Pozvánky

Veligrad 2018 boj o hradiště

Veligrad 2018 boj o hradiště

strážce
820 4
Radi bychom Vás pozvali na 13. ročník historického festivalu, spojeného s raně středověkou bitvou z období Velké Moravy.
MINCOVNÍ POKLADY NA HEDVÁBNÉ STEZCE

MINCOVNÍ POKLADY NA HEDVÁBNÉ STEZCE

strážce
1221 1
Vystavené mince, kterých je téměř 800 včetně šesti zlatých, jsou úžasnou přehlídkou dějin mincovnictví Střední Asie, neboť reprezentují období 1400 let – od 1. století před Kristem do 13. století.
Keltové na Manchingu

Keltové na Manchingu

strážce
742 3
Nová velká výstava v muzeu jednoho z nejkrásnějších keltských opid v Evropě.
SLOVANÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH

SLOVANÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH

strážce
619 1
Výstava představuje současné poznatky o raně středověkém osídlení jižní části české kotliny. Představena je nejen hmotná kultura tohoto období ale i způsob života a duchovní představy. Vystaveny jsou předměty převážně zapůjčené z jihočeských muzeí.
Přednáška Poklady v archeologii

Přednáška Poklady v archeologii

strážce
820 0
Archeologie není oproti často sdílené pověře hledačstvím pokladů. Pojem pokladu ovšem používá nejčastěji tradičně pro nálezy cenných předmětů ukrytých v minulosti (tzv. depoty výrobků z bronzu, zlata, skla, jantaru, ale i keramických nádob, kdy předmětem uložení mohly být jak samy nádoby, tak jejich obsah – potraviny apod.), ale ani tam nejsou hlavním ziskem archeologie věci, nýbrž informace o minulosti, kterou vyčteme z nich, z místa a způsobu jejich uložení.
Neolit – Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou

Neolit – Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou

strážce
619 1
Putovní výstava “Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou” představí nejzajímavější nálezy z mladší doby kamenné ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Muzea T. G. M Rakovník, Národního muzea, Oblastního muzea v Lounech, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a seznámí návštěvníky s nejnovějšími objevy a poznatky z celé střední Evropy o těchto nejstarších zemědělcích.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru