Zaniklá feudální sídla na Jílovsku - velice zajímavá výstava místního muzea

Kategorie: Pozvánky

Krajina, jak ji známe dnes, procházela dlouhodobým vývojem a mnoha změnami, z nichž zvláště ty za posledních sto let ji vtiskly současnou podobu. Docházelo a stále dochází k melioracím, k odlesňování i zalesnění, k likvidaci původních a vzniku nových komunikací, vodních ploch, ale i lidských sídel. Někde původní lesní porost musel ustoupit zemědělsky či jinak využívaným plochám, jinde naopak les pohltil někdejší pole, louky a pastviny, ale i místa, na nichž bezprostředně žili naši předkové více, či méně vzdálení. Nejedná se pouze o vesnice, které v průběhu uplynulého tisíciletí v naší krajině vznikaly i zanikaly. Jde i o jejich zázemí – o původní cesty, rybníky, mlýny, ale také o sídla někdejších vlastníků pozemkové držby, tedy o obydlí venkovské šlechty, o tvrze, hrádky i hrady a další feudální sídla. A právě ta lze spolu se stopami dalších lidských zásahů v krajině často nejlépe vystopovat a i díky jejich pozůstatkům se pak pokusit rekonstruovat podobu našeho kraje, jak ho znali naši předkové před staletími.Na Jílovsku bylo takových sídel zámožnějších i méně movitých feudálů v období vrcholného a pozdního středověku značné množství. Některá zanikla beze stopy, jiná byla přestavěna v pozdějších staletích na zámky či panské dvory a další se proměnila ve zříceniny či zůstala zachována v terénu v podobě čitelných stop a pozůstatků. A právě těm se chceme věnovat spolu s nimi a jejich nejbližšímu okolí, které často nese stopy někdejšího utváření krajiny jejími tehdejšími obyvateli.

Některá zaniklá sídla se nám podařilo prozkoumat a zdokumentovat, jinde jsme mohli využít výsledky práce našich předchůdců, důležité byly i písemné prameny hovořící o jejich vlastnících v době života těchto objektů. Pokusili jsme se tedy zmapovat jejich nynější stav, historii, bezprostřední okolí a stopy lidské činnosti v něm a také zrekonstruovat jejich podobu v časech, kdy byly opevněnými obydlími pánů zdejšího kraje.

Takové rekonstrukce vycházely z našich znalostí dochovaných pozůstatků, ale vycházeli jsme při nich i z dobových ikonografických pramenů a z pramenů etnografických. Často jsme museli pracovat s fantazií, neboť se na konstrukci středověkých staveb značnou měrou podílely i dřevěné a další lehké konstrukce, po nichž se do dnešní doby nic nedochovalo. V některých případech jsou naše obrazové rekonstrukce čistou fikcí, což ovšem neznamená, že právě tak ta která tvrz či hrádek skutečně nemohly vypadat.

Zkuste se tedy s námi vrátit do časů lucemburských králů, do dob, kdy se nad naší krajinou tyčily zemanské tvrze, panské hrady a kláštery bohatých mnišských řádů, kdy pod rybníky klapala dřevěná kola mlýnů a po úvozových cestách mezi vesnicemi a městečky od hradu k hradu cválali stateční rytíři i zvolna putovali zámožní kupci a karavany soumarů, kdy se na svazích jílovských kopců doloval drahý kov pro královskou komoru. Zkuste se s námi vrátit do středověku na Jílovsku.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Na výstavu už se těším, určitě se přijedu podívat. Stavím se na vás podívat, kafe bude, co?

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru