Vycházka za archeologickými objekty v Hornopožáreckém polesí sobota 27.9.2014

Kategorie: Akce LP a Archeo LP 2010

Vycházky se zúčastni řada odborníků a navíc bude zpestřená ukázkou spolupráce archeologů a hledačů s detektory kovů na lokalitě, kde nedávno probíhal výzkum, kterého se pod dohledem Mgr. Jana Víznera zúčastnilo Archeo LP 2010. Přímo na místě tak budou Pilotk, Melda, Křemílek a Elmara abysme doplnili odborný výklad o pohled hledačů na celou problematiku spolupráce. (Článek o akci v Požárech)

Přednáška nejen pro hledače s detektory

9,30 - sraz na nádraží v Jílovém u Prahy – Borku. Odtud po modré turistické značce cca 1 km k zaniklé středověké tvrzi a vsi Turyň
10,00-11,00 - seznámení s výsledky práce archeologů a dalších badatelů na turyňské tvrzi a k ní příslušné zaniklé vesnici, prohlídka lokality s odborným výkladem
11,00 - pokračujeme po modré turistické značce pod Kněží horou až k hornopožárské myslivně
12,00 - zastavení v lokalitě „na sklepích“ s komentovanou prohlídkou pozůstatků zaniklé vesnice
12,30 - pokračujeme dále po modré značce až k odbočce na Panskou skálu
13,00-14,00 - zastavení na vyhlídce Panská skála s posezením u ohně a občerstvením (z vlastních zásob)
14,15 - od odbočky Panská skála po červené turistické značce směr Kněží hora
14,45 - příchod na místo zaniklé středověké vesnice jižně od Těptína
15,00-17,00 - komentovaná prohlídka pozůstatků zaniklé vesnice a jejího hospodářského zázemí, výklad o vyhledávání a rozeznávání zaniklých objektů, seznámení s prací archeologů v terénu s ukázkami práce detektorových hledačů ve spolupráci s archeology. Účastníci si mohou sami vše vyzkoušet přímo v terénu
17,15 - odchod do Těptína po zelené turistické značce a následně neznačené lesní silnici
18,04 - odjezd autobusem do Jílového
19,00 - pro zájemce v restauraci u Bazénu v Kabátech výstava nálezů z navštívených i dalších lokalit Hornopožárského polesí a možnost občerstvení a posezení v hospůdce

Oblast Hornopožáreckého polesí byla v období vrcholného středověku a raného novověku poměrně hustě osídlena. Soudobé prameny tu uvádějí nejméně 4 vesnice, další zaniklá lidská sídla se nám podařilo lokalizovat přímo v terénu. Hospodářská činnost osad v Hornopožáreckém polesí byla kromě zemědělské zacílena především na materiální zázemí města Jílového a jeho zlatých dolů. Podstatnou měrou se na vesnické výrobě podílelo pálení dřevěného uhlí, kolomaznictví, dehtářství, ale zřejmě hrnčířství a další činnosti. Dlouhodobějším průzkumem celé oblasti a s pomocí odborných i amatérských badatelů se nám podařilo zjistit nejen to, kde některá zaniklá sídla stála, ale i jejich podobu, dobu jejich života a dokonce i řemesla, která v nich byla provozována.

Vesnice v Hornopožárském polesí vznikaly v období vrcholného středověku, jak dokládá materiál z nich nalezený patrně v polovině 14. století v souvislosti s rozvojem dolování zlata v okolí Jílového. Některé z nich zanikly, nebo byly vážně poškozeny za husitských válek, další rozvoj zaznamenaly patrně na sklonku 15. a v 16. století a jejich zánik opět nalezené artefakty kladou do doby 30-leté války. Nejednalo se pouze o vesnice. Podařilo se nám zjistit i samostatně stojící usedlosti, mlýn, rybníky, zaniklá pole a plužiny i drobná feudální sídla – tvrze.
Naše vycházka nás přivede na nejzajímavější a i pro laika nejlépe rozeznatelná místa. Navštívíme dobře patrné tvrziště v Turyni i vesnici, která byla hospodářským zázemím této tvrze. Přímo na místě se seznámíme s nálezy a výsledky povrchového průzkumu a jeho zjištění. Dále si prohlédneme lokalitu „na sklepích“, kde již její název upozorňuje na dobře viditelné pozůstatky zaniklých staveb. Vyvrcholením celé výpravy pak bude ukázka povrchových prací, sběru materiálu, průzkumu a zaměření na zaniklé vesnici jižně od Těptína, kterou se nám podařilo ztotožnit se Lhotou zmiňovanou v soudobých pramenech. Zajímavé jistě budou ukázky práce hledačů s detektory ve spolupráci s archeologickými pracovníky. Právě na této lokalitě si budeme moci prohlédnout i pozůstatky řemeslné výroby, a to kolomaznických a dehtářských pecí.

A na ty nejvytrvalejší pak v závěru čeká výstava nalezených předmětů z hornopožárských lokalit s odborným komentářem a možnost o všem si podebatovat v restauraci u Bazénu v Kabátech.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Už se těším!!!
:-) :-) :-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru