvádět, tak jenom proto že to “prasklo”, se asi nezmění.

Smutnej příběh... a bohužel ostuda pro detektoring :,-( :,-( :,-(

No tak tohle nevymyslíš. To je dokonalý. Malej českej člověk v touze po úspěchu podstrčí groš. Tím si nevědomky nasere na hlavu a nejen sobě, neboť v tom na scénu vstupuje další malej českej člověk a ten to hovno rozmázne až na akademickou půdu. Perfektní zápletka.

Očekávám třetí dějství, vyjádření toho co odhalil podvod... Každopádně co udělá touha po sledovanosti, ruku v ruce s úmyslem většího zisku, smutný příběh... Myslim, že panu Foučkovi, se teď moc dobře neusíná, vlastně tohle rozmáznutí je pro něj trestem dostatečným. Jen velká škoda, jak daleko to zašlo.

Je mi líto pana archeologa, kterému tohle profesně přece jen trochu ublížilo (nepochybuji, že se v budoucnu najde nějaký "chytrák", který mu to dá sežrat, lidi jsou sfině) a vedení obce. A u omluv pana Foučka nejen na YT mi přišlo, že spíš lituje toho, že to prasklo, ale nikoliv toho, že podváděl, což je u člověka 40+ poměrně smutné a vypovídající o charakteru ...

Být zajímavý, být vidět, být středem pozornosti, natáčet se na internet, být youtuber...je pěkné, že pár z Vás co to dělají chce třeba ukázat správný postup, odevzdávání nálezů, spolupráci s archeology... nicméně já vidím tady v tom natáčení atd. spíš negativní dopad, kdy detektory jsou dostupné a koupí si je každý ...každý mamlas co to uvidí na internetu. Pak máme v katalogu příspěvky typu , dvou fotek , rozmazané, bez měřítka. A rozumný hledač ví o co tady v katalogu jde. Tupec si nedokáže ani přečíst pravidla. Že si někdo koupí detektor, neví ani prd o historii a myslí si (podle videí, které se publikují), že za každým rohem čeká "poklad". Na diskusích, pak otázky kolik co stojí a nepoznají ani nejběžnější nálezy. Zavedl bych něco na způsob myslivecký, rybářských aj. zkoušek. Protože pro toho koho to baví a má zájem, to nebude problém. Mentalita lidí jde rok od roku dolů. A to ve všech směrech. Tato prasárny, co ti dva udělali...opravdu lituju archeology co s nima spolupracovali. Jen ještě dodám. Každý je jiný, ale opravdu máte potřebu si vše točit jak ovce a zviditelňovat se? Osobně z části hledám, abych unikl této společnosti. V době predkoronavirove bylo v lesích pusto a klid. Odpočinu si, klid, nějaký nález vždy potěší. Každý je jiný, ale abych se natáčel, ukazoval, a čekal poplácání po zádech. Nedokážu si představit. Každý je hold jiný, ale když už máte potřebu se natáčet, tak s rozumem.

Jak píše waffen, ryzí čechysmus. Kýbl hnusu :,-(

m.poo.
Přesně jak píšeš, už dávno jsem si říkal, že nějaké zkoušky by nebyly vůbec od věci. (viz nález stateru nebo sekeromlatu) tady na lovcích, alespoň základní znalosti...
Jinak mám to stejně, prostě relax v přírodě pohodička daleko od lidí a vůbec si nedokážu představit připravit si podobné divadlo jako tady pánové, že je to vůbec napadlo, nerozumím tomu..

Dobrá práce :-) :-) :-)

Rozkopat mu hubu a namotat klacek kolem chrtána

Takhle to vypadá, když má v kapse každý mobil a v hondě za senzací se chce zviditelnit, což se dotyčnému povedlo. Svým způsobem je to prů.er dnešní doby. Už tak nemám rád všechny ty netáhla youtubery apod, kteři ještě dostávají prachy za podobné fejky a to ne jen v tomto případě. Každý se snaží bezpracně přijít k penězům a slávě a jednou za čas to holt neprojde. Kdyby šli raděj pomáhat na povodně aby měli dobrý pocit z pomoci nešťastníkům kterým se obrátil život naruby.

kauzu sleduji od začátku a toto vyjádření je nejkomplexnější , Byla to prasárna od obou , ale mladého šlechtí že měl aspoň koule na to , aby přišel osobně a omluvil se. Staré zalezl a teď asi leští ORXe :-D :-D , mě ta videa byla divná po delší době až , nejvíc mě dostal nález ve vývratu , koláč jako prase a nádhernej , bez měděnky , bez bordelu na sobě , a od té doby jsem si řekl dost :-D :-D

Rozdělil bych to - fejkovat mince a natáčet, jak juchám radostí nad "nálezem" a poučovat, co to je a jak to vyčistím, je prasečina, ale v dnešní "moderní" době je i mimo detektoring tohle nová móda. Napsal bych - "kámo, velké zklamání, zvlášť když je ti přes 40 let, ruším odběr a styď se" a vypustil to z hlavy. Ale druhá věc je záměrně (!) a s vidinou toho, že dám video na YT, dělat habaďůru a podvod na archeologa a obec, notabene na archeologa, který má dobrou vůli a zájem na podobné spolupráci, a kterého důsledky tohoto činu můžou profesně zasáhnout, je -s prominutím - ku*va prasárna, která se odpustit a mávnout rukou nedá, alespoň z mého pohledu ...

Když jsem koukal na Gnom videa, Trochu jsem se podivoval, že ty kolečka mají pěkný, čistý. Ale říkal jsem si, že je kopnul dřív, a teď z toho dělá videa, a hodí k tomu omáčku. Ale že je kupuje, tomu se nedá věřit.
Jinak k papírům na detík je blbost. Je to ,,jen,, koníček. A ty co ulejvaj nálezy, budou ulejvat s papírem, nebo bez. Ten boom byl před 20ti lety. Potkal jsem chlápka (s detíkem,cca 60 let), a ten mi vyprávěl, že zná hledače, co si vymávali na barák. :-/
A upřímně, kdo zná někoho, kdo našel hrnec zlaťáků. A to že nepoznám římskou minci, by jste mi klacek sebrali??? Jak říká můj táta. Když jsem blbej, tak se zeptám. A stačí se zeptat tady, když to trochu slušně nafotim. :-D
Mějte se všeci fajně. ;-)

Nevěřím, že o tom mladej nevěděl, pokud, jak se píše výše videa vytvářel mladej, musel být u toho .Když se mazala kritická vyjádření na youtube.Je to jen snaha jednoho očistit a jede se dál. Je mi z těch dvou na blití, už ne, už to mám za sebou. :-O :-O

Musím říci, že mě na vše delší dobu upozorňoval Petr (jaccob). Sám již delší dobu sociální sítě z vyjímkou twitteru nějak ignoruji. Holt se kluci rozhodli, pro někoho propagovat nějakou značku detektorů a nějak si neuvědomili, že vlastně nejsou hledači. A to tedy určitě nejsou, to vidí každý, kdo nějakou dobu hledá. To že nakupovali na aukru i běžnou šepleť, to jenom potvrzuje. No, mají z ostudy kabát, ale na druhou stranu, za ty roky jsem na LP takových "nálezů" zažil už dost a kolikrát to jsou nicky, co jsou ke všemu hodně kritičtí.... prostě takový borci :-)

Nemyslím si, že by na spolupráci amatérů a archeologů tohle něco změnilo. Ta funguje roky a je tady několik tisíc lidí, kteří prostě běžně věci odevzdávají. Taky jsou tady desítky tisíc, kteří nálezy publikují a když se ukáže, že mají něco co by měl odborník vidět.... většinou reagují zprávně.

Je to taková česká ostuda. Pokud bych ale měl odhadnout na základě statistiky co bude dál. Kluci se oklepou a vše pojede dál... jak říkal Werich "močálem černým kolem bílých skal" ;-)

Ten kdo chce spolupracovat a myslí to opravdu vážně se nijak zviditelňovat nemusí. Téměř od samého začátku co hledám jsem se snažil o spolupráci což z nevědomosti na začátku málem pohořelo. Ano bohužel jen nedorozumění ale dalo se to do pořádku a já to beru jako obrovské ponaučení. Budovat důvěru s odborníky se ale opravdu vyplatí. Bohužel média to leckdy mají jako zbraň. A když si člověk myslí že nějak pomůže tak opak se stane pravdou! Tedy hledejme, odevzdávejme a pokud už se někomu podaří účast na Ofiko prospekcích, hltejte i informace protože leckdy Vám archeolog podá k nálezu i informace hned. A to člověk jen tak nezažije ;-)

Je to smutné a muj názor je naprosto shodný s kolegou tojobakem.Mladý o tom určitě věděl.Stejně jako Jelda 80 nebo Petr(jaccob) měli a určitě mají určité podezření a musím jim dát za pravdu.Pokud někdo hledá delší dobu,tak dokáže rozpoznat kopanou věc a nebo uloženou a znovu vyzvednutou.Bohužel tato dvojice se za honbou lepší sledovanosti neštítí naprosto ničeho.Já jsem pojal podezření již před cca pěti měsící,když se na youtubu objevilo videjko hlásajicí nález bronzového srpu.Vyjadřovat se k tomu nemá moc cenu,protože zkušený hledač okamžitě pozná ,že věc byla do země vložená.Přidávám odkaz a zaměřte se na čas 11-35 a 11-45.Je tam krásně vidět jak jde se srpem pohybovat i při velmi lehkém dotyku.Usudek si udělejte sami.Tito pánové nás za nos tahají už nějakou dobu :-( https://www.youtube.com/watch?v=yXaRWgmaYbA

Ten srp je dobré :-D :-D prostě komedoši, ještě jim k tomu mohl hrát Michal David :-D

áno, obětina starej je veřejně usvědčenej, namočenej a odepsanej, tak aspoň zachránit co se dá v podobě mladýho a jejich životního díla - takto je aspoň naděje, že zase "něco" pojede dál.....
- a co toto??

"Čeněk byl první, ještě před tím, než se podvod s pražským grošem rozhořel, kdo upozornil docenta Droberjara na podezření, že se jeho otec zřejmě dopouští podvodů. "

- jestli jsem to dobře pochopil, tak ty podvody /bylo jich teda víc/, byly myšleny nějaké podvrhy na společných akcích, nebo odevzdávané předměty do muzea?? - předpokládám, že čenda nemluvil o jejich natáčení na jůtůbu

- by mě docela zajímalo, co se dělo po tomto zjištění - je docela k podivu, že mladej naprášil tátu, když ti dva očividně spolupracovali /neříkám, že u toho groše, ale v jejich natáčeních to je zřejmé/
- takže když se to s tím grošem provalilo, tak ani nebyl nikdo překvapen / jak předpokládám/.......

Carpatie já myslím že ty opravdu nic nepropagujes :-)...... Ale za boha nevěřím tomu že prospektor není reklamní XP kůň. Dle mnohých videí......

Bodu moc rád, když tato ostuda do budoucna neovlivní vztahy detektorářů a archeologů. Ale představte si kdyby se toho chytli některá média co by se z toho mohlo vytvořit za kauzu. Mi víme, že vinici jsou jen podfoučci ale média by podvodníky udělala z nás všech... :,-(

Vidím za tím pokřivený charakter, umocněný diktátem sociálních sítí - chlubeníčko, sledovanost, lajky co drbou za uchem... Hodně lidí by něco takového třeba napadlo provést, ale hned druhým zamyšlením by to zamítli pro nemístnost. Být dotyčným, tak se teď kaju a chodím kanálama.

https://www.youtube.com/watch?v=a5YgzXY4AJs

Co je komu do toho jestli jutubeři berou honorář nebo ne, je to jejich věc nebo jim to závidíte?
Proč se to tady vůbec řeší ;-)

Feek:ámen

Pochopím kdyby tohle udělal nějaký mladý cápek, ale kozel v letech... to je prostě hňup! s inteligencí bublajícího bahna. Ten by zasloužil lopatou přes pazoury od každého slušného hledače.
Aspoň že má z ostudy kabát a potom, že boží mlýny nefungují....

Carpathian nic proti ale až vypnete ty reklamy a nebudete mít žádný příjem tak pak to bude čistě jen o hledání. Dle mého kdokoliv kdo točí videa a má je zpoplatněné případně dělá někomu reklamu tak to dělá vždy z důvodu peněz. Daleko lepší je to veřejně přiznat a ne se stále vymlovat na blbosti. To co dělali Gnomíci dělá nebo dělala spousta dalších lidí, nebudu nikoho jmenovat na každého dojde dřív nebo později. Všem přeji hodně štěstí při hledání

Dom27: jak říkáš člověk co tohle dokáže je bezpáteřní ...., proto je jen jediná možnost .Kdo ho potká v terénu s klackem, tak mu ho omlátit o kebuli a cívku narvat do řiti a tak dlouho to opakovat dokud mu to nedojde, že má radši doma sedět. Jak se říká na hrubý pytel hrubá záplata.

https://youtu.be/SG58hi0evG4
Doporučuji kouknout na čas 11:40min Ve vývratu jednoho stromu medaile a dvě mince, a komentář tipu...hele já bych to zkusil ještě tady. :-D

toto je krásná ukázka, jak o tom chudák čenda nevěděl - ten táta by zasloužil.....mince zapíchaný, medaile taky jak na sviňu pod sypkou hlínou - a ty jejich rozumy nad medailomincí......no, pro děcka dobrý....

Jak poukazuje SISON, na videu je jasně vidět podvrh. Moc jsem toho nevykopala, ale kopat bronzový srp ve 40 cm, nebo kolik to bylo cm a hlínu vyhrabávat lopatečkou, a přitom se srp v "rostlé" a tisíce let uložené zemíně několikrát pohne, musí snad poznat každý, že nejde o prvotní nález.

áno, jak praví kolegyně - to video sem viděl, srp je píchlej v měkké hlíně, při tom úporném vyprošťování se mele jak živej a pak ten trouba hraje divadlo, že to jde jakože ztuha ven - táhne to jak dědek řepu a heká u toho jako by seděl na WC

:-D :-D..dík, já to tak neuměla napsat

Jak rikal Mara uz celkem dlouho vim ze je to cele leve,ti dva kaspari se v podstate svoji blbosti a naprosto nulovyma znalostma udali sami.V jednom videu vykopali uplne obycejnej RU 2haller,na tom by nebylo nic zvlastniho kdyby se tento rocnik nerazil z zeleza, nicmene nalezen opet v naprosto suplikovem stavu....Myslim ze dokonce i detektor jim ho bral pekne do barvy😂😂To uz byl silnej tabak i na me.(video uz tam samozdrejme neni)

Ohledne te propagace,mam na to podobny nazor jak Mara ,klukum se rozbila packa na PP u racera (takovou vec jsem ochopnej opravit asi tak za 15min a v 99% je to vymackanej prepinac prave na PP/GB).Kluci ovsem dostali velmi ochone zapujceny zbrusu novy ORX po dobu opravy a Chodili snim dost dlouho (asi to trvalo)a natocili s nim X videii. Todle bohuzel slibit nemuzu,ale myslim si ze lepsi je servis resit rychle ;-) ;-) (Muzete klidne napsat jak dlouho vam trval servis Xp ale co jsem slysel od odstanich hledacu na krame tak to vestinou uplne bleskove nebylo a jestli jste dostali po dobu opravy ORXko).

Kazdopadne pokud nekdo dela kaspara ze sebe a podstrkava si veci pod sondu, budiz je to jeho vizitka a kazi jmeno maximalne sam sobe ale vadi me kdyz do toho taha i ostatni a kazi tim praci i ostatnim a vlastne i vam vsem co z se snazi spolupracovat, protoze az se zase bude debatovat jestli je spoluprace detektorari X acheologove prinosna nekdo zase bude mit uplne zbytecne argument proc to potopit, kuli par lajkum na YT,falesne slave tehdle kasparu a grosi z Aukra za 90,-korun

Jinak jestli nekdo dostava penize z YT, me vubec neva ,dokonce mu to preju pokud videa maji nejakou uroven, je s tim spoustu prace a nejakou kacku navic na vybaveni/benzin si urcite zaslouzi. Bohuzel v dnesni dobe je takovej trend cim min o tom vim, tim vic do toho kecam. Proto cas od casu vznikne takova saskarna jako todle kde kazdy kdo chodil s detektorem vic nez rok hned pozna ze je to cele saskarna.A todle akorat zbytecne mate neznale nebo zacatecniky a kvalitni a pravdivy obsah pal lidi musi hledat v zaplave nesmyslu. Tim nechci rict ze ostatni nedelaji pekna videa,(existuje spousta super kanalu o hledani co maj hlavu a patu)naopak ty co tvori kvalitni obsah se pak zbytecne musi prat s nesmysly

Pokud jde o Gnoma, tak nemám slov a tomu, že o tom mladej nevěděl, tak tomu taky nevěřím.
Jinak vše ostatní už bylo řečeno, tak se nebudu opakovat.

Pokud jde o Carpathiana, tak nemám ani nejmenší problém s tím, že mu to od Youtube vynese nějakou tu korunu, protože dobře vím, co to obnáší práce to sestříhat a zpracovat, nemluvě pak o tom, že se u natáčení v terénu pak občas něco rozbije atd. Navíc ty peníze od Youtube nejsou žádnej velkej ranec, ale nevadilo by mi to, i kdyby byl. Poctivým Youtuberům držím palec, aspoň máme na co koukat, když třeba sami zrovna nemůžeme ven a občas z toho i jelita jako já něco pochytí. :-)

K tomu srpu,to video je jasna viditelna fraska...jen by mne zajimalo kde koupil ten srp,archeo jsem na aukru nepostrehla..stejne tak video z panskeho lesa nadherny medailon s madam,asi slonovina či co..ten byl total nadherny...Dekuji vsem za postrehy podfukarum palec dolu

To Erika: mrkni na tohle . https://1url.cz/fzR22

https://1url.cz/yzR2q

Pro jednu stuywesantku zabili trafikantku!
Celé komplet je to tragikomické, ad A až po Zet
Zkraje jsem byl taky z celé té komédie značně rozladěn. Ve výsledku z toho plyne, že se vlastně jedná o válku youtuberů a nemá to z archeologií a detekcí pranic společného. Mladé se snad poučil, v mládí člověk nadelá plno kokotin. Dejme tomu. Ale ten starej to je mantinel. To se na mě gmome jr. nezlob ikdyz je to tvůj táta. Celá ta fraška by se dala zakončit, kdyby jsi si po maturitě podal přihlášku na HK university a u pana profesora dělal zkoušku z numismatiky.á dobrý den pane Fousek, tak nám určete třeba tady toho pražáka. :-) :-) :-)
Jak říkám, pro jednu stuywesantku....

No nedá mi to, abych taky něco nenapsal. Myslím, že ve všem snažení lidském hraje velkou roli, ne-li hlavní motivace. Mohu být motivován ziskem, slávou, touhou po uznání, nebo tím, že se chci podělit s něčim co mě samotného naplňuje a dodává radost, až po touhu předat dalším generacím své zkušenosti. U Gnoma jsem, i když je to zřejmě patrné, vyjádření k jeho motivaci nezaznamenal. Motivace se časem Bohu dík, ale i Buhu žel mění, podle toho jaké okolnosti nám život přinese. Chvála tomu, kdo má hned na začátku dobrou motivaci a okolnostmi se časem nemění. Takových je, ale zufale málo. U většiny z nás, aspoň doufám, jde o proces zrání a růstu. Od prostého hromadění nálezů, až po zdokumentovaném oživení příběhu každého nálezu v souvislostech historie regionu. Gnom nezačal s dobrou motivací a sám si vykopal hrob a i když poškodil ostatní včetně archeologa, sám si ublížil daleko víc a ponese to celý život. Asi už nemá cenu zabíjet mrtvého, i když mu přeju, aby se z toho poučil a začal nově, nebude to mít vůbec lehké. Vážím si všech, kdo nějakým způsobem ať článkem, komentářem či videem přispějí k dobré motivaci a zrání všech nováčků a nejen těch. Ono při každém ovoci jede poznat z jakého stromu pochází, tak jako dílo z motivace. Pokud mám správnou a zdravou motivaci + mě to naplňuje tak pro mě zisk je druhořadou záležitostí. Samotný zisk nemůže být dlouhodobou záležitostí, protože i když nenápadně, zabíjí tu prvotní radost s hledání a s koníčku se rázem stane práce se vztekem nad každým nehodnotným nálezem. Sám jsem našel spoustu opravdu hodnotných nálezů a jeden z nich odstartoval moji téměř 9 letou spolupráci s archeologem. I když jsem měl někdy opravdu hluboko do kapsy, nikdy mě nenapadlo svést můj nález na divočáka nebo kořen do akvárka. :-)

Aslan moc pěkně napsané

Nedá mi to: Elmaro sám jsem měl první klacek od tebe a mám profil tady, ne tam, ale musím se ohradit. Toho "někoho" osobně znám a jářku, naznačovat tu jakoukoli spojitost je absurdní.
Jaccob: Cívka na Deuse mi kdysi šla na servis do Francie, takže jo, chvíli to trvalo a zatím jsem si mohl půjčit náhradní cívku dle libosti. Zvolil jsem v té době novou HF. Videa netočím, nikde jsem se s ní nenakrucoval. To je jen zákaznickej servis, žádný drama.
A souhlas s Carpathianem-Kolik si myslíte, že může hodit kanál o hledání v češtině? PS. Reklamy nepřeskakuju. Někdo si s tím dal práci a já se rád podívám. A každá sranda něco stojí. (Nemluvím o gnomediantech. Tam přeskakuju celou tvorbu.)

To Kim díky. Nedalo se to nenapsat :-).

A zase XP vs. Minelab.Že to pořád někoho baví.U milovníka historie(detektoráře) nejde co má za značku v ruce,ale co má v hlavě ;-)Naštěstí tohle s kamarády máme stejně. A kauza gnom?Rozmáznutý je to do všech možných stran,ale život jde dál a naštěstí se na tohle neumírá :-)

Jinak Aslane,móc dobře napsané ;-)

:-D

Aslan - to vyjádřil zcela jasně a srozumitelně- žádný jiný byť sebenápaditější komentář již není potřeba ;-)

....jasně ten mladej je v tom nevině,vlastně oběť stejně jako pan docent...HAHAHA tomu snad nemůže někdo kdo má všech pět po hromadě věřit.
Koho mě je osobně v téhle kauze líto je jen pan Docent Droberjar.Naštěstí je to vážený a uznávaný specialista tak myslím že to v pohodě ustojí.
A kdyby to ty zoufalci mysleli vážně už dnes by tam ten kanál nebyl..ale on tam je takže ten popel na hlavu bylo dle mého jen divadlo a snaha ještě zachránit nějaký ty "vorly"

Wladyslav, kde to můžu podepsat? :-)

Měly hezké videa škoda že si začaly myslet že musí za každou cenu kopat pořad nějaké stříbro atd...o tom hledáni není , i když to určíte každého potěší ;-) O tom že to synáček nevěděl silně pochybují (možná v tomhle případě nevěděl ale jinak určitě věděl) stačí z kouknout poslední videa ! Vyvraceny strom a v něm několik střibrňáku , krasných vyleštěných. Sam synáček je vytáhl a jak už bylo napsáno chodily s jedním detektorem takže co dělal druhy zašíval mince :-( No někdy je prostě méně více ;-) Droberjar jim bohužel nato taky naletěl , vždyť proč by někdo při běžném prohledávaní nastrkoval mince a proč by se tam nemohla třeba jedna zatoulat , zvlášť u kostela !?! Bohužel převezly i jeho a dokážu si představit jaké má z toho pocity (já osobně bych je zato vyfackal).

carpathian proč to zbytečně okecáváš, všichni yutubeři kteří mají zapnuté na youtube reklamy na tom rejžují a vydělávají tzn. že to dělají pro peníze. Lidí kteří to dělají pro zábavu, z lásky, atd. tak těch je opravdu málo a ti jediní si zaslouží poděkování a úctu ale to někteří nikdy nepochopí :-)

👋👍 souhlas

Tak zrovna Carpathian a jemu podobní na tom určitě nevydelaji :-D :-D, dělají to protože je to baví. Za těch pár stokorun by se mu to nevyplatilo dělat. To by musel mít dosah odběratelů v řádech stovek tisíc, pak by to mohl dělat pro peníze.

Brainscan, i kdyby, zdůrazňuji i kdyby, to dělal pro prachy, jako že nedělá, protože těch pár korun nestojí ani za řeč, tak i kdyby - proč si jako nezaslouží uznání? Když to dělá dobře, tak proč by z toho nemohl mít nějakou korunu? Protože on umí a ty ne? Navíc to nejde z tvého a nikdo tě nenutí na to koukat. Závist je fakt hnusná věc .... :-/

Lidi jsou ulisny a kouřej cigarety :-D :-D :-D

Amen :-) :-P

carpathian o motivaci se tady nikdo nebaví, motivaci můžeš mít sebe větší ale prachy ti to sype a to je hlavní až budou youtubeři natáčet bez reklam a bez žebrání tak to teprve bude ze srdce ;-) A neurážej se, kritika ještě nikoho nezabila :-)

Kapsa každý kdo to má zpoplatněný to dělá pro prachy a měl by si to přiznat a ne si podvědomně lhát. S uznáním to nemá nic společného, to jestli to dělá dobře si může každý posoudit sám od toho jsou lajky a dislajky u videa. Pokud se něco dělá od srdce tak peníze přeci nejsou třeba, jde to dělat i jinak. A co má jako umět lépe hledat, kopat, natáčet videa nebo co? Všechno jde z našich kapes, a proč bych se nemohl na ta videa koukat. Mám roky praxe se spoustou detektorů a rád pochválím, poradím nebo zkritizuji :-)

Tak zrovna Carpathian je srdcar. A přeju jemu a ostatním, kteří to mají stejne, aby je to třeba časem živilo. Vyčítat jim těch pár korun co za to ted mají a nebo je urážet je hodně ubohé. Takové klasicky české. To snad ani nikdo nemůže myslet vážně.

Kdyz jsou šikovný a umí, tak ať klidně mají.

Videa Carpathiana, co jsem viděl, nejsou špatně udělaná. Ale myslím že zas takový business to pro něj nebude ;-)

Nemělo by ale v diskuzi zapadnout, že primárně jde tady o dva podvodníky, kteří se zvesela při podvodu natáčeli, podfoukli (ideální přijmení, koukám) i archeologa a obec, natočený podvod příjemně zpeněžili (ano, jedním z troubů s odklikáním reklam jsem i já, za což se doteď poměrně hodně stydím) a evidentně je nejvíc mrzí, že se na to přišlo, a ne že by je hanba měla fackovat třikrát denně. Hlavně právě za ten archeo-podvod ...

To carpathian, nenech se tím znechutit. Přečti si z Bible Matouše 7,6. Snad pochopíš, protože mnozí nechápou, nebo chápat nechtějí.

TienYtong-video mě fakt pobavilo :-D :-D ;-)

Sleduji jen výuková videa - jsem HAPPY :-D :-D :-D

Videa jsou cesta do pekla(můj názor). :-(

dacan --máš pravdu,nechápu o co jackobovi jde,co s tím má společného servis?

Videa jsou opravdu jednosměrná jízdenka do pekla......

Právě YouTuberi zdegradovali tento koníček na něco podobného chytání pokemonů.......

Přesně tak JohnDeeere 8-)

To johnDeeere: a stejně jako pokemoni odpadnou. Když zjistí, že se zlato a stříbro nevalí na každém poli. (pokud si tedy něco nepřinesou) A že většinou si hledač přinese hromádku pokroucené mědi odpadnou. Říkáme tomu "výsledkově orientovaní hledači". Máme takovou zkušenost, že když chce někdo chodit hledat, tak u tohoto koníčku vydrží. Když chce nacházat, už se většinou neuvidíme ;-)

Elmara : přesně video navnadí a pak když najdou par koleček a ještě zjisti že to jsou často bezcenný mrtvolky tak je to přestane bavit ;-) A když někdo viděla par korun na videu tak ať viděla (pokud nenatáčí blbostí a podvody ). Taky se rad kouknu když je venku hnusně nebo se nudím a nemůžu ven. To neznamená že všemu co vidím věřím jde o zábavu (horší je když to přeženou jako tihle dva) :-(

Většina lidí, kteří si dnes přijdou poprve koupit detektor, řeší cca. 3 věci. 1. Chci vypadnout z baráku, od PC prostě najít důvod jít ven. 2. Celý život miluji historii, už mě nebaví jenom si o tom číst, navíc když skoro nic nevychází. 3. Potřebuji dostat do PC a tabletů děti. Všichni jsou fajn, je jim úplně jedno zda mají nebo nemají něco odevzdat. Jenom nechtějí nějaké složité papírování. Za ty roky co to dělám, se přístup lidí změnil obrovsky. ;-)

Ytongu tos neměl jsem se málem po....to nemá chybu :-D :-D :-D :-Dto nevymyslíš jen tak :-D :-Dnejvíc mě zabil ten zeus a ta šipka :-D :-D :-D

Wladyslav : Myslíš tohle :https://www.youtube.com/watch?v=a5YgzXY4AJs
Výborný klacek a hloubka cca.20cm dobry kop :-) ;-) se dalo čekat kdo bude dělat parodií :-D :-D :-D :-D

Ach jo tady se to zase zvhrlo a na ty podvodníky už se pozapomnělo :-/ :-(

Haidrich: to videjko jsem objevila taky par dní zpet a moc pobavilo :D :-) :-)

https://www.youtube.com/watch?v=_VWvx3U9ZSo&feature=share kecy sračky bobky.... :-/

carpathian: připomínáš mi rybáře, kteří jedou na ryby a doufají, že se jim úlovkem zaplatí alespoň benzín.

Tahle diskuse je hodně výživná.

carpanthian : já tě neznám a zatím zkouknul jen par kousku a prosím klidně toč budu koukat jsou fajn a dobry relax jen kvůli sledovaností a slavě to nepřežeň jak Gnom !!! Není důležitý nalez , ikdyž je fajn ale ten relax a pohoda je hlavní a to zatím ve tvých videích je a to je hlavní a hlavně realny když projdeš les a jen brokovka knoflík atd a ne každé video stříbro to bychom bíly většina už s bednou stříbrňaku :-D :-D :-D :-D ;-) ;-) ;-) ;-) jen toč a když vidělaš z reklam a přitom nebudeš podvádět tak klidně vydělej i milion ;-) hlavně ať se daří a jsme zdrávy ;-) :-D

Kdysi jsem sledoval Terra Germania.Sice pole nechodím ale měl to pěkně udělaný a člověk se i přiučil lokálními mincemi co tam nacházel který u nás nejsou.Sice toho moc nevěděl zarazilo mě že v jednom díle nepoznal i winterhilfku ale pohoda.Fakt jsem na to rád čučel a nepřemýšlšl jestli mu to vidělá nějakou tu zlatku nebo ne.Ale od jistého dílu ,někde kolem stovky to bylo ..začala masáž na XP a už to stratilo pro mě úroveň.A to na XP nedám dopustit chodím s ním už 15 let ale tam to bylo bohužel dost okatý.Takže dnes už občas kouknu jen na Klugscheissera a jeho lágrování.
Jinak jak píše Carpanthian ty výdělky tam jsou spíše prodělky.Když to vezmu u sebe za drony jsem utratil 20 za detík 20 +benzín+čas..=nenavratné,prodělečné ale radosti a zážitků k nezaplacení.
Jinak kdo se v tom orientuje tak ví že vydělat na YT je dost řehole.Když máš cca 3000 odběratelů a průměrný shlídnutí kolem 7000....Navíc taky záleží hodně na publiku!!! jestli na to koukají češi nebo i cizinci atd./zahraniční reklama sype o hooodně víc/Takže strop výdělku na jednom je tak 200 korun.Plus připočíst začátky kdy není nic jen náklady.Takže v případě třeba Carpathiana je to srdcovka a ještě dotovaná z jeho kapsy.Nevím kolik má videí ale možná mu to za tu dobu vidělalo tak možná na dohledávačku....Navíc jsou to videa pro omezenou zájmovou skupinu,počet lidí a počet dosáhne stropu a konec..Kdyby dělal videa s LPS /Littles pet shop/ hračkama byl by na tom mnohem lépe. :-DTo je realita

To Wladyslaw: Klugscheisser je jediný ze zahraničí na kterého koukám :-D :-D

Přesně tohle jsem tak nějak měl na myslí ;-) A co i kdyby vidělavál tak co ať viděla - mně to nic nestojí (krom času). Jen ať je to relax a ne nahrané divadlo ;-) Ať se daří ;-)

Nekoukám a nikdy jsem nekoukal,poprvý jsem kouknul na Newta a to mi musel pomoct jak ho vidět,všechny situace zažívám na vlastní kůži a proto si myslím ,že ty videa nejsou pro mě ;-) ;-)

Metaldetecting 24 se mi líbí. Nekecá do toho. Je tam slyšet detík. A posílal jsem mu odkaz na AB knofle z LP. Byl z toho na větvi. Nevěděl kam zařadit. A Terra Germania je na mě zase moc o kecech. Ale na tom chlapovi je zase vidět, že to má rád a u každýho nálezu, řekne angloněmecky ,,bjůtyfl.,, :-D Na prospektora a Carpathiana taky rád koukám, hodně jsem se dozvěděl. aA jestli z toho mají nějakou káču, ať mají, nikomu nezávidím, zaslouží si to. A jestli to přivede další hledače??? A co??? poznají že jsou to kilometry v nohách, namožený záda a nález je jen třešnička. Vydrží jen pár. Já miluju les a přírodu, proto tam lezu. Ten detík je jen berlička, abych se měl o co opřít, a nerozbil si hubu. :-D Nikdy jsem nenašel nic cenného, a je mi to úplně fuk, ale každou hledačkou se posouvám dá, ať už poznáním přírody nebo nějakého toho knofle nebo přezky. Tím jsou pro mě nálezy cenné.
Ať se daří. ;-) ;-) ;-)

Tvl, nadáváte na vídea a jak na tom jůtůbeři bohatnou 😀😀😀 Tak na to nečumte a běžte hledat 😀 Žádné kanály o hledání nevyhledávám, proč bych měl čumět na někoho, kdo kope minci, když si ji můžu najít a vykopat sám 8-)

Tak si kluci říkám, zda tu diskuzi nevypnout. Je to hodně smutné čtení a z mého pohledu doslova zoufalství. Nejsem určitě pro žádnou cenzůru, ale tohle už začíná připomínat dobrovolnou lobotomii. Možná už to stačilo?

Elmara - SOUHLAS o:-)

Vypnout. Už bylo ostudy dost a poškozuje to všechny zúčastněné i ty nevinné.. Vypnout a rychle zapomenout,.

souhlas, již jsou zpranýřováni za své chyby dostatečně, nic to dál nikomu dobrého nepřináší, otočme list... :-)

Souhlasím s vypnutím ale já osobně nezapomenu a občas to připomenu. Kovu zdar! ;-)

spíš mně sere že se tady naváží do kluku co točí s láskou videa,chtějí i trošku pomoc začátečníkum a na podvodníky se zapomnělo ;-)

a ty reklamy?proč ne když je venku deštivo a jsem línej sám vyjít a kluci si s tím dali práci rád je podpořím stejně za to mají hovno

a kdyby youtube k tomu nepřitáhl nový hledače tak nemá tenhle web smysl,staří bohužel zkušení odcházejí,ale zas nový přicházej

Nějak se to tu zvrtlo.. Vypnout.. A nezdá se mi ani moc ok že v příspěvku se cituje a zveřejňuje soukromá pošta, jména a kontakty.. To je dost šikmá plocha..

To Mcfly: Autor měl svolení to zveřenit.

Zapnul jsem ten slavný Y a podíval se na pár videí, ale ne jen o prospekci, ale třeba co amatéři dělají o záhadách a krimipříbězích a tak různě. Jasně, že zkraje je to čirý amatérismus ale když sleduji další díly tak se to zlepšovalo. Některé se mě pak už i líbili. Neměl jsem na to předtím dobrý názor ale změnil jsem ho. Tak jako my máme koníček hledání detektorem , tak jiní lidé mají jiné koníčky. U některých se to protnulo navzájem. Jestli to někdo dělá zadarmo nebo za nějaký šesták je jeho věc. To se nikomu nedá vyčítat. Jako, on natáčí videa aby dostal 2000 korun. :-)
Tak potom mi vysvětlete, co dělá většina lovců. když si nechává nálezy. To se nehledá pro peníze. Netvrďte mě, že jsou skoro všichni tady velcí sběratelé a numismatici. :-) Takže se vyčítá Y....berům, že dostanou 1000káčé a to že lidé hledají pro zisk už jim nevadí. O aukru ani nemluvím. To je divné.
A ještě bych dodal, že třeba z nějakých lovců Y...berů vyroste nový Forman. Někde se začít musí.

odysseus : Tak jak jsi to napsal to je přesné a trefné ;-)

hmm. smutnej příběh. já se netajím tím, že sem eště nikdy nenašel stříbrňák, ačkoliv právě o to se snažím a jest mi to dost trapný to říkat a tady pánovi nejni blbý fejkovat takto dětinským způsobem.

tak aspoň jsou i trapnější jedinci než beznalezak :-D

To : beznalezak , Ty jsi koukám z Práglu tak jestli chceš ozvi se mi na SZ a múžeme s tím něco udělat i bez fejku ;-) :-D

to beznalezak. Pokud nehledáš intenzivně tak to kolem Prahy může být se stříbrem už dost složité. No však ono to přijde a pak už to skáče ze země samo. No první stříbrňák je jen jeden. Tak snad to přijde nějaké rarita. Ony se většinou smolný hledačky, když trvají dlouho, protrhnou pak velkým hitem. Ale jak píše Cobra. Vyraž s někým zkušeným. Ušetří ti to spoustu času.

áno, sežeň aspoň deset lidí, vytvořte rojnici - ale to Ti povídám - pěkně s překrytím minimálně 20cm - a jak to projdete, o stříbro se podělíte - taky to tak dělám a max. spokojenost :-) ;-) ;-)

Jj první stříberko. Když jsem ho našel, ani jsem nevěděl co to je. Bylo to černý a špinavý. :-) Až když jsem do gůglu napsal 10 krajczar, vyběhlo na mě...stříbrná mince RU. :-O Trochu jsem ho u kompu poslinal :-D , a fakt jo. První se pamatuje. Ať se daří. ;-)

To beznalezak: určitě požádej Brata Lukegosse, on je velký dobrák a bude ti házet tolárky přímo pod cívku! :-O

Moje první stříbro byl vloni na Nový rok v 8 hod. ráno 20 krejcar - nejlepší na tom bylo, že to navíc byla povrchovka na zoraném poli. Stačilo otřít hlínu. A ten rok platilo rčení "Jak na Nový rok, tak po celý rok." - našel jsem pak ještě 3 další (10 krejcarů, 25 kopějek, 1 koruna). Ale letos už máme červenec a zatím nic :,-( :,-( 8-) 8-) ;-)

tyo, sem vůbec nečekal, že na mě bude někdo reagovat :-O no díky všem za podporu, ono je to částečně i tím, že úplně intenzivní sem nebyl, i když v absolutních číslech už je to za těch pár let taky dost desítek km. mňo a řek bych i detektorem. vzal sem co mi habán doporučil jakože je ok na droboť, páč s velkými kusy jsem nepočítal :D, ale on ten c.skopec hvízdá barvy i při větších/bližších železech, takže ta slavná separace taky víc odhadem dle velikosti a tvaru a dosah do hloubky spíš jako dětskej detektor.
no naštěstí už odešel do věčných lovišť a i když je tónová dojmologie a předběžný věštění podle zkušeností jak co vyje s analogem celkem zábavný, zkusím teď equinoxe 600 odsaď. hlavně kvůli tomu dosahu, no.
jinak i když nemám kolečka jiný než měděný sežraný a novodobý, taxem našel aspoň dva novodobý ag prstýnky ve vypuštěným šeberáku (z nichž jeden je zajímací s čínskými znaky) a na moravě cínovýho vojáčka.
tak hezkej stříbrnej víkend a dík speciálně i cobrovi. o nějakém kumpánovi jsem uvažoval, ale asi by byl příhodnější podobnej beználezák jak já, než protřelej profi matador s kilem stříbrňáků v zavařovačce. bych si se svými kusy traktorů připadal jako neandrtálec :-D

Beznalezak :-D. Ten týpek se mi líbí :-D ;-)

To: beznalezak Ty jsi vůl :-D (nemyšleno ve zlém) já ti nabízím a ty odmítáš - no ty vl. Tak to zažívám poprvé :-D :-D :-D

:-) :-) :-) :-) :-) :-) ty seš borec!!! :-) mňo :-) :-) :-)

..líbí se mi ,neleze do prdele...kdybys razil na jih ozvi se ;-) :-D :-D :-P

carpathian, to že tě to stojí peníze je snad normální, neznám žádný koníček který by byl zadarmo. Každý kdo má zapnuté reklamy na tom vydělává a můžeš si tvrdit co chceš, je potřeba si to pouze přiznat a ne se pořád na něco vymlouvat. Obsahově jsou ty videa hodně smyšlené čím více výmyslů tím více diváků a to v dnešní době jde 8-) 8-) 8-)

carpathian hlavně že ty jsi hrozně inteligentní, ty a další youtubeři kterým jsi vzorem akorát kazí jméno hledačům veteránům. Vůbec si neuvědomuješ, že vaše videa akorát zbytečně zviditelňují hledače kteří o to nestojí. Hledám s detektorem řadu let a to co vidím za poslední 4 roky, nemám slov. Vůbec ti nedochází že ta tvoje slavná komunita diváků je ten problém, čím více diváků tím více problémů. Jediní kdo může být spokojený jsou prodejci a kšeftmani kteří na tom všem vydělávají, prosím už mi nikde nepiš ani tady ani na FB. Děkuji konec diskuze

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru